کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

کمیسیون خدمات مدیریت

کارگروه مهندسی سیستمها،استاندارد سازی و استقرار نظام فاوا امدادامام(ره)

اردیبهشت 87

مقدمه

يكي از مهمترين عوامل موفقيت هر سازمان در امور مربوطه، ميزان توجه مديران آن دستگاه به نحوه و چگونگي برقراري ارتباط با مخاطبان گوناگون در سطوح مختلف مي‎باشد. در عصري كه ما زندگي مي‎كنيم و بنام عصر انفجار اطلاعات ناميده شده ديگر نمي‎توان با روشهاي سنتي كه بعضاً كارايي خود را نيز از دست داده‎اند با سايرين ارتباط برقرار كرد بنابراين بايد به فكر راهكارهاي جديد توسعه ارتباطات اجتماعي با اقشار مختلف در جوامع گوناگون بود. ايجاد و توسعه اين ارتباطات مي‎بايست به گونه‎اي باشد كه مسئولان و مديران مؤسسات و سازمانها را در راه نيل به اهدافشان ياري كند در غيراينصورت هرگز به اهداف مورد نظر نخواهند رسيد و اگر سازماني مانند اين نهاد داراي اهدافي خيريه و عام‎المنفعه باشد، و در صورت عدم اطلاع كافي افراد و مؤسسات ديگر از وظايف و اهداف اين سازمان، توفيق هرگونه جلب مشاركت اين گروهها براي كمك و مساعدت به مردم بي‎بضاعت از دست خواهد رفت.
در سال های اخیر بر ارزش و اهمیت اطلاعات، اطلاع رسانی و انفورماتیک در بستر سازی زمینه های رشد و توسعه کشورها بسیار خوانده ایم. اما زمینه اصلی برای توسعه و پیشرفت و عبور از مرز زمان ، تنها از طریق اطلاع رسانی و انفورماتیک محقق نمی شود. چراکه بستر و سکوی پرتاب زمان پیما ، آماده و مهیا نشده است. زمان پیما همان اطلاع رسانی و انفورماتیک است که به همراه خود یک دانش ، فن و فرهنگ را به همراه دارد و نشان از سکو و محمل راهواری ( تفکر مدرن و دیدگاه های کاربرد گرائی) دارد که از آن برخاسته است. به همین دلیل است که با در اختیار داشتن یک زمان پیما (امکانات اطلاع رسانی مانند شبکه اینترنت ،امکانات اطلاع رسانی جغرافیائی ،نظام اطلاعات مدیریت و....)تنها صورت فناوری را کسب کرده ایم و از جوهره آن بی بهره هستیم.
بنابر این بستر پرتاب زمان پیمای ما ایجاد یک نظام منسجم و متحد است.این نظام منسجم درحوزه اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات،نظام جامع اطلاع رسانی است.
نظام جامع اطلاع رسانی یک ساختار سازمانی نیست و یک تشکیلات هم نیست،یک تحول و جهش برای منسجم سازی و وحدت است.ایجاد نظام جامع اطلاع رسانی راهکار های متعددی دارد لیکن نسخه واحد ندارد.تجارب بین المللی در زمینه پیاده سازی این نظام نشان داده است که راهکارها و استراتژی کشورهای گوناگون در دستیابی به این نظام متفاوت بوده است.بنابراین الگوی واحدی در این زمینه وجود ندارد.نظام جامع اطلاع رسانی یک سیستم است با همه خصوصیات یک سیستم،یعنی دارای درون داد،برون داد،پیش خوراند(قسمت پردازش) و پس خوراند (فیدبک) است.بنابراین این نظام یک سیستم فیدبکی مدار بسته است که در تعامل کامل با محیط خارج می باشد.نکته بسیار مهمی که ممکن است تاکنون به آن توجهی نشده باشد،این است که هر حرکت مدرن که با تکیه بر دیدگاه کاربرد گرائی محقق می شود،به ایجاد وحدت و انسجام درمقوله ای می انجامد،علاوه بر آن موفقیت آن را نیز تضمین می کندبا همین قیاس نیز می توان گفت که یکی از عمده ترین زیرساخت های توسعه،یکپارچگی و انسجام اطلاعاتی می باشد،که بدون آن کلیه امکانات و توانمندی های موجود درامداد به هرز می رود و عملیات موازی و تکراری را در بر داشته،بدون اینکه نتیجه قابل قبولی داشته باشد. این شکل عمل کردن تنها به ایجاد جزایر تکنولوژیک در امداد کمک می کند. بنابراین می بایست نظام جامع اطلاع رسانی با تکیه بریک نگرش سیستمی و با استعانت از تفکرات مدیریت دانش به سیاستگذاری پیرامون انسجام تولید،توزیع و کاربرد اطلاعات در سطوح گوناگون واحدهای امداد رسان،تبلور پژوهش در فقرزدایی و حمایتهای اجتماعی،برقراری ارتباط بین زنجیره اجرا و پژوهش ، ایجاد ارتباط سیستمی بین آموزش و پژوهش،برقراری ارتباط کلان بین امکانات اطلاع رسانی،فراهم آوری اطلاعات تجارت الکترونیک،بارورسازی اقتصاد اطلاعات در بازار ملی و بین المللی اطلاعات، برقراری ارتباط هماهنگ بین حوزه حمایتهای اجتماعی کشور،بهره مندی از تجارب موفق در کشور های دیگر و... همت گمارد.
نظام اطلاع رساني يك ضرورت براي دسترسي به توسعه پايدار در بخش حمایتهای اجتماعی است و اين ادعا مبتني بر تجارب كشورهاي توسعه يافته اي كه تدوين نظام ملي اطلاع رساني را جزو اولويتهاي كار خود در برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي قرار داده اند.
طرح حاضر نيز قصد دارد با ارائه ديدگاهي روشن نسبت به اهميت،اهداف و ضرورتهاي طراحي و اجراي يك نظام جامع اطلاع رساني حمایتهای اجتماعی در سطح کمیته امداد امام خمینی(ره)،جنبه هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار دهد و در نهايت در فازهاي مطالعاتي و اجرايي مختلف وضعيت اطلاع رساني امداد را مبتني بر برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دگرگون سازد.در اين خلاصه طرح تنها به كليات موضوع طراحي نظام جامع اطلاع رساني امداد پرداخته خواهد شد و جزئيات آن در واقع بخشي از طرح اصلي به شمار مي آيد كه خود مستلزم مطالعات پيمايشي براي طراحي نظام جامع اطلاع رسانی امداد به شمارمي آيد.
طراحي يك نظام جامع اطلاع رساني در بخش حمایتهای اجتماعی و بررسي جنبه هاي نظري،ساختاري و اجرايي آن در سطح کمیته امداد امام خمینی(ره) مسئله اصلي اين طرح به شمار مي آيد. از اين رو اين طرح از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است كه علاوه بر جنبه هاي نظري و بنيادي، مباحث اجرايي و ساختاري را نيز مورد توجه قرار داده است.در نهايت اين طرح پاسخي مناسب براي چگونگي تدوين و اجراي نظام جامع اطلاع رساني امداد بدست خواهد آورد كه مي تواند نقش بسيار حياتي در توسعه پايدار امر حمایتهای اجتماعی و فقرزدایی داشته باشد.
نظام جامع اطلاع‌رساني به عنوان سيستمي پيچيده با زيرسيستمهاي گوناگون و با پارامترها و متغيرهاي مختلفي كه خود داراي تعامل و روابط متقابل و پيچيده‎اي هستند تنها با روش سيستمي قابل طراحي است، كه در اين طرح مراحل اصلي طراحي و استقرار آن و سلسله مراتب انجام آنها در قالب يك مدل پيشنهاد مي‎شود. البته هر يك از اين مراحل، نياز به برنامه‎ريزي جداگانه و پيروي از مراحل تفصيلي خود را خواهد داشت.

کليات نظام جامع اطلاع رسانی
تعريف اطلاع‎رساني

عبارتست از شناسايي، گردآوري و پردازش اطلاعات بمنظور پشتيباني از تصميم‎گيري مي‎باشد. براين اساس دانش اطلاع‎رساني به منزله شناسايي، طراحي و اجراي بهترين رويه در راستاي پشتيباني از تصميم‎گيري است.

توليد و انتشار اطلاعات

در جريان توليد و انتشار اطلاعات مي‎بايست محتوا، حجم، سمت و سوي اطلاعات، عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قانوني و عوامل تكنولوژيكي مؤثر در آفرينش و انتشار آنرا در نظر گرفت.

جريان اطلاعات

چهار مرحله جريان اطلاعات عبارتند از:
1ـ منبع
2ـ فرآيند توليد
3ـ فرآيند توزيع
4ـ فرآيند بهره‎وري

نمودار بافتی فرآیند ایجاد پایگاه داده

در اين فرآيند، متخصصان اطلاع‎رساني با ارائه ايده‎هاي تازه و طرحهاي ارزنده در پيشرفت خدمات اطلاع‎رساني نقش بسزايي دارند.
اطلاع‎رساني اساساً رشته‎اي است از همه پديده‎هايي كه در انتقال اطلاعات دخالت دارند، از توليد كننده تا استفاده كننده:
بايد به تمام اجزاي چرخه انتقال اطلاعاتي ذيل پرداخت زيرا آنها با يكديگر تعامل دارند و آگاهي از اين تعاملات در طراحي و مديريت كارآمد خدمات اطلاعاتي اهميت دارد.

نظام اطلاع رساني

نظام اطلاع‎رساني براساس 3 مقوله اصلي در فرايند اطلاع‎رساني است:
1ـ گردآوري و توليد اطلاعات
2ـ سازماندهي اطلاعات
3ـ اشاعه اطلاعات

نقاط ضعف موجود در اطلاع‎رساني
مي‎بايست نقاط ضعف احتمالي در 3 مقوله فوق را بنحوي پوشاند.
ـ نقاط ضعف در گردآوري و توليد اطلاعات:
1ـ عدم اطلاع و آگاهي از نيازهاي ادارات كل در هنگام جمع‎آوري داده‎ها
2ـ نبود مفاهمه و بيان مشترك در تعاريف و مفاهيم
3ـ ارائه داده‎ها و اطلاعات پردازش نشده و غير كارشناسانه
4ـ ارائه اطلاعات نابهنگام و آمارهاي كهنه توسط واحدهاي ديگر
5ـ نبود نگرش مثبت در مديران نسبت به آمار و اطلاعات و در نتيجه عدم ارائه داده‎هاي سازمان يافته و دقيق از طرف آنان
ـ نقاط ضعف در سازماندهي اطلاعات:
1ـ تداخل و عدم تقسيم دقيق وظايف
2ـ عدم همكاري ادارات كل در ارائه اطلاعات دقيق، كافي و بموقع
3ـ كمبود امكانات، ابزارها، نيروي انساني متخصص و وجود محدوديتهاي مالي
4ـ ضعف جايگاه تشكيلاتي واحد اصلي توليد كننده اطلاعات و مديريت منابع اطلاعات
نقاط ضعف در اشاعة اطلاعات
1ـ محروم ماندن متقاضيان و مصرف كنندگان اصلي اطلاعات بدليل نداشتن ارتباط تعريف شده و مشخص با مراكز اطلاع‎رساني
2ـ بهره‎گيري نكردن از اطلاعات در برنامه‎ريزيها و تصميم‎گيريها بدليل نبود نگرش مثبت و ارائه اطلاعات نادقيق قبلي
3ـ مشكلات ناشي از ضعف فرهنگ عمومي و فرهنگ اطلاعات همگاني در ارائه و بكارگيري اطلاعات
توزيع (اشاعه اطلاعات)

اطلاع‎رساني در گذشته به وسيله پيامهاي شفاهي و روش چهره به چهره صورت مي گرفته است. امروزه به علت رشد تكنولوژي ارتباطات شيوه‎هاي نويني در اين رابطه وجود دارد. رسانه‎هاي ارتباطي و اطلاع‎رساني و شيوه هاي ارتباطي از دوره‎اي به دوره ديگر فرق مي‎كند و در صورتي ميتوان از اين رسانه‎ها و شيوه‎هاي تبليغي به شكل بهينه بهره برد كه ويژگيها، توانائيها و كاربردهاي هريك از رسانه‎ها و شيوه ارتباطي را بازشناخت در غرب هدف از اطلاع‎رساني عبارتست از ايجاد تغييرات مطلوب در افكار عمومي به منظور رسيدن به اهداف مشخص، اين تغييرات به هر وسيله‎اي ممكن است صورت پذيرد درحالي كه هدف ما رشد و تعادل جامعه است، اطلاع‎رساني از نظر ما رساندن حقايق، عملكرد و دعوت و تشويق مردم به رعايت اصول اخلاقي، نوعدوستي و اطاعت از فرامين الهي است.

برتري روشهاي نوين اطلاع‎رساني نسبت به روشهاي گذشته

مسلماً براي انجام دادن هركاري همواره راه بهتري وجود دارد. اين راه بهتر، هيچگاه بطور قطعي بدست نمي‎آيد، بلكه بايد آنرا بصورت هدفي در قالب شرايط و اوضاع و احوال جستجو كرد. بكاربردن يك روش سيستماتيك و منظم و مبتني بر اطلاعات صحيح و دقيق، نتايجي به مراتب بهتر به همراه خواهد داشت.
مسئله توزيع يا به اصطلاح اشاعه اطلاعات، بخشي وسيع است ولي جهت اشاره‎اي مختصر بايد بيان داشت كه آن مقدار از اطلاعات كه در قالب كتاب، نشريه، بروشور و... عرضه مي‎شود براي چاپ و تكثير بعلت كثرت كار چاپخانه با مدتي تأخير( با كيفيت نامناسب) و فاصله به دست استفاده كننده مي‎رسد و با توجه به سرعت كهنه شدن اطلاعات از اعتبار آن كاسته خواهد شد. حال مي‎بايست حساب كرد بخصوص براي نشريات علمي از زمان گردآوري اطلاعات تا چاپ و سپس توزيع آن بين استفاده كنندگان چه تأثيري در كهنه شدن اطلاعات خواهد داشت.
تكنولوژيهاي نوين اطلاعات كه در طول دهه 90 ـ 1980 رشد و تكامل يافتند، جايگاه فوق العاده‎اي در خدمات اطلاع‎رساني پيدا كرده‎اند و مناسبترين پاسخ را به مشكلات علم اطلاع‎رساني داده‎اند. از جمله اين تكنولوژيها مي توان: اينترنت، اينترانت، اكسترانت، پست الكترونيكي و توزيع سي دي و... نام برد. تأكيد بر استفاده از تكنولوژيهاي نوين اطلاع‎رساني، علاوه بر پردازش، ذخيره و بازيابي اطلاعات كه سهولت كار مركز اطلاعات را بدنبال خواهد داشت، بيشتر از صرف هزينه‎هاي زياد چاپ و تكثير كه مانعي بر سر راه اشاعه اطلاعات هستند جلوگيري مي‎كند.

اطلاع رساني الکترونيک

اگر هدف اطلاع رساني را ارائه درست اطلاعات صحيح به مخاطبان صحيح و در زمان مناسب دانست، از زمينه هايي که کامپيوتر و بعد ها فنآوري اطلاعات و ارتباطات حضوري زودهنگام داشتند، همين فرآيند اطلاع رساني در سازمان هاست. اين زمينه به دليل اهميت از يکسو و به دليل مستقل بودن از فرآيند هاي جاري سازمانها بسيار مورد توجه قرار گرفته و راهکاري هاي مختلفي براي بهبود اين فرآيند ها درنظر گرفته شد. به همين دليل قدمت اين راهکار ها شايد بيشتر از ساير زمينه هاي ديگر باشد.
کاربردهاي ICT در اطلاع رساني را مي توان در دو زمينه گروه بررسي نمود:

- بهبود بخشيدن و افزايش کارايي روشهاي سنتي و کلاسيک اطلاع رساني:

در اين گروه از کاربرد ها، هدف آن است که از ICT به شکلي استفاده کنيم که بدون تغيير در شيوه انتقال اطلاعات، فرآيند انجام امور را تسهيل کنيم. براي مثال اگر هدف آن است که از طريق بروشور يا نشريه اطلاعات منتشر شود، ماهيت نشريه يا بروشور کاغذي تغيير نمي کند بلکه نرم افزار ها و سخت افزارهايي طراحي شده اند که به تهيه و انتشار اين نشريات کمک مي کنند. يا اگر قرار است از طريق همايش يا نمايشگاهي اطلاع رساني صورت گيرد از کاربردهاي فنآوري اطلاعات در جهت بهبود برنامه ريزي و تسهيل اجراي آن همایش استفاده می شود.

- استفاده از کانالهالی اطلاع رسانی الکترونیک برای اطلاع رسانی:

در این گروه ، خود کانالهای الکترونیک،ابزاری می شوند برای انتقال اطلاعات به جامعه هدف آن. برای مثال وقتی تلفن همگانی شد، اطلاع رسانی از طریق تلفن هم رونق گرفت (مراکز تلفن و یا تلفن گویا) ، وقتی اینترنت رایج شد، ایجاد یک وب سایت و یا وبلاگ کمک می کرد بخشی از افراد مخاطب را از این طریق مطلع نمود، وقتی هم که موبایل و SMS آمد، سرویسهای ارسال پیام کوتاه روی موبایل مشترکین رایج شد، نرم افزارهای چند رسانه ای، وب کیوسک ها و به عبارتی کیوسک های اطلاع رسانی، بهره گیری از شبکه های بی سیم برای ارسال اطلاعات روی گوشی های موبایل و یک کامپیوترهای کوچک، ارسال پیام های تبلیغی و یا اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیک،MMS پادکستینگ،ویدئو کنفرانس،رادیو و تلویزیون اینترنتی و ... از این جمله اند.

در ايران وضعيت چگونه است

در کشور به دليل آنکه ما وارد کننده تکنولوژي هستيم معمولا قبل از اينکه فرهنگ استفاده از يک ابزار نهادينه شود، آن ابزار مورد استفاده قرار مي گيرد. برای مثال با وجودیکه همیشه سرویسهای ارسال متن کوتاه (برای مثال روی پیجر ها) پیش از موبایل و ارتباط صوتی مطرح شده بود، اما در ایران SMS بعد از ارتباطات صوتی آمد و چنان همه گیر شد که مخابرات از این طریق درآمد زایی خوبی برای خودش ایجاد کرده است و برنامه های تلویزیونی بر سر تعداد SMS دریافتی مسابقه می گذارند. یا هنوز از وب سایت به آن شکل جدی که سالهاست در دنیا استفاده می شود بهره برداری نمی کنیم، بیشتر یک بروشور ایستا است که فقط از طریق وب عرضه شده است و گاهی اطلاعات از رده خارج در آن است.
این مشکل باعث می شود اطلاع رسانی ما نیز با مشکل مواجه باشد. نهاد های تبلیغاتی و یا روابط عمومی ها، همه به جای آنکه به صورت هوشمندانه و هدفمند از ابزارهای اطلاع رسانی الکترونیک (چه برای افزایش کارایی و چه برای بهبود اثر بخشی) بیشتر به شکل نمادین استفاده می کنند. اینکه فقط وب سایتی داشته باشند راضیشان می کند، اینکه فقط یک شماره تلفن گویا و یا یک شماره پیامگیر SMS داشته باشند برایشان کافی است و حداکثر چند ماه استفاده مفید می شود، بیشتر شبیه بچه هایی شده ایم که اسباب بازی جدید بیشتر از یک هفته راضی مان نمی کند و باید زود عوضش کنیم و یک چیز جدید تر بگیریم، بدون آنکه از قبلی خوب استفاده کرده باشیم.
مساله بعدی که در زمینه اطلاع رسانی در کشور با آن مواجه هستیم، ایستا بودن و غیر فعال بودن آن است. بدین معنی که حتی اگر اطلاعات به خوبی جمع آوری شوند و نسخه های الکترونیک آنها هم تهیه شوند، منتظر می مانیم مخاطب به ما مراجعه کند تا آن را به وی انتقال دهیم، برای مثال تلفن گويا، وب سایت و یا وبلاگ باید منتظر مخاطب بمانند. برایمان مهم نیست شماره تلفن گویا و یا پیام کوتاه خودمان را اعلام کنیم، مهم نیست فرآیند بهبود رتبه سایت در موتور های جستجو (SEO)را انجام دهیم، مهم نیست در فهرستهای مختلف وب سایت و یا وبلاگمان را درج کنیم و ....
حتی اگر همه اینکار ها هم انجام شود کافی نیست، برخی موارد باید خود سراغ مخاطب رفت و به صورت هدفند اطلاعاتی که حدس می زنیم مورد نیازش است را به وی بدهیم. از این تکنیک شاید در تبلیغات تجاری استفاده شده باشد اما روابط عمومی ها و سازمانهای خصوصی و یا دولتی ما هنوز از کاربردهای آن غافلند. اطلاع رسانی فعال را چه می دانم؟ آنکه مخاطب شناسی را انجام دهیم و برای هر مخاطب، پیام خاص خود را بفرستیم، برای مثال بازاریابی از طریق ایمیل، ارسال پیام های کوتاه ، یا فاکس و نامه پارامتریک برای مخاطب (به شکلی که برای هر مخاطب پیام خاص خودش تولید و برایش ارسال شود) ، ارسال پست مستقیم (Direct Mail)و ..... از جمله مکانیسم های اطلاع رسانی الکترونیک پویا است.
مساله دیگر در اطلاع رسانی داخلی عدم وجود یک روند ثابت است. برای مثال در یک دوره زمانی اطلاع رسانی به خوبی صورت می گیرد اما این امر تداوم و یک برنامه ریزی درست ندارد، مشخص است که باید در بازه های زمانی مختلف، اطلاع رسانی برای مخاطب صورت گیرد تا سطح آگاهی وی را در یک سطح خوبی نگه داریم. چاپ یک بروشور و ارسال یکباره کافی نیست،باید پیگیری کرد و ارتباط را با مخاطب حفظ کرد.
خلاصه آنکه اطلاع رسانی در یک نگرش عام و اطلاع رسانی الکترنیک در یک نگرش جدی تر هنوز در کشور ما در سطح یک "ادعا" مطرح است و عمق لازم را ندارد.

پيشينه نظام جامع اطلاع رسانی در کشور

نخستين گامها براي استقرار نظام اطلاع رساني در ايران با تاسيس مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي و مراكز مدارك علمي,خدمات كتابداري و . . . وابسته به اين مؤسسه برداشته شد.مركز اسناد و مدارك علمي,و مركز خدمات كتابداري با انتشارات متنوع,ولي پراكنده و تداوم نشريه فني مركز اسناد و مدارك علمي كه بعدها با نامهاي ديگري انتشار يافت به شناساندن و معرفي و ارائه تعاريف و استانداردهاي مربوط به نظام ملّي اطلاع رساني,شبكه ملّي اطلاع رساني,مناسبات بين مراكز و واحدهاي كتابخانه اي و اطلاعاتي دست زد و در اين راه كم و بيش به موفقيتهايي نيز دست يافت.فعاليتهاي بين المللي از سوي يونسكو با استقرار طرح ايجاد شبكه جهاني مبادله اطلاعات علمي (يوني سيست Unisist) در سال 1966 و مشاركت اعضاي شوراي بين المللي مجامع علمي (ICSU) مورد بررسي قرار گرفت.در واقع كوششهاي ايران براي تثبيت نظام ملّي اطلاع‎رساني با مجامع جهاني و كوششهاي بين المللي پيوند خورد.همپاي مطالعات و تحقيقات ملّي و جهاني درباره نظام ملّي اطلاع‎رساني,و سياست اطلاعات علمي در ايران, شبكه اطلاع‎رساني علمي و فني ايران و اهداف و وظايف نظامهاي ملّي اطلاع‎رساني ؛نهادهاي آموزش عالي با برقراري دوره ها ,كلاسها و انتشار منابع و آثار در زمينه اطلاع‎رساني در ايران به تقويت علمي مراكز اطلاع‎رساني و شبكه هاي اطلاع‎رسانی پرداختند.

ضرورتها و اهداف اطلاع رسانی در کميته امداد امام
، اهميت و لزوم اطلاع‎رساني در كميته امداد

كميته امداد امام خميني(ره) بعنوان يكي از نهادهاي اجتماعي كه در جامعه ما سالهاست وظيفه حمايت از اقشار نيازمند و آسيب پذير را به عهده دارد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به فرمان امام خميني(ره) تأسيس و اقدامات متعدد و متنوعي را در زمينه ياري رساندن به اقشار نيازمند جامعه انجام داده كه متأسفانه بدليل عدم وجود برنامه‎اي منظم و سيستماتيك براي بيان اين فعاليتها در داخل و خارج از كشور و روشن كردن افكار و اذهان عمومي ملل مختلف در مورد اقدامات متعدد اين نهاد، نتوانسته كمكهاي قابل توجهي را بخصوص از خارج كشور جذب نمايد كه اميد است با تجديد نظر در روشهاي برقراري ارتباط و اطلاع‎رساني و مدرنيزه كردن شيوه هاي اطلاع‎رساني تا حد زيادي اين اشكال برطرف شود و اين نهاد بتواند موفق‎تر از گذشته وظايف خود را انجام دهد. همچنين افزايش روزافزون حجم اطلاعات و نياز به گزارشهاي متعدد و متنوع از يكسو و ويژگيهاي مجموعه‎هاي اطلاعاتي و فرآيند اطلاع‎رساني از قبيل صحت، دقت و بهنگامي و تسريع در انجام امور، جلوگيري از انجام كارهاي تكراري، صرفه‎جويي در زمان و نيروي انساني و ساير هزينه‎هاي مالي و... ضرورت تغيير در سيستمها و روشهاي انجام كارها و حتي‎الامكان مكانيزه كردن آنها بمنظور بهبود روشهاي اجرايي را مشخص مي‎نمايد.

اهداف طرح نظام جامع اطلاع‎رساني كميته امداد امام خميني (ره)

نظام جامع اطلاع رساني امداد،برآن است كه با مطالعه وضع موجود اطلاع رساني كلان كشور و امداد طرح مطلوبي را با توجه به ساختار مديريتي و سازماني و نيز خصوصيات اقتصادي و توسعه اي بخش امدادی ارائه دهد. عناصري كه در اين مدل در نظر گرفته شده ، بايد به سئوالات كلان زير پاسخ دهند:
· مديريت اطلاعات و اطلاع رساني امداد چگونه است؟
·     همكاري ميان مراكز اطلاع رساني و تحقيقاتي از نظر تبادل اطلاعات چگونه است؟
·     روابط برون سازمانی امداد از لحاظ تبادل اطلاعات چگونه است؟
·     روابط برون مرزي امداد از لحاظ تبادل اطلاعات چگونه است؟
·     وضع توليد ، سازماندهي ، فراهم آوري و اشاعه اطلاعات امداد چگونه است؟
·     وضع بهره گيران از اطلاعات امداد از لحاظ دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز چگونه است؟
·     براي ايجاد چنين نظامي چه ساختار سازماني ، فني و وظايفي را مي توان پيشي بيني كرد؟
·     وضع سياست گذاري امور اطلاع رساني امداد چگونه صورت مي گيرد؟
·     وضع استاندارد سازي و همساني خط مشي هاي اطلاع رساني امداد چگونه است؟
·     ارائه طرحي جامع كه بتواند بخش عمده اي از مشكلات اطلاع رساني امداد را بر طرف نمايد.

اهداف اطلاع‎رساني در كميته امداد

ازجمله اهداف اساسي و مهم اطلاع‎رساني در كميته امداد امام خميني (ره) تلاش در معرفي و ترويج فرهنگ ايثار و نوع دوستي در متن جامعه و هدايت آن در جهت افزايش مشاركتهاي مردمي و كمك به محرومين و مستضعفين ازطريق جلب مشاركت و همكاري ارگانهاي ذيربط و گسترش سطح كمّي و كيفي خدمات حمايتي به محرومان و نيازمندان جامعه اسلامي مي‎باشد. در اين راستا جلب همكاري جميع رسانه‎هاي گروهي در جهت شناساندن ابعاد مختلف فقر و محروميت و تقويت انگيزه‎هاي كمك به محرومان و معرفي فعاليتهاي اين نهاد در هماهنگي و سامان بخشيدن بر امور فقرزدايي در اولويت برنامه‎ها قرار دارد.

فوايد ايجاد نظام جامع اطلاع رساني امداد

برخي از مهمترين فوايد ايجاد نظام جامع اطلاع رساني امداد عبارتند از:
·     هماهنگ كردن خدمات اطلاع رساني به صورتي كه بتوان در كمترين زمان و هزينه نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را بر آورده سازد.
·     صرفه جويي در فضا و نيروي انساني،كه مبتني بر نظام جامع اطلاع رساني امداد تحقق مي يابد و حذف فعاليتهاي موازي و تكراري در قالبي يكپارچه و نظام مند.
·     صرفه جويي در بودجه بخش اطلاع رساني امداد از طريق يكپارچه سازي خدمات اطلاع رساني علمي و تخصصي نظير سازماندهي اطلاعات ، مجموعه سازي و اشاعه اطلاعات.
·     راهنمايي،برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت بر مراكز اطلاع رساني امداد و پيش بيني هاي لازم در برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت امداد كه با اهداف برنامه هاي توسعه كشور هم سو و هماهنگ باشند.
·     ارائه و تدوين سياست ها،خط مشي ها و رويه هاي اطلاع رساني كه روابط بين بخشهاي اقتصادي پژوهشي و ترويجي و نيز زير بخشهاي متعلق به هر يك از آنها را مشخص مي نمايد.
·     داشتن يك برنامه كوتاه مدت و دراز مدت در بخش اطلاع رساني امداد که بتواند توسعه پايدار در بخش حمایتهای اجتماعی و فقرزدایی را متحول سازد.

تبيين نظام جامع اطلاع رسانی امداد امام
تدوين نظام جامع اطلاع‎رساني امداد
اهميت موضوع

از جمله موانع عمده براي سياستگذاري در برنامه‎ها , نبودن نظامي منسجم براي دست يافتن به اطلاعات لازم درمقياس وسیع است. اين نقصان سبب شده است كه زيانهاي اقتصادي ، دوباره‎كاريها، هدر رفتن وقت و نيروي انسانی فراواني را به دنبال آورد.
مسئله اطلاعات و اطلاع‎رساني نه مسأله‎اي ساده است و نه واحد,بلكه در برگيرنده مجموعه‎اي از مسائل است كه با كاربري,سازماندهي,سياستهاي سازمان و نهايتاً وضعيت اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جامعه پيوند دارد. طي سالهاي اخير,نارسائيها و محدوديتهاي اطلاع‎ساني از سوي افراد مطلع درعرصه‎هاي مدیریتی ، پژوهشی و اطلاع‎رساني مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن ابراز نگراني شده است. ضرورت و اجتناب‎ناپذير بودن رويارويي با اين مسئله تنها به دليل ضرورتهاي موجود اطلاع‎رساني نيست , بلكه ريشه در نوعي آگاهي جهاني دارد. امروزه جوامع دنيا به اين درك درست دست يافته‎اند كه اطلاعات از جمله گرانبهاترين ذخاير سازمانی و ملي است.
خوشبختانه در سالهاي اخير فعاليتهاي بسيار خوبي در زمينه‎هاي مختلف اطلاع‎رساني صورت گرفته است اما اگر هر چه سريعتر اين حركت‎ها در چارچوب يك نظام تدوين شده قرار نگيرد در آينده امكانات ايجاد شده نه تنها بازدهي كافي را نخواهد داشت بلكه اصلاح آنها بسيار مشكل خواهد بود.

تعاریف نظام اطلاع‎رساني

بطور كلي تعاريف زيادي از نظام اطلاع‎رساني شده است كه به دو تعريف در زير اشاره مي‎شود:
الف- نظام اطلاع‎رساني،مجموعه نظام يافته‎اي از اهداف,تصميم‎گيريها، سياستگذاريها, برنامه‎ريزيها و سازماندهي مراكز اطلاع‎رساني , هدايت و نظارت بر امر اطلاع‎رساني بخشها ، موسسات و خدمات اطلاع‎رساني است (كميسيون اطلاع‎رساني شوراي پژوهشهاي علمي كشور).
ب ـ نظام اطلاع‎رساني ، مجموعه‎اي از نيروها و سازمانهاي مرتبطي است كه اطلاعات و خدمات مشورتي مربوط به نيازها و قابليتهاي متغير مقوله‎هاي ويژه‎اي از استفاده‎كنندگان را در اختيار آنها قرار مي‎دهد (يونسكو).
ج - تكنولوژي اطلاعاتي ، عبارت است از مجموعه ابزارها ، ماشينها و دانش و روش و مهارت استفاده از آنها در توليد ، انتقال ، جا به جايي ، پردازش ، آماده سازي و مصرف اطلاعات.
د - سياست اطلاع رساني يا سياست اطلاعاتي: مجموعه سياستها ، برنامه ها ، استراتژي ها و تاكتيكهايي است كه در چارچوب سياست عمومي امداد و موافق با ساير سياستهاي خاص و بالاخص سياست علمي و سياست فني ، سياست پژوهشي و سياست آموزشي ، همه فعاليتهاي اطلاع رساني امداد را كه شامل فعاليتهاي سندداري آرشيوداري و اطلاعاتي به معناي جديد و ساير فعاليتهاي وابسته است، به سمت هدف تعيين شده هدايت كند.

هدف از تدوين نظام اطلاع‎رساني در امداد

الف- اشاعة فرهنگ استفاده از اطلاعات به عنوان مبنايي براي تحقيق , سياستگذاري , برنامه‎ريزي ، تصمیم گیری ، تبلیغات ، اظهار نظر و اجرا.
ب- سازماندهي فعاليتهاي اطلاع‎رساني و ايجاد ارتباط و هماهنگي بين بخشهای اطلاع‎رساني امداد.
ج- گسترش و نهادينه كردن فعاليتهاي اطلاع‎رساني در امداد.
د- گسترش و تقويت امكانات امداد به منظور پيوستن به نظام ملی و بين‎المللي اطلاع‎رساني و دستيابي به آخرين يافته‎هاي بشري.
ه- مخاطب شناسی و افکارسنجی تاثیرات اطلاع رسانی های انجام شده بر مخاطبین
و- شناسایی نیازهای اطلاعاتی مخاطبین
ز- تولید محتوای اطلاعاتی مناسب و موثر، متناسب مخاطبین مختلف
براي تدوين نظام اطلاع‎رساني امداد محورهاي زير بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و در مراجع ذيربط به تصويب برسند.

ساختار نظام و شورايعالي اطلاع‎رساني امداد

- تعيين اجزاء اصلي (كتابخانه‎ها , مراكز اسناد ,اطلاع‎رساني,تبلیغات،روابط عمومی،آمار،فناوری اطلاعات و... كه وظيفة سازمانی وملي دارند).
- شوراي هدايت‎كننده ، سياستگذار و ناظر
- تشكيلات دبيرخانه (به عنوان بازوي جزايي شوراي فوق).
ساختار نظام مشتمل بر تعيين اجزاء اصلي: مانند مركز اسناد , كتابخانة مرکزی , مركز اطلاع‎رساني ، مرکز تبلیغاتی ، مرکز آماری ، مرکزعلمي و... و چگونگي ارتباط بين آنها را تعيين مي‎كند.
در ساختار نظام تداخل‎ها و كارهاي موازي بين بخشها بايد حذف و در مقابل چنانچه ايجاد بخش جديدي نياز مي‎باشد تصميم‎گيري لازم صورت گيرد.
به منظور هدايت, سياستگذاري و تعيين استراتژيها و هدفهاي كلان در اطلاع‎رساني و نظارت بر روند اطلاع‎رساني در امداد ، شورايي زير نظر مستقیم سرپرستی و با عضويت تعدادي از معاونین و مدیران و متخصصين امر پيش‎بيني خواهد شد.
شوراي اطلاع‎رساني امداد نياز به دبيرخانه‎اي دارد كه امور اجرايي و پيگيري مصوبات شورا را به عهده خواهد داشت.

قوانين مقررات, تعاريف, استانداردها

خوشبختانه در سالهاي اخير به موازات رشد و توسعة امر اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات در دنيا حركت‎هاي بسيار مؤثر و خودجوشي در نهادهاي دولتي و بخش غيردولتي صورت گرفته است. اما از آنجايي كه اين فعاليتها به صورت پراكنده و بدون ارتباط منطقي با يكديگر شكل گرفته‎اند خيلي زود مشكلات و ناهماهنگي‎هاي فني موجود در بهره‎برداري بهينه از منابع اطلاعاتي و فعاليتهاي انجام شده خود را نشان داده است.به عنوان نمونه برنامه‎هاي كامپيوتري و بانكهاي اطلاعاتي هر كدام با كدها و ساختار خاص خود نوشته شده‎اند و در حال حاضر قرار دادن آنها در يك شبكه و استفادة كاربران مختلف از آنها بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن شده است. اين مسئله در انتقال اطلاعات, در ذخيره و بازيابي اطلاعات به زبان فارسي و همچنين در بهره‎برداري از مراكز اطلاع‎رساني نيز مشهود است.
مطالب فوق نشاندهندة اين امر است كه هر چه سريعتر استانداردهاي مربوط بايد تدوين و به تصويب مراجع ذيربط برسد. خوشبختانه در اين زمينه تصميمات مناسبي در كميسيون اطلاع‎رساني كشور گرفته شده و كار اجرايي آن نيز در مراكز مختلف آغاز شده است.
از طرف ديگر نوپا بودن تكنولوژي اطلاعات در كشور در مقايسه با رشد جهاني وضع قوانين و مقررات مناسب به منظور حمايت از توليدكنندگان و اشاعه‎دهندگان اطلاعات, از جنبه‎هاي مختلف و حفظ حقوق مادي و معنوي آنها را اجتناب‎ناپذير كرده است.
از نكات بسيار مهم ديگر كه بايد در نظام اطلاع‎رساني به آن پرداخته شود ، تعاريف مربوط به امر اطلاع‎رساني در همة ابعاد است. اين امر كمك مي‎كند تا بخشهاي مختلف اطلاع‎رساني در داخل سازمان با يكديگر و با مراكز اطلاع‎رساني خارج از سازمان ، زبان مشتركي داشته باشند و در مورد استفاده از منابع و اجراي قوانين و مقررات ، مشكلي نداشته باشند.

نحوة تدوين روشها , سياستها و اهداف

پس از اين كه ساختار نظام مشخص گرديد ارتباط بين اجزاء و واحدهاي مختلف به صورت عمودي و افقي بايد روشن گردد. خصوصاً ارتباط با شوراي تصميم‎گيري در سطوح مختلف (شورای مرکزی ، شورای معاونین شورای پژوهش و برنامه ریزی و...) و اجرا و پيگيري آن داراي اهميت بيشتري است. اين امر باعث مي‎شود هماهنگي مناسبي بين واحدهاي مختلف وجود داشته باشد و در مجموع با جلوگيري از دوباره‎كاريها ، بهره‎دهي مجموعة سيستم بيشتر گردد.
هر چند تدوين و تصويب سياستها,اهداف,استراتژيها و برنامه‎هاي اطلاع‎رساني در سطح كلان با شوراي فناوری اطلاعات و ارتباطات است،ولي بخشي از موارد فوق نيز در حوزه های اجرایی بايد تصميم‎گيري و اجرا شود. لذا در تدوين نظام جامع اطلاع‎رساني امداد،اين امر و ميزان تمركز و عدم تمركز نيز مشخص خواهد شد.

نيروي انساني

بديهي است مانند هر امر ديگر توجه به تربيت نيروي انساني متخصص از اولويتهاي برنامه‎ريزي در امر اطلاع‎رساني مي‎باشد. خصوصاً رشد سريع تكنولوژي اطلاعات در سالهاي اخير و ايجاد زمينه‎هاي جديد ، ضرورت توجه به نيروي انساني متخصص بيش از پيش خود را نشان داده است.
آموزش كوتاه مدت به پرسنل موجود مراكز اطلاع‎رساني , اصلاح تركيب پرسنل اين مراكز به طوري كه كاركنان با تحصيلات دانشگاهي درصد مناسبي داشته باشند از جملة اقدامات ضروري است كه نحوة برنامه‎ريزي آن و بخش هاي مجري در نظام اطلاع‎رساني بايد مشخص گردد.

منابع مالي

برطرف كردن فاصلة موجود بين زمينه‎هاي مختلف اطلاع‎رساني در امداد با سازمان هاي پيشرفته نه تنها به برنامه‎ريزي منظم و منسجم نياز دارد ، بلكه به طور قطع اجراي برنامه‎ها نياز به منابع مالي مناسب دارد. افزایش سهم منابع اطلاع‎رساني از بودجة امداد , برنامه‎ريزي براي تشويق خیرین و خیریه ها برای مشارکت در این امر و استفاده از منابع بانكی ، از جمله مواردي است كه سياستها و استراتژيها و نحوة تصميم‎گيري در مورد آن در نظام اطلاع‎رساني بايد مشخص گردد.

آسیب شناسی نظام اطلاع رسانی امداد

اطلاع رسانی در مفهوم عام و گسترده آن مجموعه دانش عملیات و فرآیندی است که با بهره گیری از فناوری های نوین به کار تولید و اشاعه اطلاعات به منظور مدیریت بر دانش بشری می پردازد. بنابراین جایگاه اطلاع رسانی در هر حوزه ای ارتباط وثیق و قویی با جایگاه و نقش دانش یا اطلاعات کاربردی همان حوزه را دارا است. بر این اساس در هر تحلیل آسیب شناسانه در حوزه اطلاع رسانی دریافت نسبت میان فعالیت ها و میزان انطباق آن با دانش آن حوزه می تواند راهگشا باشد.در واقع اطلاع رسانی سامانه ای است که علاوه بر حفظ ونگهداری تلاشهای گذشته مارا در نگاه درست به آینده کمک می کند.
به رغم موفقیتهای بدست آمده دلایل برخی عدم موفقیت ها را می توان به شرح ذیل بر شمرد:
- نبود تعریف مشخص از اطلاعات
- عدم وجود نظام جامع اطلاع رسانی
- عدم حضور نیروهای آموزش دیده از ستاد تا روسا در بخش اطلاع رسانی
- عدم وجود استانداردهای منابع اطلاع رسانی
- تمرکز صرف به ارایه خدمات اطلاع رسانی به روشهای سنتی
- عدم وجود تشکیلات مناسب و پاسخگو
- توجه به خدمات صف و عدم رغبت به فعالیت های ستادی
- عدم ارتباط ارگانیک بین سطوح و گونه های مختلف اطلاع رسانی در امداد و خارج از آن
عدم اجرای برنامه هایی مانند : نظام همکاریهای اطلاع رسانی - اشتراک منابع -سازماندهی اسناد طرح های ملی و...

شبكة اطلاع‎رساني امداد
اهميت موضوع

در دهه اخير جوامع با مفاهیم تازه‎اي به نام انقلاب اطلاعاتي ، عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتي مواجه هستند. اطلاعات در كنار عواملي مانند نيروي انساني , انرژي ، ماشين‎آلات و سرمايه به عنوان يكي از عناصر اصلي رشد و توسعه نقش مهمي را بر عهده دارد و همچنان بر اهميت آن افزوده مي‎گردد.
فرآيند اطلاعات به ويژه در زمينه علوم و تكنولوژي شامل ارتباطات , توليد , توزيع , پردازش , دستيابي و بهره‎برداري از اطلاعات مي‎شود.
ضرورت هدايت و نظام بخشيدن به فرآيند اطلاعات و دستيابي به منابع مختلف نرم‎افزاري و سخت‎افزاري ايجاب مي‎نمايد كه بيش از پيش به ارتباط مؤسسات مختلف توجه شود. در همين راستا و با نگرش نظام‎گونه , شبكه‎هاي جامع اطلاع‎رساني كه قادر به برقراري ارتباط مناسب و منطقي بين بخشهای مختلف سازمان و مؤسسه‎هاي مختلف باشند شكل مي‎گيرند.
پيشرفت روزافزون تجهيزات پردازش داده از يك سو, و بانكهاي اطلاعاتي توزيع شده و بهره‎برداري مؤثر از منابع اطلاعاتي مختلف را كه در نقاط مختلف جغرافيايي و به صورت پراكنده قرار دارند و فراهم آورده ا ست ، افزايش تعداد كامپيوترهاي كوچك و كاهش قيمت آنها , باعث ايجاد گرايش به سمت توليد و پردازش اطلاعات در محل و ارتباط هر چه بيشتر كامپيوترها با يكديگر, و در نتيجه اين امر باعث رشد و توسعه هر چه بيشتر شبكه‎هاي كامپيوتري شده است.
امروزه ايجاد شبكه‎هاي اطلاع‎رساني خصوصاً اطلاع‎رساني علمي ضرورت اجتناب‎ناپذير توسعه ، تحقيقات و ارتباط محققين با يكديگر و با منابع اطلاعات علمي است.
در دهة اخير كشورهاي توسعه‎يافته با پيشرفت تكنولوژي اطلاعات و شبكه‎هاي مخابراتي استفادة عمومي از اين شبكه‎ها را گسترش دادند به طوري كه در حال حاضر كمتر زمينه‎اي را مي‎توان پيدا كرد كه به طور گسترده‎اي از طريق شبكه‎هاي اطلاع‎رساني با مخاطبين خود ارتباط برقرار نكند. ارتباط بين شركتها , آمار و اطلاعات تجاري , انجام معاملات اقتصادي و تجاري , ارتباط با آژانسهاي مسافرتي و اخبار و اطلاعات سياسي از جملة صدها زمينه‎اي است كه از طريق شبكة اطلاع‎رساني عمومي ارتباط برقرار مي‎كنند. در سالهاي آينده شاهراه‎ها اطلاعاتي به طور گسترده‎تري زندگي روزمرة جهانيان را تحت تأثير قرار مي‎دهد.
از سوي ديگر نياز دسترسي هر مؤسه به انواع پايگاههاي اطلاعاتي و منابع سخت‎افزاري و نرم‎افزاري مؤسسات ديگر همچنين نياز ارتباط محققين با يكديگر لزوم ايجاد شبكه‎اي بين مؤسسات مختلف را اجتناب‎ناپذير ساخته است.
با توجه به دو ويژگي عمدة (نيازهاي اختصاصي , ارتباطات مشترك و اختصاصي) است كه ايجاد يك شبكة اختصاصي براي مؤسسات و سازمانهای مختلف ضرورت مي‎يابد.
از دلايل ديگر ايجاد شبكة اطلاع‎رساني امداد ، حجم بسيار بالاي اطلاعات كاربران آن نسبت به اطلاعات كاربران عمومي است و چنانچه از شبكه‎هاي عمومي استفاده كنند ، هزينة بسيار بالايي را متحمل مي‎شوند ، در حالي كه در اكثر كشورها با ايجاد شبكه‎هاي ويژه با هزينه‎هاي بسيار پايين سعي مي‎كنند ارتباطات را بيش از پيش توسعه دهند.

اهداف

به طور كلي هدف از ايجاد اين شبكه را به صورت زير مي‎توان خلاصه كرد:
1. استفاده مشترك از منابع اطلاعاتی موجود در امداد
2. استفاده مشترك از منابع سخت‎افزاري و نرم‎افزاري موجود در امداد به صورت پردازش از راه دور به منظور استفاده بهينه از منابع موجود.
3. ايجاد تسهيلات ارتباطي بين اعضا كه آنها را به برقراري تماس با يكديگر قادر نمايد ، كه اين خود باعث ترويج همكاريهاي متقابل شود.
4. ارائه سرويسهاي لازم به منظور استفاده هر چه بهتر و راحت‎تر از منابع اطلاعاتی.
5. امكان ارتباط راحت‎تر با منابع اطلاعاتی مؤسسات خارج از سازمان و حتی خارج از كشور
6. ارائه خدمات اطلاعاتی و حمایتی از راه دور به مخاطبین سازمان

پوشش شبكه

بخشهایی كه تحت پوشش شبكه قرار خواهند گرفت:
اين شبكه بخشهای زير را در فازهاي مختلف ، تحت پوشش قرار خواهند داد:
1- کلیه معاونتها ، ادارات کل و بخشهای ستاد مرکزی امداد
2- کلیه بخشهای دفاتر استانهای مداد
3- کلیه بخشهای دفاتر شهرستانی و شاخه های امداد
4- کلیه بخشهای مشاوره و مددکاری امداد
5- بخشهای آموزشی و تحقيقاتي امداد
6- بخشهای اطلاع‎رساني , كتابخانه‎ها و مراكز اسناد علمي و فرهنگي امداد
7- سایر واحدهای تابعه و وابسته امداد
8- خیرین ، حامیان طرح اکرام و سایر مشترکین مشارکتهای مردمی
9- کلیه مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد
10- کلیه مراکز آموزشی و فرهنگی طرف همکاری یا طرف قرارداد
11- خیریه ها و مراکز حمایتی غیر دولتی

مشخصات كاربران شبكه

در اين طرح .... گروه در عنوان كاربران شبكه مشخص شده‎اند
مددجویان (مددجويان تحت حمایت ، متقاضیان جدید ، کمک گیرندگان موردی)
همکاران (رسمی ، قراردادی ، ساعتی ، خرید خدمتی ، افتخاری و بستگان همکاران )
مسئولین ، مديران ، برنامه ریزان و کارشناسان
خیرین و نیکوکاران (حامیان طرح اکرام ، مشترکین مشارکتهای مردمی و ....)
افراد مؤثر جامعه (اساتيد ، ائمه جمعه و جماعات ، روحانيون، نخبگان، پژوهشگران، انديشمندان و...)
تشكل‌ها (خيريه‌ها ، NGO ها ، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ، امدادهاي محله و ...)
رسانه‌هاي ارتباط جمعي (صدا و سيما ، مطبوعات ، سايتهاي اينترنتي و...)
دفتر مقام معظم رهبري
نهادهای نظامی ، انتظامی و امنیتی
نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات عمومی ، سازمان بازرسی کل کشور و ....)
قوه مقننه (شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیونهای مجلس و ....)
قوه مجریه(نهاد ریاست جمهوری ، وزارتخانه ها و سازمانهای اداری ، نهادهاي آموزشي، پژوهشي ، تربيتي، بهداشتي و درماني و ....)
قوه قضائیه (محاکم قضایی و دادگستری ها ، سازمان زندانها ، دیوان عدالت اداری و....)
مجامع‌ منطقه ای و بين‌المللي (سازمان بهداشت جهاني ، يونيسف ، يونسكو ، سازمان کنفرانس اسلامی ، اکو ، مجمع مجالس آسیایی ، D8 و...)
سایرذينفعان فراملي(ايرانيان و افراد مؤثر خارج از كشور، NGO هاي بين‌المللي و ....)
قابل ذكر است كه با اتصال شبكه امداد به شبكه عمومي كشور كلية محقيقن و متخصصين كه به صورت پراكنده در كشور فعاليت دارند نيز مي‎توانند از اطلاعات علمي موجود استفاده كنند.

سرويس‎هاي قابل ارائه

- پايگاههاي اطلاعاتي
- سرويسهاي Internet شامل:
ـ FTP
- E-Mail
- Telnet
- Gopher
- World wide web
- Archive
- Usenet
- chat

ايجاد بانكهاي اطلاع‎رساني مورد نیاز امداد

امر اطلاع‎رساني داراي ابعاد گوناگوني مي‎باشد كه همة آنها از اهميت بالايي برخوردار هستند به‎طوري كه عدم توجه به هر يك از آنها دسترسي مناسب به اطلاعات مفيد و غيرممكن مي‎سازد. از جمله مواردي كه در اطلاع‎رساني از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است بانكهاي اطلاعاتي و پايگاههاي اطلاعاتي هستند.
ايجاد شبكه‎هاي ارتباطي طراحي كامپيوترهاي مناسب, نوشتن نرم‎افزارها, تدوين استانداردها و ساير موارد همه بستر لازم را براي عبور اطلاعات فراهم مي‎كند. اما چنانچه سازماندهي شده و قابل استفاده در شبكة اطلاع‎رساني وجود نداشته باشد عملاً ساير سرمايه‎گذاريهاي بيهوده مي‎باشد.
با وجود تلاش و حركت خوبي كه در سالهاي اخير به منظور توسعة امر اطلاع‎رساني صورت گرفته است اما بيشتر به ابعاد سخت‎افزاري شبكة اطلاع‎رساني توجه شده است و در حال حاضر نگراني وجود دارد كه حتي به كامل شدن شبكه‎هاي اطلاع‎رساني و حل مسائل فني, اطلاعات مناسب سازماندهي شده براي استفاده‎كنندگان شبكه وجود نداشته باشد. نگراني ديگر این مي‎باشد كه عدم دسترسي به منابع و اطلاعات باعث شود كه استفاده‎كنندگان از شبكه الزاماً به منابع بیرونی روي آورند هر چند استفاده مناسب از منابع بیرونی براي امداد مفيد مي‎باشد ولي انحصاري شدن اين منابع و عدم كنترل آن از نظر فرهنگي , سياسي و اجتماعي قطعاً به نفع امداد نمي‎باشد. بر عكس ما خود بايد يكي از توليدكنندگان اصلي اطلاعات در شبكه‎هاي ملی و جهاني باشيم.
مطالب فوق اهميت ايجاد بانكها و پايگاههاي اطلاعاتي و سرمايه‎گذاري مناسب براي آنها را امري اجتناب‎ناپر مي‎كند.

استانداردهاي اطلاع رساني

رشد سريع بانكهاي اطلاعات كامپيوتري و ايجاد شبكه‎هاي اطلاع‎رساني در سالهاي اخير هر چند حركت بس مثبت و مؤثري در دستيابي به اين تكنولوژي مي‎باشد ولي عدم هماهنگي بين آنها و نبود استانداردهاي لازم مشكلات عمده‎اي را به وجود آورده كه هر چه سريعتر در جهت رفع آنها بايد اقدام كرد تا استفاده بهينه از آنها مقدور باشد.
سازمان بين‎المللي استاندارد, تعريف زير را از استاندارد ارائه كرده است:
“استاندارد , مدركي است كه با اجماع تهيه مي‎شود و توسط مقامات معيني به تصويب مي‎رسد و براي موارد مشترك و تكرارشونده , قواعد , قوانين , راهنمايي‎ها , خصوصيات و نتايج مترقبه بر آنها , به منظور حصول بهينه درجه‎اي از نظم در يك موضوع مشخص تدوين مي‎شود.“
از نظر جغرافيايي و حيطه پوشش, استاندارد به سه نوع بين‎المللي, منطقه‎اي و ملي تقسيم مي‎شود كه تهيه و تصويب هر يك نيز بايد در همان سطح به انجام رسد.
در زير به توضيح استانداردهاي لازم مهم در اطلاع‎رساني مي‎پردازيم.

استانداردهاي رايانه‎اي

اهميت وجود يك مجموعه كد استاندارد براي ايجاد هماهنگي بين سيستم‎هاي مختلف كامپيوتري در تبال اطلاعات فارسي , مورد تأكيد است.
استفاده از يك استاندارد در كلية موارد تبادل اطلاعات فارسي بين سيستم‎هاي مختلف, اين امكان را خواهد داد كه بدون نياز به داشتن مشخصات سيستم‎هاي فرستنده و گيرندة اطلاعات , بتوان اطلاعات ارسالي را به صورت واحدي تعبير نمود , ايجاد اين نوع ارتباط بين سيستم‎هاي مختلف , در حال حاضر توسط برنامه‎هاي مترجم مخصوص صورت مي‎گيرد.
در كلية مواردي كه اطلاعات در داخل يك سيستم مبادله مي‎شوند , تبعيت از استاندارد لازم نيست گرچه استفاده از استاندارد توسعه و ارتباط‎هاي بعدي را با سيستم‎هاي ديگر ساده‎تر خواهد ساخت.
بايد توجه داشت كه وضع نمودن استاندارد در هر زمينه‎اي , با اشكالاتي روبرو مي‎شود كه از آن جمله مي‎توان به وجود سيستم‎هاي غيراستاندارد و سرمايه‎گذاري وسيع در ايجاد اين سيستم‎ها و تكنولوژي وابسته به آنها را نام برد.

محورهاي اساسي در زمينه استانداردهاي انفورماتيك:

- وارد نمودن اطلاعات از روي صفحه كليد(کد صفحه كليد)
- نمايش اطلاعات روي دستگاههاي ورودي و خروجي كامپيوتر(كد داخلي نمايش اطلاعات)
- ذخيره اطلاعات در حافظه كامپيوتر و دستگاههاي جانبي (كد ذخيره اطلاعات)
- تبادل اطلاعات بين سيستم‎ها( كد تبادل اطلاعات)

استانداردهاي شبكه

شبكه‎هاي اطلاع‎رساني بسته لازم را براي عبور اطلاعات فراهم مي‎كنند بديهي است براي ارتباط از طريق شبكة اطلاع‎رساني مانند هر شبكة مخابراتي ديگر بايد استانداردهاي لازم رعايت شود در غير اين صورت برقراري ارتباط غيرممكن است. به غير از استانداردهاي مربوط به سخت‎افزار و تجهيزات مخابراتي كه توسط سازندگان رعايت مي‎گردد كد تبادل اطلاعات نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
در حال حاضر پروتكل مهم TCP/IP مطرح هست , با توجه به شبكه‎هاي مشهور علمي بين‎المللي از جمله اينترنت (Internet) و نياز به ارتباط با ديگر كشورهاي جهان مي‎بايست چگونگي تبادل اطلاعات با ديگر كامپيوترها استاندارد و حدي داشته باشد.
تبادل اطلاعات مي‎تواند به وسيلة كد ذخيرة اطلاعات صورت گيرد. در كاربردهاي بانك اطلاعاتي گسترده در محيط شبكه , براي افزيش سرعت و كارآيي شبكه , ضروري است , كد تبادل و ذخيره معادل هم باشند يا حداقل ارتباط يك به يك داشته باشند.

استانداردهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات

انفجار اطلاعات و حجم فزاينده مداركي كه هر روزه در سرتاسر جهان منتشر مي‎شوند و نياز روزافزون پژوهشگران و تصميم‎گيران به استفاده از آنها باعث شده است كه روشهاي سنتي در اطلاع‎رساني پاسخگو نبوده و روشهاي مكانيزه بر اساس تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات با به كارگيري رايانه‎ها در ابعادي وسيع اركان نظام اطلاع‎رساني را در برگيرد .

استانداردهاي مراكز اطلاع‎رساني

مراكز اطلاع‎رساني مانند ديگر نهادها و سازمانهايي كه بشر براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون خود تأسيس كرده است به دلایل زير نياز به استاندارد دارند:
1) براي تسهيل ارتباطات بين افراد درگير در امر اطلاع‎رساني (متخصصان, مديران, كاركنان, ارباب رجوع و...)
2) براي افزايش كارايي و بهره‎وري كاركنان
3) براي امكان‎پذير كردن كار مشترك توسط كاركنان و متخصصان گوناگون.
4) براي تسهيل انتقال اطلاعات , يكسان‎سازي عمليات , راهنمايي و آموزش و توسعه تجربه‎ها.
5) براي كاهش هزينه‎ها با راه‎يابي براي موارد مشابه و تكرار شونده.
6) براي تعريف حد قابل قبول كيفيت و تضمين آن.

مراحل تدوين استانداردهاي مراكز اطلاع‎رساني

1) شناسايي مركز بين‎المللي و ملی استاندارد .
2) گردآوري استانداردهاي تدوين شده در بخش اطلاع‎رساني از مراكز بين‎المللي و ملي.
3) بررسي شرايط امداد كه بر چگونگي استانداردها در بخش اطلاع‎رساني تأثير دارند.
4) تحليل و تفكيك استانداردهاي گردآوري شده به صورت:
4-1- استانداردهاي قابل كاربرد در امداد بدون نياز به تغيير.
4-2- استانداردهاي قابل كاربرد در امداد پس از اعمال تغييرات.
4-3- استانداردهايي كه نياز به طراحي و تدوين جزئيات آنها وجود دارد.
5) تعيين سایر استانداردهاي مورد نياز امداد
6) انجام تغييرات لازم و تدوين جزئيات استانداردهاي مورد نیاز

طرح جامع مركز اطلاع‎رساني امداد
اهميت موضوع

- هيچ مرکزی نمي‎تواند در هيچ زمينه‎اي به خود متكي يا خود بسنده باشد.
- انفجار اطلاعات , دنيا را با حجم فزاينده‎اي از اطلاعات روبه‎رو ساخته است.
- هيچ دليلی وجود ندارد كه در وضعيتي كه مي‎توان به منابع مورد نياز , درست در هنگام نياز دست يافت به انبار كردن و نگهداري آنها پرداخت.
لازم است تدابيري انديشيده شود كه بهترين استفاده از مجموع سرمايه‎گذاري انجام شده در مرکز اطلاع رسانی امداد صورت پذيرد.
اين مهم با استفاده مشترك از منابع امكان‎پذير است.
منابع مراکز اطلاع رسانی مشتمل بر اين موارد است:
- محتوای علمی: انواع مدارك و منابع الکترونیکی ، مكتوب و غيرمكتوب به صورتهاي گوناگون كه هر مرکزی براي ارائه به مراجعان خود گرد مي‎آورد.
- عمليات: فعاليتهايي كه براي فراهم آوری , سازماندهي , ذخيره و بازيابي اطلاعات لازم است.
- خدمات: فعاليتها و رويه‎هايي كه براي ارتباط بين استفاده‎كنندگان و محتوای علمی صورت مي‎پذيرند.
- ساير منابع: مشتمل بر تجربيات و تخصص كاركنان , اعتبارات , فضا و...

چگونگي استقرار اشتراك منابع

اشتراك منابع بايد در چهار محور اصلي , فراهم‎آوري , سازماندهي, ذخيره و ارائه خدمات استقرار يابد.
حجم فزاينده اطلاعات و لزوم و نياز به استفاده از آنها در برنامه ریزی ها ، پژوهش ها و تصميم‎گيرها باعث شده است كه روشهاي سنتي در گردآوري, سازماندهي و اشاعه اطلاعات پاسخگو نبوده و روشهاي مكانيزه در ابعادي وسيع به كار گرفته شوند.
در كشور ما به خصوص در سالهاي اخير ـ مراكز اطلاع‎رساني متعددي اقدام به اشاعه اطلاعات علمي از طريق بانكها و پايگاههاي اطلاعات به صورت پيوسته (ON-LINE) و غير پيوسته (OFF-LINE) كرده‎اند و به اين منظور علاوه بر پايگاههاي اطلاعات داخلي تعداد زيادي از اين مراكز , پايگاههاي اطلاعات خارجي را به صورت ديسكهاي نوري يا با استفاده از خطوط ارتباطي و مخابراتي براي مراجعان خود تدارك ديده‎اند.
سيستم جامع خدمات مراكز اطلاع‎رساني براي بهبود بهره‎وري اشاعه اطلاعات , ارائه خواهد شد. به اين منظور ارائه خدمات پايگاههاي اطلاعات در دو سطح خرد و كلان طراحي , در سطح خرد , زير سيستم ارائه خدمات هر واحد اطلاع‎رساني در شعاع همان واحد طراحي و در سطح كلان , سيستم ارائه خدمات در قالب يك شبكه اشتراك در پايگاههاي اطلاعات طراحي مي‎شود كه بر اساس آنها رويه‎هاي متنوع و متعدد ارائه خدمات به همراه مستندات مربوطه ارائه مي‎شود.

مراكز اسنادي و آرشيوي

“سند“ از ديدگاه‎هاي مختلف داراي تعريف گوناگوني است. “سند“ از ديدگاه سازمان اسناد ملي ايران به كليه اوراق, مراسلات, دفاتر, پرونده‎ها, عملكردها, نقشه‎ها, نمودارها, فيلم‎ها, نوارهاي ضبط صوت و نظاير آن كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه رسيده است و به طور مداوم و يا غيرمداوم در تصرف بوده و از لحاظ اداري, مالي, اقتصادي, قضايي, سياسي, فرهنگي, علمي, فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري دائمي داشته باشد اطلاق مي‎شود. بديهي است بر اساس تعريف شمول اسناد بسيار وسيع‎الطيف است و نظام بخشي به نحوه گردآوري, ارزشيابي, طبقه‎بندي و اطلاع‎رساني آرشيوي بسياري بسيار مهم مي‎باشد.
اهميت “اسناد“ به عنوان يكي از سنگ بناهاي تحقيق علمي بر همگان آشكار است. اسناد به مثابه بخشي مهم از منابع دست اول چراغي فرا راه محققان به شمار مي‎روند آنچنان كه در بسياري از زمينه‎هاي تحقيقي تأثير انكارناپذير دارند.
طبق قانون ، سازمان اسناد ملي ايران يا در حقيقت آرشيو ملي كشور گنجينه‎دار اسناد کشور است.
هم اينك علاوه بر سازمان مزبور ، وزارتخانه‎ها , دستگاههاي دولتي و نهادهای انقلاب اسلامی نیز عهده دار نگهداری اسناد مهمی هستند كه این امر نيازمند نظام بخشي به اسناد آرشيويي با استفاده از الگويي علمي و واحد مي‎باشند.
تدوين نظام ملي اسنادي در اين مورد امر فوق‎العاده مهمي است كه متأسفانه تاكنون در مورد آن غفلت شده است و مي‎بايست هر چه سريعتر به انجام آن همت گمارد تا وضعيت نگهداري و اطلاع‎رساني اسناد از وضعيت موجود خارج شده و به وضعيت مطلوب برسند.

توليد, ساماندهي و اشاعه اطلاعات
اهميت موضوع

تحقيق و پژوهش با اطلاعات امكان‎پذير است ، اما اطلاعاتي كه سازماندهي شده باشد. زيرا جستجو در انبوه اطلاعات سازماندهي نشده مانند كسي است كه بخواهد سوزني را از ميان انبوهي كاه بازيابي كند.
سه مقوله گردآوري و توليد,سازماندهي و اشاعه اطلاعات،فرايند اطلاع‎رساني را تشكيل مي‎دهد. اطلاع‎رساني در صورتي كامل خواهد بود كه هر يك از مقوله‎هاي فوق‎الذكر به صورتي صحيح و علمي طراحي و اجرا شود.
اطلاعات بدون طبقه‎بندي در سازمان كم نيست هر يك از دستگاههاي دولتي در حال توليد اطلاعات هستند و هر كدام نيز در طول فعاليت خود اطلاعات مهم و ذيقيمتي را نگهداري مي‎كنند.
در تحقيقات اجتماعي نيز به اطلاعات نهفته در دستگاههاي اداري نيازمنديم اما شرط استفاده ، سرعت و سهولت دسترسي به اطلاعات است و اين مهم امكان‎پذير نيست مگر با سازماندهي اطلاعات با شيوه علمي و سپس اشاعه آن.

توليد اطلاعات

الف- اطلاعاتي كه نتيجه تحقيق پژوهشگران يا حاصل بررسي كارشناسان است .
ب- اطلاعاتي كه ناشي از فعاليت دستگاه‎هاي مختلف اداري است.
پس يك نوع توليد در اين گونه اطلاعات انديشيدن تمهيداتي است كه بتوان اين اطلاعات را از بايگاني‎ها و لابلاي پرونده‎ها بيرون كشيده و به مراكز اطلاع‎رساني هدايت كرد
ج- ترجمه, شايد بتوان انتقال اطلاعات را از طريق ترجمه متون از زبانهاي بيگانه نوعي توليد اطلاعات ناميد كه خود راه مهمي است براي دسترسي به دانش و اندوخته‎هاي فكري ديگران.

ساماندهي اطلاعات

بدون سازماندهي اطلاعات هيچ تلاشي در جهت گردآوري يا توليد اطلاعات مثمرثمر نخواهد بود.

اشاعه اطلاعات

مهمترين نقش اطلاع‎رساني اشاعه اطلاعات است.
اطلاعات بايد به صورت موضوعي و بسته‎بندي شده در ا ختيار علاقمندان قرار گيرد.
راه‎هاي مختلفي براي اشاعه اطلاعات وجود دارد كه همه آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.
انتشار كتب و نشريات ، تشكيل بانك‎ها و پايگاه‎هاي اطلاعاتي و شبكه‎هاي اطلاع‎رساني همه نوعي اشاعه اطلاعات هستند.

طرح جامع خبررساني امداد
اهميت موضوع

1- تبيين مباني نظري ، سياست‎ها و خطوط اصلي توليد و اشاعه محتواهای خبری با توجه به ارزشهاي حاكم برامداد
2- تشکیل بانك خبري امداد ، براي ذخيره و بازيابي اخبار
3- توسعه ظرفيت خبري امداد با توجه به وسعت جغرافيايي و مقتضیات فرهنگي و اجتماعی مناطق مختلف
4- توسعه و تقویت فرهنگ مشاركت‎ّپذيري مردم در رابطه با توسعه خبري امداد
5- کسب اطلاعات لازم از ذائقه‎ها و رغبت‎هاي خبري مخاطبین مختلف
6- متناسب سازی توليدات خبري با ويژگي‎هاي مردمي و مخاطبین مختلف
7- انتخاب و انتشار خبر در رسانه‎ها بر اساس منافع امداد و محرومین
8- رعایت مرز بين خبر و تبليغ
9- همبستگي خبري بين جامعه خبررساني و مخاطبين همبستگي خبري در جامعة رسانه‎اي كشور, به ارائه يك طرح ملي خبر رساني نياز دارد.

چارچوب کلی طرح

چارچوب اهداف اين طرح به شرح ذيل است:
1- تبين نظامنامه خبري در چارچوب ارزشهاي حاكم و منافع امداد.
2- تدوين راه كارهاي مؤثر در بوجود آوردن رابطه متقابل جامعه خبري و امداد
3- نظام‎دهي رسانه‎هاي خبري براساس ايجاد رابطه بين امداد با مردم با توجه به نقش مشاركت و كنترل اجتماعي در همه سطوح .

دستور العمل نظام جامع اطلاع‌رسانی کمیته امداد
کلیات
ماده1

به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست‌ها، ایجاد هماهنگی در برنامه‌های کلان و تلفیقی اطلاع‌رسانی کمیته امداد« آئین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی کمیته امداد»به شرح مواد آتی تبیین می‌شود.

ماده2ـ تعاریف

2ـ1ـ کمیته امداد: شامل بخش‌های ستادی ، استانی ، شاخه ها ،تشکیلات و واحدهای تابعه می باشد.
2ـ2ـ نظام اطلاع‌رسانی کمیته امداد: مجموعه‌ای از فرآیندهای برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل آن و ارتباطات فی‌مابین.
2ـ3ـ روش‌های اطلاع‌رسانی: اطلاع‌رسانی به یکی از روش‌های شفاهی، مکتوب، مجازی (الکترونیکی)، سایر روش‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها انجام خواهدشد.
الف ـ اطلاع‌رسانی شفاهی(گفتاری): از طریق اعلام نظر،موضع و خبررسانی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌ها و یا به صورت مستقیم برای جمعی از افراد انجام می‌شود.
ب ـ اطلاع‌رسانی مکتوب: شامل اعلام‌نظر، موضع و خبررسانی به صورت نوشتاری و از طریق انتشار نشریات ادواری و غیر ادواری، بولتن‌های خبری و گزارش‌های عملکرد می‌باشد.
ج ـاطلاع‌رسانی مجازی:اعلام نظر،موضع و خبررسانی از طریق فضای سایبر و یا استفاده از برخی نوآوری‌های تکنولوژیک نظیر sms را در برگیرد.
د ـ سایر روش‌های اطلاع‌رسانی: شامل همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی ، اماکن عمومی و وسائل حمل و نقل عمومی و امثالهم است.
2ـ4ـ اطلاع‌رسانی ویژه (اطلاعات و اخبار ویژه):
ارائه و نشر اطلاعات و اخبار ویژه شامل هرگونه طرح موضوع قبل از اقدام یا ترغیب به انجام کارهای خیریه توسط اقراد.
2ـ 5 ـ موضوعات اطلاع‌رسانی:
سیاست‌ها و برنامه‌های کمیته امداد، عملکرد کمیته امداد، اخبار ، پاسخ‌ها و مواضع رسمی کمیته امداد در قبال
موضوعات داخلی و بین‌المللی،اطلاعات پایه وعمومی.
2ـ6ـدوره اطلاع‌رسانی:
الف ـ فوری (بدون فوت وقت) : در موارد اطلاع‌رسانی ویژه و یا برحسب نیاز مسؤولین ذیربط.
ب ـ دوره‌ای (روزانه، هفتگی،ماهانه، ...): اهم رخدادها، اخبار، گزارش عملکرد در چارچوب وظایف تشکیلاتی، عمومی و تخصصی هر بخش.
ج ـ موردی: هرگونه گزارش برحسب نیاز مخاطبین در چارچوب آئین‌نامه اطلاع‌رسانی کمیته امداد.
2ـ7ـ مخاطبین نظام اطلاع‌رسانی کمیته امداد
الف ـ مخاطبین درون سازمانی(1ـ سرپرست، 2ـ مسؤولان و مدیران ارشد 3ـ مدیرکل استانها 4ـ رئیس شاخه ها 5 ـ کارکنان کمیته امداد، 6 ـ عوامل خبری کمیته امداد)
ب ـ مخاطبین محیطی ـ کشوری (بیرون کمیته امداد)(1ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی 2ـ سران قوای مجریه و مقننه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 3ـ مدیران عالی کشور(وزرا، نمایندگان مجلس،سفرا، ...) 4ـ آیات عظام و فقها 5 ـ مسؤولین و کارشناسان موضوعی،اشخاص مرتبط مانند خیرین،کارشناسان 6ـصنوف، احزاب
7ـ شهروندان 8 ـ عوامل خبری و سایر)
ج ـ مخاطبین محیطی ـ بین‌المللی (1ـ سران و مقامات سایر کشورها 2ـ مسؤولان و مقامـات سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای 3ـ کارشناسان و متخصصان بین‌المللی 4ـ سازمان‌ها و نهادهای مرتبط 5ـ عوامل خبری و سایر).
2ـ8ـ حوزه جغرافیایی نظام اطلاع‌رسانی کمیته امداد: محدوده اطلاع‌رسانی شامل موارد زیر است:
الف ـ استان تهران (به عنوان مرکز اصلی فعالیت مدیران و مسؤولان ارشد کمیته امداد و محل تصمیم گیریهای ستادی).
ب ـ سایر استان‌های کشور.
ج ـ کشورهای اسلامی، کشورهای آسیایی، سایر کشورهای جهان.
2ـ9ـ اطلاعات طـبقه‌بنـدی شده: اسنـاد و مطـالبی است کـه به موجـب قانـون و « آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات » به چهاردسته محرمانه، خیلی محرمانه، سرّی و به کلی سرّی تقسیم شده‌است.»
2ـ10ـ عوامل خبری: افرادی هستند که به صورت مجاز از موضوعات خبری گزارش، فیلم، عکس و نوار تهیه و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.
2ـ11ـ مسؤول اطلاع‌رسانی ویژه: فردی است که از سوی سرپرست کمیته امداد برای اخذ اطلاعات ویژه و انعکاس فوری آن به ایشان، تعیین می‌گردد.
2ـ12ـ مسؤول اطلاع‌رسانی داخلی: فردی است که از سوی بالاترین مقام تمامی بخش‌های ستادی، تشکیلاتی و واحدهای تابعه در سطـوح سازمانی کمیته امداد، به عنوان مسؤول اطلاع‌رسانی حوزه ذیربط به دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی کمیته امداد، معرفی می‌شود.

ارکان نظام جامع اطلاع‌رسانی کمیته امداد
ماده3ـ ارکان نظام جامع اطلاع‌رسانی کمیته امداد

1ـ شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد
2ـ دبیرخانه شورا.
3ـ کمیته مرکزی هماهنگی شورا.
4ـ کمیته‌های تخصصی شورا شامل:
4ـ1ـ کمیته ارتقای مدیریت و نظارت (مأموریت اصلی: توسعه مدیریت و منابع نظام اطلاع‌رسانی و توسعه علمی، پژوهشی و فناوری‌های نو و روزآمد).
4ـ2ـ کمیته ارتقای اطلاع رسانی(مأموریت اصلی:ارزیابی فرایند اطلاع‌رسانی و ارتقای کمی و کیفی اطلاع‌رسانی)
4ـ3ـ کمیته فرهنگ‌سازی و توسعه مشارکت‌ها (مأموریت اصلی: ارتقای سطح دانش حمایتی و جامعه شناسی توسعه تعامل و مشارکت مردم، مسؤولان، رسانه‌ها و نهادهای ذیربط).
5 ـ کمیته‌های اطلاع‌رسانی استانی.
6 ـ واحدهای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی تابعه.
تبصره ـ تمامی فرآیندها و اقدامات اجرایی توسطواحدهای سازمانی ذیربط در کمیته امداد انجام می‌شود و واحدهای مذکور موظف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورای اطلاع‌رسانی می‌باشند.

ماده4 ـ اعضای « شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد»

ـ مقام محترم سرپرستي (رئيس شورا)
2ـ مدير كل دفتر سرپرستي و ارتباطات(دبير شورا)
3ـ معاون برنامه‎ريزي و امور مجلس
4ـ معاون امور بين‎الملل
5ـ معاون مشاركتهاي مردمي
6ـ معاون امور فرهنگي
7ـ مدير كل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

ماده5 ـ وظایف و اختیارات شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد

1ـ تدوین و بازنگری برنامه راهبردی اطلاع‌رسانی.
2ـ بررسی و تصویب مفاهیم،تعاریف،مقررات، آیین‌نامه‌های اطلاع‌رسانی مورد نیاز.
3ـ ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای طرح جامع اطلاع‌رسانی و تسهیل، تسریع و توسعه فرآیند برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و ساماندهی و نشر اطلاعات.
4ـ بررسی و تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌های اطلاع‌رسانی.
5 ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، جامعه و مردم.
6 ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه تعامل و مشارکت مردم، مسؤولان، خبرگان، رسانه‌ها، نهادهای ذیربط.
7ـ ایجاد تمهیدات لازم برای توسعه علمی و پژوهشی اطلاع‌رسانی.
8 ـ ایجاد تمهیدات لازم برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر فناوری‌های نو در نظام اطلاع‌رسانی
9ـ ایجاد تمهیدات لازم برای هماهنگی، ساماندهی و توسعه روابط عمومی‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی کمیته امداد
10ـ ایجاد تمهیدات لازم برای توسعه منابع انسانی ، منابع مالی، مدیریت و برنامه‌ریزی ، استانداردها ، امکانات و تجهیزات اطلاع‌رسانی.
11ـ نظارت، ارزیابی و کنترل عالی نظام اطلاع‌رسانی و روابط عمومی‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی کمیته امداد از طریق دبیرخانه شورا و کمیته‌های آن.

ماده6 ـ وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا

- ایجاد ساختار و تشکیلات لازم دبیرخانه.
- تنظیم پیش‌نویس طرح‌ها و برنامه‌های شورا.
- تنظیم دستور جلسات شورا.
- تنظیم صورت‌جلسات شورا. پیگیری مصوبات شورا.
- مستندسازی فعالیت شورا و کمیته‌ها.
- انجام امور اداری و عمومی شورا و کمیته‌ها.
- تنظیم گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملکرد شورا و کمیته‌ها و ارائه به شورا.
تبصره1ـ دبیر شورا، مسؤولیت پیگیری مصوبات شورا و اداره دبیرخانه را بر عهده دارد. دبیر شورا می‌تواند با هماهنگی رئیس شورا، یک نفر را به عنوان مدیر هماهنگی اجرایی (یا رئیس دبیرخانه شورا) تعیین و انجام امور اجرایی و اداره دبیرخانه را به وی تفویض نماید.
تبصره2ـ دبیر شورا موظف است تا حداکثر ظرف ........، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورا را تهیه برای تصویب به رئیس شورا ارائه نماید.
تبصره3ـ دبیر شورا موظف است تا حداکثر در هر....... ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه و کمیته‌های شورا، تهیه و به ریاست شورا ارائه نماید.

ماده7ـ اعضای کمیته مرکزی هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد

1ـ دبیر شورای اطلاع‌رسانی به عنوان رئیس کمیته.
2ـ دبیر کمیته به انتخاب دبیر شورای اطلاع‌رسانی.
3ـ نماینده امور فرهنگی
4- نماینده اداره کل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
5 ـ مدیران روابط عمومی و اطلاع‌رسانی استانها.
6 ـ دو نفر از کارشناسان خبره اطلاع رسانی و جامعه شناس به انتخاب رئیس شورا.
تبصره ـ بر حسب ضرورت و با موافقت رئیس کمیته، از نمایندگان سایر بخش‌های خارج ازکمیته امداد یا کارشناسان ذیربط دعوت خواهدشد.

ماده 8- وظایف و اختیارات کمیته مرکزی هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد

1ـ انجام کلیه وظایف شورای اطلاع‌رسانی برحسب تفویض شورا.
2ـ بررسی و تصویب شکلی و محتوایی انواع اطلاع‌رسانی‌ها.
3ـ نظارت بر فرآیندها و شیوه‌های اطلاع‌رسانی از قبیل پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، نشریات و اخبار منتشره.
4ـ تصمیم‌گیری در خصوص اطلاع‌رسانی‌های ویژه.
5 ـ ایجاد هماهنگی مابین کمیته‌های تخصصی و بخش‌های مختلف نظام اطلاع‌رسانی کمیته امداد.
6 ـ ایجاد هماهنگی مابین روابط عمومی‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی کمیته امداد.
7ـ نظارت، ارزیابی و کنترل فعالیت‌های کمیته‌های تخصصی.
8ـ تهیه مواد لازم برای بررسی و تصویب شورای اطلاع‌رسانی.

ماده 9- وظایف و اختیارات کمیته‌های تخصصی

1ـ کارشناسی موضوعات تخصصی مرتبط مبتنی بر راهبردها و مأموریت نظام اطلاع‌رسانی.
2ـ هماهنگی بین بخش‌های اجرایی مرتبط در ساختار کمیته امداد (اعم از ستادی،تشکیلاتی و واحدهای تابعه).
3ـ نظارت، ارزیابی و کنترل بر صحت فعالیت بخش‌های اجرایی مرتبط در ساختار کمیته امداد (اعم از ستادی، تشکیلاتی وواحدهای تابعه) در چارچوب نظام اطلاع‌رسانی.
4ـ ارائه مصوبات کمیته‌ها به کمیته مرکزی هماهنگی شورا برای بررسی و تصویب.
تبصره1ـ ریاست کمیته‌های تخصصی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا و بر عهده یکی از مدیران کل یا نمایندگان واحدهای عضو خواهدبود، که فعالیت حوزه متبوعش مرتبط با موضوع تخصصی آن کمیته باشد.
تبصره2ـ جلسات کمیته‌ها بر حسب موضوع و نیاز به صورت هفتگی و یا حداکثر ماهانه تشکیل خواهدشد.

ماده10

در هر استان کمیته اطلاع‌رسانی با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام و تسریع و تسهیل در اطلاع‌رسانی،به خصوص اطلاع‌رسانی‌های ویژه،به ریاست یکی از معاونین مدیرکل استان به انتخاب رئیس شورا ی اطلاع‌رسانی تشکیل ‌شود.
تبصره ـ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی وظیفه برقراری ارتباط مستمر، ایجاد هماهنگی مابین کمیته‌های اطلاع‌رسانی استان‌ها را بر عهده خواهد داشت.

شرایط اطلاع رسانی
ماده11ـ وظایف مسؤولین اطلاع‌رسانی در بخش‌های ستادی و استانی، و واحدهای تابعه

الف ـ اهم اطلاعات و اخبار حوزه تحت پوشش خود را به صورت روزانه و به طریق مناسب به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی اعلام و ارسال نمایند.
ب ـ اطلاعات و اخبار ویژه را پس از اطلاع، بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه‌روز به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی و « مسؤول اطلاع‌رسانی ویژه»، از طریق مقتضی منعکس نمایند.
تبصره ـ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی موظف است به صورت مستمر، دوره‌ای و سطح‌مند نسبت به اطلاع‌رسانی به مخاطبین مختلف به ویژه مقامات عالی کشور اقدام نماید. جزئیات این اطلاع‌رسانی براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط کمیته مرکزی هماهنگی شورا تهیه می‌شود.

ماده12ـ مقامات مجاز به اطلاع‌رسانی و محدوده اطلاع‌رسانی هر یک

1ـ سرپرست: اطلاع‌رسانی در ارتباط با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و مربوط به کلیت کمیته امداد ، اطلاع‌رسانی ویژه، مواضع رسمی و پاسخگویی‌های کمیته امداد و به طور اخص در ارتباط با خبرهای حساس و مهم و خبرهایی که ممکن است بازتاب داخلی یا بین‌المللی داشته‌باشد
2ـ مدير كل دفتر سرپرستي و ارتباطات: اطلاع‌رسانی برنامه و عملکرد اجرایی و اخبار حوزه های مختلف
3ـ معاونین: اطلاع‌رسانی برنامه و عملکرد اجرایی و اخبار حوزه مرتبط و یا برحسب تفویض شورا.
4ـ مدیران کل و روابط عمومی و اطلاع‌رسانی استانها: اطلاع‌رسانی برنامه و عملکرد اجرایی و اطلاع‌رسانی ویژه حوزه مرتبط با هماهنگی بالاترین مقام مرتبط و در چارچوب آئین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی کمیته امداد.
تبصرهـ کمیته مرکزی هماهنگی شورا می‌تواند بر حسب لزوم،اطلاع‌رسانی در برخی موارد را با تعیین حدود وثغور و شکل آن، به یک یا چند نفر از افراد مندرج در ماده 12 این آئین‌نامه تفویض نماید.

ماده13ـ هرگونه اطلاع‌رسانی اعم از مصاحبه، افشاء، انتشار اخبار و صدور اطلاعیه در موارد زیر ممنوع می‌باشد

ـ اسناد و اطلاعات دارای طبقه‌بندی حفاظتی (اسناد سری و محرمانه).
ـ جریان رسیدگی به پروندهای خانواده های تحت پوشش
ـ اخباری که افشاء و انتشار آن موجب اختلال و مانع انجام صحیح و سالم در روند حرکتی کمیته امداد شود..
ـ اخباری که موجب تفرقه و دوگانگی و تشدید درگیری میان اقشار جامعه، گروه‌ها احزاب و مسئولین شود.
ـ اخباری که موجب آشفتگی، اذهان عمومی و یا هراس بین آنان و یا موجب بی‌اعتمادی عمومی به نظام و کمیته امداد شود.
ـ مصاحبه،صدور اطلاعیه یا خبری که مغایر شأن مدیران و یا موجب خدشه‌دار شدن اقتدار و استقلال سازمان شود.
تبصره ـ در صورت ضرورت انتشار اطلاعیه، خبر و یا مصاحبه به منظور اطلاع‌رسانی همگانی، هشدار یا استمداد از کلیه اقشار جامعه درخصوص اقشار تحت حمایت که انتشار و افشاء اطلاعات آن مطابق مفاد این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد، بنابه تشخیص شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد و با کسب اجازه از سرپرست، اطلاعات لازم و کافی از مرجع خبر اخذ و متن خبر و نحوه و میزان انتشار آن در حد ضرورت که متضمن افشاء اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده نباشد، توسط شورا تهیه و در اختیار مدیرکل ارتباطات کمیته امداد و یا فردی بنا به تعیین شورا، قرار می‌گیرد. در صورت نیاز، مدیرکل ارتباطات کمیته امداد رأساً یا با هدایت عوامل خبری، فیلم و گزارش به میزان تعیین شده، تهیه و اطلاع‌رسانی می‌نماید.

الزامات و شرایط همکاری واحدهای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی با عوامل خبری
ماده14ـ رعایت موارد زیر برای حضور عوامل خبری در هریک از اماکن کمیته امداد الزامی است

1ـ هماهنگی با روابط عمومی مربوط
2ـ رعایت اخلاق و شئونات حرفه‌ای
3ـ ارائه معرفی‌نامه از رسانه متبوع
4ـ تردد و فعالیت صرفاً در محل‌های تعیین شده توسط روابط عمومی
5 ـ انجام فعالیت خبری در چارچوب موازین قانونی

ماده15

تهیه هرگونه خبر،فیلم و عکس در محیط کمیته امداد و اماکن وابسته باید با هماهنگی و تحت‌نظر واحدهای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی انجام پذیرد.نظارت بر موضوعات فیلمبرداری و عکس و خبر و کنتـرل ممنوعیـت‌های قانونی بر عـهده واحـد روابـط عمـومی و اطلاع‌رسـانی می‌باشد.

ماده16ـ روابط عمومی‌ها موظفند در ارتباط با عوامل خبری، اقدامات زیر را انجام دهند

1ـ اخذ و تکمیل اسم، مشخصات و امضاء عوامل خبری مطابق فرم‌های مصوب
2ـ هدایت و معرفی عوامل خبری به مراجع مربوط در چهارچوب محور تعیین شده از سوی رسانه اعزام کننده
3ـ نظارت و کنترل عوامل خبری برای تهیه فیلم، عکس، صدا و گزارش در چارچوب موازین قانونی
4ـ نگهداری کلیه معرفی‌نامه‌ها و نیز فرم‌های تکمیل و امضاء شده توسط خبرنگاران و سایر گروه‌های خبری و تهیه‌کنندگان فیلم و سریال و داستان در روابط عمومی و اطلاع‌رسانی.

سایر مواد
ماده17

کلیه بخش‌های ستادی، تشکیلاتی و واحدهای تابعه در تمامی سطوح سازمان، در صورتی که دارای واحد روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نیستند موظفند حداقل یک نفر را به عنوان مسئوول و رابط اطلاع‌رسانی به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد، معرفی نمایند.

ماده18

کلیه بخش‌های ستادی، تشکیلاتی و واحدهای تابعه کمیته امداد مکلفند ضمن همکاری با شورای اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورا و کمیته‌های آن، برنامه‌های خود در حوزه اطلاع‌رسانی را منطبق با سیاست‌ها، برنامه‌ها و استانداردهای مصوب شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد و کمیته‌های آن، تنظیم و اجرا نمایند.
تبصره ـ برنامه و بودجه حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی باید به صورت سالانه پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی، به تصویب شورای اطلاع‌رسانی و سرپرست کمیته امداد برسد.

ماده19

کلیه مصوبات و بخش‌نامه‌های شورای اطلاع‌رسانی برای ابلاغ به بخش‌های مختلف کمیته امداد، پس از تائید سرپرست کمیته امداد از طریق رئیس شورا ابلاغ می‌شود.

ماده20

مسئوولیت اجرای مفاد این آئین‌نامه به عهده بالاترین مقام مسئوول بخش‌های مختلف کمیته امداد می‌باشد.

ماده21

نظارت بر حُسن اجرای مفاد این آئین‌نامه بر عهده شورای اطلاع‌رسانی کمیته امداد می‌باشد.در صورت مشاهده تخلف موارد توسط رئیس شورا به مراجع ذیصلاح جهت اقدام، گزارش خواهد شد.

مقررات مربوط به مديريت فضاهای مجازی

‌أ. محتوا مورد نیاز جهت نمایش در سایت میبایست توسط واحد مربوطه تهیه و توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در پورتال نصب گردد.
‌ب. واحدهای اجرایی همچنین موظف اند تغییرات اعمال شده را از طریق ساز و کاری که در این جایگاه طراحی خواهد شد ، به مدیریت آن اعلام نمایند.
‌ج. احراز هویت نمایندگان واحدها برای اعمال تغییرات و اصلاحات لازم و به روز رسانی اطّلاعات موجود در این جایگاه ، مطابق دستور العملی خواهد بود که توسط دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ و نسبت به ارایه نام کاربری و رمز عبور به نماینده منتخب هر واحد اقدام خواهد شد.
‌د. واحدهای اجرایی می توانند اطّلاعات و فرمهای خدمات خود را پس از انجام هماهنگی های لازم که با مدیریت آن صورت خواهد گرفت، در پورتال اطّلاع رسانی امداد قرار دهند.
‌ه. به منظور آموزش نحوه اعمال تغییرات و به روز رسانی اطّلاعات در پورتال اطّلاع رسانی امداد و قرار دادن اطّلاعات مربوط به خدمات جدید ، واحدهای اجرایی نمایندگان خود که مسئول به روز رسانی اطّلاعات این پورتال می باشند ، را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ، معرفی نمایند تا پس از برنامه ریزی توسط مدیریت پورتال، در دوره آموزشی مربوط نیز شرکت نمایند.
‌و. واحدهای اجرایی مکلف اند جهت تسهیل اطّلاع رسانی به مردم ، نحوه ارایه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار ، فرمهای مورد نیاز ، زمان مراجعه و آدرس ساختمان مورد مراجعه را در شبکه اطّلا ع رسانی امداد قرار دهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطّلاع رسانی امداد ارایه نمایند.
‌ز. جهت ایجاد پست الکترونیکی واحد مربوطه میبایست درخواست خود را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اعلان،و این دفتر آدرس مربوطه را ایجاد مینماید در ضمن مسئولیت نگهداری و استفاده مناسب از آدرس ایجاد شده با واحد درخواست کننده میباشد.
‌ح. جهت ایجاد سوریس مجازی جدید واحد مربوطه میبایست درخواست خود را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اعلان، و این دفتر با نیاز سنجی و انجام اقدامات مورد نیاز و نهایتا ایجاد آن اقدام مینماید، در ضمن بهره برداری از خدمت ایجاد شده توسط واحد مربوطه انجام میپذیرد.
‌ط. جهت ایجاد اعتبار استفاده از اینترنت واحد مربوطه میبایست درخواست خود را به دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اعلان، این دفتر اعتبار مربوطه را ایجاد مینماید.
‌ي. هیچیک از واحدها و مدیران و کارشناسان امداد برای انجام کارهای اداری امداد ، مجاز به ایجاد و استفاده از سرویس پست الکترونیکی غیر امداد ، نمی باشند.
‌ك. سیاستگذاری، هماهنگی، راهبری و توسعه امر اطلاع رسانی، خدمت رسانی الکترونیک و توسعه وب سایت امداد با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و بهره گیری از سیستمهای نوین اطلاع رسانی از طریق شورای هماهنگی و راهبری اطلاع رسانی، امداد الکترونیکی و توسعه وب سایت امداد تحت نظارت شورای فاوای امداد اعمال میشود.
‌ل. تمامی جنبه های مرتبط با مدیریت فضای مجازی اعم از راهبرد،سياست،مقررات، برنامه، اجرا، كنترل و نظارت، بهبود، ابزار و فناوري، مدل، الگو، معماري، دستورالعمل در مستندات مربوطه در جداول تقاطعی امور و جنبه های سند راهبردی مشخص شده است.