کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« کمیسیون خدمات مدیریت »

کارگروه مهندسی سیستمها،استاندارد سازی و استقرار نظام فاوا امدادامام(ره)
خرداد ماه 1387

بسمه تعالي
متن سند نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) امداد

بمنظور تحقق اهداف نظام جامع فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) امداد ، با نگرش سازمان‌نگر، فراگير و یکپارچه و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی، سند نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد، طی 17 فصل و 78 ماده تهیه و تدوین و درجلسه شماره ........................ مورخ ........................... شورای راهبری به تصویب رسیده است.
(اطلاعات كامل و تفصيلي در خصوص هريك از موضوعات مطروحه در اين سند در گزارشات فني و تخصصي مربوطه مندرج است)

فصل اول: اهمیت و ضرورت ها و مستندات تنظیم سند
ماده 1ـ ضرورت تدوین سند :

1. فراهم آوردن زمینه قانونی جهت پیاده سازی طرح جامع فاوا
2. تبیین جایگاه متولی فعالیتهای فاوا
3. روشن نمودن حدود وظایف و اختیارات حوزه های مختلف و تکالیف و تعهدات مربوطه
4. وضع سیاستها و مقررات اجرایی حوزه فاوا
5. تبیین فرایندهای اجرایی حوزه فاوا
6. نظام مند نمودن فعالیتهای فاوا امداد به منظور انسجام بخشی اقدامات پراکنده و غیر برنامه ای
7. وضع منشورهای اخلاقی
ماده 2ـ اهداف سند :

اهم اهداف سند نظام جامع فاوا امداد موارد زیر میباشد:
1. تعیین چشم انداز ، راهبردها و سیاستهاي کاربرد فناوری های نوین در امداد
2. فراهم آوردن زمينه اجرايي فرآيند بهينه کاربرد فناوری های نوین در امداد
3. تبيين جايگاه ، نقش و مسئولیت متولي فاوا امداد
4. تعیین حدود وظايف ، اختيارات و تعهدات حوزه‌هاي سازماني در رابطه با فناوری های نوین
5. وضع سياستها ، منشورهای اخلاقی ، مقررات ، استانداردها و روشها اجرايي مورد نیاز
6. تبيين نظامات و فرآيندهاي اجرايي
7. ارتقاء‌ فرهنگ کاربرد فناوری های نوین در امداد
ماده 3ـ اهمیت سند نظام جامع فاوا :

بمنظورتحقق سياستهاي كلي برنامه پنجساله چهارم امداد در بخش فاوا، با نگرش سازمان‌نگر، فراگير و یکپارچه، نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد تهیه و تدوین گردید. سند نظام جامع فاوا، بيانگر رويكرد جديد امداد در كاربري و توسعه صحيح فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي ايجاد تحول سازماني و بهبود نظام خدمت رساني مي‌باشد.
با اجراي نظام جامع فاوا مي توان تحول مناسب در سطح سازمان ايجاد نموده، موفقيت و حصول اهداف آن را تضمين نمود.
طرح جامع فاوا، طرح پويايي است شامل:
1. مجموعه اي از تصميمات، اقدامات و برنامه ريزي هاي کاري و زماني منسجم و يکپارچه
2. بسيج منابع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان (زير ساختها، سيستمهاي اطلاعاتي ، منابع انساني، مالي و ... ) در جهت حمايت و رفع دغدغه هاي کليدي و پيشبرد ماموريت و اهداف بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت سازمان
ماده 4ـ اسناد مورد استفاده برای تدوین سند :

برای تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد از اسناد بالادستی زیر استفاده شده است:
1. اساسنامه امداد
2. چشم انداز 20 ساله امداد
3. سیاستهای کلی برنامه پنجساله چهارم امداد
4. سیاستهای اجرایی برنامه پنجساله چهارم امداد
5. قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور
6. قانون مدیریت خدمات کشوری
7. مجموعه مقررات تکفا
8. آیین نامه بند ه ماده 29 قانون برگذاری مناقصات
9. نظام جامع فاوا امداد
10. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
11. مجموعه شرح وظایف بخشهای مختلف امداد
فصل دوم: حوزه های پنج گانه، روندهای جهانی و فواید فاوا
ماده 5ـ حوزه های پنج گانه فاوا :

تغییر پارادایم جهانی از عصر صنعتی به عصر جهانی شدن ارتباطات و انفجار اطلاعات که عصر فراصنعتی نامیده می‌شود، موجب شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش محور و مدیریت دانش گردیده است. از این منظر جامعه اطلاعاتی را جامعه‌ای می‌دانند که در آن فناوری‌های ارزان تولید داده‌های دیجیتالی، ذخیره‌سازی، انتقال، فراوری و پردازش آن‌ها استفاده عمومی داشته و این عمومیت یافتگی با نوآوری سازمانی، علمی، فنی، تجاری، اجتماعی و حقوقی همراه شده و تحولات همه جانبه‌ای را در زندگی بشر به وجود آورده است. از دیدگاه کلان، جامعه اطلاعاتی با معیارهای تقویت شده در حوزه‌های پنج‌گانه ارزیابی می‌گردد .
از دیدگاه کلان، جامعه اطلاعاتی با معیارهای تقویت شده در حوزه‌های پنج‌گانه فناوری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارزیابی می‌گردد که در ادامه این شاخصه‌ها و ویژگی‌ها به طور اجمال معرفی می‌شوند.
5-1- معیار فناوری:
کاربرد وسیع فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری پیشرفته مدارات مجتمع ابر رایانه‌ها و حافظه‌ها)، تجهیزات مخابراتی پیشرفته، سامانه‌‌های خبره، نظام اطلاع‌رسانی مبتنی بر دانش فنی و کتابخانه‌های الکترونیکی از بارزترین مشخصه‌های جامعه اطلاعاتی است. به عبارت دیگر، جامعه اطلاعاتی بر زیرساختی از فناوری‌های تولید، ذخیره‌سازی، پردازش و تبادل اطلاعات بنا نهاده شده است و با سیر تحولات این فناوری‌ها عمق می‌یابد. به همین دلیل یکی از مسیرها برای دستیابی به این جامعه نوین، بکارگیری فناوری‌های مرتبط است.
5-2- معیار اقتصادی:
ارزش اقتصادی اطلاعات از مهمترین شاخصه‌های دیگر جامعه اطلاعاتی است. اطلاعات نه تنها باعث بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود، بلکه خود به شکل کالایی با ارزش اقتصادی درآمده و فعالیت‌ای مربوط به تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و پردازش اطلاعات نیز منجر به ارزش افزوده اقتصادی می‌شوند. هرچه نسبت ارزش افزوده اطلاعات به ارزش اقتصادی سایر فعالیت‌ها بیشتر شود، صفت اطلاعاتی بیشتر به جامعه تعلق می‌گیرد.
5-3- معیار اجتماعی:
چگونگی شکل‌گیری اقشار قوی و ضعیف و حاکم و محکوم در جامعه اطلاعاتی نیز قابل توجه است. تفاوت جامعه اطلاعاتی با جوامع پیشین در آن است که ارزش‌های اطلاعاتی بر ارزش‌های مادی، نژادی و... غلبه می‌کند و در اقتصاد چنین جامعه‌ای، سرمایه اطلاعات و دانش فنی بر سرمایه منابع برتری می‌یابد. به عبارت دیگر دسترسی به حجم بیشتری از اطلاعات با ارزش، معیار رتبه‌بندی طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است.
5-4- معیار سیاسی:
در جامعه اطلاعاتی، تمرکز قدرت، نفوذ سیاسی و تحولات اجتماعی ناشی از برخورداری از اطلاعات است و این امر دلیل آشکاری بر مزایا و منافع ایجاد یک قطب اطلاعاتی است. پیامد این امر، تبدیل جامعه (و جوامع) به دو گروه شامل خیل مخاطبان منفعل و صرفا مصرف‌کننده از یک سو و شمار قلیلی از محافل برتر و نیز افراد سرآمد کشورها و تولیدکنندگان فعال اطلاعات الکترونیکی ، از سوی دیگر خواهد بود.
5-5- معیار فرهنگی:
برخلاف آن‌چه ممکن است در نگاه اول به نظر آید ، آن‌چه در جامعه اطلاعاتی در حوزه فرهنگ در حال وقوع است، نه بروز یک فرهنگ به اصطلاح نوپاست که تحول و تغییر اساسی شیوه زندگی را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد، بلکه توسعه دامنه تعامل و تقابل گسترده فرهنگ‌ها است. به دلیل ارزش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطلاعات در جامعه ، این تعامل بین فرهنگ‌ها، می‌تواند منجر به استیلای فرهنگ‌هایی شود که تاکید بیشتری بر بکارگیری اطلاعات و بی‌پروایی و صراحت در تبادل اطلاعات گوناگون و به ویژه مبادله متمرکز اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. به تعبیری اطلاعات به پشتیبانی از فرهنگ‌هایی برمی‌خیزد که گردش آزاد و سریع‌تر و به تبع، جایگاه برتر آن را بهتر تبلیغ و تضمین کنند.
ماده 6ـ روندهای جهانی در حوزه فاوا :

از دیدگاه تحولات فناوری ، رویکردها و نوآوری‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته که به شرح زیر است:
6-1- همگرایی و یکپارچه‌سازی فناوری‌ها:
یکی از رویکردهای مهم فناوری‌ها، یکپارچه شدن و همگرا شدن آن‌ها می‌باشد. روند توسعه فناوری اطلاعات به گونه‌ای است که انواع فناوری‌ها این حوزه را به سوی همدیگر همگرا نموده است. در گذشته، حوزه‌های مختلفی چون رسانه، مخابرات و رایانه عرصه‌های متفاوتی محسوب می‌شدند، اما به مرور زمان و در طول سالیان گذشته به سوی یکدیگر همگرا شده و در نتیجه هرکدام باعث هم افزایی و پیشرفته دیگری شده است.
6-2- افزایش کیفیت (ظرفیت‌ها):
یکی دیگر از ابعاد روند توسعه فناوری اطلاعات، رشد ظرفیت‌ها است. از جمله رشد سرعت پردازش که براساس قانون مور هر هجده ماه دو برابر می‌شود، و همچنین افزایش ظرفیت حافظه‌ها و افزایش سرعت تبادل شبکه‌ها .
6-3- کاهش هزینه‌ها:
از ویژگی‌های قابل توجه در توسعه فناوری اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها به موازات افزایش کیفیت و ظرفیت بوده است. در سایر حوزه‌ها معمولا افزایش کیفیت و ظرفیت افزایش قیمت را به دنبال دارد؛ در حالی‌که در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع برعکس شده است. علت کاهش قیمت‌ها از یک سو بزرگتر شدن بازارها و کاهش هزینه‌های اولیه و از سوی دیگر تغییرات فناوری به سمت کاهش وابستگی به اجزای سخت‌افزاری و گسترش کاربرد بخش‌های نرم افزاری بوده است. این رویکرد خود انعطاف لازم را برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت به همراه داشته است.
6-4- کاهش ابعاد یا کوچک سازی:
رویکرد بعدی در توسعه فناوری اطلاعات، کوچک‌سازی و کاهش ابعاد است. همان‌گونه که در انواع محصولات فناوری اطلاعات از جمله رایانه و تلفن‌های همراه جدید مشاهده می‌شود، جهت‌گیری محصولات فناوری اطلاعات در دنیا به سمت کوچک شدن است. این جهت‌گیری‌ نیز از این بعد قابل توجه است که افزایش قابلیت و ظرفیت معمولا مستلزم افزایش ابعاد است ولی در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل جهت‌گیری تغییرات سریع فناوری (پردازنده‌ها، حافظه‌ها و شبکه‌های ارتباطی) در راستای کوچک شدن، محصولات این حوزه روندی عکس دارند.
6-5- شبکه‌سازی:
توسعه ارتباطات و شبکه‌های رایانه‌ای، شرایط جدیدی را برای شبکه‌سازی خدمات، کاربردها و کاربران ایجاد نموده است. هرچه زمان بیشتری می‌گذرد شبکه‌های جدیدی از داده‌ها، خدمات، افراد و... تحت عناوین مختلف وبلاگ، شبکه اجتماعی، شبکه تجارت الکترونیک، شبکه اطلاعات چند رسانه‌ای، شبکه خبری و... در بستر شبکه‌های رایانه‌ای ایجاد می‌گردد. برای تقویت این رویکرد تلاش‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌ها انجام می‌پذیرد. برای مثال می‌توان به شبکه نسل جدید مخابراتی یا شبکه محاسبات شبکه‌ای اشاره نمود.
6-6- هوشمندسازی:
این رویکرد به هوشمندسازی کاربردها و نرم افزارها برای افزایش رفاه اشاره دارد. ساخت انواع روبوت‌های هوشمند، طراحی و ساخت انواع نرم افزارهای هوشمند برای مقاصدی چون ترجمه ماشینی، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، سیستم‌های خبره و... قابل ذکر است. اهمیت این رویکرد به قدری است که بعضی از صاحبنظران پیش‌بینی کرده‌اند که انقلاب بعدی فناوری اطلاعات، مبتنی بر این رویکرد و درطی قرن بیست و یکم اتفاق خواهد افتاد.
بر نوسازی فرآیندها :ICT ماده 7ـ تاثیر

1. خودکارسازی: حذف کار انسان از فرآیندها
2. اطلاعاتی: جمع آوری اطلاعات فرآیند برای مقاصد تفهیمی
3. ترتیبی: تغییر ترتیب و توالی فرآیند
4. ردیابی: نظارت دقیق وضعیت فرآیند و اشباع
5. تحلیلی: بهبود تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری
6. جغرافیایی: هماهنگ سازی فرآیندها از فواصل دور
7. یکپارچه سازی: هماهنگ کردن وظایف و فرآیندها
8. فکری: جمع آوری و توزیع دارایی های فکری
9. واسطه زدایی: حذف واسطه ها از فرآیندها
: ICT ماده 8ـ ویژگیهای

1. افزایش کمی و کیفی ظرفیت عملیاتی
2. ویژگی شبکه ای
3. افزایش تحرک پذیری
4. همگرایی و یکپارچه سازی
5. افقی سازی روابط ارتباطی و اطلاعاتی
6. مرز زدایی
7. مجازی سازی
8. شتاب
9. قابلیت اطمینان
فصل سوم: تعاريف و مفاهيم
ماده 9ـ تعاريف و مفاهيم :

1. فاوا (Informaition and Comunication Tecnology): به کلیه فناوری‌هایی که در جمع‌آوری، انتقال، ثبت، پردازش، انتشار و نمایش اطلاعات به بشر کمک می‌کنند فناوری اطلاعات و ارتباطات گویند. بر این اساس می‌توان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را در پنج گروه فناوری‌های دریافت اطلاعات شامل انواع حسگرها، صفحه کلید و ماوس و... فناوری‌های انتقال اطلاعات شامل ماهواره‌ها، شبکه‌های زیرساخت مخابرات و ارتباطات و... فناوری‌های پردازش اطلاعات شامل انواع رایانه‌ها بزرگ و کوچک و ریزپردازنده‌ها نهفته در وسایل مصرفی، فناوری‌های ثبت و نگهداری اطلاعات شامل انواع حافظه‌ها و فناوری‌های نمایش اطلاعات شامل انواع نمایشگرها و چاپگرها و... رده‌بندی نمود.
2. آمادگی الکترونیکی: به توانایی سازمان در بهره‌برداری از امکاناتی چون اینترنت به عنوان محور رشد جامعه و توسعه انسانی اشاره دارد. به طور کلی آمادگی الکترونیکی این طور تعریف شده است: "میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان برای مشارکت در اقتصاد الکترونیکی".
3. زیرساخت اطلاعات: زیرساخت اطلاعات ، استانداردها، قوانین و مقررات، فعالیت‌های تجاری و فناوری‌هایی را که به منظور انتقال و به اشتراک‌گذاری امن و مجاز اطلاعات مورد نیاز استدر بر می‌گیرد.
4. زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم: از زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف- مرکز داده اینترنتی (IDC) ب- کارت هوشمند ج- سیستم تشخیص هویت د- سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS)
5. کاربر(User): کاربران فناوری اطلاعات ، افرادی هستند که در یک زمینه خاص اجتماعی و حرفه‌ای از فناوری اطلاعات به منظور برقراری ارتباط با دیگران، هماهنگی در انجام فعالیت‌ها، دریافت خدمات و یا تجارت و انجام کسب و کار استفاده می‌کنند.
6. داده کاوی(Data Mining): داده کاوي يا به تعبير ديگر کشف دانش در پايگاه داده ها ، فرآيند کشف و استخراج رابطه ها، الگوها ، اطلاعات بالقوه و روندهاي جديد، معني دار و مفيدی است که به بررسي حجم وسيعي از اطلاعات ذخيره شده در انبارهاي داده با فناوري هاي تشخيص الگو ( مانند رياضي و آمار) مي پردازد و فعاليتي است که اساساً با آمار و تحليل دقيق داده‌ها منطبق است.
7. انبار داده (Dataware House): انباره داده یك مخزن فعال و هوشمند از اطلاعات است كه قادر است اطلاعات را از محيطهاي گوناگون جمع آوري ، مديريت و پخش نمايد.
8. مدیریت دانش(Knowledge Management): فرايندكسب، توسعه، ايجاد ، نگهداري، انتقال، ارزيابي و استفاده از دانش در تمام سطوح سازمان را گویند.
9. معماری سازمانی(Enterprise Architecture ): روشی جهت توصیف جنبه ها و لایه های مختلف سازمان که قادر است با استفاده از مدلها و تکنیکهای استاندارد ، اقدام به توصیف وضع موجود، وضع مطلوب و طرح گذار نماید.
10. مديريت راهبردی(Strategic Management): مديريت، هدايت و كنترل، برنامه ریزی شده، یکپارچه، سیستمی و مطلوب سازمان، متناسب تغيير و تحولات سريع محيط درونی و بیرونی سازمان
11. بالندگی سازمانی: کاربرد سیستمی دانش، برای تحول و بهسازی برنامه ریزی شده و نظام مند و نظارت بر استمرار آن و تقویت و تاکید بر راهبردها، ساختارها و فرآیندهای سازمانی ، برای بهبود اثربخشی و کارآیی (بهره وری) سازمان
12. تعالی سازمانی: رشد و ارتقای سطح سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن ، بنحوی که بـا کسب رضـایتمندی ذینفعان و ایجـاد تعـادل بین آنها، موفقیت سـازمان در بلند‌‌‌مدت افزایش‌ یابد
13. اعتبار بخشی سازمانی: فرآيند بررسی کيفيت خدمات و ميزان انطباق فعاليتها با رسالت و اهداف سازمان .
14. مديريت كيفيت جامع: بهبودمستمرسازمان ، بهسازي وپويايي مستمر سيستمها وفرايندهای کاری
15. سازمان الکترونیکی: به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی برای افزایش بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطلاعات به شهروندان به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته
16. پايگاه اطلاعات : پايگاه اطلاعات، محيط انباشت داده‌ها و اطلاعات مورد نياز براي ارائه آمارهاي رسمي و فراداده‌هاي مرتبط با آن است كه در دفتر برنامه ریزی و فناوري اطلاعات امداد امام مستقر مي‌باشد، در اين پايگاه، داده‌ها و اطلاعات با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و از طريق ارتباط با پايگاه‌هاي اطلاعات واحدهاي اجرايي و ستادي امداد امام گردآوري، يكپارچه‌سازي و انباشت شده و به صورت آمارهاي رسمي با شيوه‌هاي نوين اطلاع رساني در گستره كشوري (ملي) به عموم كاربران و استفاده كنندگان عرضه مي‌شود.
17. سازمان الکترونیکی: سازمان الکترونیکی عبارتست از به کارگیری فنّاوری اطّلاعات و طراحی مجدد فرایندهای کاری به منظور ارایه خدمات به صورت بهینه و همچنین تسهیل تعامل مردم با سازمان .
18. آموزش الکترونیکی: گسترش استفاده از فنّاوری شبکه ها در ارایه آموزش به کارآموزان ، بستر صنعتی کاملاً جدیدی را به نام آموزش الکترونیکی(E-learning) و آموزش از راه دور(Tele Education) فراهم آورده است.
19. امداد الکترونیکی(E-Aid): امداد الکترونیکی عبارت است از " توسعه استفاده و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی جهت ارایه خدمات و اطلاعات حمایتی و امدادی ، بدون محدودیت زمانی و مکانی و از راه دور و غیر حضوری به مددجویان و سایر اقشار جامعه هدف و کلیه ذینفعان و ذیربطان امداد و همچنین ایجاد زمینه توسعه مشارکتهای مردمی به منظور ارتقاء خدمات حمایتی.
20. سلامت الکترونیکی: سلامت الکترونیکی عبارت است از " توسعه استفاده و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی جهت ارتقای سلامت". به عبارت دیگر "سلامت الکترونیک، ارایه خدمات و اطلاعات بهداشتی و درمانی از طریق اینترنت و فناوری‌های مربوطه است.
21. بیمه الکترونیکی: بیمه الکترونیکی را در حالت کلی می‌توان "کاربرد اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای "تعریف نمود.
22. تجارت الکترونیکی: تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام تجارت، خرید، فروش و مبادله کالاها ، خدمات و اطلاعات (خواه کالاها و خدماتی که قابلیت ارایه و تحویل از طریق اینترنت را دارند و خواه آن‌هایی که ندارند) از طریق سامانه‌های الکترونیکی و اینترنت .
23. خدمات بر خط(On Line): خدمات بر خط، سامانه‌های کاربردی مبتنی بر وب(Web) که از طریق آن شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر عمومی مربوط به خدمات درمانی، برای دریافت این خدمات اقدام کنند.
24. نرم افزار: نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطّلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
25. پدید آورنده نرم افزار: پدید آورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.
26. حقوق معنوی نرم افزار: حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای عبارت است از: حق انتساب نرم افزار به پدید آورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
27. حقوق مادی نرم افزار: حقوق مادی نرم افزار رایانه ای عبارت از : حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد.
28. نشر: نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
29. عرضه: عرضه عبارت است از ارایه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص
30. اجرا: اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای
31. داده پیام Data Message ) ): داده پیام، هر نمادی از واقعه ، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فنّاوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود.
32. رویه ایمن (: (Secure Method رویه ایمن، رویه ای است برای تطبیق صحت »داده پیام« منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله ، محتوا و یا ذخیره سازی » داده پیام «از یک زمان خاص . یک رویه ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها ، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
33. پول الکترونیک: پول الکترونیک، ارزش ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه برای انجام پرداخت در اختیار اشخاص قرار می گیرد.
فصل چهارم: سازمانهای نوین، سازمانهای الکترونیکی
ماده 10ـ سازمانهای نوین :

سازمانهای نوین، سازمانهایی هستند که از شرایط و ویژگیهای زیر برخوردارند:
1. سازمان انعطاف پذیر
2. سازمان تقاضا محور(مددجومحور)
3. سازمان مردمی شده ( مشارکت حداکثری مردم در انجام امور)
4. سازمان در دسترس
5. سازمان اطلاعاتی (دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز)
6. سازمان پاسخگو
7. سازمان نوآور(همواره به دنبال اصلاحات و نوآوری بودن)
8. سازمان دانش محور
سازمانهای نوین از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ، حداکثر بهره برداری را می نمایند.
ماده 11ـ فواید سازمان الکترونیکی :

1. ارایه خدمات با کیفیت و سرعت بالا و تامین رضایت مردم
1. زمینه سازی مدیریت متمرکز و افزایش نظم در کارهای سازمان
2. افزایش آگاهی مردم وگسترش فرهنگ کاربرد فناوری
3. بازاندیشی در فرآیندهای سازمانی و به کارگیری به هنگام اطلاعات در خدمات رسانی
2. گسترش خودکارسازی خدمات سازمانی وکاهش فساد اداری
4. افزایش دانش و مهارت های عملی کارکنان و توسعه و تقویت سیستم های اطلاع رسانی
5. متنوع سازی شیوه های ارایه خدمات بر پایه نیاز ذینفعان
6. افزایش میزان مشارکت مردمی وگسترش فرهنگ جویندگی اطلاعات
3. بهبود کیفیت و کمیت دسترسی و ارایه خدمات یک مرحله ای به مردم
7. استاندارد و روزآمد کردن قوانین ومقررات
8. ایجاد فرصت های اشتغال و کار آفرینی
9. شهر و سازمان 24 ساعته و 7 روز هفته و توزیع برابر و درست خدمات در هر زمان و مکان
10. ارتباط بهتر سازمانها با یکدیگر و صرفه جویی در زمان و نیرو
11. ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی برای مردم
ماده 12 - راهکارهای پیاده سازی سازمان الکترونیکی :

1. آگاهی از امکانات و تسهیلات سازمان الکترونیکی
2. توجیه و تبیین و معرفی اهداف سازمان الکترونیکی در سازمان
3. آماده سازی فرهنگی
4. آغاز کاربرد سازمان الکترونیکی در سطح مدیریت
5. آگاه نمودن کارکنان از فرآیند موجود
6. بازسازی و نوسازی سازمان
7. مهندسی دوباره رویه ها و فرایندهای کاری
8. آماده سازی مدیران
9. تهیه الگوی نمونه پایلوت
10. گسترش تبادلات الکترونیکی اطلاعات بدون کاغذ
11. آموزش همه کارمندان
12. ایجاد بستر ارتباطی مناسب
13. ایجاد چارچوب های قانونی درست
14. تعیین اهمیت و سطح امنیت اطلاعات
15. کمک گرفتن از یک هماهنگ کننده یا یک «گروه سازمان الکترونیکی» در طرح ریزی جزء به جزء و کنترل دیگر مراحل
16. عمده ترین وظایف هماهنگ کننده یا «گروه سازمان الکترونیکی» عبارتند از :
‌أ. برآورد، طبقه بندی و ارزیابی خدمات دارای قابلیت ارائه از طریق اینترنت
‌ب. ترسیم راهبرد سازمان الکترونیکی با در نظر آوردن اهداف واحد فعالیتی موردنظر و منابع موجود
ماده 13 - فرایند ایجاد و توسعه سازمان الکترونیکی:

1. پیدایش : سازمان سایت اینترنتی خود را ایجاد می کند.
2. ارتقا : اطلاعات موجود بر روی سایت سازمان افزایش می یابند و سایت اینترنتی پویاتر می شود.
3. تعامل: ارایه اطلاعات بر پایه نیاز مراجعان سازماندهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیکی یا پر کردن فرمهای الکترونیکی با سازمان ارتباط برقرار کنند.
4. تراکنش : کاربران می توانند به صورت برخط از خدمات سازمان استفاده کنند.
5. یکپارچگی: همه خدمات سازمان، به سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند.
فصل پنجم: بیانیه ارزشها ، رسالت و چشم انداز فناوری
ماده 14ـ بیانیه ارزش‌ها :

ارزش‌های بنیادی که مبتنی بر آرمان‌های قانون اساسی و اساسنامه ، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله چهارم و سیاستهای فناوری اطلاعات جهت بهره‌گیری گسترده و همه جانبه برای توسعه کمی و کیفی خدمات و رشد و تکامل جامعه و توسعه آینده فناوری اطلاعات می‌باشند عبارتند از:
1. حفظ کرامت انسانی ، تقویت نهاد خانواده و صیانت از اصول اخلاقی فرد و جامعه
2. گسترش عدالت اجتماعی
3. اطلاع رسانی شفاف
4. تقویت و نهادینه‌سازی الگوی حمایتی و امدادی
5. تحقق جامعه دانش بنیان متکی بر سرمایه اجتماعی
6. تامین و تضمین امنیت و منافع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امداد و تمام ذینفعان
ماده 15 ـ رسالت (mission) :

دفتر برنامه ریزی و فناوري اطلاعات امداد ، عهده‌دار مسئوليت فراهم آوردن امکان دسترسی مناسب همه ذینفعان امداد به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد زمینه آموزش فراگیر همکاران و تربیت منابع انسانی متخصص مورد نیاز و سازماندهی گروه های شبکه‌ای و هوشمند که موجب تغییر الگو و روند توسعه سازمانی دانش پایه، مسوولیت‌پذیر و بالنده در تحصیل ارزش، جهت رفع شکاف دیجیتالی و اقدام در جهت تأمين اطلاعات مورد نياز سطوح مختلف مديران، كارشناسان، مسئولين، پژوهشگران، كاركنان و ساير ذينفعان مي‌ باشد و در اين راستا مسئول پشتيباني نظري و عملي و پل ارتباطي تبادل داده‌هاي واحدهاي مختلف امداد مي‌باشد.
ماده 16ـ چشم انداز (vision) :

ترسيم وضعيت مطلوب و دلخواه انجام ماموريت فناوري اطلاعات در سازمان را چشم انداز فناوري مي نامند.
اين تصوير ايده آل، كششي خلاق در سازمان ايجاد كرده و آينده مطلوب فناوري اطلاعات در سازمان را مشخص مي سازد.
استقرار سيستم هاو شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي بين واحدهاي مختلف امداد به منظور انجام بهينه كليه عمليات حمايتي، پشتيباني و مديريتي، هدف و چشم‌انداز فناوري اطلاعات و ارتباطات اين نهاد مي‌باشد كه از اين طريق امداد مي‌تواند سطح خدمات را بگونه‌اي ارتقاء دهد كه تمام ذینفعان سازمان بویژه افراد تحت حمايت، ضمن تأمين خوداتكايي، تقويت و رشد ايماني با حفظ كرامت انساني بدون اينكه هر گونه محدوديتي برايشان باشد، از فرصتهاي مساوي و عادلانه براي گرفتن كليه خدمات اعم از حمايتي، معيشتي و فرهنگي و ... برخوردار شوند.
فصل ششم: اهداف ، ماموریت ها ، موضوعات راهبردی و مدل توسعه
ماده 17ـ اهداف :

1- ايجاد شبكه و زير ساخت ايمن:
1) شبكه اختصاصي شبه اينترنتي ، براي ارتباطات طبقه بندي و غير طبقه بندي شده.
2) زير ساخت قابل اتكا و مستحكم براي حفاظت اطلاعات و تأمين خدمات امن.
3) به روز رساني دائمي نرم افزارها و تجهيزات اساسي.
4) مديريت فعال و مؤثر زير ساختها و خدمات پشتيباني فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2- دسترسي سريع و آماده به اطلاعات و خدمات ارائه شده به آنان:
1) تبديل به سازماني دانايي محور.
2) استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات براي خدمات رساني بهتر به مخاطبین
3) دسترسي جهانی به منابع اطلاعاتي.
4) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات براي همكاري و تعامل مؤثر و داخل و خارج در جهت تحقق دولت الكترونيكي و ارائه خدمات الكترونيكي به مشتريان و ذینفعان.
3- نظام يكپارچه انتقال اطلاعات و ارتباطات:
1) تبادل آني اطلاعات با روشهاي گوناگون و كيفيت جهاني مشابه پست الكترونيك.
2) تعريف خدمات و سكوهاي استاندارد براي تبادل اطلاعات.
3) كاهش دفعات ورود اطلاعات به يكبار.
4- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات براي ساده تر و مؤثر نمودن عمليات امداد:
1) تجميع و تمركز تسهيلات فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت افزايش كارائي سازمان.
2) حذف فرآيندهاي مياني به دليل ارتباطات آني.
5- تقويت و نگهداري نیروي انساني آموزش ديده و فرآور :
1) سيستم تشويق نيروي انساني متخصص و آشنا به فناوري اطلاعات و ارتباطات.
2) برنامه هاي آموزش از راه دور دائم و مؤثر براي كليه پرسنل.
3) برگزاري برنامه هاي آموزشي و كمك آموزشي از راه دور براي خانواده پرسنل.
4) استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بكارگيري نظام ارزيابي شفاف و قابل دسترس جهت نهادينه نمودن شايسته سالاري.
ماده 18ـ مأموريت ها :

منظور از مأموريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، " قصد و نيت یا هدف كلي سازمان از كاربري و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات " است. چشم انداز فاوا ، كيفيت انجام مأموريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و توصيف شرايط ايده آل را نشان مي دهد كه حتی ممكن است الزاما دست يافتني هم نباشد.
ماموریت فاوا امداد به قرار زير می باشد:
1. تسهيل، تسريع و دقت بخشيدن به امور پشتيباني و حمايتي امداد در سطح ستاد و واحدهاي اجرايي.
2. افزايش امكان مديريت و نظارت دقيق و مستمر بر روند فعاليتهاي ستادي و اجرايي.
3. ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمت‌رساني به مددجويان تحت حمايت و مخاطبين امداد.
4. افزايش امكان ارتباط مستقيم و در سطح گسترده با مددجويان تحت حمايت، مخاطبين امداد ، عموم مردم، افراد خير و يا موسسات خيريه.
5. شناسايي و گردآوري به‌موقع اطلاعات و آمار مرتبط با نيازهاي ضروري جامعه و يا بحرانهاي معيشتي اجتماعي به منظور برنامه ريزي و جهت دادن به فعاليتهاي امداد و ارائه خدمات لازم.
6. توسعه و بكارگيري ساختارهاي ارتباطي جهت تسهيل و افزايش سرعت در برقراري ارتباط و انتقال اطلاعات.
7. فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت دسترسي سريع به اطلاعات و آمار به‌روز سازمان.
8. كاهش زمان و هزينه اجراي فرآيندهاي امداد با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات.
9. مطالعه و بررسي و تلاش و كوشش جهت تشكيل و بهسازي بانك های اطلاعاتی مورد نیاز و تبديل آن به سيستم اطلاعات مديريت جهت تمركز در جمع آوري و عدم تمركز در بهره‌برداري از اطلاعات موجود در برنامه ريزيها و تصميم گيريها.
10. نظارت فراگیر و هوشمند بر انجام كليه امور فني و تخصصي و برنامه ريزي مربوط به استقرار و راه اندازي سيستم هاي مكانيزه در بخشهاي مختلف امداد
11. تهیه و تأمين ، پشتیبانی و کاربری بهینه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نياز و بهنگام سازي آنها.
12. توسعه و ترویج فرهنگ کاربرد فاوا در امداد.
13. اطلاع رسانی در مورد فعالیتهای امداد و بازتاب عملکرد آن
14. کارآفرینی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار رقابتی جهت مددجویان
15. چابک‌سازی فرایندهای کاری و خدمت رسانی و افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات
16. شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی جامعه به امداد
ماده 19- موضوعات راهبردي ـ‌ استراتژيك (Strategic Issues):

استراتژي ها مجموعه تصميمات منسجمي هستند كه هر سازمان به عنوان مسير رسيدن به اهداف خود بر مي گزيند. ترديدي نيست كه فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش مهمي در همه سازمان ها ايفا مي كند و به همين دليل سرمايه گذاري هاي چشم گيري در سازمانها در ارتباط با فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام مي شود. از اين رو، به منظور استفاده‌ي مؤثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات درسازمان، يافتن راهبردهايي مناسب براي فناوري اطلاعات و ارتباطات، نقش به سزايي در موفقيت آن دارد. منظور از تدوين استراتژیهای انفورماتیکی، يعني تعيين مسير و جهت مناسب براي استفاده، توسعه، دستيابي و سرمايه گذاري هاي سازمان روي منابع مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات، به گونه اي كه هم راستا با راهبرد اصلي سازمان باشند.
استراتژی های مرتبط با واحد متولی فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به شرح زیر میباشد:
1. تسهيل و تسريع و ارتقاء سطح كيفي و كمي ارائه خدمات به طور گسترده به مددجويان سازمان:
1.1. طراحي و توسعه خدمات مبتني بر فاوا سازگار با مددجويان
1.2. بكارگيري سيستمهاي نرم‌افزاري جهت ارائه خدمات آموزشي و مشاوره‌اي به مددجويان سازمان
1.3. ايجاد و توسعه تسهيلات لازم جهت دسترسي عموم مردم بویژه محرومان به پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و سرویس‌دهي سازمان.
1.4. ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در زمينه فاوا در راستاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي مدد جويان تحت پوشش
1.5. ايجاد پايگاه اطلاع رساني جهت مشاركت سازمان‌ها ، موسسات خيريه و خيرين در فعاليتهاي سازمان
1.6. فراهم كردن امكاناتي جهت ثبت نام يا اعلام تقاضا در راستاي دريافت يا ارائه خدمات بدون نياز به مراجعه حضوري
2. تسهيل و تسريع در انجام فرآيندهاي داخل سازمان:
2.1. پياده‌سازي و اجراي سيستمهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري جهت انجام امور اداري و پشتيباني سازمان
2.2. بكارگيري سيستم‌هاي نرم‌افزاري جهت مكانيزه كردن مديريت بودجه و امور مالي
2.3. بكارگيري سيستم‌هاي نرم‌افزاري جهت مكانيزه كردن مكاتبات و مديريت اسناد
2.4. توسعه و يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي نرم‌افزاري موجود در سازمان مطابق با برنامه‌هاي آتي
3. افزايش امكان مديريت و نظارت بر روند فعاليتهاي ستادي و اجرايي:
3.1. برنامه‌‌ريزي و اولويت‌بندي اجراي طرح‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كميته امداد امام .
3.2. استفاده از توان فني و تخصصي نيروهاي كارامد جهت اجرا و پياده‌سازي طرح‌هاي فاوا
3.3. پياده‌سازي و استفاده از سيستمهاي مديريتي و نظارتي جهت كنترل نحوه عملكرد بخشهاي مختلف اجرايي و ستادي
3.4. طراحي و پياده‌سازي سيستمهاي تحليلي و گزارش‌گيري جهت برنامه‌ريزي دقيق تر
4. توسعه و بكارگيري ساختارهاي ارتباطي و اطلاعاتي جهت برقراري ارتباط با خارج از سازمان
4.1. توسعه ساختار ارتباطي و اطلاعاتي مطابق با استانداردهاي لازم جهت برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات با ساير سازمان‌ها
4.2. ايجاد سيستم‌هاي دريافت بازخورد از مددجويان، مخاطبين سازمان و عموم مردم نسبت به فعاليتها و خدمات سازمان
4.3. توسعه ساختار ارتباطي و تبادل اطلاعات با سازمان‌هاي جهاني و مجامع بين‌المللي
5. توسعه و بكارگيري ساختارهاي ارتباطي در سازمان جهت تسهيل و افزايش سرعت در برقراري ارتباط و انتقال اطلاعات
5.1. توسعه و پياده سازي زيرساخت سخت افزاري و نرم‌افزاري لازم جهت تبادل اطلاعات بين واحدهاي معاونت‌هاي سازمان و دفاتر هر معاونت
5.2. طراحي و پياده سازي زيرساخت سخت افزاري و نرم‌افزاري لازم جهت تبادل اطلاعات بين دفاتر استان و دفتر مركزي
5.3. طراحي و پياده سازي زيرساخت سخت افزاري و نرم‌افزاري لازم جهت تبادل اطلاعات بين دفاتر استاني و شاخه های اصلی و سایر واحد هاي تابعه .
5.4. بكارگيري روشها و تكنولوژي‌هاي امنيت شبكه به‌منظور مقابله با صدمات فيزيكي، منطقي يا دسترسي‌هاي غير مجاز به اطلاعات سازمان
6. مديريت دقيق و سريع منابع و اطلاعات
6.1. طراحي و پياده سازي بانك‌هاي اطلاعاتي يكپارچه مربوط به مراجعين، افراد تحت پوشش، مددجويان خودكفا شده، خيرين، مشتركين مشاركتهاي مردمي، كاركنان رسمي و افتخاري، نشريات، نيازمندان جامعه.
6.2. طراحي و پياده سازي بانك اطلاعاتي يكپارچه مربوط به تشكيلات و اسناد و مدارك سازمان
6.3. طراحي و پياده سازي سيستم يكپارچه مربوط به برنامه و طرح‌ها و پروژه هاي سازمان .
7.ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ بكارگيري فاوا
7.1. ايجاد انگيزه و ترويج فرهنگ بكارگيري فاوا در بين پرسنل سازمان با تدوين سياستهاي تشويقي و تبليغاتي
7.2. فراهم كردن امكان آموزش الكترونيكي‌ (e-learning) براي پرسنل سازمان
7.3. توسعه و ارتقاء سطح مهارت‌هاي فاوا پرسنل در سطوح كاربردي و تخصصي
7.4. آموزش مدد جويان جهت استفاده از خدمات مبتني بر فاوا
7.5. بكارگيري سيستمهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و افزايش همكاري با رسانه‌هاي جمعي به‌منظور ايجاد انگيزه و ارتقاء سطح آگاهي مددجويان براي استفاده از فاوا
7.6. انجام بررسي و تحقيق در زمينه استفاده از تجارب ساير سازمان‌هاي داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي فاوا
7.7. ايجاد‌زمينه ارائه خدمات ازراه‌دور به ارباب‌رجوع ومتقاضيان خدمات حمايتي ومشتركين طرحهاي مشاركت مردمي
ماده 20 - مدل توسعه فناوري اطلاعات در امداد :

مدل مطلوب و مناسب توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در امداد و مراحل توسعه امداد و حركت به سمت يكپارچگي سیستم ها به شرح زیر است :
1. مدل توسعه فاوا:
1.1. توسعة زيرساخت
1.2. توسعة منابع انساني
1.3. توسعة سياست‌ها
1.4. توسعة محتوا وكاربرد
1.5. توسعة نهادها
2. مراحل توسعه امداد :
2.1. دوره اول ـ اتوماسيون خدمات اداری
2.2. دوره دوم ـ اتوماسيون خدمات حمایتی
2.3. دوره سوم ـ متصل كردن مددجويان به خدمات امداد
2.4. دوره چهارم ـ يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن تمامی ذينفعان با خدمات امداد
فصل هفتم: معماری سازمانی، مهندسی مجدد ، تحقیق و توسعه
ماده 21 – معماری سازمانی :

منظور از معماری تعیین ساختار کلی سیستم و روش هایی است که این ساختار را قادر به تامین ویژگی های کلیدی سیستم (شامل: وظیفه مندی، کارایی، محدودیتها، فناوری، قابلیت تغییر مینماید.
1. مزایای معماری سازمانی :
1.1. فراهم سازی انعطاف پذیری لازم در برابر تغییرات محیطی
1.2. تطبیق نیازمندی های لایه های ماموریتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
1.3. کاهش میزان ریسک پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
1.4. فراهم شدن امکان کنترل و هدایت موثر سازمان
1.5. فراهم شدن زمینه های ارزیابی تغییرات سازمانی
1.6. کاهش هزینه ها و زمان توسعه سیستمهای اطلاعاتی
1.7. امکان استفاده از مولفه های سیستمی مشترک در سطح سازمان
1.8. همگرایی به سمت سازمان الکترونیکی
1.9. امکان تعریف استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
2. کاربردهای معماری سازمانی:
2.1. ایجاد هماهنگی بین لایه های ماموریتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان
2.2. مدیریت تغییرات سازمانی
2.3. ارتقاء یا تجدید زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
2.4. جایگزینی سیستمهای موروثی
2.5. برنامه ریزی ارتقاء یا توسعه سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی
2.6. ایجاد زبان مشترک سازمانی
3. مراحل معماری سازمانی:
3.1. تعریف چشم انداز، اهداف و اصول معماری سازمانی
3.2. شناخت وضعیت موجود
3.3. تعریف معماری مطلوب
3.4. فرصت سنجی و تحلیل کمبود ها
3.5. طراحی و تحلیل جایگزینه های انتقال
3.6. پیاده سازی معماری مطلوب
3.7. بازنگری و بهبود مستمر معماری سازمانی
4. نتایج معماری سازمانی:
4.1. معماری سازمانی باید در نهایت منجر به نتایج کیفی شده و اثرات آن در کل سازمان دیده شود .
4.2. معماری سازمانی موجب افزایش میزان بهره وری سازمانی، بهبود خدمات و تسهیل روابط سازمانی
4.3. معماری سازمانی موجب افزایش میزان تعامل پذیری در بین سیستمهای اطلاعاتی
4.4. معماری سازمانی موجب افزایش میزان یکپارچگی اطلاعات و افزایش سطح امنیت اطلاعات
ماده 22 – مهندسی مجدد :

اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها ، روشها و رویه های مورد عمل با استفاده از فنّاوری های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرایندها و روشها :
1. با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار و خودکارسازی عملیات.
2. کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعین و افزایش رضایت و تکریم ارباب رجوع .
3. کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها و اقدام برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری.
4. افزایش پاسخگویی در مقابل مردم ، مددجویان ، خیرین و مسئولین .
5. رشد شاخصهای مربوط به مشتری مداری ، آموزش اداری و توسعه منابع انسانی .
6. افزایش سطح کیفی خدمات و تمهید راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری .
7. توسعه فرهنگ مدیریت ، ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری سازمانی .
ماده 23 – تحقیق و توسعه :

1. انجام فعالیتهای پژوهشی لازم برای توسعه کاربرد فنّاوری های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و موسسات و مراکز پژوهشی و آموزش عالی کشور .
2. تقویت و پیاده‌سازی فرهنگ کارآفرینی، مدیریت نوآوری و مدیریت ریسک در امداد.
3. نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی ، به منظور توانایی پاسخگویی به تقاضای اجتماعی ، فرهنگی، حمایتی و کارآفرینی مددجویان و مراجعین .
4. توسعه ساختارها و زیربناهای لازم ، برای انتقال و جذب فنّاوری ، رشد فعالیتهای دانایی محور، توسعه مرزهای دانش ، گسترش دانش و مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی و تربیت نیروی انسانی روزآمد.
5. طراحی و پیاده سازی نظام نوآوری ، تبدیل ایده به خدمات و روشهای جدید ، ، نوسازی شیوه های مدیریت.
6. انجام پژوهشهای کاربردی در خصوص مشکلات امداد و مددجویان و یافتن راهکارهای حل مشکلات .
7. تقویت فرهنگ و روحیه تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات با صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران.
8. تشویق ، ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزه فناوری اطلاعات.
9. توسعه شبکه‌های پژوهش و نوآوری و شبکه دانش در سطح امداد استانها و شهرستانهای مستعد و برقراری ارتباط موثر با شبکه‌های پژوهش و نوآوری ملی و بین‌المللی.
10. استانداردسازی فعالیت‌های پژوهشی جهت بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
11. حضور فعال در مجامع پژوهشی ملی ، منطقه ای و بین‌المللی به منظور ارتقا کیفی پژوهش و نوآوری در امداد.
12. مطالعه ، بررسی و پایش مستمر و کسب اطلاع از نوآوری فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی
فصل هشتم: مدیریت کیفیت ، مدیریت اسناد
ماده 24 : استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی برISO :

استاندارد سازي فرآيندها و شيوه‌هاي انجام كار با استفاده از نظامات كنترل كيفيت مبتني برايزو ، مديريت كيفيت و مديريت طراحي، تكوين و ارايه خدمات، نيازمند تعامل هماهنگ عواملي نظير كاركنان، نيروي انساني، عوامل اجرايي و طراحي، خط مشي و اهداف مديريت، كنترل فرآيند ارايه خدمات و ساختار سيستم مديريت كيفيت مي باشد.
اهداف این کار عبارتست از:
1. تأمين و برآورده ساختن رضایت مندی مددجويان
2. تطابق داشتن خدمات امداد با استانداردها، مشخصات، مقررات و الزامات جامعه
3. کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده خدمات
4. بررسی مجدد فعالیت های امداد بر اساس اهداف امداد و رفع کاستی ها
5. شفافیت فرایند ها و شاخص ها و كاهش فعاليت‌هاي غيرضروري و هزينه‌زا
6. جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیت ها ی برنامه ریزی شده و سیستماتیک
7. ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان و برون سازمان (رده های مدیریتی ، کارکنان و مددجویان )
8. دستيابي‌به‌درك‌بهتروانسجام‌تمامي‌فعاليت‌هاي‌مربوط‌به‌كيفيت‌درسراسر امداد
9. افزايش اطمينان مددجويان، مدیران، کارکنان و تقويت ارتباط آنان
10. تحقق عدالت در برخورد با مددجويان و نیازمندان جامعه
11. بهبود درمندرجات مستندات و بكارگيري مستمر آنها
ماده 25 : مراحل و راهکارهای اجرایی استقرار سيستم مديريت كيفيت :

1. مراحل اجرایی :
1.1. فاز اول:آموزش مديران و کارکنان
1.2. فاز دوم: تهيه طرح و برنامه
1.3. فاز سوم: اجراي برنامه و سيستم مديريت كيفيت
1.4. فاز چهارم: ارزيابي داخلي سيستم مديريت كيفيت
1.5. فاز پنجم: مميزي (خارجي)اخذ گواهي
1.6. فاز ششم: حفظ و بهبود سيستم مديريت كيفيت
2. راهکارهای اجرایی :
2.1. تشکیل شورای سیاستگذاری و هماهنگی نظام مدیریت کیفیت
2.2. مطالعات لازم درزمینه استقرار مدیریت کیفیت توسط کمیته راهبردی
2.3. ایجاد تعهد در مدیران ارشد سازمان نسبت به استقرار مدیریت کنترل کیفیت
2.4. فرهنگ سازی و آموزش مديران و کارکنان
2.5. انتخاب و عقد قرار داد با یک شرکت مشاور معتبر و مجرب
2.6. بها دادن به ایده هائی که درجهت تعالی ورشد سازمان موثرند
ماده 26- مدیریت کیفیت نرم افزارها و سرویسها :

1. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است ، مجموعة كاملي از خصوصيات كيفيت مربوط به محصولات نرم افزاری تعیین و در پروژه های نرم افزاری بکار ببرد.
2. واحد اندازه گيري و مكانيزمهاي سنجش براي خصوصيات كيفيت میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تعیین گردد.
3. استاندارد كيفيت و طبقه بندي كيفي براي هر نوع محصول نرم افزاري، با در نظر گرفتن اندازه يا ميزان حساسيت كاربرد، بر مبناي خواسته ها و نيازهاي تعيين شده توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات توليد و استفاده، در قالب مجموعة منتخبي از خصوصيات كيفي فوق براي آن محصول، همراه با تعيين مقادير حداقل و حداكثر براي هر يك از خصوصيات تعيين شده، اولويت‌بندي خصوصيات، تعيين معيار برآورد، فرمول محاسبة مجموع و تعيين رده بندي منطقي تعريف مي شود.
4. نظام كيفيت بعنوان ابزار تضمين كيفيت، بمنظور روشن ساختن و تعيين كليه نيازها، فرايندهاي چرخة زيست و فرايندهاي پشتيباني لازم در توليد محصولات كيفي میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تدوین گردد.
5. استانداردهای برنامه ريزي تضمين كيفيت بعنوان رهنمودي براي مديران پروژه هاي نرم افزاري در برنامه ريزي كيفيت میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تدوين و بکار بسته شود.
6. فرايند ارزيابي (كنترل و نظارت) كيفيت محصول در حين توليد( صحت سنجي و اعتبار ) و محصول نهايي میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تدوين و بکاربسته شود.
ماده 27 : سیستم مدیریت اسناد الکترونیک امداد :

1. سند دلیل وقوع یک تعامل مشخص است. طراحی و اجرای «نظام جامع اسنادی امداد»بمنظور:
1.1. ایجاد «حافظۀ امداد» بعنوان منابع راهبردی
1.2. ایجاد زمینه ارائه خدمات با ارزش افزوده به ارباب رجوع و مددجویان
1.3. کاستن از میزان اشغال فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات بایگانی دستی وکاهش هزینه های بایگانی سنتی اسناد
1.4. دستیابی سریع به سوابق و اطلاعات مورد نیاز
1.5. ایجاد زمینه امدادرسانی شفاف و عدالت محور.
1.6. فراهم آوردن زمینه حفظ منافع نسل های آینده
2. به همین منظور دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری حوزه های ذیربط ، درخصوص تهیه و مدیریت اسناد الکترونیک امداد اقدامات زیر را بعمل آورد:
2.1. طراحی و اجرای برنامه «نظام جامع اسنادی امداد» ، تعیین استراتژی ها ، شناسایی نیازمندی‌ها ، تهیه یک مدل آرشیوی، تعیین اولویت‌های مدیریت و سازماندهی اسناد ، فراهم آوردن ظرفیت حفظ و نگهداری اسناد الکترونیک، تهیه برنامۀ اجرایی ، تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان و تهیه و تامین نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز.
2.2. تعیین شیوه های مدیریت جامع اسنادی و آرشیوی امداد ، با توجه به تحولات جدید فناورانه (تعیین نحوه ایجاد ، طبقه بندی ، حفظ ، انتقال ، امحاء و دسترسی به اسناد الکترونیک امداد).
2.3. تعیین استانداردها ، سیاستها ، رویه‌ها و دستورالعملهای آرشیو اسناد الکترونیک امداد ، بنحوی که اسناد را از همان مرحله ایجاد ، حفظ کرده و آن را تا مرحلۀ انتقال به آرشیو برای محافظت و نگهداری دائمی مراقبت کند.
2.4. تعیین نیازمندیها و مشخصات سیستم آرشیو اسناد الکترونیک تا اسناد آرشیوی امداد را در همان محل ایجاد سند یا در سطح آرشیو ملی(متمرکز) ، اداره و مدیریت کند.
2.5. تهیه دستورالعملهای آموزشی تا در آینده بتواند بعنوان یک استاندارد مرجع برای آرشیو سایر مؤسسات مورد استفاده قرار گرفته و براساس آن برنامه‌های آموزشی در زمینۀ مدیریت اسناد الکترونیک طراحی و اجرا شده و توسعه یابد.
2.6. تعیین شیوه ها و استراتژی های انتقال از مدیریت فعلی اسناد به مدیریت اسناد الکترونیک در امداد.
2.7. توسعه ارتباطات با دیگر سازمانهای اسنادی به منظور تسریع پیشرفت و توسعه مدیریت اسناد در امداد.
فصل نهم: توسعه و مدیریت زیر ساخت های شبکه ای
ماده28 – توسعه و مدیریت زیرساختها :

1. شبکه ها باید بنحوی ایجاد شوند که به کلیه سطوح سازمانی ، از مدیریت عالی تا پایین ترین سطوح ، از ستاد مرکزی تا دورترین شاخه و منطقه ، خدمات خود را ارائه کنند.
2. زیر ساخت و پیکربندی شبکه ها باید طوری ایجاد شوند که خدمات لازم را به مجموعه ای از کاربردها (Data , Voice Video Conference ، آنتن مرکزی ، دوربین مدار بسته و ....) عرضه کنند .
3. شبکه ها باید باز باشند به طوریکه با سخت افزارها و نرم افزارهای بسیاری از سازندگان سازگار باشند.
4. شبکه ها باید قادر باشند تا در ابعاد چند رسانه ای عمل نمایند.
5. متولی ایجاد، نگهداری، مدیریت و ارتقاء شبکه ها، منحصرا دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد و سایر واحدهای امداد صرفا استفاده کننده و بهره بردار از سرویسهای راه اندازی شده برروی آن زیرساخت میباشند.
6. زیرساختهایی که احتیاج به عملیات ساخت و ساز دارند لازم میباشد تا واحد مربوطه در این زمینه طبق دستورالعمل تنظیم شده از سوی دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اقدام نماید.
7. متولی تعیین پیکربندی و ارائه سفارش سخت افزارهای مورد نیاز مرتبط با فاوا ، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد و سایر واحدهای امداد باید نیازهای خود را به این دفتر ارائه داده و این دفتر با کمک کارشناسان ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه سخت افزارهای مورد نیاز را تهیه مینماید.
8. متولی راهبری پروژه های ملی حوزه های زیر ساختی شورای فاوا میباشد.
9. متولی تهیه و تامین و نگهداری و پشتیبانی زیرساختهای ایجاد شده در استانها و شاخه های امداد، بخشهای فناوری اطلاعات استانها و شاخه ها میباشند، که مطابق دستورالعملهای مربوطه اقدام مینمایند.
ماده29– سیاستهای کلی شبکه اطلاع رسانی امداد:

1. ایجاد، ساماندهی و تقویت شبکه ی گسترده اطلاع رسانی رایانه ای امداد و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به منظور صیانت از فضای فرهنگی، معنوی، اجتماعی و مدیریتی امداد و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی.
2. توسعه کمی و کیفی شبکه‌ی اطلاع رسانی امداد و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه ی متقاضیان و ذینفعان، به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح امداد.
3. ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق مؤسسات مجاز.
4. حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخشهای فعال در زمینه ی تولید و عرضه ی اطّلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.
5. ایجاد و تقویت نظام حقوقی و اداری متناسب با توسعه ی شبکه ی اطلاع رسانی امداد به ویژه درجهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته ی الکترونیکی.
6. اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات ملی و بین المللی و حضور در اتحادیه های اطلاع رسانی ملی و بین المللی به ویژه کشورهای اسلا می به منظور اطلاع رسانی فراگیر.
7. طراحي مقررات و ساز و كارهاي لازم براي صيانت از منزلت اجتماعي ، حرمت و حقوق مدجویان ، محرومان ، كارآفرينان ، امدادگران و خیرین
8. به کارگیری فراگیر فن آوری های نوین اطّلاعاتی ، ارتباطی و مدیریتی و توسعه خودکارسازی عملیات در نظام اداری ، حمایتی و توسعه مشارکتهای مردمی.
9. ایجاد زمینه ی دسترسی آسان ، سریع و ارزان مددجویان و آحاد مردم جامعه ، بویژه خیرین و نیکوکاران به اطّلاعات و ارتباطات و برابری در دسترسی به فرصتهای اقتصادی ، اجتماعی ، خدماتی و حمایتی امداد.
10. اتخاذ تدابیر حقوقی ، اداری و فنی ، مالی و مدیریتی لازم برای تحقق برنامه جامع توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات امداد .
11. توسعه و گسترش حوزه خدمات فناوری اطّلاعات و ارتباطات و تقلیل هزینه های آن.
12. به روز نمودن پایگاه و مرکز اطّلا ع رسانی امداد و ارایه خدمات مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای
13. ایجاد زمینه انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی ، مناقصه ها ، مزایده ها ، خرید و فروش کالا و خدمات و تولیدات خودکفایی مددجویان و عملیات مالی و اعتباری و جذب و توسعه مشارکتهای مردمی و موسسات در قالب تجارت الکترونیکی و بازارهای مجازی و در محیط رایانه ای و شبکه های اطّلاع رسانی.
14. نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی ، به منظور توانایی پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و کارآفرینی مددجویان و مراجعین.
15. توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی محور، طراحی و پیاده سازی نظام نوآوری ، توسعه مرزهای دانش ، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی ، تربیت نیروی انسانی روزآمد ، تبدیل ایده به خدمات و روشهای جدید ، انتقال و جذب فنّاوری ، نوسازی شیوه های مدیریت ، انجام پژوهشهای کاربردی در خصوص حل مشکلات امداد و مددجویان.
16. بهره گیری از شبکه اطّلاع رسانی امداد در تدوین و اجرای برنامه های حمایتی و فقرزدایی و تجهیز شعب و واحدهای امداد به امکانات رایانه ای.
17. طراحی و استقرار نظام جامع اطّلاعات مدیریت کارآمد M.I.S) ) از طریق ماشینی کردن و خودکارسازی نظام اطّلاعات مدیریتی و اطّلاع رسانی و اصلاح فرایندها و بهبود روشهای انجام امور حمایتی و فقرزدایی به منظور افزایش دقت ، سرعت و صحت تولید و انتقال اطّلاعات .
18. افزایش پاسخگویی و رضایت مراجعان و مددجویان ، با استفاده از فنّاوری های نوین اداری و شبکه های اطلاع رسانی.
19. ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های رایانه ای محلی امداد (شبکه های LAN ).
20. ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های رایانه ای گسترده امداد (شبکه های WAN ).
ماده 30 – توسعه و پشتیبانی شبکه های محلی LAN : بمنظور دستیابی به:

1. استفاده مشترك از منابع (Resource Sharing):
2. ايجاد قابليت اطمينان بالاتر (Reliability)
3. ايجاد يك رسانه ارتباطي (Communication Media)
4. دسترسي به پايگاههاي داده اي دور دست
5. صرفه جويي در هزينه ها
دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است :
1) در تمامی شاخه های اصلی دارای ساختمان ملکی نسبت به ایجاد شبکه محلی (Lan) اقدام نماید.
2) طرح ایجاد شبکه محلی (Lan) در ساختمانهای جدید التاسیس راتهیه و ارائه کند.
3) نسبت به نوسازی شبکه های محلی دفتر مرکزی و ادارات کل استانها اقدام نماید.
4) تمامی بخشهای امداد بخصوص بخش مسکن و ساختمان ، موظفند استانداردها و نیازهای شبکه ای را در ساختمانهای امداد لحاظ و ایجاد نمایند.
ماده 31 - خصوصيات و اهداف طرح شبكه محلی(Lan) امداد :

با توجه به بررسيهاي انجام شده، براساس نيازهاي فعلي و آتي كميته امداد امام خميني (ره)، در طراحي Cabling ساختمانهای امداد، مشخصات و اهداف زير مدنظر قرار گرفته است:
1- سيستم كابل كشي ساختمانهای امداد ، بصورت ساخت يافته و با بالاترين كيفيت و مطابق با استانداردهاي روز دنيا طراحي و پياده‌سازي شود.
2- ترافيك كاربران به چند بخش مجزا جداسازي شود.
3- نرخ انتقال اطلاعات (Data Rate) در سطح كاربران 10/100/1000Mbps باشد.
بعبارت ديگر Work Stationها با حداكثر سرعت 1000Mbps به سرورها متصل شوند.
4- ترافيك ايجاد شده در بخش Work group Access با تكنولوژي 100Base-TX بنحوي منتقل شود، كه امكان توسعه شبكه در آينده را فراهم سازد.
5- پيكربندي (Topology) كابل كشي، در تمامي سطوح به شكل Star با مركزيت بخش فناوري اطلاعات طراحي شود.
6- شبكه داراي ضريب اطمينان و دسترسي بالا باشد.
7- سرورها در يك مكان متمركز (بخش فناوري اطلاعات) گردآوري و نصب شوند.
8- كاربرها بصورت Client-Server
9- طراحي بر مبناي Full Switching
10- با جداسازي كاربران در بخشهاي مختلف امنيت شبكه به حداكثر برسد.
11- براي ايجاد امنيت لازم و حفاظت بهتر از تجهيزات حساس شبكه و فراهم نمودن امكان استفاده از برق اضطراري Rack , UPS، سوئيچ شبكه و فايل سرور در بخش آمار و فناوري اطلاعات كه در مركزي‌ترين اطاق ساختمان در نظر گرفته شده ، نصب گردد.
ماده 32 - استانداردهاي كابل‌كشي ساخت يافته(Structured Cableing) :

1. با استقرار كابل كشي ساخت يافته ، هر چيزي در هر مكان و در هر زمان قابلیت اجرا دارد.
2. با اجرای كابل‌كشي ساخت يافته ، نياز به پيروي از قواعد خاص يك سازنده در ارتباط با نوع كابل ، كنكتورها، فاصله و يا توپولوژي وجود ندارد.
3. كابل‌كشي ساخت يافته ، امكان مي‌دهد كابل‌كشي يكبار نصب شود و از آن به بعد هر كاربردي با آن تطابق داده شود.
4. با كابل‌كشي ساخت يافته، امکان استفاده از تلفن، شبكه‌هاي محلي، اينترنت، آنتن مرکزی، ویدیو کنفرانس، توكن‌رينگ، فن‌آوري‌های جديد مانند ATM ،.... در قالب یک بستر کابل کشی وجود دارد.
ماده 33 – توسعه و پشتیبانی شبکه های گسترده WAN :

1. با گسترش روزافزون و همه جانبه شبكه‌هاي محلي در سازمانها ، نياز به ارتباط اين شبكه‌ها به يكديگر به منظور نيل به اهداف استراتژيك مديران سازمان ، به شدت وجود دارد .
2. در مورد سازمانهايي چون امداد ، كه تعداد شعبه‌هاي متعدد ، هستند و طرحهاي ملي ، حياتي و گسترده را هدايت مي‌كنند و همچنين با توسعه برنامه‌هاي كاربردي و ضرورت به روز بودن اطلاعات ، بحث ارتباط بين شبكه‌ها و امنيت آن مطرح و پيچيدگي‌هاي خاص خود را به دنبال مي‌آورد، طراحي شبكه‌هاي گسترده بين شهري WAN(Wide Area Network) اهميت ويژه‌اي دارد.
3. با توجه به رویکردهای مختلف قابل استفاده در پياده‌سازي شبكه‌هاي گسترده: ( تكنولوژي X.25 ، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، شبكه مخابراتي كشور) : تكنولوژي مورد استفاده در امداد گزينه سوم، يعني شبكه مخابراتي كشور (PSDN يا INDN) ‌باشد.
ماده 34 - مشخصات كليدي طرح شبکه WAN امداد :

طرح شبکه Wan امداد، باید دارای ویژگیها ، شرایط و مشخصات کلیدی زیر باشد:
1. قابليت يكپارچگي و انعطاف پذيري
2. قابليت امنيت و اطمينان
3. قابلیت افزونگي ، گسترش و مقياس پذيري
4. کیفیت بالای خدمات(پهنای باند و ...)
5. هزینه مناسب و منطقی
6. قابلیت استقرار در کوتاه و استهلاک کمتر قطعات
7. قابلیت پشتیبانی ، دسترسی و نگهداری آسان
8. قابلیت مدیریت پذیری و پوشش در سطح کشور
9. قابلیت پوشش پروتکلهای آتی شبکه
ماده 35 - سرویسهای مورد استفاده در شبکه Wan امداد :

در شبکه Wan امداد ، باید امکان استفاده از سرویسهای مختلف زیر فراهم باشد:
1. اشتراك و انتقال فايل
2. تجارت الكترونيكي
3. ترمينال و اندازه‌گيري از راه دور
4. توزيع نرم‌افزار و دسترسي به بانك اطلاعاتي
5. كنترل فرايندها و مديريت نيروي انساني
6. مرور وب ، وايت‌برد و نامه الكترونيكي
7. پيكربندي و بوت از راه دور
8. پشتيبان‌گيري و مدیریت شبكه
ماده 36 – اقدامات اجرای مرتبط با شبکه های گسترده WAN امداد:

دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است بمنظور بهره مندی از مزایای شبکه های گسترده(Wan) و با توجه به موارد زیر ، در اولویت اول نسبت به ایجاد شبکه گسترده بین استانها و دفتر مرکزی و سپس ایجاد شبکه گسترده بین شاخه ها و مراکز استانها اقدام نماید:
1. گستردگي و مقياس جغرافيايي وسيع دفاتر امداد.
2. ادارات و دفاتر امداد اطلاعات يکديگر را به مشارکت بگذارند.
3. امکان ارسال و تبادل بدون وقفه اطلاعات بصورت بر خط(Online) بين کليه ادارات و دفاتر امداد.
4. گوناگوني سرويسها و محيط‌هاي اجراي متنوع اين سرويس‌ها (Platforms)
5. ضرورت دستیابی به اطلاعات واحدهای مختلف امداد و تجمیع آن اطلاعات در مرکز.
6. ضرورت همگام بودن با تكنولوژي انفورماتيك روز دنيا در بالاترين سطح .
7. طرح شبکه Wan امداد باید در سه لايه Access, Distribution, Core ایجاد شود.
8. لايه Core (مركز شبكه) در دفتر مرکزی ‌مستقر و با خطوط پرسرعت به لايه Distribution متصل شود.
9. با توجه به اهميت اطلاعات منتقل شده بين مراكز ، تمهيدات کافی به منظور حفظ امنيت درنظر گرفته شود.
10. لايه Distribution دفاتر استانها و مناطق خاص در نظر گرفته شود.
11. به هر یك از دفاتر استانها و مناطق خاص ، شاخه ها و مراکز شهرستان به عنوان لايه Access متصل شود.
12. جهت برقراري ارتباط اين نقاط در لايه Distribution امكان توسعه درنظر گرفته شود.
13. روش ايجاد شبکه گسترده و سراسري (WAN ) متفاوت ميباشد، که نحوه پياده سازي اين سيستم باید با بررسي هاي فنی کامل منطقه اي بدست آید.
14. در اين شبکه گسترده، باید امکان ارتباط ادارات و دفاتر با يکديگر و نهايتاً ارتباط با ستاد مرکزی امداد، سپس ارتباط در سطح ادارات مرکزي، برقرار شود که در نهايت دهکده کوچک ارتباطي در سطح امداد برقرار گردد.
15. از طریق زیر ساخت ارتباطی، سرویس ارتباطات تلفني VOIP و ايجاد ارتباطات داخلي تلفني امداد بدون محدوديت مکاني و بدون هزينه ارتباطات تلفني در نظر گرفته شود.
فصل دهم: توسعه و مدیریت مرکز داده ها ، ساختمانهای هوشمند
ماده 37– مرکز داده های امدادData Center) Internet ) :

1. با عنايت به اينكه این نهاد ، از گستردگی فراوان و بخش ها و قسمت هاي مختلف و تعداد مددجويان کثیر با تنوع و خدمات گسترده مي باشد ، مي بايستي داراي پایگاه های اطلاعاتي قوي و بزرگ ، با قدرت پردازش اطلاعات بالا باشد .
2. از آنجایی که پایگاه های اطلاعاتي مزبور از ابعاد و بخش هاي متفاوتي تشكيل شده است ، دسته بندي و نگهداري و به روز رساني اطلاعات در آن باید از قانونمندي و اصول خاصي پيروي نمايد ، تا این نهاد دچار مشكلات اساسي نگردد.
3. مرکز داده های امداد (Data Center)از سه بخش عمده : 1- زير ساخت مر کز داده 2- تجهيزات مرکز داده 3- سايت پشتيبان تشکیل میشود.
4. بخش زير ساخت، شامل ساختمان و فضای مرکز داده و تجهيزاتی است که الزاماٌ قبل از نصب سرور ها و شبکه بايد آماده گردد.
5. اجراء اين بخش که از اولويت اول برخوردار است شامل نصب و اجراء سايت، کف و سقف، دوربينها و کولينگ و تابلو های برق و راکها و کابل کشی های برق و ديتا می باشد.
6. جهت استقرار کارشناسان و کاربران سيستم ، محلی از سايت بصورت مستقل ، بعنوان اطاق اپراتور(Operator room)پيش بينی شود.
7. فضای ديگری بعنوان اطاق مدیر ارشد سایت (Admin room ) پیش بینی شود، که مواردی همچون کنترل نرم افزارهای کاربردی و یا اعمال تغییرات در سيستم ها ، در آن محل انجام شود.
8. بخش تجهيزات مرکز داده شامل سرورها ،Storage ، نوار خوانهای مغناطيسی Tape ، تجهيزات فعال شبکه و تجهيزات امنيتی می باشد.
9. سايت پشتيبان شامل ارتباط تا مرکز داده های مورد نظر و فضای اختصاصی جهت نصب سرور ها و حافظه خواهد بود(یک مرکز پشتیبان بر خط On Line در تهران و یک مرکز پشتیبان با تاخیرOff Line در یک استان دیگر).
10. سايت اطلاعات مركزي (Data Center) امداد ، بايستي مجهز به آخرين فن آوري هاي روز ، در زمينه های سخت افزار ، نرم افزار ، برنامه هاي كاربردي ، سیستم ها و سپرهای امنیتی شبکه( Firewall )و استفاده از تكنيك هاي پر سرعت ارتباطي جهت انتقال اطلاعات باشد.
11. سايت اطلاعاتي(Data Center) امداد مي بايستي داراي شرايط خاص مكاني و بهره مند از ابزار و وسائل كنترلي جهت استفاده بهينه از سايت (از جمله مي توان به محل سايت ، ابعاد ، تهويه محيط ، فشار محيط ، امنيت و...) باشد.
ماده 38 – بخشهای مختلف مركز داده های امداد(IDC) :

سايت مركزي اطلاعات (Data Center) امداد حاوی بخش هاي زير ميبا شد:
1. سخت افزار ها(سرورها ، سیستم های تهیه پشتیبان، سوئیچ ها، روترها، دیواره های آتشین و ... )
2. نرم افزارها و برنامه هاي كاربردي ، مديريتي و امنيتي و شبكه هاي ارتباطي داخلي و خارجي
3. ارتباطات با شبكه جهاني اينترنت و وب سايت اختصاصي (Web Site)
4. مكان مناسب و امن و دارا بودن كف و سقف كاذب و برخوردار از تأسيسات برق اضطراري و UPS
5. سايت پشتيبان معتبر(یک مرکز پشتیبان بر خط در تهران و یک مرکز پشتیبان با تاخیر در استان دیگر)
6. سیستم های كنترل فشار، دما و رطوبت و تهويه مطبوع مناسب (Cooling)
7. سیستم های كنترل امنيت ورود و خروج وكنترل موارد امنيتي از نظر آتش سوزي ، زلزله ، سیل و ...
8. دارا بودن مكان مناسب جهت استقرار اپراتور و مدیر سايت
ماده 39 – طراحی مرکز داده های (IDC) امداد :

مرکز داده های امداد باید از شرایط و ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
1. سادگي طراحي و رعایت اصول پياده سازي شبکه در سايت مركز داده
2. انعطاف و قابليت توسعه
3. قابل سنجش و ماجولار بودن
4. مديريت مرکز کنترل داده
5. در دسترس بودن و امنیت
6. تامین تمامی نيازها و سرويس ها
7. استفاده از مدل هايN-Tier که لايه هاي اين طراحي عبارتند از:
7.1. لايه مجتمع سازي (Aggregation)
7.2. لايه Front-End (لايه مذکور شامل تجهيزاتي براي مديريت، ايجاد امنيت و پشتيباني ازServer Farmهاي Front-End در مركز داده مي باشد)
7.3. لايه برنامه هاي كاربردي
7.4. لايه Back-End(لايه Back-End در حقيقت لايه اي شامل تجهيزات مورد نياز براي مديريت، ايمن سازي و کنترل پايگاه هاي اطلاعاتي است)
7.5. لايه ذخيره سازي(Storage)
7.6. لايه انتقال مركز داده
ماده 40 - انباره داده (DatawareHouse):

1. در محيط خادم/ مخدوم انباره داده يعني انباره اطلاعات براي مصرف سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري.
2. انباره داده بك مخزن فعال و هوشمند از اطلاعات است كه قادر است اطلاعات را از محيط هاي گوناگون جمع آوري و مديريت كرده و نهايتا پخش نمايد و در صورت لزوم نيز سياست هاي سازمانی را روي آنها اجرا نمايد.
3. متولی انبار داده‌ : دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات با ملاحظه نکات زیر ، متولی طراحی ، فرهنگ سازی و استقرار و توسعه انبار داده در سطوح مختلف امداد میباشد.
4. عناصر انبار داده‌ : انباره يك محل است و انباره داري يك فرآيند.
5. مديريت انتشار اطلاعات انباره كه وظيفه نسخه برداري و توزيع اطلاعات را بر روي بانك هاي مختلف به عهده دارد ، مبدا و مقصد اطلاعات ، تعداد بهنگام رساني ها و تبديلات لازم روي اطلاعات را تعريف مي كند.
6. اصطلاح تازه سازي (Refresh) بمفهوم كپي كامل آخرين وضعيت اطلاعات و اصطلاح بهنگام رساني (Update) بمفهوم اعمال آخرين تغييرات بكار گرفته شده اند. همه كارها مي تواند بصورت خودكار و يا دستي انجام پذيرد.
7. اطلاعات ممكن است از بانكهاي رابطه اي و غير رابطه اي تهيه شود. كليه اطلاعات خارجي قبل از ورود به سيستم ، تبديل شده و پاك سازي مي شوند.
8. بانك اطلاع رساني يك بانك اطلاعاتي رابطه ايست كه وظيفه سازماندهي و ذخيره نمودن يك نسخه از اطلاعات و تبديلات و جمع بندي و افزودن ارزش به اطلاعات حاصله از منابع مختلف و با فرمت هاي مورد نظر را بعهده دارد.
9. نگهداري فراداده (اطلاعات در مورد اطلاعات) نيز به عهده اين بانك است . فراداده هاي سيستمي روابط بين جداول و ايندكس ها و غيره را بيان مي كنند و فراداده هاي محتوايي (semantic) ارزش اطلاعات را براي يك شكارچي اطلاعات روشن مي سازند.
10. راهنماي اطلاعات (Informational Directory) تركيبي از يك راهنماي فني و تجاري و يك پويشگر اطلاعات است. هدف اصلي اين راهنما كمك به کاربر براي دانستن محل وجود اطلاعات ، شكل و روش دسترسي به آن است.
11. مسئولیت پشتيباني ابزارهاي ، سیستم اطلاعات مدیران ارشد ( EIS ) و سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) از طريق انواع دستورات جستجو ، تحليل زنده داده ها (OLAP) و داده كاوي (DataMining) بعهده دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات انجام مي گيرد.
12. سلسله مراتب انباره ها (غرفه هاي داده – DataMarts) : انواع كوچكتري از انباره هاي داده وجود دارند. در عمل غرفه هاي داده دپارتماني و غرفه هاي داده همراه (mobile) از ابتدا برنامه ريزي نمي شوند بلكه ابتدائا بوجود آمده و در صورت موفقيت تكثير شده و در نهايت مدير بانك اطلاعاتي سازمان ممكن است بتواند اين غرفه ها را تشكيل دهد و نهايتا يك انباره داده را پايه گذاري نمايد.
ماده 41 – طرح ایجاد سیستم مدیریت هوشمند ساختمانها :

1. ساختمان هوشمند، ساختماني است كه مجهز به يك زيرساختار ارتباطاتي قوي بوده كه مي‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس‌العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساكنين ساختمان اين اجازه را مي‌دهد كه از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده نموده و امنيت و آرامش آنها را افزايش دهد.
2. مزایای بکارگیری سیستم مدیریت هوشمند سازی ساختمان عبارتند از : راحتی ، ايمنی ، انعطاف پذيری و صرفه جويی در مصرف انرژی
3. با بکارگیری سیستم مدیریت هوشمند سازی ساختمان می توان بازدهی امکانات و تسهیلات کنونی ساختمان را افزایش داده و عملکرد آنها را بهینه نمود و همچنین سطح خدمات را با بکارگیری پیشرفت ها و فناوری های روز ارتقاء داد.
3.1. يك ساختمان هوشمند ساختماني است كه در بر دارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني : سيستمها ، ساختار ، سرويس ها ، مديريت و رابطه ميان آنها مي باشد.
ماده 42 – ضرورتهاي استفاده از سيستم‎هاي هوشمند در ساختمانها :

1. امكانات و تأسيسات ساختماني تأثير بسزايي در انجام مطلوب كارها و پيشرفت امور دارند.
2. نحوه مديريت يك ساختمان نقش بسيار حياتي در موفقيت سازمان استفاده كننده دارد.
3. افزايش تصاعدي هزينه‎هاي بهره‎برداري و نگهداري
4. كمبود بودجه و امكانات نگهداري مطلوب ساختمان
5. مسائل و مشكلات پرسنلي و بهره برداران ساختمان
6. حفاظت و كنترل تردد پرسنل، بهره برداران و بازديدكنندگان
7. كاهش خسارتهاي ناشي از سهل انگاري انسان و ايجاد محيط مناسب
8. كاهش خسارت‎هاي ناشي از حريق، طوفان، انفجار، زلزله و…
9. كاهش ريسك پذيري و هزينه عمليات
10. بهبود قدرت رقابت و ايجاد زمينه تهيه و كاربرد فناوري‎هاي جديد
11. افزايش قدرت نظارت و مديريت و برنامه‎ريزي
12. افزايش امكانات رفاهي بهره برداران
13. افزايش ضريب امنيتي و حفاظتي ساختمان
14. كاهش هزينه‎هاي مشترك ساختمان
15. به اشتراك گذاري منابع بين اعضا و بهره برداران براي استفاده حداكثري از حداقل منابع
ماده 43 – امكانات هوشمندسازي ساختمانها :

1. سیستم کنترل روشنایی (Lighting Control)
2. سیستم كنترل دسترسی (Access Control)
3. سیستم کنترل دربها (Key Less)
4. سیستم کنترل تردد
5. سیستم كنترل دما ، رطوبت ، تجهيزات تهويه مطبوع ، هواساز و فشار (( HVAC :
6. سیستم تلویزیون كابلي و مدار بسته ، پيجينگ، ويدئوكنفرانس CCTV
7. سیستم اعلام حریق آدرس پذیر(FAS)
8. سیستم اعلام و كنترل وجود گازهاي خطرناك و اطفاء حریق و كنترل بحران
9. سیستم توزیع تلفنی (TEL)
10. سیستم آنتن مرکزی و توزیع سیگنال (SMATV) IF , RF
11. سیستم توزیع برق ضطراری(UPS,GPS)
12. سیستم های اخباری خطرات احتمالی (سیستم لرزه)
13. سيستم شبکه گسترده و توزيع ديتا و مديريت بهينه امكانات اينترنت، VOIP، تلفن، موزيك و…
14. كنترل تأسيسات الكتريكي
15. سیستم مديريت انرژي(آب ، برق ، گاز و ...)
16. سیستم كنترل آسانسورها
17. سیستم كنترل سرقت، آسيب‎ها، خرابكاري
18. سیستم كنترل آيفون و قفل مركزي
19. سیستم کنترل تصاویر(CCTV)
20. سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات(MIS)
21. یکپارچه سازی کل سیستمهای بالا(IBS)
22. سیستم کنترل مرکزی
فصل یازدهم: توسعه و مدیریت امنیت سیستمها
ماده 44- سیستم های امن :

سیستم اطّلاعاتی مطمئن (: (Secure Information System سیستم اطّلاعاتی است که:
1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2. سطح معقولی از دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4. موافق با رویه ایمن باشد.
ماده 45- برنامه امنیت و حفاظت سیستم ها :

به منظور تقویت اعتماد عمومی در تولید و عرضه ، ثبت و نگهداری ، مراسله و مبادله انواع داده ها و اطّلاعات در فضای تبادل اطّلاعات امداد و نیز کاهش تشویش و نگرانی ناشی از سرقت ، سوء استفاده و تخریب داده ها و اطّلاعات و یا لطمه به منابع نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای امداد ، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است ، با همکاری حوزه های ذیربط با مورد توجه قرار دادن تکالیف مقرر در سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور(افتا) و نیز مصوبات شورای عالی افتا کشور، نسبت به تدوین ، طراحی و اجرای برنامه امنیت سیستم ها به شرح زیر اقدام نماید:
1. سیاستهای و راهبردهای امنیتی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات امداد را حول محورهای زیر تدوین نماید:
1.1. سياستگذاري و تعیین خط‎مشي و راهبردهای امنيتی ICT
1.2. تعیین نیازمندی های امنیتی ICT
1.3. مديريت ريسك و مديريت برنامه امنيت ICT
1.4. تحلیل وضعیت موجود و مخاطرات امنيتي ICT
1.5. منابع مورد نیازبرقراري امنيت مناسب و مطلوب ICT
1.6. برنامه آموزش های امنیتی ICT به همكاران مرتبط
1.7. يكپارچه‎كردن امنيت ICT در چرخه حيات سيستم
1.8. تضمين امنيت ICT
2. اسناد راهبردی و عملیاتی و روالهای امنیتی مناسب و همچنین توصیه های کلی و ویژه برای مدیران و کارمندان سازمان را تدوین و ارائه نماید که سایر واحدها ملزم به رعایت آنها میباشند.
3. برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطّلاعات، شامل محیطهای رایانه ای و شبکه ای ، حوزه های مرتبط با خود را براساس راهنماها ، دستورالعملها و استانداردهای ارسالی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت فضای تبادل اطّلاعات کشور تهیه نموده و برای تأیید و نیز تأمین منابع لازم به مراجع ذیربط ارایه نمایند.
تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای حفظ امنیت در محیطهای رایانه ای جهت پیشگیری از وقوع جرمهای الکترونیکی، امنیت دراطّلاعات ، اطّلاعات در امنیت، مبانی امنیت در شبکه و سیستمهای رایانه ای، روشهای مختلف حمله به شبکه ها و پایگاههای اطّلاعات کامپیوتری ، سپر امنیتی شبکه Firewall -
4. در استفاده از انواع نرم افزارهای کاربردی ، سیستمی ، خدمات دهنده و همچنین به کارگیری الگوریتم های امنیتی غیر مطمئن و نا امن دقت لازم و کافی به عمل آورده و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه نماید.
5. نسخه اصلی اطّلاعات امداد را در محیط و مراکز میزبانهای مطمئن داخلی مستقر نمایند.
6. نسبت به ایجاد و تقویت نظام حقوقی و اداری متناسب با توسعه ی شبکه ی اطلاع رسانی امداد به ویژه درجهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته ی الکترونیکی اقدام نماید.
7. نسبت به حفاظت و حراست و عدم افشای اطلاعات سیستم ها و شبکه های اطّلاع رسانی و اطّلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع رسانی ، اقدام و مراعات نماید.
8. اقدامات لازم برای حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطّلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه انتقال اطّلاعات در امداد و تعیین مرجع صدور گواهی دیجیتال با مشارکت وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط را پیگیری نماید.
9. نسبت به حفظ و صیانت از فضاهای تبادل اطّلاعات امداد ، کاهش مخاطرات و حداقل نمودن خرابی ها ، کاهش زمان تجدید حیات سیستمهای آسیب دیده و ایجاد امنیت در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات لازم معمول نماید.
10. نسبت به تهیه و تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری امنیتی و محافظتی شامل: ویروس کش ها ، ویروس گاردها ، فایر وال ها و ... اقدامات لازم معمول نماید.
ماده 46- ضرورتها و الزامات امنیتی :

1. تامین حفاظت فيزيكي کامل و مطمئن جايگاه مركز داده‎ ها .
2. مركز داده‎ ها نبايد در معرض حوادث طبيعي يا غيرطبيعي مانند آتش‎سوزي ، سيل و انفجار و... باشد.
3. مركز داده‎ ها بايد تا حد امكان نامشهود و محل تجهيزات رايانه‎اي نامشخص باشد.
4. تجهيزات پشتيباني و ذخيره بايد در فاصله امني قرار گيرند تا از خرابي همزمان جلوگيري شود.
5. ديوارهای مركز داده‎ ها بايد مستحكم و درها و پنجره‎های آن دارای محافظ و همواره قفل شوند.
6. پيش‎بيني منبع تغذيه اضطراري و تجهیزات و سیستم های حفاظتی ، امنیتی و مقابله کننده
7. كنترل منظم وسايل ايمني و حفاظتی و دور نگهداشتن مواد خطرناك از مركز داده‎ ها
8. كنترل محيط مركز داده‎ ها از قبيل دما ، رطوبت ، تهويه مطبوع ، گرد و غبار ، نشتی و...
9. تدوین دستورالعمل های وضعيت اضطراري و مديريت بحران و بهنگام سازی و آزمايش منظم آن.
10. مديريت و محافظت از تجهيزات و سخت افزارها ،كابل‎كشي و حاملها و کانالهای تبادل و انتقال اطلاعات
11. كنترل و طبقه‎بندي دارايي‎هاي الکترونیکی و حفاظت از محيط‎هاي ذخيره داده‎ها و اطلاعات
12. محافظت و نگهداري از اسناد ، مدارک ، داده ها و نرم افزارهای كاربردي
13. كنترل دسترسي به سيستم‎ها ، داده ها و اطلاعات و پيروي از استانداردها و الزامات قانوني
14. تدوین ، ابلاغ و اجرای دستورالعمل های انضباطی ، حفاظتی و امنیتی
فصل دوازدهم: خدمات نرم افزاری ، پایگاه های اطلاعاتی
ماده 47 – خدمات نرم افزاری:

1. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات جهت خرید یا تهیه نرم افزارهای مورد نیاز ، اخذ خدمات مشاوره ای مهندسی ، عقد قرارداد جهت انجام پروژه های مرتبط با چرخه حیات نرم افزار میتواند باستناد آیین نامه اجرایی بند "ه" ماده 29 قانون مناقصات مصوب هیئت دولت مستقیما اقدام نماید.
2. واحدهای سازمانی در صورت نیاز به مکانیزه نمودن فعالیت و یا فرآیندی ، لازم است درخواست خود را به همراه لیست نیازمندی‌های کلان آن به متولی فناوری اطلاعات تحویل نمایند. متولی فاوا در سازمان با بررسی نیازمندی های درخواستی و با توجه به طرح جامع فاوا سازمان در خصوص ایجاد (تولید و یا تهیه)، تغییر، راهنمایی، و یا رد درخواست تصمیم گیری مینماید.
3. تعیین، تبیین، تعریف، تصریح، احصاء و اولویت بندی صحیح و جامع نیازمندی های نرم افزاری جزو اصول لاینفک مهندسی نرم افزار میباشد و میبایست توسط عوامل اجرایی پروژه های نرم افزاری رعایت گردند.
4. در اجرای پروژه های نرم افزاری میبایست دستورالعمل های مشخص و نظام مند جهت انجام دادن هریک از فعالیتهای نرم افزاری توسط عوامل اجرایی پروژه بکار گرفته شود.
5. در هر یک از پروژه های نرم افزاری میبایست از مدل معماری مرجع سازمانی که به عنوان جزئی از طرح جامع فاوا امداد به تصویب رسیده است استفاده گردد.
6. اصل یکپارچه سازی نرم افزارهای کاربردی امداد به عنوان یکی از اصول لازم الاجرا ، میبایست در هر یک از پروژه های نرم افزاری توسط عوامل اجرایی پروژه رعایت گردد.
7. حداقل انتظارات امداد در هر پروژه (کیفیت ، هزینه ، زمان ، ویژگی) توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تعیین و جهت لازم الاجرا نمودن آن در قراردادهای مربوطه لحاظ میگردد.
8. اصول مدیریت پروژه های نرم افزاری در هریک از پروژه های نرم افزاری امداد میبایست توسط عوامل اجرایی رعایت گردد.
9. نظام تعیین و تخمین هزینه های خدمات نرم افزاری میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات استقرار داده شود.
10. امور تحقیق و توسعه در زمینه کاربرد سیستمهای نرم افزاری میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات به صورت مستمر انجام پذیرد.
11. امور آموزش ، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم در زمینه نرم افزار ، میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات به صورت مستمر انجام پذیرد.
12. اصول بهره برداری نرم افزار به عنوان یکی از اصول لازم الاجرا میبایست در هر یک از پروژه های نرم افزاری توسط عوامل اجرایی پروژه رعایت گردد.
13. حق نشر، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزارهای کاربردی تهیه شده توسط امداد متعلق به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات امداد است.
ماده 48 – ساختار سیستم های اطلاعاتی:

ساختار سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز امداد به شرح زیر میباشد ، که دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف به فراهم آوری آنها میباشد:
1. سیستم مدیران اجرای(EIS)
2. سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)
3. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)
4. سیستم اتوماسیون اداری(OAS)
5. سیستم کاری مبتنی بر دانش فنی (KWS)
6. سیستم های پردازش عملیات (TPS)
7. سیستم مدیریت پایگاه داده ها (DBMS)
8. بستر (Platform) سخت افزار و نرم افزار (Hardware&Software)
9. شبکه ارتباط اطلاعات (Data Communications Network)
ماده 49 – عناوین سیستم های جامع امداد :

نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد از لحاظ سیستم های نرم افزاری کاربردی حاوی 10 سيستم جامع و 60 زيرسيستم به شرح زير میباشد :
1. سیستم جامع خدمات حمایتی
2. سیستم جامع مسکن و ساختمان
3. سیستم جامع اشتغال و خودکفایی
4. سیستم جامع خدمات بهداشتي و درماني
5. سیستم جامع خدمات فرهنگی و آموزشی
6. سیستم جامع منابع انسانی
7. سیستم جامع امور مدیریتي
8. سیستم جامع مالی و پشتیبانی
9. سیستم جامع امور بين الملل
10. سیستم جامع مشاركت های مردمي
ماده 50 – پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز:

امروزه اطلاعات در حکم یکی از منابع و دارایی های سازمانها از اهمیت بسیاری برخوردار است و داشتن راهبردهای لازم برای آن ضروری مینماید. همچنانكه مثلا برای نگهداری و مديريت منابع مالی، ساختار بانکداری بوجود آمده است، برای نگهداری و بازیابی و مدیریت اطلاعات و استفاده بهینه از آنها نیز لازم است بانکهای اطلاعاتی طراحی شوند.
بانک های اطلاعاتی متولی جمع آوری، یکپارچه سازی، پردازش، گزارش داده‌اي و اطلاعاتی راجع به پدیده، موضوع و عملیاتی میباشند، که سازمانها را در جهت رسیدن به ماموریتها و اهداف آن به خصوص در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان یاری میدهند.
دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ، با همکاری بخشهای ذیربط ، موظف به ایجاد ، توسعه و به روز نگهداری پایگاه های اطّلاعاتی مورد نیاز از جمله موارد زیر میباشد:
1. پایگاه اطلاعات نیازمندان کشور
2. پایگاه اطلاعات طرحهای حمایتی و فقرزدایی
3. پایگاه اطلاعات قوانين و مقررات حمایتی و فقرزدایی
4. پایگاه اطلاعات خیرین و نیکوکاران و موسسات عام المنفعه
5. پایگاه اطلاعات نتایج طرحها و پژوهشهای علمی مرتبط با موضوعات فقرزدایی و حمایتهای اجتماعی
6. پایگاه اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی
7. پایگاه اطلاعات مشاغل و طرحهای اشتغال و کار آفرینی
8. پایگاه اطلاعات کارکنان و مدیران
9. پایگاه اطلاعات NGO ها، خیریه ها، خیرین و ایرانیان خارج از کشور
ماده 51 – مشخصات فنی بانک های اطلاعاتی :

1. قابليت ارائه اطلاعات و گزارش‌ها در شبكه محلي ، شبكه داخلي (Intranet) و شبكه عمومي (Internet)
2. امكان كار با بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف و ناهمگون مانند PostgreSQL, SQL Server, Oracle و ...
3. امكان تبديل و تبادل اطلاعات و ساختارهاي اطلاعاتي از بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف مانند PostgreSQL, SQL Server, Oracle، فايل‌ها DBF و ...
4. امكان خواندن و ايجاد فايل متني(Text)و يا تبديل ساختارهاي اطلاعاتي به قالب‌هايي چونMS Excel , XML .
5. امكان ارائه يا ايجاد سرويس (وب سرويس) براي استفاده از اطلاعات پايگاه‌هاي اطلاعاتي
6. امكان زمانبندي نقل و انتقال خودكار اطلاعات از پايگاه‌هاي مختلف
7. امكان استفاده از كانال‌هاي ارتباطي و پروتكل‌هاي ارتباطي مختلف و در دسترس براي اتصال به پايگاه‌هاي داده واحدها و موسسات تابعه
8. امكانات داده‌ كاوي مانند امكان اجراي جستجوهاي پيشرفته و گزارش‌گيري پيشرفته
9. پشتيباني از فناوريOLAP و فناوري‌هاي حوزه داده كاوي براي تهيه اطلاعات مناسب براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري
10. ارائه راهكار جامع امنيتي در رابطه با تبادل اطلاعات و دسترسي به اطلاعات و گزارش‌ها
11. پشتيباني از معماري سرويس‌گرا و قابليت ارائه خدمات به صورت وب سرويس
12. مستقل بودن بخش تبادل اطلاعات و بخش ذخيره اطلاعات و تهيه گزارش‌ها
13. عدم نياز به سخت افزارهاي خاص و عدم وابستگي به يك سيستم‌عامل خاص Multi platform
14. توسعه سيستم بر مبناي متن باز
15. توانايي تهيه گزارش‌هاي مورد نياز
16. توانايي اخذ گزارشات خاص و موردي توسط يك سيستم گزارش‌گيري ديناميك
فصل سیزدهم: خدمات الکترونیکی
ماده 52 – کارت هوشمند چند منظوره(Smart Card):

1. كارت هوشمند كارتی پلاستیكی با ابعاد كارت‌های اعتباری (5/5 در 5/8 سانتی‌متر) است كه بر روی آن یا در بین لایه‌های آن، تراشه‌های حافظه و ریز‌پردازنده برای ذخیره‌سازی داده‌ها و پردازش آنها قرارداده شده است.
2. یك كارت هوشمند كامپیوتر كوچكی است كه بر روی یك كارت پلاستیكی نصب شده است. این قبیل كارت‌ها به راحتی درجیب جای می‌گیرند و دركاربرد‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
3. دسته‌بندی كارت‌های هوشمند: كارت‌های هوشمند را بر حسب موارد مختلفی دسته‌بندی‌ می‌كنند؛
3.1. دسته‌بندی بر اساس نحوه ارتباط با كارت‌خوان: كارت هوشمند تماسی ، كارت هوشمند غیرتماسی ،
كارت هوشمند تركیبی
3.2. دسته‌بندی بر اساس نوع تراشه به‌كاررفته در كارت: كارت با حافظه( memory cards ) ، كارت هوشمند میكرپروسسور( microprocessor cards ) ، این نوع كارت‌ها دارای CPU هستند و قدرت پردازش اطلاعات و انجام محاسبات را دارند ،كاربرد آنها برای ساخت كارت‌های مالی ،‌ كارت‌های شناسایی و نظایر آن است .
3.3. نقش هریك از واحد‌های حافظه در این نوع كارت اشاره شده است:
ROM: نگهداری سیستم‌عامل كارت هوشمند
RAM : نگهداری موقت داده‌ها
EEPROM: نگهداری برنامة كاربردی و داده‌های مرتبط با آن
ماده 53 – کارت های هوشمند مورد نیاز :

دفتر آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری حوزه های ذیربط نسبت به مطالعه، بررسی، طراحی و پیاده سازی کارتهای هوشمند چند منظوره برای گروههای زیر اقدام نماید:
1. مددجویان
2. کارکنان
3. مشترکین مشارکتهای مردمی
بنحوی که هم حاوی اطلاعات هویتی و هم اطلاعات خدمات و سرویسهای دریافتی یا عرضه کننده و هم در حکم کارت شناسایی باشد.
ماده 54- پرونده الکترونیک حمایتهای اجتماعی(ESR) :

1. پرونده الکترونیک حمایتهای اجتماعی(Record Social services Electronic ) پرونده ایست حاوی انواع اطلاعات مربوط به مشخصات، وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی و همچنین میزان ونوع خدمات حمایتی ارائه شده به یک مددجو که در سیستم های الکترونیکی ثبت می شود و برای کسب، انتقال، دریافت، ذخیره، بازیابی، اتصال وکنترل داده های چند رسانه ای به منظور فراهم کردن مراقبتهای امدادی ، مددکاری ، مشاوره ای و ارائه خدمات حمایتی مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد.
2. الزامات:
2.1. جامعیت
2.2. ارتباط
2.3. قابليت انتقال
2.4. ايمنی و محرمانگی
2.5. تحول
2.6. تسهیلات و رضایتمندی
3. ارکان:
3.1. یک سیستم اطلاعات الکترونیکی است.
3.2. ایمن ومحرمانه باشد وبرای افراد مجاز قابل دسترس باشد.
3.3. در هر زمان ومکان قابل دسترس باشد.
3.4. از بدو حمایت فرد تا پایان عمر وی نگهداری شود .
3.5. تمام اطلاعات شخصی و حمایتی فرد در آن متمرکز شود.
4. اجزاء:
4.1. پرونده الکترونیکی اطلاعات شخصی
4.2. پرونده الکترونیکی خدمات درمانی
4.3. پرونده الکترونیکی خدمات ویژه
4.4. پرونده الکترونیکی خدمات فرهنگی
4.5. پرونده الکترونیکی خدمات مسکن
4.6. پرونده الکترونیکی خدمات حمایتی
4.7. پرونده الکترونیکی خدمات مشاوره ای
4.8. پرونده الکترونیکی خدمات اشتغال
ماده 55- شیوه های نوین مشارکتهای مردمی :

دفتر آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری حوزه های ذیربط نسبت به مطالعه ، بررسی ، طراحی و پیاده سازی شیوه های نوین و متنوع مشارکتهای مردمی از جمله موارد زیر اقدام نماید:
1. ازطريق اينترنت internet .
2. ازطريق دستگاههای خودپرداز ATM.
3. ازطريق دستگاههاي POS .
4. از طريق سیستم پیام کوتاه SMS.
5. ازطريق کارتهای اعتباری ملی و بین المللی visa card , master card و ....
6. صدور قبض از قبل آماده برای حاميان طرح اکرام.
7. تهيه و توزيع کارت اعتباری با نامهای برکت ، احسان و نيکوکاری ، aid card و ....
8. بكار گيري و استفاده از سيستم هاي موقعيت ياب و اطلاعات جغرافيايي(GIS,GPS)
9. بهينه سازی ومدرن سازی روشهای موجود توسعه مشارکتهای مردمی .
10. ايجاد و راه­اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکين مشارکتهای مردمی و حامیان طرح اکرام.
11. ایجاد و راه اندازی پورتال امداد، نوسازی شبکه حمایتی امداد از طریق یکپارچه­سازی فعالیتهای اطلاع­رسانی و خدمت رسانی، گسترش دریافت و پرداخت و خرید و فروش الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وب در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی.
ماده 56 – توسعه e-learning یا آموزش الکترونیکی:

1. آموزش الكترونيكي یا e-learning نوع جديدي از آموزش و مبتني بر فناوري است كه در آن نيازي به حضور دانشجويان در كلاسهاي برنامه ريزي شده نيست.
2. در اين نوع آموزش استفاده از اينترنت براي يادگيري مي باشد كه از طريق ارتباطات اينترنتي و مرورگر در هر زمان و يا مكاني مي توان به اين مقصود دست يافت.
3. امروزه تکنولوزی از سه منظر با آموزش مرتبط شده و دوشادوش آن عمل می نماید: موضوع ، ابزار و بستر آموزش.
4. مفاد آموزشي در آموزش الكترونيكي با آموزش سنتي متفاوت است، بطوري كه در آموزش الكترونيكي 40 تا 50 درصد متن آموزشي از طريق استاد و بقيه درس از طريق همكاري و ارتباط مستمر دانشجويان تعيين و تدوين مي‌شود.
5. مزاياي آموزش الكترونيكي: مزاياي آموزش الكترونيكي باتوجه به افزايش قابليت‌هاي آن ارتقاء مي‌يابد ولي بطوركلي مي‌توان به اهم موارد آن اشاره كرد:
5.1. پويايي دانشجويان در حين آموزش و اقدام به پژوهش(ادغام آموزش و پژوهش در يكديگر ودرحين فراگيري).
5.2. حذف مشكل استاد محوري و افزايش نيروي انساني مجرب و همگام با فناوري روز.
5.3. حذف فاصله مكانی و قابل دسترس بودن اطلاعات تمامي رشته‌هاي علمي در حداقل زمان ممكن و در هر نقطه
5.4. عدم اختصاص مطالب آموزشي به قشر خاصي و امكان استفاده عموم افراد اعم از بيكار، شاغل و ... .
5.5. صرفه جويي در زمان و هزينه تا بیش از 80 درصد.
5.6. به روز بودن اطلاعات.
5.7. آزادی در فراگیری و انتخابهای بهتر
5.8. سیستم های ارزیابی قوی و کارا
5.9. استفاده از سیستم های چند رسانه ای
6. در این راستا دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و همکاری بخشهای ذیربط از این توانمندی های آموزشی و تکنولوزی، استفاده بهینه نموده و شیوه جدید آموزش را جایگزین شیوه های قدیمی نمایند.
ماده 57 – توسعه کتاب الکترونیکی یا e-book :

1. كتاب الكترونیكی یا ebook ، پدیده ای كاملاً تازه است و می رود تا نظام آموزش و اطلاع رسانی را با دگرگونی هایی اساسی مواجه سازد.
2. كتاب های الكترونیكی یا ebooks صرفاً نسخه های الكترونیكی مطالب مكتوب نیستند ، بلكه میتوانند علاوه بر متن‏‎ ، صوت و تصاویر و … را نیز شامل شوند و درقالب فایلهایی مانند: Word Text ،HTML ، PDF و فایل های اجرایی EXE درآیند.
3. سادگی اجرا ، سادگی جستجو در متن، داشتن قالب زیباتر ، منسجم بودن مطالب، امكان عرضه یا فروش ساده تر و سریعتر، داشتن قابلیت افزودن امكانات مالتی مدیا و … ازجمله ویژگی هایی هستند كه كتاب الكترونیكی رابه عنوان یك رسانه نوپا و رو به رشد از سایر رسانه هایی از این دست ممتاز می گرداند.
4. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و همکاری بخشهای ذیربط ، با توجه به مزایای کتاب الکترونیکی، نسبت به توسعه آن مبادرت ورزد.
5. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و همکاری بخشهای ذیربط ، نسبت به تهیه دایره المعارف امور و خدمات امدادی و حمایتهای اجتماعی ، بر اساس آیات قرآن کریم ، روایات و احادیث ائمه اطهار (ع) ، اشعار شعرای نامدار ، سخنان و کلام بزرگان ، داستانها و امثال و حکم ، زندگی فقرای نامدار پژوهشها و مطالعات علمی و سایر منابع و ماخذ معتبر تهیه و تدوین نموده و بصورت کتاب الکترونیکی چند رسانه ای عرضه نماید:
6. مزایا و ویژگی های كتاب های الكترونیكی:
6.1. اول:Portability سهولت انتقال در عین یكپارچگی مطالب
6.2. دوم : Versatility انسجام مطالب و تنوع كاربرد
6.3. سوم : Interactivity تبادل بینابین مطالب با یكدیگر
6.4. چهارم:edia Capability پشتیبانی از امكانات مالتی مدیا
6.5. ششم :Useability سهولت كار و اجرا
ماده 58- امضاء و سوابق الکترونیکی :

1. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری واحدهای ذیربط نسبت به اخذ و نگهداری امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن از مددجویان و کارکنان و استفاده از آنها در سیستمهای رایانه ای و ارائه خدمات، مطابق قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
2. امضای الکترونیکی مطمئن دارای شرایط زیر میباشد:
2.1. نسبت به امضا کننده منحصر به فرد است.
2.2. هویت امضا کننده را معلوم نماید.
2.3. به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
2.4. به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
3. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از »داده پیام«ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطّلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
ماده 59 – توسعه خدمات امداد الکترونیک (e-aid) و طرحهای ویژه:

ارائه خدمات الكترونيكی به شهروندان گرچه در دنياي امروز براي مردم شناخته شده است و ليكن در كشور ايران تاكنون بيشتر در حد ادبيات و تامين زيرساخت‌ها مطرح بوده است. يكي از آرمان هاي در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، سازمان الكترونيكی (E-Organization) است، ايده ارائه خدمات شبانه روزي، از راه دور و بدون محدودیت مکانی در تمامي اوقات با ظهور سازمان الكترونيكی عملي شده است.
در اين راستا به منظور تحقق سياستهاي اجرايي برنامه پنجساله چهارم امداد مبني بر افزايش سطح دسترسي ، كاهش هزينه‌ها، افزايش سرعت و كيفيت خدمات، ارائه خدمات بدون محدوديت زماني و مكاني و افزايش رضايتمندي با طراحي، برنامه‌ريزي و پياده سازي روش‌هاي نوين ارائه خدمات به صورت غير حضوري و از راه دور ( امداد الكترونيك)، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است، زمینه های لازم برای نیاز سنجی، مطالعه، طراحی و پیاده سازی سیستم ها، پروژه ها و سامانه های زیر را فراهم نماید:
1. سامانه سخت افزاری و نرم‌افزاري صندوق صدقات هوشمند
2. سامانه نرم‌افزاري دريافت مشاركت‌هاي مردمي از طريق خدمات بانکداری الكترونيك
3. سامانه پايگاه‌هاي مشاركت‌هاي مردمي به صورت الکترونيکی(قابل نصب بر روی سايت‌ها)
4. سامانه الکترونيکی طرح اکرام ايتام
5. سامانه الکترونيکی پرداخت قبوض مستمندان از طريق اينترنت
6. سامانه الکترونيکی تامين جهيزيه زوج‌هاي جوان
7. سامانه الکترونيکی بازارچه خيريه اينترنتي امداد الكترونيكي ‹‹ e-aid ››
8. استقرار وب كيوسك در مراكز كميته امداد
9. كارت اعتباري الکترونيکی امداد(کارت بركت ، کارت اکرام و ...)
10. سامانه الکترونيکی جرداخت وام محكومين
11. ارائه خدمات از طريق سرویس پیام کوتاه SMS
12. ارائه خدمات از طريق مراكز ICT روستايي
13. ارائه خدمات به كاركنان به صورت اينترنتي
14. ارائه خدمات فرهنگي به صورت اينترنتي
15. ارائه خدمات بهداشتي، درماني و بيمه‌اي به صورت اينترنتي
16. ارائه خدمات مسكن به صورت اينترنتي
17. کارآفرینی الکترونیکی (توسعه اشتغال بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات)
18. كاريابي اينترنتي برای مددجويان
19. طراحي و پياده‌سازي سامانه خدمات موردي
فصل چهاردهم: اتوماسیون اداری ، پردازش داده ها ، اطلاع رسانی
ماده 60 ـ توسعه اتوماسيون نظام اداری امداد :

1. برنامه‌ريزي و پيگيري‌هاي لازم جهت ايجاد زیرساختهای ارتباطی و فرهنگی و شبكه رایانه ای بهم پیوسته و یکپارچه به منظور مکانیزاسیون عملیات اداری در واحدهاي مختلف امداد.
2. اقدام در زمينه ايجاد و توسعه بانكهاي اطلاعاتي مورد نیاز بخشهاي مختلف امداد.
3. ساماندهي بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز امداد در دفتر برنامه ریزی و فناوري اطلاعات.
4. برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ايجاد ارتباط الكترونيكي بين بانكهاي اطلاعاتي سطوح مختلف امداد.
ماده 61 ـ پردازش داده ها :

1. ايجاد بستر مناسب پردازش داده‌ها در جهت نياز كاربران مختلف
2. پردازش و تحلیل و تكميل آماري داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه و انعكاس نتايج آن.
3. همكاري با واحدهاي مختلف امداد ، براي استخراج و تهيه جداول ، نمودارها و شاخصهاي آماري براساس داده‌هاي جمع‌آوري شده جهت نياز كاربران.
ماده 62- اطلاع رساني :

1. توسعه و تسريع اطلاع رساني به كاربران
2. سطح‌بندي داده‌ها و اطلاعات واحدهاي امداد و تعيين ضوابط دسترسي ‌به ‌هرسطح ‌از اطلاعات بر حسب نوع كاربر.
3. قراردادن اطلاعات خلاصه شده عمومي در سايت اینترنتی امداد براي دسترسي همگاني به اطلاعاتي كه دسترسي عمومي به آن تأييد شده است.
4. ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌هاي لازم به همكاران بخشها در جهت استفاده از سيستم جمع‌آوري و پردازش داده‌ها و اطلاعات ذخيره شده در واحدهاي مختلف.
5. تهیه و تدوين مفاهيم، تعاريف، مقررات، آيين نامه‌ها، قواعد و معيارهاي اطلاع رساني مورد نياز نظام جامع اطلاع رساني امداد و هماهنگي با واحدهاي مربوطه در جهت به روز رساني اطلاعات
فصل پانزدهم:مدیریت فضای مجازی (پورتال، ایمیل، اینترنت)
ماده 63 – پورتال ها ( (Portal:

پورتالها در حقيقت رابط هاي مبتني بر وب هستند كه با اتصال به منابع اطلاعاتي مختلف و دريافت اطلاعات، آنها را در چارچوب منسجم و ساخت يافته در اختيار سرويس گيرندگان قرار مي دهند. در واقع پورتال ابزاري براي ارائه خدمات سريع، بموقع، ارزان و اطلاع رساني مطلوب در قالب و طبقه بندي مناسب است. يك پـورتال دو فــاز از پنج فـاز تحقق دولت الكترونيكي (يعني ساخت وب‌گاه و ساخت e-form هاي سازماني) را در بر دارد.
اهداف ایجاد پورتال عبارتند از:
1. هماهنگ سازي و مجتمع كردن خدمات و اطلاعات درون سازماني و برون سازماني.
2. ارتقاء ظرفيت جهت استفاده از اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات در بين بخشها و شعبات.
3. ساده و مؤثر كردن ارائه خدمات در راستاي تحقق دولت الكترونيكي.
4. ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به عموم سرويس گيرندگان.
5. ارتقاء كارايي و اطمينان.
ماده 64 – ایجاد و توسعه پورتال امداد :

1. مسئولیت طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی و پشتیبانی پایگاههای اطّلاع رسانی و به هنگام سازی اطّلاعات موجود درWeb Site ، اینترنت ، وبلاگ ، اینترانت ، پورتالها و وب گاهها ، منحصرا بعهده دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
2. هیچیک از ادارات کل استانها ، حوزه های تخصصی و شاخه های امداد ، مجاز به ایجاد پایگاه اطّلاع رسانی ، Web Site ، اینترنت ، وبلاگ ، اینترانت ، پورتال و وب گاه ، بصورت مستقل و مجزا نمی باشند.
3. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است زمینه ایجاد زیر سایتها ، زیر پورتالها و وبلاگهای مورد نیاز برای ادارات کل استانها ، حوزه های تخصصی و شاخه ها را ، هماهنگ و مرتبط با پورتال اصلی امداد ، فراهم نماید.
4. ایجاد زمینه کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، ارتباطات فضایی ، اجاره باند ماهواره ای برای سایت اطّلاع رسانی ، ارتباطات رادیویی، انتقال د اده ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه ای، فضاهای رایانه ای ، ایجاد جایگاههای اینترنتی (وب سایت)، تأمین و ارایه خدمات Internet ، ثبت دامنه (Domain) ، حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطّلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها منحصرا بعهده دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
5. محتوای مورد نیاز جهت عرضه در سایت امداد میبایست توسط واحدهای مربوطه تهیه و به روش تعیین شده توسط دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات در پورتال اصلی یا زیر پوتالهای مربوط نصب گردد.
6. واحدهای اجرایی موظفند تغییرات اعمال شده را از طریق ساز و کاری که در این جایگاه طراحی خواهد شد ، به مدیریت آن اعلام نمایند ، تا همواره اطلاعات پورتال امداد به روز و قابل استفاده باشد.
7. احراز هویت نمایندگان واحدها برای اعمال تغییرات و اصلاحات لازم و به روز رسانی اطّلاعات موجود در این جایگاه ، مطابق دستور العملی خواهد بود که توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ و نسبت به ارایه نام کاربری و رمز عبور به نماینده منتخب هر واحد اقدام خواهد شد.
8. واحدهای اجرایی می توانند اطّلاعات و فرمهای خدمات خود را پس از انجام هماهنگی های لازم که با مدیریت آن صورت خواهد گرفت، در پورتال اطّلاع رسانی امداد قرار دهند.
9. به منظور آموزش نحوه اعمال تغییرات و به روز رسانی اطّلاعات در پورتال اطّلاع رسانی امداد و قرار دادن اطّلاعات مربوط به خدمات جدید، واحدهای اجرایی موظفند، نمایندگان خود که مسئول به روز رسانی اطّلاعات این پورتال می باشند، را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، معرفی نمایند تا پس از برنامه ریزی توسط مدیریت پورتال، در دوره آموزشی مربوط نیز شرکت نمایند.
10. واحدهای اجرایی مکلف اند جهت تسهیل اطّلاع رسانی به مردم، نحوه ارایه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه و آدرس محلهای مورد مراجعه را در شبکه اطّلا ع رسانی امداد قرار دهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطّلاع رسانی امداد ارایه نمایند.
11. جهت ایجاد سوریس مجازی جدید واحدهای امداد میبایست درخواست خود را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ارائه، و این دفتر با نیاز سنجی و انجام اقدامات مورد نیاز و نهایتا ایجاد آن اقدام نماید، بهره برداری از خدمت و سرویس ایجاد شده توسط واحد مربوطه انجام میپذیرد.
12. سیاستگذاری، هماهنگی، راهبری و توسعه امر اطلاع رسانی، خدمت رسانی الکترونیک و توسعه وب سایت امداد با استفاده از فناوریهای نوین و بهره گیری از سیستمهای نوین اطلاع رسانی از طریق کمیسیون تخصصی هماهنگی و راهبری اطلاع رسانی، امداد الکترونیکی و توسعه وب سایت امداد، تحت نظارت شورای فاوای امداد انجام میشود.
ماده 65 – بخشهای اختصاصی پورتال امداد:

اهم بخشهاي اختصاصي پورتال امداد که حداقل سه زبانه خواهد بود ، شامل موارد زير مي باشد:
1) معرفي امداد و مسئولين
2) تشكيلات و سازماندهي
3) قوانین و مقررات
4) فعاليتها و خدمات حمايتي
5) حمايت گروههاي خاص
6) طرحها و برنامه ها
7) توسعه مشاركتهاي مردمي و طرح اکرام
8) پایگاه دانش
9) خدمات مديريت و تحقيقات
10) طرحها و خدمات آماري و فاوا
11) دیدگاهها و نظرات سرپرستی
12) امور بيمه و درمان
13) امور بين الملل
14) سیستم پيام كوتاه SMS
15) طرحهای امداد الکترونیک
16) امور مجلس شوراي اسلامي
17) مقالات و آرشيو نشريات امداد
18) نظام تامين اجتماعي و حمايتي
19) گزارشات امداد و ملي و بين المللي
20) آموزشهاي الكترونيكي
21) آدرس دفاتر و ارتباط با ما
22) دریافت و پرداخت اینترنتی
23) عرضه محصولات خودکفایی
24) فرمهاي الكترونيكي
25) مسابقات و نظرسنجي
26) دسترسی به سیستم های کاربردی امداد
27) اخبار امداد در آينه رسانه ها و سایتها
ماده 66 – توسعه دسترسی و استفاده از پست الکترونیکی (e-mail ) :

1. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است، با تهیه میل سرور اختصاصی و در داخل کشور ، برای تمامی بخشها و مدیران امداد ، پست الکترونیکی ایجاد و زمینه دسترسی آنان را فراهم نماید.
2. مسئولیت نگهداری و استفاده مناسب از آدرس الکترونیکی ایجاد شده با واحد یا فرد مربوطه میباشد.
3. هیچیک از واحدها و مدیران و کارشناسان امداد برای انجام کارهای اداری امداد ، مجاز به ایجاد و استفاده از سرویس پست الکترونیکی غیر از میل سرور امداد و بر روی سایتهای بیگانه ، نمی باشند.
4. سیاستگذاری، هماهنگی، راهبری و توسعه خدمات پست الکترونیک از طریق کمیسیون تخصصی مربوطه تحت نظارت شورای فاوای امداد تعیین و اعمال میشود.
ماده 67 – توسعه دسترسی و استفاده از اینترنت :

1. مسئولیت ایجاد زمینه دسترسی و استفاده از اینترنت منحصرا بعهده دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
2. مسئولیت ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی همکاران به اینترنت و تعیین نوع نیاز و سطح و میزان دسترسی، بعهده دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد که مطابق ضوابط مربوطه اقدام خواهد شد.
3. ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی همکاران به اینترنت، پس از معرفی رسمی همکاران واجد شرایط توسط مسئولین مربوطه و احراز هویت و تعیین نوع نیاز و سطح و میزان دسترسی، مطابق دستور العملی خواهد بود که توسط دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ و نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
4. جهت ایجاد اعتبار استفاده از اینترنت واحد مربوطه میبایست درخواست خود را به بخش برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اعلان، این بخش اعتبار مربوطه را ایجاد مینماید.
5. سیاستگذاری، هماهنگی، راهبری و توسعه امر دسترسی به اینترنت، از طریق کمیسیون تخصصی مربوطه تحت نظارت شورای فاوای امداد تعیین و اعمال میشود.
فصل شانزدهم: فرهنگ سازی ، توسعه منابع انسانی ، منشورهای اخلاقی ، امور کاربران ، تخلفات
ماده 68 - فرهنگ سازی و آموزش :

1. آموزش، فرهنگ سازی و فضاسازی از مباحث مهم و ضروری استقرار و بهره برداری از فناوری ها و سیستمها در پیاده سازی طرح میباشد.
2. در لایه های کاربری، راهبری ، توسعه ای و پشتیبانی، برنامه های آموزشی هدفمند تدوین شود.
3. متولی تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه مباحث فاوا و همچنین مسئول تعیین و معرفی منابع محتوای آموزشی در حوزه فاوا ، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
4. متولی اجرای دوره های آموزشی فاوای پیشرفته و خاص و محدود دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
5. متولی اجرای دوره های آموزشی گسترده و عمومی فاوا و تامین هزینه های اجرایی آن مرکز آموزش و پژوهش امداد میباشد.
6. مرکز آموزش و پژوهش امداد موظف است با هماهنگی کامل دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ، دوره های ضروری را طراحی و اجرا نماید.
ماده 69 – آموزش و توسعه منابع انسانی :

1. كليه مديران، مسئولين، كارشناسان و كاربران بخشهاي مختلف كميته امداد امام بايد بتوانند:
1.1. با مفاهيم پايه اي ، اصول و مباني و اجزاء كامپيوتر آشنايي كافي و لازم را پيدا نمايند.
1.2. نحوه استفاده از فرامين مهم سيستم عاملهاي گوناگون (DOS ، Windows ، Linux) را فرا بگيرند .
1.3. توان كاربري سيستمهاي كاربردي امداد امام را برحسب ضرورت و سطح دسترسي كه خواهند داشت كسب نمايند.
1.4. نحوه اتصال به شبكه هاي كامپيوتري و كار كردن در محيط هاي مختلف شبكه Interner , Nt , netware و ... را فرا گرفته و توان انجام كارهاي ضروري را كسب نمايند .
1.5. كليه كاركنان مشمول، مي‌بايست متناسب با رشته شغلي خود داراي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده و توان كار كردن با بسته هاي مختلف نرم افزاري را داشته باشند.
2. همكاران بخش آمار و فناوري اطلاعات بتوانند علاوه بر موارد ذكر شده در بند قبل آموزشهاي لازم براي كاركردن با زبانهاي مختلف برنامه نويسي،‌ بانكهاي اطلاعاتي، سيستم عاملهاي مختلف مورد نياز در محيط هاي عملياتي گوناگون براي ساخت و پشتيباني مناسب سيستم ها و... را فرا بگيرند، پروتكلهاي مختلف ارتباطات شبكه اي را بشناسند و نسبت به تهيه صفحات Web اقدام نمايند.
3. طراحی و اجرای برنامه آموزش 11500 نفر از کارکنان جهت کاربری ، پشتیبانی ، راهبری و توسعه سیستمها
4. طراحی و اجرای برنامه آموزشی مدیریت فاوا جهت 2000 نفر از کارکنان بخش فناوری اطلاعات شاخه ها و استانها به منظور مدیریت سیستمهای کاربردی که بصورت آموزش الکترونیکی اجراء خواهد شد.
ماده 70- منشورهای اخلاقی:

1. منشورهای اخلاقی در زمینه های مدیریت ، مهندسی نرم افزار ، مدیریت پروژه ، اطلاع رسانی و آمار از سوی مراجع معتبر میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بومی سازی شده و جزء لاینفک پروژه های فاوا گردد.
2. مسئول آموزش و فرهنگ سازی در زمینه اصول اخلاقی فاوا دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
3. ما كاركنان پايگاه آمار و اطلاعات امداد با عنايت به اهميت بالاي اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي، با الهام از فرهنگ غني اسلام ، روابط خود را با خداوند متعال ، همكاران ، كار و مراجعان بر پايه اصول ذيل تنظيم مي‌كنيم:
3.1. ارتباط با خدا:
ما بهترين و پاكيزه‌ترين فرصت‌ها را براي ارتباط با خدا قرار مي‌دهيم و به مقررات شرعي پايبنديم.
3.2. ارتباط با همكاران:
ما با همدلي در محيط كار خويش، محيطي صميمي و با نشاط ايجاد مي‌كنيم و اعتماد به يكديگر را سرمايه تلاش خود مي‌دانيم.
3.3. ارتباط با كار:
ما سخت كوشي ، پشتكار، كار دقيق و متقن، همراه با صداقت ، پاكدامني و درستكاري را سرلوحه همه كارهايمان قرار مي‌دهيم.
3.4. ارتباط با مراجعان:
ما مراجعه كننده را فرستاده خداوند متعال مي‌دانيم و تكريم و بزرگداشت ارباب رجوع و ارائه خدمت بدون منت به وی را عبادت مي‌دانيم.
ماده 71- امور کاربری :

1. بنا به تعريف، هر كس كه به تجهيزات ICT دسترسي داشته باشد يك كاربر محسوب مي‎شود.
2. مسئوليت‎هاي كاربران به شرح ذيل است:
2.1. ادراك و پيروي از خط‎مشي و استاندارد امنيت ICT
2.2. از پيامدهاي امنيتي فعاليت‎هاي خود آگاه باشند.
2.3. هرگونه رفتار يا وضعيت مشكوك را به مقامات مربوطه گزارش كنند.
2.4. اطلاعات سازمان خود را محرمانه نگهدارند.
3. روشهای شناسايي و مدیریت كاربران مجاز به استفاده از سيستم، عبارتند از:
3.1. اختصاص شناسه (ID) منحصر به فرد به هر كاربر
3.2. همه كاربران شخصاً پاسخگوي فعاليت‎هاي انجام‎شده تحت شناسه خودشان هستند.
3.3. حصول اطمينان از وجود تجهيزات مورد نياز براي رديابي تمام فعاليت‎هاي كاربران
3.4. اطمينان از اينكه تمام شناسه‎ها بر اساس درخواست‎هاي قانوني سازمان ايجاد شده‎اند و هيچ راهي براي ايجاد شناسه غیرلازم وجود ندارد.
4. شناسايي كاربرها:
كاربران سيستم‎هاي ICT ممكن است به صورت جداگانه يا گروهي از يك مجوز دسترسي استفاده كنند. در هر دو صورت، كاربران مسئول امنيت سيستم مورد استفاده هستند.
5. تأييد هويت كاربران:
يكي از اصول اساسي امنيت ICT، فرآيند احراز هويت است كه با استفاده از رمز عبور، از مجازبودن كاربر يا نقطه آغاز ارتباط اطمينان حاصل مي‎كنند.
6. محدودكردن تعداد تلاش‎هاي ناموفق براي ورود به سيستم:
بعد از سه بار تلاش ناموفق متوالي براي ورود به سيستم بايد شناسه كاربر موقتاً لغو شود. همچنين بايد مدت‎زمان محدودي ـ مثلاً 2 دقيقه ـ براي ورود به سيستم در نظر گرفته شود.
7. براي جلوگيري از استفاده غيرمجاز از سيستم‎هاي بي‎مراقبت ، بايد اقدامات زير را انجام داد:
7.1. فعال‎كردن فرآيند تأييد هويت بعد از 10 دقيقه عدم فعاليت
7.2. خودداري از نگهداري رمز عبور يا هر اطلاعات ديگري كه منجر به دسترسي به ايستگاه كاري شود.
7.3. استفاده از محافظ صفحه نمايش داراي رمز عبور
8. پيغام‎هاي اخطار:
به تمام كاربران هنگام دسترسي به سيستم‎هاي ICT بايد يادآوري شود كه مسئول اعمالشان هستند. اين كار را مي‎توان قبل از ورود به سيستم با نمايش يك اخطار در مورد دسترسي غيرمجاز يا استفاده نامناسب و عواقب چنين كاري انجام داد.
9. سطح دسترسی کاربران میبایست توسط سرویسی جداگانه و قابل استفاده در تمامی سیستمهای نرم افزاری سازمانی با رعایت کلیه اصول امنیتی طراحی و استفاده گردد.
10. اصول امنیتی تدوین شده میبایست توسط کاربران به دقت رعایت گردد.
11. کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسئول و پاسخگو می باشند.
12. آموزشهای کاربری لازم جهت استفاده بهینه از سیستمها میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پیش بینی و توسط عوامل اجرایی مربوطه انجام شود.
ماده 72- تخلفات :
1. هرگونه سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز ازبرنامه ها و سیستمهای رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و بستر مبادلات الکترونیکی و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره که دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا د یگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، مجرم محسوب می شود.
2. هرگونه خرید ، تهیه و استفاده ازبرنامه ها و سیستمهای رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و بستر مبادلات الکترونیکی فاقد مجوز که بجز از طریق مبادی قانونی (دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و موسسات مورد تایید این دفتر) تهیه شده باشد غیر مجاز و تخلف محسوب می شود.
3. تولید و عرضه موارد زیر توسط حاملها و شبکه های انتقال اطّلاعات رایانه ای امداد ممنوع می باشد:
3.1. مطالب و تصاویر مخالف موازین و مقدسات اسلامی ، اخلاق و عفت عمومی ، قانون اساسی ، امام ، رهبری و مراجع مسلم تقلید
3.2. مطالب مخالف وحدت و وفاق ملی و ناقض استقلال و تمامیت ارضی کشور
3.3. انتشار اسناد و اطّلاعات طبقه بندی شده امداد و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
3.4. ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
3.5. افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطّلاعات شخصی آنان
3.6. انتشار اطّلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطّلاعاتی و نرم افزارهای خاص امداد و نامه های پست الکترونیکی افراد و واحدهای امداد
3.7. فعالیتهای تجاری ،مالی ،خرید ، فروش و تبلیغات شخصی از طریق شبکه اطّلاع رسانی و سایت امداد
3.8. هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز اطّلاع رسانی و اینترنتی و مراکز دارنده اطّلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستمها و از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها
3.9. هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته های اطّلاعاتی در حال گذر در شبکه امداد که به دیگران تعلق دارد.
4. مسئول تشخیص تخلفات صورت پذیرفته در امور فاوا دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
5. مسئول تعیین دستورالعملها و عواقب تخلفات صورت گرفته در امور فاوا ، شورای فاوا میباشد.
6. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میبایست با همکاری حوزه های ذیربط جهت کاهش تخلفات در حوزه فاوا به فرهنگ سازی در این زمینه مبادرت ورزد.
فصل هفدهم: امورمدیریتی ، امور اجرایی ، منابع مالی ، دارایی های الکترونیکی و ارتباطات برون سازمانی
ماده 73 – متولی سیاستگذاری و اجرای برنامه های فاوا :

متولی فراگیرسازی به کارگیری فنّاوری اطّلاعات در نظام اداری امداد، گسترش خدمات رایانه ای تا سطح شعب سراسر کشور، اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد و پروژه های راهبردی حوزه فاوا، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
1. متولی سیاستگذاری و راهبری پروژه های راهبردی حوزه فاوا شورای فاوا امداد میباشد.
2. متولی طراحی و استقرار نظام جامع اطّلاعات مدیریت کارآمد M.I.S) ) ، طراحی ، نصب ، پیاده سازی ، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های رایانه ای WAN ،LAN ، اینترنت، اینترانت ، وب گاه ، وبلاگ و پایگاه های اطّلاع رسانی ، Site Webو … دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
3. متولی ایجاد زیرساختهای لازم و ارایه خدمات رایانه ای شامل ، تهیه و تامین سخت افزار ، نرم افزار ، فضاهای رایانه ای ، تولید محتوای الکترونیکی ، تأمین و ارایه خدمات Internet ، پست الکترونیک ، تهیه و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری کاربردی و … دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
4. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، متولی تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها، ضوابط ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعملها، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی بخشهای امداد میباشد.
5. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد شبکه اطّلاع رسانی امور حمایتی و فقرزدایی کشور با هماهنگی و مشارکت سازمانها ودستگاههای ذیربط، جهت ارایه اطّلاعات به مددجویان، نیکوکاران، خیرین، متقاضیان کار، کارآفرینان، مشترکین مشارکتهای مردمی، حامیان طرح اکرام، مسئولین و برنامه ریزان در سطح کشور با هماهنگی وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، نهادها و کلیه سازمانهای ذی ربط میباشد.
6. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد ، توسعه و به روز نگهداری پایگاه های اطّلاعاتی مورد نیاز با همکاری بخشهای ذیربط میباشد.
7. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است در استفاده از انواع نرم افزارهای کاربردی، سیستمی، خدمات دهنده و همچنین به کارگیری الگوریتم های امنیتی غیر مطمئن و نا امن دقت لازم و کافی به عمل آورده و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه نماید، نسخه اصلی اطّلاعات امداد را در محیط و مراکز میزبانهای داخلی مستقر نمایند، در استفاده و خرید محصولات و ابزارهای مربوط به امنیت فضای تبادل اطّلاعات در صورت وجود نمونه های داخلی ، اولویت را به محصولات داخلی بدهد.
8. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، متولی کارهای داده ورزی شامل مشاوره، طراحی سیستم، تهیه نرم افزار، خدمات کارشناسی، خریدهای نرم افزاری و سخت افزاری و خدمات پشتیبانی است.
9. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، موظف به حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با فنّاوری اطّلاعات وارتباطات وپشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز میباشد.
10. مدیریت ، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری عملیات اجرایی شبکه ارتباطات داده ها به منظور تحقق طرحها و برنامه های مصوب امداد ، بعهده دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میباشد.
11. به منظور مدیریت متمرکز و حفظ یکپارچگی پروژه های راهبردی فاوا ، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است نماینده ویژه ای به عنوان مدیر پروژه های نظام جامع فاوای امداد منصوب نماید.
12. تمامی بخشهای امداد موظفند در جهت اجرای مطلوب نظام جامع فاوا مشارکت و همکاری داشته و از اقدامات پراکنده و خارج از چارچوب این نظام خود داری نمایند.
13. کلیه واحدهای سازمانی ستاد مرکزی موظفند با معرفی نماینده تام الاختیار در پیشبرد پروژه های فاوا امداد همکاری و مشارکت کاملی داشته باشند.
14. کلیه استانها و شاخه ها بویژه ، بخش های فناوری اطلاعات استانها و شاخه ها موظفند مشارکت و همکاری کاملی در اجرای پروژه های فاوا داشته باشند.
15. پروژه های راهبردی فاوا حتی الامکان به صورت برون سپاری و با کمک مشاورین خارج از سازمان اجرا میشود.
16. نقشه راه ارتباط دهنده پروژه های راهبردی توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تبیین میگردد.
ماده 74 - برنامه اجرایی :

دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است ، با مشارکت و همکاری حوزه های ذیربط ، برنامه اجرایی و عملیاتی طرح جامع فاوا امداد را، در یک دوره زمانی معین و با توجه به عوامل زير تهيه نماید :
1. اولویت و ضرورت اجرای سریع برخی پروژه ها
2. محدودیت نیروی کارشناسی
3. ضرورت استقرار همزمان برخی سیستم ها
4. محدودیت استقرار همزمان تمامی سیستم ها
5. محدودیت بودجه ای
6. نقش پروژه های زود بازده
7. ریسک های متعدد موجود
8. سادگی و یا سختی فرایند اجرا
9. وابستگی بین پروژه ها
10. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده
ماده75- شیوه های اجرایی :

1. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات متولی تعیین شیوه های اجرایی پروژه های مختلف نظام جامع فاوا میباشد.
2. نحوه انتخاب و عقد قرارداد با مجموعه های خارج از سازمان و مشاوران فاوا به منظور انجام امور خدمات فاوا که طبق مقررات قابل برون سپاری میباشد، توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تعیین میگردد.
3. ظرفیتهای کارفرمایی با بکارگیری مدلهای بلوغ پروژه در سطح سازمان در امور مختلف فاوا میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ارتقاء پیدا نماید.
4. الزامات مرتبط باعوامل زمان، هزينه و كيفيت و خدمات بعد از فروش توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات به دقت در هر پروژه تصریح شده و در عقد قراردادها بکار گرفته شود.
5. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مسئول حصول اطمينان از وجود ظرفيتهاي حرفه‏اي لازم در پيمانكاران براي عمل به الزامات قرارداري میباشد
6. استانداردها، قوانين و مقررات ملي و بين‏المللي ناظر بر ارتباطات كارفرما و پيمانكاران میبایست در قراردادها به منظور ارتباط موثرتر و بهتر بکار گرفته شود.
7. نظام ارزيابي و انتخاب مشاوران و پيمانكاران میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مطابق آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوب هیات وزیران، تدوین و در پروژه ها اجرا گردد.
8. سیستم مدیریت پروژه میبایست توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در پروژه های فاوا استقرار داده شود.
ماده 76- دارایی های الکترونیکی :

1. کلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناوریهای بوجود آمده ، متعلق به امداد است.
2. کلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از پایگاههای داده ای ، اطلاعاتی و دانشی بوجود آمده ، متعلق به امداد است.
3. کلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از اسناد الکترونیکی بوجود آمده ، متعلق به امداد است.
4. کلیه حقوق مادی و معنوی و حق نشر، عرضه و بهره برداری از نرم افزارهای کاربردی تهیه شده ، متعلق به امداد است.
5. کلیه حقوق مادی و معنوی و حق نشر، عرضه و بهره برداری از داده های سیستم های کاربردی متعلق به امداد است.
ماده 77- منابع اعتباری و تجهیزات مورد نیاز:

1. مدیریت ارشد امداد متعهد است کلیه منابع اعتباری مورد نیاز جهت اجرای پروژه های نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد و عملیاتی کردن اهداف این سند را در طی دوره زمانی مناسب و منطقی، تامین و در اختیار دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات قرار دهد.
2. کلیه منابع اعتباری مرتبط با سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت مطالعه، نیازسنجی، خرید، تهیه، تعمیر، ارتقاء، ایجاد، عملیات اجرایی و پشتیبانی مرتبط با فاوا، میبایست جزء اعتبارات دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات تخصیص داده شود.
3. سایر واحدهای امداد، جهت تهیه و تامین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری ، میبایست درخواست خود را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ارائه دهند.
4. در صورتی که سایر واحدها اقدام به تهیه این موارد نمایند، دفتر مزبور، تعهدی جهت پشتیبانی و ارتقاء آنها ندارد.
5. کلیه اسناد هزینه مربوط به برنامه ها و پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد، پس از تایید یا امضای نماینده ویژه سرپرستی در توسعه فنّاوری ارتباطات و اطّلاعات امداد( مدیر دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات) ، توسط ذی حسابی قابل هزینه می باشد.
6. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ، به استناد دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به شماره 26540 -33 مورخ 21/2/1382 ، مجاز است حداکثر تا سقف بیست درصد (20 درصد) مبلغ هزینه شده در قرارداد های منعقده از محل اعتبارات برنامه های توسعه و کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتبا طات (تکفا)را درجهت مدیریت ، نظارت ، تحویل گیری و به کارگیری نتایج قرارداد های مرتبط با توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات امداد به کارکنان ذی ربط پرداخت نماید.
ماده 78- تعاملات برون سازمانی:

1. به منظور ایجاد ظرفیتهای مقتضی در زمینه فاوا ، دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است که تعامل مناسبی با مراکز متولی فاوا در سطح ملی و بین المللی فراهم نماید.
2. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است به نمایندگی از سوی امداد در شوراها و مجامع ارتباطی و فنّاوری اطّلاعات عضویت یافته و حضور فعال پیدا نماید.
3. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف استزمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات در امداد را فراهم نماید.
4. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات موظف است به منظور ارتباط مناسب بین سازمانهای مرتبط با این نهاد ، زیر ساخت لازم جهت تبادل اطلاعات الکترونیکی را فراهم آورد.
5. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میتواند در برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي مشارکت نماید.
6. دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات میتواند در تهیه و انتشار کتب ، نشریات و مقالات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي مشارکت نماید.