کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«ارتباط با ما»

نشاني: تهران ـ میدان آزادی ـ ابتدای جاده مخصوص کرج ـ جنب فروشگاه رفاه ـ دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
روابط عمومی و اطلاع رسانی: 44690813 - 44690752 دورنویس: 44690839
صندوق پستی: 1391715171
پست الکترونیک: webmaster@emdad.ir