کمیته امداد امام خمینی ره

ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«امداد در کلام امام خمينی (ره)»

بخشي از بيانات ‎امام خميني‎ در ديدار سرپرست، اعضا و كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) در تاريخ 24/9/58

من از شما خواهران و برادران كه امروز تشريف آورديد و از كميته امداد هستيد، از مجاهدات شما تشكر ميكنم. شماها ميدانيد كه ما خرابي هاي زيادي از هر جهت داشتيم و محتاج به امداد هستيم و ملت از جهات مختلفه محتاج به امداد است براي اينكه از ابعاد مختلفه به اين مملكت و به اين كشور و به اين امت خسارت وارد شده است كه جبران اين خسارتها محتاج به امداد است. يك امدادهايي در مقابل خسارتهاي مادي است. خسارتهاي جسماني است كه شما آقايان، خواهران و برادران مجاهده ميكنيد براي امداد به اينها كه در طول اين مدت در فقر بودند، جراحات وارد شده است، صدمات بر آنها وارد شده است، اعضايشان نقص شده است و خانه هايشان ‎‌از بين رفته است، زندگي‌هايشان خراب شده است، اينها يك خرابي هايي بوده است كه از رژيم سابق بوده است و محتاج مرمت است كه بحمدالله شما برادرها و خواهرها و ساير اهل خير كمك كردند و ميكنند و جبرانش اميد است كه آسان باشد و زود. و يك خسارتهاي معنوي بر اين مملكت وارد شده است كه آن بيشتر محتاج به امداد است تا اين خسارتهاي مادي و اين جراحاتي كه بر اين افراد وارد شده است و اين نقص اعضايي كه وارد شده است و اين فقرهايي كه هست در اين مملكت. آن خسارات معنوي بيشتر محتاج به امداد است و ديرتر قابل جبران است.

بخشي از سخنراني امام راحل (ره) در تاريخ 16/1/1360

بسم الله الرحمن الرحيم

همه ملت اسلام و تابع قرآن و از گروه زحمتكشان اين كشور هستيد. انقلاب، اسلام و اين انقلاب مهم اسلامي رهين كوششهاي اين طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشين، طبقه‎اي كه اين نهضت را به ثمر رساند و توقعي هم نداشت. من طبقه شما را، گودنشينان را از آن كاخ نشينها بالاتر ميدانم. اگر آنها لايق اين باشند كه با شما مقايسه بشوند من وقتي كه در حال انقلاب مي‌ديدم كه يك پيرمردي از آن گود نشين ها از آن منزل محقر بيرون مي‌آمد و مي‌گفت ما بچه‌هايمان صبح كه ميشود ميرويم براي تظاهر،يك موي شما براي همه آن كاخ‌نشينها و آنهايي كه در اين انقلاب هيچ فعاليتي نداشتند بلكه كارشكني هم تا آن اندازه كه مي‌توانستند مي‌كرده‌اند و الان هم مقدار كه ميكنند. يك موي شما بر همه آنها ترجيح دارد بلكه مقايسه يك موي شما با آنها نبايد صحيح باشد، شما اين انقلاب را به ثمر رسانديد و گروههايي كه در سرتاسر كشور اين انقلاب را به ثمر رساندند همان زن و مرد محروم و همانهايي كه مستضعف هستند و كاخ نشينها آنها را استضعاف ميكنند و اينها ثابت كردند كه كاخ نشينها هستند كه ضعيفند و پوسيده‌اند و براي اين امت هيچ كاري نكرده‌اند و نخواهند كرد.

بخشهايي از فرمايشات بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 18/2/62

بسم الله الرحمن الرحيم

از اموري كه بايد توجه به آن كرد اين است كه انقلاب اسلامي يك نوآوريهايي دارد كه سابقه ندارد. بعد از انقلاب يك گروههايي پيدا شدند و يك جمعيتهايي كه نظير اينها در تاريخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همين گروه امداد و كميته امداد، من نشنيده‎ام كه در يك كشوري يك همچو كميته‎اي باشد كه همشان صرف رسيدگي به فقرا و مستمندان و دهقاناني كه در دورافتاده شهرها قرار گرفته‎اند و محرومان جامعه و همين طور نهادهاي ديگر از قبيل پاسدار، كميته و امثال اينها، بسيج، اينها يك نوآوريهايي است كه به بركت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پيدا شده است و بي‎سابقه است.
بي سابقه است كه در يك كشوري خود مردم و خود علما و مؤمنين يك كميته‎اي به اسم كميته‎اي براي امداد داشته باشند كه همّشان اين باشد كه فقرا و مستمندان را در سراسر كشور رسيدگي كنند و امداد كنند. اينها بركات اسلام است و اين گروههاي عزيز و كميته‎ها و همين طور اين كميته امداد يك عمل بسيار لطيف، ظريف و شريف دارند كه با اين عمل انشاءالله، مي‎‎توانند ريشه فقر را از سرتاسر كشور به امداد ملت بزرگوار ايران، اين ريشه را از بيخ و بن بكنند و عمل شما آقايان در سرتاسر كشور عمل بسيار شريف خداپسندانه‎ اي است كه مورد عنايت خداي تبارك و تعالي خواهد بود. خداوند تبارك و تعالي به فقرا و مستمندان و به محرومان آنقدر عنايت دارد كه معلوم نيست به قشر ديگر اينقدر عنايت داشته باشد. و شما كاري را متكفل شديد و انجام كاري را به عهده گرفتيد كه مورد عنايت خاص خداي تبارك و تعالي است. و التبه بايد اين توجه را به آقايان عرض كنم، گرچه خودشان توجه دارند كه بايد اين عمل با يك ظرافتي انجام بگيرد كه مستمندان و محرومان خيال نكنند كه آنها از باب اينكه در صف پايين جامعه واقع شده‎اند مورد امداد واقع شده‎اند. آنها در صف مقدم جامعه‎اند. مستمندان و فقرا و دورافتاده‌ها در صف مقدم جامعه هستند و همين‌ها و همين ‎زاغه نشينان و همين حاشيه نشينان و همين محرومان بودند كه اين انقلاب را به ثمر رساندند. اينها بودند كه از همه چيز خودشان در راه اسلام عزيز در رژيم سابق گذشتند و الان همه مشغولند.

همين‎ها هستند كه الان همه مشغولند. كه الان در جبه ‎ها مشغول به فداكاري هستند و جوانهاي همين‎هاست كه در سرتاسر كشور، داخل و در خارج كشور مشغولند براي تأييد اسلام. و ملت شريف ايران قدر يك همچو جوانان و قدر يك همچو خانواده‎هايي كه اين جوانان را تحويل جامعه داده‎اند مي‎دانند و عمده اين است كه در پيشگاه خداي تبارك و تعالي يك درخشندگي خاص اين افراد دارند. اگر نبودند اين محرومان جامعه كه دلبستگي به اين دنيا به آن طوري كه بالاتريها به خيال خودشان دارند، اگر نبود اين همت اين محرومان و همت اين روستاييان و همت اين جنوب شهري‎ها، اگر نبود اين نه، رژيم سابق ظلمش از بين رفته بود و نه ما در مقابل مشكلات مي‎‎توانستيم مقاوت كنيم. همه اينها از بركات اينهايي هستند كه شما به امداد آنها برخاسته‎ايد و آنها لايق اين هستند كه ما با تواضع به خدمت آنها برويم و براي آنها خدمت كنيم. همه ما خدمتگزار آنها بايد باشيم. آنها به ما منت دارند كه ما را از اين قيدي كه ابرقدرتها به دست و پاي ما بسته بودند، آنها بر كشور ما منت دارند كه اسلام عزيز را در اين كشور حاكم كردند. ما و شما براي آنها كاري نمي‎كنيم، آنها ما را رساندند به آنجايي كه بتوانيم در مقابل همه قدرتها بايستيم و سرفراز باشيم. يكي از بزرگترين جهات معنوي خدمت به خلق الله است. خدمت به انسانهاي محروم است. اين است كه براي انسان جاودان مي‎ماند و در عالم ديگر به درد انسان مي‎خورد. اموالي كه انسان بگذارد و برود به درد انسان نمي‎خورد. اموالي كه پيش بفرستند به درد انسان مي‎خورد. و اميدوارم كه آنهايي كه داراي يك مكنتي هستند توجه داشته باشند كه به اين مستمندان كه ولي نعمت ما هستند رسيدگي كنند و به اين حساب كه ذكر كردند كمك كنند تا اينكه ريشه اين محروميت ان‎شاءالله به همت والاي همه كشور و همه علما و غير علما اين ريشه فاسد از بين برود همه افراد اين ملت يك زندگي متوسطي كه بايد داشته باشند، داشته باشند و براحتي به خدمت به اسلام مشغول باشند.

◊◊◊◊

من ثانياً از آقايان تشكر ميكنم كه در اين خدمت بسيار شريف و بزرگ همت گماشتيد و برادران عزيز خودتان را - نگذاريد - كه اينها در طول تاريخ اينها محروم بودند، اينها مظلوم بودند، نگذاريد كه اينها باز محروميت بكشند در رژيم اسلامي نبايد محروميت بكشند اينها، بايد نجات پيدا كنند اينها هم از محروميت و همت بزرگتان در اين باشد كه آن روستاهاي دورافتاده‎‌اي كه هيچ نداشتند در زمان سابق و بحمدالله الان بسياري از كارها در آنجاها شده است، لكن همتتان در اين باشد كه به آنها بيشتر خدمت كنيد.

امام امت در ديدار مسئولان كميته امداد با ايشان در تاريخ 15/8/62 فرمودند:

«كميته امداد بايد بصورت مستقل عمل كند تا بتواند به دور از تشريفات اداري به مردم مستضعف خدمات بيشتري ارائه دهد.»

◊◊◊◊

به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي‎كنم كه خير دنيا و آخرت شما رسيدگي به حال محرومان جامعه است.

(از وصيتنامه سياسي الهي حضرت امام خميني(قدس سره الشريف)

حضرت امام خميني(ره):

كار امداد مدد به حيات است، مدد به كار است، مدد به زندگي شرافتمندانه است.

◊◊◊◊

حضرت امام خميني(ره):

فكر نمي‎كنم عبادتي بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد.

حضرت امام خميني(ره):

همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسئولين كشور ما است كه روزي فقر و تهيدستي در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و صبور و غيرتمند كشور ما از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند.

تأييد اساسنامه كميته امداد توسط امام خميني(ره)

بسم الله الرحمن الرحيم

اعضاي محترم شوراي مركزي كميته امداد شما آقايان از انقلابيون اول نهضت اسلامي بوده ‎ايد، زندانها كشيده‎ايد و زجرها ديده‎ ايد. اميدوارم براي هدف مقدسي كه داريد كه آن خدمت به محرومين جامعه است، توفيق بيشتري داشته باشيد. من به شما دعا مي‎كنم كه در مقابل زحماتي كه مي‎كشيد خداوند پاداش نيكويي به شما دهد. اساسنامه‎اي كه تنظيم كرده‌ايد، انشاءالله موجب رضاي خداوند است.  2/4/1366

روح الله الموسوي الخميني

بخشي از فرمايشات امام خميني(ره) در ديدار اعضاي شوراي مركزي كميته امداد باايشان درسال 1366

كار شما قابل تقدير است من از شما تشكر ميكنم. بايد سعي كنيد اخلاص را در تمامي كارهايتان درنظر داشته باشيد و جديت كنيد كه كارتان براي خداوند متعال باشد. گاهي عمل بزرگ است ولي چون براي خدا نيست ارزش ندارد، ولي چون در عمل شما اخلاص است، كارتان بسيار با ارزش است. من در مواقع دعا به شما دعا ميكنم. انشاءالله موفق باشيد.