کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«پست الکترونيک (ايميل) دفاتر خارج از کشور»

ردیف نام حوزه رایانامه
1- کمیته امداد لبنان lbn@emdad.ir
2- کمیته امداد آذربایجان azr@emdad.ir
3- کمیته امداد سوریه syr@emdad.ir
4- کمیته امداد تاجیکستان tjk@emdad.ir
5- کمیته امداد افغانستان afg@emdad.ir
6- کمیته امداد عراق irq@emdad.ir
7- کمیته امداد کربلا kar@emdad.ir
8- کمیته امداد کومور comor@emdad.ir