کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«معاونین و مدیران کل مرکز»

جهت مشاهده و اطلاعات تماس هر يک از معاونت‌های کميته امداد امام خمينی (ره) روی نام معاونت در ليست زير کليک فرماييد.

حوزه ریاست
قائم مقام ریاست
آقای مهندس سید منصور برقعی

تلفن:63-44669358

dpt@emdad.ir

دستیار قائم مقام ریاست
آقای دکتر حبیب اله حسن خانلو

تلفن:63-44669358

مشاور و مدیر کل دفتر ریاست
آقای سید محمد رضا حسینی

تلفن: 9-44669358

hcf@emdad.ir

ادارات کل مستقل
مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات
آقای مهندس سید مهدی ثمره هاشمی

تلفن: 44691460 - 44691417

mpc@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان
آقای مهندس ابراهیم بازیان

تلفن: 44673102 - 44693216

boh@emdad.ir

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی و سرپرست دفتر فناوری اطلاعات
آقاي دکتر حسن علیزاده

تلفن: 44690752 - 44690813

mprp@emdad.ir

مدیر کل هماهنگی امور بین الملل
آقاي امیر عباس فارسی نژاد

تلفن: 44636192 - 44636186

مشاور رئیس و مدیر کل حراست
آقای محمد علی متبحری

تلفن: 44690994 - 44690981

snt@emdad.ir

مرکز برنامه ریزی و پژوهش
رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش
آقای میر هاشم موسوی

تلفن: 44693319

cht@emdad.ir

دستیار مرکز برنامه ریزی و پژوهش
آقای محمد آزادان

تلفن:44693319

azadan@emdad.ir

مدیر کل آمار و برنامه ریزی
آقای روح الله رحیمی

تلفن:44693319

مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها
آقای عباس همتی

تلفن:44636165 نمابر:44642294

tashkilat@emdad.ir

معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
آقای علیرضا عسگریان

تلفن: 25-44692824 - 44693019

fos@emdad.ir

ذیحساب و دستیار معاونت اداری و مالی
آقای مجید باجلان

تلفن: 25-44692824 - 44693019

fos2@emdad.ir

مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان
آقای احمدرضا دالوند

تلفن: 44693866 - 44693211

hrm@emdad.ir

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
آقای مرتضی اسودی

تلفن: 44693724

acc@emdad.ir

مدیر کل پشتیبانی
آقای بیت اله برقراری

تلفن: 44693525

log@emdad.ir

معاونت حقوقی و امور مجلس
معاون حقوقی و امور مجلس
آقای منصور قمشه

تلفن:44690315

pln@emdad.ir

دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس
آقای سعید صلواتی پور

تلفن:44690315

مدیر کل امور حقوقی و املاک
آقای هادی طاهری جبلی

تلفن:44690398

aaj@emdad.ir

مدیر کل امور مجلس
آقای علی اکبر بسطامی

تلفن:44690507

majles@emdad.ir

معاونت توسعه مشاركتهاي مردمي
معاون توسعه مشارکتهای مردمی
آقای علی محمد ذوالفقاری

تلفن: 44646196-44691695-44645975

prt@emdad.ir

دستیار معاون توسعه مشارکتهای مردمی
آقای مهدی بلوکات

تلفن: 44646196-44691695-44645975

مدیر کل امور اجرایی زکات
آقای نجف علی انتظاری

تلفن: 44691865-44645915-44646353

zakat@emdad.ir

مدیر کل هماهنگی شبکه های مردمی
آقای بهمن دستاری

تلفن: 44691823-44646361

pnai@emdad.ir

مدیر کل هماهنگی امور اجرایی مشارکت ها
ابوالقاسم رستگار

تلفن: 44691736-44691741-44672611

adep@emdad.ir

معاونت حمایت و سلامت خانواده
معاون حمایت و سلامت خانواده
خانم دکتر فاطمه رهبر

تلفن: 44672955-44673027

fas@emdad.ir

دستیار معاون حمایت و سلامت خانواده
آقای مجید ملکشاهی

تلفن: 44672955-44673027

dpt-fas@emdad.ir

سرپرست دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم
آقای مجید زارع فرد

تلفن: 44673064-44673160

havades@emdad.ir

مدیرکل تحقیقات و پذیرش و خدمات مددکاری
آقای ابراهیم باغبانی

تلفن: 44672654-44672762

gra@emdad.ir

سرپرست امور حمایت های اجتماعی
خانم آذر اسماعیلی

تلفن: 44672608-44691876

owo@emdad.ir

مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه
آقای دکتر جعفر رحیمی

تلفن: 15-44673114

msi@emdad.ir

معاونت خودکفايی و اشتغال
معاون خودكفایی و اشتغال
آقای محمد اميد

تلفن:44673489-44673977

ssf@emdad.ir

دستیار معاون خودكفایی و اشتغال
آقای منوچهر رزمجو

تلفن:44690151-44673977

dpt-ssf@emdad.ir

مدیرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایی
آقای علیرضا رمضانی

تلفن:44690204

mng-ssf@emdad.ir

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی
آقاي مهرعلی حق گویان

تلفن:44673889

tri-ssf@emdad.ir

معاونت امور فرهنگی
معاون امور فرهنگی
حجت الاسلام حاج حسین احمدیان

تلفن: 44693281

cul@emdad.ir

دستیار معاونت امور فرهنگی
آقای مهدی سلیمی

تلفن: 44693281

مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی
آقای سیروس محمودیان

تلفن: 44693357

otj@emdad.ir

مدیر کل فرهنگی و تربیتی
آقای محسن تقیانی

تلفن: 44693455

calf@emdad.ir