کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«توسعه مبتنی بر دانایی»

 سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي موضوع بند « ز» ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه در مرداد ماه 1384به تصويب رسيد. عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم در اين خصوص اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي هاي چشم انداز، سازماندهي امكانات در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و كسب فناوري هاي جديد است.

 

عناوين اسناد فرابخشي و بخشي ذيربط همچنين سياستها و اقدامات اجرايي در اين زمينه را مي خوانيد :

 

1ـ عناوين اصلي سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

? اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي هاي مورد نظر در افق چشم انداز (سياست 2-7)

? سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان (1-9)

? تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش (سياست 2-9)

? كسب فناوري به ويژه فناوري هاي نو ريز فناوري ها و فناوري هاي زيستي ، اطلاعات و ارتباطات زيست محيطي، هوافضا و هسته اي (سياست 3-9)

?اصلاح نظام آموزشي كشور ، شامل آموزش و پرورش ، آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز (سياست 10)

? تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزادي هاي مشروع از طريق آموزش ، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن (سياست 11)

 

2ـ عناوين اسناد فرابخشي ذيربط

? توسعه اقتصاددانايي

? توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات

? تمهيد شرايط حفظ و استفاده بهينه از نخبگان

? استقرار منظومه ملي اطلاعات مكان محور

 

3ـ عناوين اسناد بخشي ذيربط

? آموزش عمومي

? آموزش فني و حرفه اي

? آموزش عالي

? فناوري اطلاعات

? پژوهش و فناوري

? آمار

 

 

سياستها و اقدامات اجرايي

 

4-1- توسعه اقتصاد دانایی

? گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق بهينه سازي فرآيند امور اجرايي ،‌كاهش زمان و هزينه انجام كارها و بهبود كيفيت در كليه بخش هاي اجرايي ، خدماتي و توليدي كشور ? توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و گسترش فناوري اطلاعات در قلمرو اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ، طي سالهاي برنامه چهارم و استفاده از ظرفيت هاي ملي و منطقه اي براي ارتقاي جايگاه ايران (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) ? گسترش نظام اطلاع رساني، استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترشي آسان و گسترده به آن ? تكميل و اجرايي كردن قوانين مالكيت معنوي در محيط هاي رايانه اي و شبكه اي توسعه مركز اينترنتي با بهره گيري از توان بخش خصوصي تا برنامه سال اول برنامه چهارم توسعه (وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) .

? جذب و بومي سازي فناوري هاي نوين و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). ? برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط رايانه اي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) .

? تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي Patent در سطح بين المللي از محل اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري مندرج در قوانين بودجه سنواتي ? پيشنهاد ساز و كار لازم براي بيمه قراردادهاي پژوهشي ، فني و فعاليت هاي توليدي و خدماتي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين سند (وزارت علوم ، تحقيقات و فني آوري) ? حمايت از پژوهش هاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش بيني اعتبار در بودجه هاي سنواتي دولت (سازمان مديريت برنامه ريزي كشور) ? اصلاح مقررات و ايجاد تسهيلات لازم و ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليت هاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوثي (وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري) ? حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع و ارتقاي محصولات و روش ها می شود (وزارت صنایع و معادن) ? كمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) فراهم آوردن تسهیلات و برقراری حمایت از ورود بخش خصوصی در قلمرو دانش و فناوری ? تهیه قوانین و مقررات نوین ارزیابی و ارزشگذاری کالا و خدمات نامشهود دانایی محور (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) ? کمک به تاسیس و توسعه شرکت های طراحي مهندسی (وزارت علوم ، تحقیاقت و فناوری ، وزارت صنایع و معادن) ? برخورداری واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر درپارک های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد ? درخصوص روابط کار ، معافیت‌هاي مالیاتی و عوارض ، سرمایه گذاری خارجی و مبادلاتي مالي بين المللي ? تهيه نظام جامع آماري و اطلاعاتی الکترونیکی بازار کار (وزارت کار و امور اجتماعی) ? انجام اقدامات لازم به منظور استقرار نظام پولی الکترونیکی (بانک مرکزی) ? استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی تا پایان سال 1385 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) ? پیش بینی تمهیدات لازم برای تهیه کارت اطلاعات (سلامت ، هویت ، شناسنامه ، گذرنامه ، کارت ملی ، گواهینامه رانندگی ، اعتباری و بیمه درمانی) برای تمام افراد .

 

4-2- تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان

? تقویت و توسعه قطب ها و انجمن های علمی ? توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری ? توسعه کمی و کیفی واحدهای پژوهشی و R D در دستگاه های ارجایی و شرکت های تولیدی و خدماتی ? ایجاد ساز و کار مصرف بهینه بودجه های تحقیقاتی و افزایش اختیارات مالی پژوهشگران ? سرمایه گذاری ویژه برای جلب همکاری نخبگان در قلمرو فناوری های برتر ? مشارکت نخبگان در تدوین برنامه های تولید ، انتقال ، جذب ، اشاعه و مستند سازی فناوری ? طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعاتی نخبگان کشور و حمایت از تولید و انتقال آمار و اطلاعات بهنگام در مورد نخبگان و متخصصان ? حمایت از تاسیس شعبه دانشگاه های خارجی در کشور طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ? تقویت حوزه نشر به ویژه انتشارات دانشگاهی و علمی نظام مند، ? کیفی و فراگیر شدن سازو کارهای انتخاب ، تکریم و بزرگداشت نخبگان ? تقویت روند حرفه ای گرایی و و صنفی گرای در فعالیت های علمی ، فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی نخبگان ? تعیین سازوکارهای اجرایی لازم جهت بهبود سرمایه اجتماعی نخبگان ? پیشگیری از بحران های منزلتی و حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم با تاکید بر منزلت نخبگان ? پرهیز از سیاست زدگی در محیط های علمی و فنی ? کمک به تعمیق پیوندهای فرهنگی و خانوادگی متخصصان مهاجر ایرانی با داخل کشور ? وضع تسهیلات خاص برای حل مشکلات نظام وظیفه و ادامه تحصیل نخبگان و فرزندان آنها ? حمایت از مشارکت نخبگان در برنامه های توسعه محلی و استانی ? تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ ? ایجاد جایگاه مناسب برای نخبگان در مدیریت منابع انسانی کشور ? ترویج مشارکت در برنامه های توسعه به عنوان یک ارزش ملی ? حمایت از تعامل منسجم ، پایدار و مداوم مراکز علمی و دانشگاهی با بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و دفاعی کشور ? حمایت مالی ویژه دولت از موسسات و شرکت های مشاوره ای و مهندسی که در زمینه انتقال فناوری های برتر و نو، بهبود نظام مدیریت، نوآوری و ابداع فعالیت دارند ? استقرار نظام ویژه استخدامی نخبگان ? پیشبرد برنامه تحول اداری درجهت بالابردن توان جذب نخبگان در نظام اداری و اصلاح مقررات محدود کننده ? بهره مندی قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه از كانون‌ها و كميته‌هاي تخصصي نخبگان و سازماندهي نظام مشاوره در کنار مراکز عالی سیاستگذاری ? تسهیل روند مثبت و صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی NGO و شرکت های مشاوره ای و موسسات پژوهشی و فرهنگی – هنری غیر دولتی ? تقویت رایزنی های علمی ایران درخارج از کشور ? استفاه بهینه از امکانات بین المللی موجود برای جلب مشارکت نخبگان مانند طرح TOKTEN وبرنامه عمران سازمان ملل (UNDP) ? توسعه زیرساخت های ارتباطی و ایجاد شبکه مبادله اطلاعات بین متخصصان و نخبگان ایرانی در سراسر جهان ? تشویق انجام پروژه های علمی مشترک بین نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور ? ایجاد تنوع و ارتقای کمی و کیفی فرصت های مطالعاتی خارج از کشور ? اعطای بورس تحقیقات ایران شناسی به نخبگان ? بازنگری قوانین حوزه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی درجهت بین المللی کردن این دسته از فعالیت ها ? پرداخت یارانه و تسهیلات برای توسعه رفت و آمد نخبگان ? تقویت و ارتقای تشکیلاتی سازمان متولی جذب نخبگان در وزارت امور خارجه و تاسیس دفاتر جذب نخبگان در سفارتخانه ها ? توسعه کمی و کیفی مراکز ایران شناسی در خارج از کشور با همیاری نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور ? اعطای بورس تحقیقات ایران شناسی به نخبگان ? حمایت مالی و قانونی از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین المللی در قلمرو دانش و فناوری ? عقد موافقت نامه های فرهنگی منطقه ای ، قاره ای و بین المللی به منظور پیشبرد گفت و گوی تمدن ها و معرفی جلوه های فرهنگی ، هنری و ادبی ایران ? توسعه حضور و عضویت درمجامع علمی و تخصصی بین المللی ? پرداخت یارانه و وام کم بهره تسهیلات توسط دولت و نظام بانکی کشور به پژوهشگران برای تبدیل ایده به محصول ? جلب مشارکت نخبگان در پژوه های ملی اولویت دار ? حمایت از تاسیس شرکت های خدمات مشاوره ای توسط ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور ? اعطای بورس تحقیقاتی به نخبگان توسط صنایع ودستگاه های اجرایی ? ایجاد تسهیلات قانونی و مدیریتی برای نخبگان فاقد مدارک رسمی از جمله هنرمندان برجسته ، پژوهشگران ونویسندگان آزاد ، خلاقان و کارآفرینان ? سرمایه گذاری مشترک دولت با بنگاه های غیردولتی در زمینه ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی و صنایع نوین ? ایجاد تمهیدات لازم برای مشارکت سه جانبه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ، دولت و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در زمینه توسعه فناوری های پیشرفته ? تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح بین المللی و خرید جوازهای علمی ثبت شده داخلی توسط تولید کنندگان ? ایجاد تسهیلات برای تامین و توسعه صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری ? تدوین نظام ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور ? اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی تاسیس شده توسط نخبگان ? برقراری بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ ، هنر و مطبوعات و سایر نخبگان ? اولویت دادن به نخبگان متخصص در ایجاد واحدهای صنعتی ? نوسازی سیستم های تولید در جهت افزایش ظرفیت به كار گيري نخبگان و متخصصان ? اولويت دادن به نخبگان در نظام تسهیلات اعتباری ? اعطای تسهیلات به نخبگان برای ورود به بازارهای منطقه ای ? ستقرار نظام مشاوره فراگیر در مدارس و دانشگاه ها به منظور شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان ? توسعه پژوهش در زمینه استاندارد سازی آزمون های استعداد سنجی متناسب با شرایط کشور ? تدوین نظام سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان ? حمایت مالی و قانونی ا زتاسیس و توسعه باشگاه های غیردولتی استعدادهاي درخشان ? استقرار نظام ترتیبی مناسب برای استعدادهای درخشان در مناطق محروم و دورافتاده ? استقرار نظام پرورشي خاص براي رشد استعدادها و خلاقيت‌ها در نظام آموزشی عالی کشور در علوم بنیادی و کاربردی ? هدایت استعدادهای درخشان به سوی اولویت های راهبردی کشور در زمینه علوم،تحقیقات و فناوری ? توسعه نظام های برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان ? استقرار نظام اطلاعات ملی استعدادهای درخشان.

 

4-3- استقرار منظومه ملی اطلاعات مکان محور

? مشارکت همه جانبه و گسترده کلیه دستگاه های اجرایی در ایجاد زیرساخت ملی داده مکان محور و تنظیم سیاستهای خود به گونه ای که مجموعه های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط نیز همکاری لازم را در جهت تحقق زیر ساخت ملی داده مکانی داشته باشند ? پذیرش تولیت بخشی از داده های مکانی ملی توسط کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی متناسب با ماموریت ها و شرح وظایف سازمانی آنها و تولید ، بهنگام رسانی و نگهداری اطلاعات مکانی مربوطه حین فعالیت های جاری خود ? استفاده از فناوری های مناسب روز و ارتقای سطح علمی ، فرهنگی و فنی متولیان داده های مکانی به منظور موفقیت و تحقق امر تولید ، بهنگام رسانی و نگهداری داده های مکانی ? تولید داده های مورد نیاز مدیریت بحران در قالب زیرساخت داده مکانی مدیریت بحران توسط متولیان داده های مکانی و همچنین استفاده ازداده های مکانی و چارچوب های زیرساخت داده مکانی در مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران توسط ارگان های مرتبط ، شامل قبل از بحران (پیش بینی ، پیشگیری ، کاهش خطرات و اثرات بحران و آمادگی برای پاسخگویی) ، حین بحران (فعالیت های پاسخگویی نظیر امداد و نجات ، جست و جو ، تخلیه اضطراری و اسکان موقت) و پس از بحران (بازسازی و فراهم آوردن شرایط عادی زندگی) ? تنظیم برنامه های عملیاتی و سیاست های مدیریتی کلیه سازمان ها به گونه ای که هم تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت و امور روزمره برمبنای داده های مکانی مناسب ، با کیفیت ومصوب انجام شود و همچنین ارتقای سطح علمی، فرهنگی، فنی و فن آوری سازمان جهت فراهم آوردن زمینه استفاده از داده های مکانی درفعالیت های روزمره به عنوان بخشی از برنامه های فوق الذکر لحاظ شود ? جلوگیری از دوبارکاری در امر تولید اطلاعات حتی الامکان از طریق استفاده از داده های مکانی موجود در فعالیت ها و برنامه ریزی ها و همچنین تبادل و به اشتراک گذاری داده های مکانی تمامی دستگاه های اجاری در چارچوب زیرساخت ملی داده مکانی به منظور استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی یکسان و همگون ? تبعیت از استانداردها و سیاست های زیرساخت مالی داده مکانی و تبعیت از مصوبات بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی اجرایی مربوطه در فعالیت های کلیه دستگاه های اجرایی ? فراهم آوردن زیرساخت مناسب مخابراتی و ارتباطی که جوابگوی نیازهای زیرساخت ملی داده مکانی باشد (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) ? منظور كردن نيازهاي زيرساخت ملي داده مكاني در ارتباط با فناوري اطلاعات و ارتباطات با اولویت از سیاستگذاری ها تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی ها وفعالیت ها ، (شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی)‌? پیروی از سیاست ها و استانداردهای مصوب زیرساخت ملی داده مکانی در فعالیت هایی که به نحوی با اطلاعات مكاني مرتبط مي‌شوند (شوراي عالي آمار) ? ايجاد زيرساخت بخشي داده مكاني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي بدون گسترش تشكيلات (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ? زیرساخت های استانی و محلی داده مکانی به تناسب پیشرفت زیرساخت ملی داده مکانی و با هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ایجاد خواهد شد زیرساخت داده مکانی بحران نیز متناسب با پیشرفت زیرساخت ملی داده مکانی ایجاد خواهد شد ? پیش بینی تمهیدات لازم جهت تجمیع ، کوچک سازی و حذف فعالیت های موازی سازمانهای تولید کننده داده های مکانی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ? فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات مرتبط با داده های مکانی برای استفاده عمومی در چهارچوب اهداف و سیاستهای زیرساخت ملی داده مکانی (هیات دولت) ? تعیین کمیته های تخصصی و ترکیب اعضاء آنها و ارائه به شورای آمایش سرزمین جهت تصویب (مرکز ملی آمایش سرزمین ) ? تهیه برنامه عملیاتی ایجاد زیرساخت ملی داده مکانی و ارائه به شورای آمایش سرزمین جهت تصویب (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای آمایش سرزمین به دستگاه های ذیربط (مرکز ملی آمایش سرزمین)? شناسایی و تعیین داده های مکانی کالبدی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? هدایت هماهنگی کنترل و نظارت بر فعالیت های کمیته های تخصصی با برگزاری جلسات منظم و استفاده از نتایج کار آنها در ایفای سایر وظایف (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? تهیه و هماهنگ سازی استانداردهای موردنیاز زیرساخت ملی داده مکانی با توجه به فناوری های روز و نیاز کاربران و با همکاری بخش های دولتی و غیردولتی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? اتخاذ سیاستهای تشویقی و تکلیفی لازم جهت تسهیل پیشبرد و دست یابی به چشم انداز زیرساخت ملی داده مکانی توسط بخش های دولتی و غیردولتی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? فرهنگ سازی و ارتقای سطح آ گاهی بخش های دولتی و غیردولتی (در سطوح مختلف سیاست گذاری مدیریتی و اجرایی) و مردم درخصوص اهمیت کاربردها و استفاده از داده های مکانی و همچنین مفاهیم چشم انداز و مزایای زیرساخت ملی داده مکانی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب جهت ارتقای سطح فنی و فن آوری مرتبط با زیرساخت ملی داده مکانی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? استفاده از خدمات افراد و گروههای صاحب نظر در پیشبرد هر چه بهتر زیرساخت ملی داده مکانی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? شناسایی سازمانهای دولتی و غیردولتی که به نحوی تولید کننده داده های مکانی هستند و تعیین متولی تولید و نگهداری هر یک از لایحه های داده مکانی و اقلام توصیفی مربوطه و ایجاد سازو کارهای مالی و تشویقی جهت تسهیل مبادله داده های مکانی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? طراحی و پیاده سازی مرکز هماهنگی و اطلاع رسانی داده مکانی در سطوح ملی و فراملی پس از دست یابی به ظرفیت مناسب فرهنگی فنی و اطلاعاتی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیت های مربوط به زیرساخت ملی داده مکانی در سازمانهای تولید کننده پردازش کننده و استفاده کننده از داده های مکانی شناخت تنگناها و ارائه راه حل (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیت های مربوط به زیرساخت ملی داده مکانی در سازمانهای تولید کننده پردازش کننده و استفاده کننده از داده های مکانی شناخت تنگناها و ارائه راه حل (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? تهیه پیش نویس مصوبات و تدوین گزارش‌هاي منظم برای شورا (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? ارتباط مستقیم و تعامل با فعالیت های مشابه در سایر کشورهای در سطوح مختلف و شرکت در جلسات و کنفرانس های بین المللی مرتبط با زیرساخت های داده مکانی جهت حفظ هماهنگی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? سازماندهی امور تحقیقاتی و پژوهش و استفاده از نتایج آن به منظور ایجاد هماهنگی و همگونی فعالیت های زیرساخت ملی داده مکانی با آخرین دست آوردهای جهانی (مرکز ملی آمایش سرزمین)? نظارت بر بکارگیری استانداردهای زیرساخت ملی داده مکانی در فعالیت های مرتبط با داده مکانی سازمانها (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? ایجاد زمینه همکاری و مشارکت چند جانبه بین مراکز دانشگاهی به خصوص فعال در زمینه مهندس ژئوماتیک (نقشه برداری) سازمانهای تولیدکننده و استفاده کننده از داده های مکانی و همچنین بخش خصوصی در جهت دست یابی به چشم انداز ساخت ملی داده مکانی (مرکز ملی آمایش سرزمین) ? برنامه ریزی و راهبری کمیته های بخشی استانی و محلی جهت زیرساخت های داده مکانی مرتبط ایجاد هماهنگی آنها با سطح ملی و کنترل پیشرفت هر یک به متناسب تحقق چشم انداز ، شناخت مشکلات و تنگناهای مرتبط با ایجاد زیرساخت های بخشی استانی و محلی و ارائه راه حل های مناسب (مرکز ملی آمایش سرزمین)

 

4-4- سیاستها و اقدامات اجرایی بخشی

الف – آموزش عمومی

? توسعه سواد آموزی و کامل شدن با سوادی افراد باسوادی زیر30 سال با رویکرد کاربردی کردن سواد آموزی ? تقویت فضائل اخلاقی و روحیه ایثار و امید به آینده در دانش آموزان ? تقویت فرهنگی و انگيزه خلاقیت در دانش آموزان ? استقرار نظام راهنمایی و مشاوره در تمامی دوره های تحصیلی ? استقرار نظام راهنمایی و مشاوره در تمامی دوره های تحصیلی ? ارتقای سطح تحصیلات کادر آموزشی و پژوهشی با سابقه کمتر از 15 سال به کارشناسی ? ایجاد مراکز سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان ? توسعه و حمایت از تشکلهای علمی و آموزش معلمان ? تربیت معلمان چند رشته ای برای مناطقه نیازمند ? توسعه شیوه چند تألیفی و روش تلفیق دروس در برنامه ریزی درسی استاندارد سازی و بهبود کیفیت ارزشیابی تحصیلی ? بهبود نظام انتخاب و آموزش و ارزشیابی مدیران ? توسعه تربیت بدنی ورزش و سلامت دانش آموزان ? توسعه مشارکتهای بین بخشی و خرید خدمات آموزشی از بخش های غیردولتی ? توسعه مدارس مشارکتی (بر مبنای قیمت تمام شده) و هیات امنایی ? توسعه برنامه درسی ملی ? نوسازی فضاهای خطر آفرین و مقاوم سازی 50 درصد ساختمانهای غیرمقام موجود ? توسعه آموزش های تلفیقي و فراگیر برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ? توسعه مشارکتهای دانش آموزی و حمایت از تشکل ها و انجمن های عملی فرهنگی و اجتماعی آنها ? اعطای تسهیلات ارزان قیمت و حمایت مالی از سرمایه گذاران بخش غیردولتی در آموزش و پرورش ? توسعه آموزش از راه دور و آموزشگاه های روستا مرکزی شبانه روزی و نمونه دولتی و خوابگاه مرکزی ? طراحی و اجرای نظام مدیریت کیفیت جامعه (t . Q . M) و مدیریت کنترل جامع (T . C .M) ? بهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری و تقویت نقش حیات امنا در اداره مدرسه ? توسعه فعالیت های پژوهشی و همکاری با دانشگاهها ? پژوهش مدارشدن تصمیم گیری های اصلی آموزش و پرورش در کلیه سطوح ? ارتقای بهره وری منابع و افزایش سرمایه گذاری دولتی دولتی برای تامین امکانات آموزشی و افزایش پوشش تحصیلی ? توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش عمومی و دوره پیش دبستانی براساس سند برنامه ملی آموزش برای همه ? منعطف ساختن ساعات در برنامه های درسی برای ایجاد زمینه تقویت و توسعه تربیت بدنی و مهارت های زندگی در برنامه های فرهنگی و هنری ? اصلاح نظام گزینش دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه ? حمایت حقوقی و قضایی کارکنان ? توسعه فناوری اطلاعات در بخش های اداری و آموزشی .

 

ب – آموزش فنی و حرفه ای

?استفاده کارآمد از ظرفیت های درونی وبیرونی برای توسعه آموزش ها با تاکید بر بخش غیردولتی ? ایجاد تنوع در تجهیز منابع مالی و شناسایی منابع جدید و بهبود مدیریت استفاده از منابع موجود ? رشد و توسعه آموزش کارکنان دولت ? تنوع بخشی به شیوه های آموزشی با استفاده از فناوری‌هاي نوین ? گسترش دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته ? توجه به دوره های غیررسمی ? اولویت دوره های کوتاه مدت آموزش شاغلان بخش کشاورزان ? ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی به منظور بهره گیری از امکانات مشاوره ای ، آموزش ، سرمایه گذاری و ... ? توسعه ارتباطات و تعاملات داخلی و بین المللی ? بازنگری و اصلاح مستمر استانداردها ? آموزش شاغلان در بخش دولتی و حمایت از شایسته سالاری ? اعمال سیاست های تشویقی برای آموزش شاغلان بنگاه های اقتصادی ? تنظیم مقررات برای استفاده از نیروی ماهر و ارتقای مهارت در بنگاه های اقتصادی ? تنظیم و برپایی نهاد سیاستگذار درآموزش فنی و حرفه ای بخش کشاورزی ? گسترش آموزش مهارت پایه و عمومی در مقطع متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش ? نوسازی و بازسازی ساختــارها ? انعطاف پذیری‌آمـــوزش‌هانسبت به‌نیـــازهای بــازارکــارو برنامـــه های توسعه ای ? ? زمینه سازی برای تولید بهنگام اطلاعات بین بازار کار و عرضه کنندگان آموزش ? نوسازی و بازسازی ساختارهای تصمیم گیری سازمانی ? طراحی و اجرای دوره های غیرحضوری ، پودمانی ، متحرک و روش دوگانه در آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش به منظور افزایش مشارکت بنگاه های اقتصادی و بخش غیردولتی ? افزایش تعداد هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش در مناطق خاص ? ایجاد مراکز آموزشی و هنرستانهای شبانه روزی برای ایجاد فرصت های برابر و محرومیت زدایی ? افزایش سهم پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی علمی – کاربردی ? وضع عوارض محلی آموزشی ? طراحی و اجرای آموزشهای کارگر ماهر با مشارکت بنگاه های اقتصادی ? حمایت از ایجاد مجتمع های آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ? برقراری سازوکاریهای حمایتی از فعالیت های بخش غیردولتی برای آموزش ها ? ایجاد صندوق رفاه دانشجویان، ویژه دوره های کاردانی و علمی کاربردی و آموزشکده های فنی ? پیش بینی امکانات و تسهیلات و اعتبارات لازم برای ایجاد انگیزه و تشویق کشاورز زادگان و فرزندان بهره برداران كشاورزی به رشته‌هاي آموزش کشاورزی با تاکید بر دوره های کوتاه مدت متوسطه و کاردانی ? تخفیف شهریه کارآموزان بی بضاعت در آموزش های غیررسمی ? بازنگری در محتوای آموزشی با توجه به استانداردهای جهانی ? تدوین نظم استاندراد ارزیابی مهارت نیروی کار با رویکرد بین المللی ? نهاد سازی مناسب و اجرای المپیاد مهارتی در سطح ملی و شرکت در المپیادهای جهانی ? افزایش دورهای مشترک آموزشی و تخصصی مدیریتی و کارشناسی با خارج از کشور? برقراری نظام پویا و کارکرد ممیزی از فعالیت آموزش کارکنان ? استانداردسازی و توسعه برنامه های آموزش شغلی و پودمانی کارکنان ? بازنگری در قوانین و مقررات مالی و مالیاتی بابت تشویق و جلب همکاری بنگاه ها در امر آموزش ? تجدید ساختار آموزش بخش کشاورزان از طریق بهینه سازی و مهندسی مجدد آن ? انجام نیاز سنجی های مستمر به منظور شناخت نیاز بازار کار و برنامه های توسعه ای ? اجرای نظام جامع انفورماتیک اطلاعات و آماری به منظور تولید و توزیع دقیق و به موقع اطلاعات ? تهیه طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز بخش و انطباق آموزش ها با این طرح ? اصلاح و توسعه مستمر محتوای آموزشی و استفاده از فناوری های پیشرفته در امر آموزش ? برنامه نوسازی و بازسازی هنرستان های کشور، آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی ? تدوین و بهنگام سازی استانداردها و پودمان های آموزشی در زیر بخش ها ? جلب مشارکت کارفرمایان در تنظیم برنامه ها و فعالیت ها (برنامه درسی و ... ) ? شناسایی دانش آموزان و دانشجویان نمونه و زمینه سازی جهت ارتقای آموزشی آنان

 

ج – آموزش عالی

? دانش افزایی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مبتنی بر دیدگاه آموزش باز توسعه نظام آموزش عالی برحسب آمایش سرزمین و ماموریت گرا کردن دانشگاه ها ? توسعه اطلاعاتی نظام آموزشی عالی ? تدوین نظام جامع نظارت ، ارزیابی و اعتبار گذاری آموزش عالی ? بازمهندسی فرآیندها و ساختار نظام آموزش عالی ? توسعه رشته های مختلف آموزش عالی متناسب با نيازهاي جامعه ? تنوع بخشي به شيوه‌هاي آموزش عالي ? اصلاح نظام آزمون های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ? تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان? تقویت نظام حمایت از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ? توسعه رشته های مرتبط با فناوری های راهبردی ? توسعه همکاری های علمی و بین المللی ? جذب ، حفظ ، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان و نخبگان در آموزش عالی ? توسعه دورهای تحصیلات تکمیلی ? ارتقای آگاهی های دانشگاهیان نسبت به معارف اسلامی ، فرهنگ و ظرفیتهای ملی ? نهادینه کردن نگرش علمی ، فرهنگی و التزام اجتماعی در میان دانشگاهیان ? بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی دانشجویان و افزایش امید به آینده ? توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش های پرورشی ، همگانی و تفریحی ? توسعه و ارتقای سطح بهداشت روانی و محیط های دانشگاهی ? گسترش آموزش پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه ? توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی ? تعیین هزینه سرانه خدمات دانشگاه‌ها ، موسسات پژوهشی ، پارک ها و مراکز رشد علم و صنعت ? تنظیم بودجه سنواتی دانشگاه ها موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری براساس هزینه سرانه حجم و فعالیت های ابلاغ شده ? تعیین دانشگاه های مشمول بند « ز» ماده 50 و ترمیم هزینه سرانه اين دانشگاه‌ها براساس برنامه ويژه مصوب ?افزايش سالانه سرانه تعيين شده در طول برنامه حداقل براساس نرخ تورم ? تعیین و ابلاغ استاندارد فضای فیزیکی دانشگاه ها براساس سرانه و تامین هزینه های توسعه فیزیکی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری .

 

د – پژوهش و فناوری

? تدوین قوانین و مقررات مربوط به خدمات و سرویس های دیجیتالی ، جرائم الکترونیکی رمزنگاری و رمزگشایی درعرصه فناوری اطلاعات ? برقراری سامانه پوشش بیمه ای تضمین پرداخت ها و صدور ضمانت ها برای قراردادهای ارجاع کار پروژه‌هاي توسعه فناوری ? ایجاد مرکز اطلاع رسانی در ارتباط با اختراعات و فناوری جدید ? تدوین مقررات حمایت از صادرات نرم افزار ? تجدید نظر در نهادها و تشکیلات متولی ثبت مالکیت های صنعتی ? برقراری تعامل فعال دولت و بخش خصوصی در عرصه فعالیت های توسعه و پژوهش فناوری و اصلاح قوانین مربوطه ? توسعه همکاری های موثر بین المللی در زمینه توسعه فناوری ? طراحی سازوکار تامین و تخصیص منابع مالی پژوهش و فناوری ? ایجاد و گسترش زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات ? اختصاص 5 درصد اعتبارات سالانه بخش پژوهش شامل اعتبارات برنامه های فصل پژوهش های اساسی کشور و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول ، به عنوان ابزار حمایت و تشویق اجرای سیاست های مصوب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ? تامین اعتبارات مورد نیاز برای کمک به گسترش برنامه ریزی شده و اثربخش مراکز رشد ، مراکز رشد نخبگان ، پارک های علم و فناوری ، توسعه فن بازارها ، ایجاد و یا توسعه مراکز انتشار فناوری و سازوکارهای تسهیل کننده آن، ? تاسیس و توسعه موسسات تحقیق و فناوری (RTI) باهدف انتقال ، بومی سازی و فروش فناوری به واحدهای داخلی ? گسترش و تقویت شرکت های کوچک و نوپای فناوری محور و تامین بخشی از هزینه های ثبت (Patent) درداخل و خارج از کشور در سال اول برنامه چهار توسعه (شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری) ? تامین اعتبار لازم برای ایجاد 10 ؟ (شبکه آزمایشگاه های ملی و تجهیزات کشور) و تکنسین متخصص ، هزینه های ? راه اندازی ، بهره برداری تخصصی ، تعمیرات و نگهداری و قطعات یدکی آزمایشگاه ها با هماهنگی وزار علوم ، تحقیقات و فناوری (سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور)  ? تصویب و ابلاغ آیین نامه نحوه مشارکت دادن پژوهشگران در سود حاصل از تجاری شدن نتایج پژوهش (شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوی) ? ایجاد واحد نمونه به منظور الگوسازی برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سطح کشور (وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری)

? موظف شدن کلیه دستگاه های اجرایی به هزینه حداقل 50 درصد از اعتبارات پژوهشی خود از طریق عقد قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی غیروابسته به خود یا از طریق ایجاد واحدهای پژوهشی مشترک با دانشگاه ها ? تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای کمک به تشکیل صندوق های ضمانت وام و سرمایه های ریسک پذیر برای فعالیت های نوآورانه و همچنین صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری .

 

ه – آمار

رعایت و اجرای کلیه مفاد برنامه ملی کشور موضوع ماده 56 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/4/1384 شورای عالی آمار لازم الاجرا است . بخشی از اقدامات مهم و اساسی این برنامه عبارت اند از :

? مطالعه و بررسی قانون مرکز آمار ایران با تکیه بر اهداف وظایف و جایگاه مرکز و شورای عالی آمار و واحدهای آماری دستگاه های اجرایی کشور در نظام آماری کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ? فراهم کردن تمهیدات لازم برای اصلاح و متناسب سازی تشکیلات مرکز آمار ایران و واحدهای آمار و اطلاعات مستقر در دستگاه های اجرایی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

? تعیین و اجرای راهکارهای لازم به منظور ارتقای انگیزه شغلی کارکنان واحدهای آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ? تامین اعتبارات لازم برای استقرار نظام آمارهای ثبتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

? فراهم کردن زمینه های لازم برای استقرار نظام آمارهای ثبتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ? تهیه و اعلام تعاریف ، مفاهیم ، طبقه بندی و ساير استانداردهای آماري مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي (مركز آمار ايران) ? رعايت تعاريف و مفاهيم و طبقه‌بندي و استانداردهاي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران

? تهیه ضوابط و آیین نامه های مربوطه به نحوه ارزیابی و بهبود کیفیت آمارهای حاصل از طرح های آمارگیری تا پایان 6 ماهه اول سال 1385 (مرکز آمار ایران) ? نظارت مرکز آمار ایران برتمام مراحل تهیه ، اجراء استخراج و انتشار نتایج طرحهای آماری ? اطلاع رسانی جامع و موثر متناسب با شیوه های نوین اطلاع رسانی در گستره جهانی (مرکز آمار ایران)

? طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور ، تغذیه و به روز رسانی اطلاعات آماری مورد نیاز (مرکز آمار ایران) ? سنجش و ارزیابی وضعیت فرهنگ آماری و ارائه گزارش آن به هیات دولت (مرکز آمار ایران) ? تقویت و حمایت از پژوهشگران آمار در دستگاه های اجرایی (مرکز آمار ایران) ? ایجاد گرایش آمارهای رسمی در رشته آمار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)

? ایجاد بستر ارتباط مطمئن ، با سرعت مناسب و امنیت بالا برای ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری و اطلاع رسانی (وزارت ارتباطات وفناوی اطلاعات) ? منظور کردن مطالب مناسب آماری به صورت جذاب و با کیفیت مطلوب در برنامه های آموزشی و کتاب های درسی سطوح مختلف تحصیلی (وزارت آموزش و پرورش)

?تهیه برنامه های مناسب برای ارتقای فرهنگ آماری از سال اول برنامه چهارم (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ? تولید و پخش برنامه در جهت ارتقای فرهنگ آماری و عمومی سازی آمار در جامعه (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ? طراحی و تدوین دوره های آموزشی مورد نیاز شاغلان واحدهای آماری در چارچوب دوره های آموزش اعلام شده طرف مرکز آمار ایران ? ارسال طرح های آماری به شورای عالی آمار برای تصویب تا پایان تیرماه هر سال

? ساماندهی حداقل دو سیستم اطلاعاتی – عملیاتی براساس ضوابط پیشنهادی مرکز آمار ایران تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه ? ارسال طرح های ساماندهی سایر نظام های اطلاعاتی – عملیاتی دستگاه ها به مرکز آمار ایران تا پایان تیرماه هر سال جهت تصویب در شورای عالی آمار (دستگاه های اجرایی)

? ارسال داده های ثبتی مورد نیاز پایگاه اطلاعات آماری کشور بهنگام سازی چارچوب کارگاه های کشور و سازمان ها و مجامع بین المللی ترجیحاً به صورت برخط به مرکز آمار ایران ? ارسال طرح های پژوهشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی به مرکز آمار ایران تا پایان تیرماه هر سال. ? آماده کردن اطلاعات و آمارهای رسمی مورد نیاز پایگاه اطلاعات آماری طبق استانداردهای مصوب شورای عالی آمار تا پایان سال اول برنامه چهارم

? تدوین برنامه ها و سیاست های دستگاه های اجرایی به استفاده و استناد با آمارهای رسمی مورد تایید مرکز آمار ایران (کلیه دستگاه های اجرایی) . « توسعه زیرساخت های ارتباطی و گسترش فناوری اطلاعات در قلمرو اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی سالهای برنامه چهارم و استفاده از ظرفیت های ملی و منطقه ای برای ارتقای جایگاه ایران از جمله سیاست ها و اقدامات اجرایی در جهت توسعه اقتصاد دانایی محور به شمار می رود»