کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«تفاهم نامه ی مرکز آمار و کمیته امداد امام خمینی (ره)»

به منظور ارتقاء‌ فرهنگ آماري، توسعه همكاريهاي مشترك و تعاملات آماري در راستاي برنامه‌ي ملي آمار كشور، در آبان ماه سال

1387 بازديدي توسط رياست و معاونين محترم مركز آمار ايران از کمیته امداد امام (ره) انجام گرفت و طي بازديد مذكور با حضور سرپرست و معاونين این نهاد، تفاهم‌نامه‌اي تهيه گرديد كه در تاريخ 30 فروردین 1388 پس از بازديد سرپرست محترم و تعدادي از معاونين از مركز آمار ايران به امضاي طرفين رسيده و مبادله گرديد.

محور اساسي تفاهم‌نامه‌ي مذكور ارتقاء فرهنگ آماري، آموزش كاركنان امداد امام (ره)، بهره‌گيري از تجارب و دانش فني كارشناسان مركز آمار ايران و توسعه‌ي فعاليتهاي آماري و همكاريهاي مشترك مي‌باشد.