کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

امداد در کلام مقام معظم رهبری

 

بخشي ازبيانات حضرت آية الله خامنه اي در ماه مبارك رمضان سال 1363

يكي از ضروريترين نهادهاي انقلاب، كميته امداد است و علت هم اين است كه يكي از اهداف اصلي انقلاب رسيدگي به وضع محرومان و مستضعفان و رفع محروميت از آنهاست.

^^^^^

در حقيقت اين همان طرز فكري است كه پيش از انقلاب، اهل خير را وادار ميكرد كه به كمك محرومان و مستمندان بشتابند و در نظام جمهوري اسلامي قطعاً كميته امداد به صورت محل تمركزي براي صدقات و هدايت خيرات مردم لازم است.

^^^^^

خودكفايي امداد از دو طريق بايد انجام شود. اول صدقات و موقوفات. تمركز دادن صدقات اين امكان را ميدهد كه از آن استفاده بيشتري شود و با توجه به اين كه حجم صدقات كم نيست آن چيز لازمي ميباشد.

قسمتهايي از فرمايشات حضرت آيةالله خامنهاي در سال 1364

اولي ترين مكان براي تمركز اعانات و صدقات، كميته امداد ميباشد.

^^^^^

خيلي خوشحالم از اينكه در جمع برادراني و خواهراني هستم كه همتشان و شعارشان و وظيفهاي كه براي خودشان انتخاب كردند، كمك رساني به مستضعفين است. يعني لب همه شعارهاي اجتماعي در يك نظام اسلامي، اگر چه در نظام اسلامي، همه ارگانها و بخشها، بايد به نحوي كار كنند كه محصول كارشان امداد مستضعفين باشد.

^^^^^

اسلام ميگويد وقتي كه فرياد و استغاثه ياللمسلمين از حنجره يك انسان بلند شد و به زبان و به وضع و نيازي كه در جلوههاي زندگي آشكار است. دست امداد به سوي شما دراز كرد و شما جواب نداديد، مسلمان نيستيد. «من سمع الرجل ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»

^^^^^

كار بنيادي يعني همين اساس بنياد، اساس امداد، امداد مستضعفين يك اساس اسلامي است.

امدادگر به سه چيز احتياج دارد كه سومي يعني امكانات مالي از همه كم اهميت تر است. آن دو چيز ديگر كه به آن احتياج دارد يكي ايمان به اين كار است كه اين كار خوبي است، قبول داشته باشد واقعاً. آنكه قبول ندارد امداد كار خوبي است امدادگر نخواهد شد و دومي عشق به آن مظلوم و به آن مستضعف كه وقتي نگاه ميكند زندگي او را قرار از كف او گرفته بشود و نتواند خودش را نگه دارد عاشقانه به امداد بپردازد. اين آدم احساس خستگي ديگر نميكند. كار خودش را قبول دارد. آن امداد شونده را هم تا سر حد عشق دوست دارد. خوشبختانه كميته امداد اين دستگاه امدادي كه شما درست كرديد اين يكي از فرزندان انقلاب است حقاً هست يعني متولد با ولادت انقلاب است و بافت درستي دارد اساس آن چيزي كه من به شما برادران، مسئولان و كاركنان كميته امداد ميخواهم عرض كنم اين است اين بافتي كه كميته امداد از اول انقلاب تا حالا داشته اين همان بافت درست است چون بنده از تشكيل اين كميته ناظر بودم هيچ وقت توي اين كميته نبودم اما خوشبختانه اين كميته در اول انقلاب آنجايي تشكيل شد كه در كنار او و مجاورت او كار ما بود.

عناصري كه اين كميته را كارگرداني ميكنند و اداره ميكنند اين برادران عزيزي كه خوب از چهره هاي منور انقلابند، برادرمان آقاي عسگراولادي و برادران ديگر كه امام درباره ايشان و دوستانشان به بنده گفتند كه اينها دوستان وفادار ما هستند. بعضي پيش از شروع نهضت و بعضي از اول نهضت و يعني آنكه يك چنين كساني كه سابقه شان هم سابقه كار امداد است و اين برادران كار كننده در كميته امداد كه من ميشناسم (همه برادران را البته نميشناسم) اينها كساني هستند كه در گذشته هم با دست دهنده و بخشنده و دل سوزنده و مشتاق و روح گستاخ و شجاع در مقابل دستگاه به كار امداد محرومين و مستضعفين پرداختند.

^^^^^

اين نهاد انقلابي ميتواند يك نهاد پايدار و براي جمهوري اسلامي مفيد و كارآمد و مورد علاقه مستضعفين باشد.

^^^^^

كميته امداد بهترين حالاتش آن حالتي است كه از لحاظ درآمدها خودكفا باشد. يعني به بودجه دولتي متكي نباشد. البته دولت موظف است بدهد بطوري كه گفتيم اين لب و لباب كمك به مستضعفين است اما بهترين وضع آن وضعي است كه بتوانيد از ميان مردم از تو خود مردم حتي با سرمايه گذاري سالم اين بودجه را تأمين كنيد.

^^^^^

بحمدالله اين سازمان و اين تشكيلات درست شده و اين شما هستيد شناسايي داريد آشنايي داريد روستاها را ميشناسيد تا نه فقط استضعاف از روستاها برطرف بشود بلكه براي اينكه استضعاف بدين وسيله از شهرها هم برطرف بشود رفع اسنتضعاف از روستاها استضعاف و فقر مالي از شهرها را هم برطرف خواهد كرد. آبادي روستاها، آبادي شهرها هم هست و ما امروز به اين احتياج داريم البته اين كار هم جانبهاي لازم دارد. يكي از بخشهاي اين كار را شما ميتوانيد متعهد باشيد و به عهده بگيريد و انجام بدهيد و چقدر هم خوب است كه اين كار انجام بگيرد. اين تشكيلات امدادگرانه شما ميتواند وسيله فرهنگي هم باشد.

بخشي از بيانات حضرت آيت الله خامنهاي در خطبه دوم نماز جمعه تهران در تاريخ 17/12/64


البته اين چنين كميتهاي كه هم اكنون از كمكهاي دولتي هم برخوردار هست و به كمكهاي مردمي هم متكي است بايد هرچه بيشتر به كمكهاي مردمي متكي بشود. و مردم عزيز ما بايد به اين چنين ارگانهايي و اين كميته محترم و كوشنده و فعال كمك كنند تا بتوانند با سازماندهي درست خود تلاش لازم را براي امداد به محرومان و مستمندان كه بالفعل احتياج به كمك دارند و امداد به اينها ادامه بدهد.

^^^^^

بخشي از بيانات حضرت آيت الله خامنهاي در تاريخ 17/12/65


مسأله امدادگري و رسيدگي به مستضعفان و محرومان از كارهاي اساسي در اسلام است و نبايد آن را كوچك و كم اهميت دانست.

^^^^^

با جريان عظيم صدقات و انفاقات در اسلام ضرورتها و خلاءها پر ميشود و با صدقات و انفاق مشكل يك كاسب از كارافتاده، كارگري ناتوان، كشاورزي كه ديگر قادر به كار كردن نيست، و يك خانواده بيسرپرست و خانوادهاي كه نان آورشان به جبهه رفته است، حل خواهد شد.

^^^^^

كميته امداد يك نهاد اصيل و ضروري براي انقلاب و جامعه اسلامي است و ميتواند كانال خوبي براي جذب و هدايت كمكهاي مردمي و همچنين يك صدقه جاريه باشد و بنابراين خواهران و برادراني كه در اين كميته مشغول بكار هستند، در واقع سرگرم عبادت ميباشند.

^^^^^

كميته امداد امام چون بر نيروهاي مردمي متكي بوده است، مشكلات مردم محروم و مستضعف مناطق دورافتاده را حل كرده است در حالي كه اگر دستگاههاي دولتي ميخواستند به اين مشكلات برسند، به مدت زيادي نياز داشت.

^^^^^

اين بسيار ارزشمند است كه شما به اين اقشار مردم مستضعف ميخواهيد امداد برسانيد.

^^^^^

مبارزه با فقر و حمايت از مستضعفين از مهمترين هدفهاي انقلاب اسلامي ايران است.

بخشي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال 1368


كميته امداد امام يكي از مبارك ترين نهادهاي انقلاب و بعد از پيروزي انقلاب بوده و حقاً و انصافاً‌ آثار بسيار خوبي را بي سر و صدا داشته و بحمدالله هميشه مورد تأييد امام بزرگوار و فقيدمان (ره) بود و بايد باز هم دنبال كنند آن خدمات را.

^^^^^

فرازهايي از بيانات ارزشمند حضرت آيةالله خامنهاي در تاريخ 12/12/70


خوشحاليم كه بحمدالله كميته امداد كه متبرك به اسم مبارك امام (رضوان الله تعالي عليه) است همچنان در راه درست و صحيحي كه پيش گرفته، پيش ميرود و ميشود گفت كه امروز از گذشته، خيلي هم تواناتر و مجربتر و پوشش و شمول وسيعتر و بيشتري دارد. الحمدالله.

بنده مكرر در باب كميته امداد گفتهام كه كميته امداد يك دستگاه نمونه است، از جهت اين كه در آن روح و حقيقت كار، بر اشكال ظاهري و سازماندهي و كار اداري، غلبه دارد. ما حتي بعد از انقلاب، كمتر دستگاهي داريم كه از اين جهت، مثل كميته امداد باشد. اصل قضيه در كميته امداد، آن كاري است كه ميخواهند انجام بدهند، و بودجهاي كه در اختيارشان قرار ميگيرد و آن امكاني كه دارند، در كمترين حدش صرف مقدمات آن كار ميشود.

گاهي انسان در بعضي از تشكيلات ميبيند كه مقدمات كار، مخارج بيشتري از اصل آن كار برميدارد سفرهاي بيخودي، عضوگيريهاي بيجا، سازماندهيهاي بيمورد و توسعه هاي بيمعنا و بيهدف بحمدالله اين دستگاه شما اين جور نيست. اين حاكي از حسن نيت و سلامت كار شما برادران عزيز است، البته جز اين هم انتظاري نيست. آقاياني كه من آنها را سالهاي متمادي است. در خط درست و راه خدا شناختم و كارشان را از نزديك ديدهام، طبعاً از آنها همين جور انتظار است. خداوند انشاءالله به شماها توفيق بدهد و بتواند هرچه بيشتر كار را پيش ببريد.

^^^^^

در حكومت حق هم يك جاي خالي براي كمك كردن به سائل و محروم، باقي ميماند، «وفي اموالهم حق للسائل والمحروم»

شما بحمدالله بخش سازماني اين كار را به عهده گرفته ايد. البته اگر بخواهيد اين كار، حقيقتاً به سامان واقعي برسد، بايد كاري كنيد كه يكايك مردم بجوشند جوشش انفاق اين بايد تحقق پيدا بكند. البته بودجه و كمك دولتي حتماً لازم است، همين كمكهاي گوشه و كنار، مثل بنياد مستضعفان و غيره هم لازم است اينها پولهايي است كه اصلاً براي همين كارهاست و بايد صرف بشود ليكن آن جوشش اصلي كه مانع خشكيدن حتي يك لحظه جريان خواهد بود، اينها نيست، آن، اين است كه جيبهاي مردم، به صندوق شما راه پيدا كند.

ما هميشه از اسلام اين جور فهميده ايم كه كسب درآمد البته از طرق مشروع آزاد است، يعني اگر توانست از طرق مشروع، كسب درآمد كند، هرچه پول هم به دستش بيايد، مانعي ندارد، منتها اين اجازه با ايجاب و الزام انفاق همراه است، يعني چنانچه كسي كسب درآمد كرد و انفاق مستحب نكرد، پيش خداي متعال، مؤاخذ است.

نميتوانيم بگوييم كه ما انفاق واجبمان را كردهايم، ماليات و خمس و زكاتمان را دادهايم ديگر نميخواهيم از اين پول خرج كنيم، در حالي كه ميدانيم در جامعه فقر و كمبود هست. نخير، اين آدم پيش خداي متعال، سعادتمند، و مرضي عندالله نيست براي خاطر اين كه آن حسابهاي الزامي جدا است، باب و جريان ديگري است. انفاقات استحبابي را هم براي ما قرار دادهاند مستحب است. يعني حكم واجب را ندارد كه من در هر موردي لازم باشد اين كار را بكنم، اما كسي براي هميشه باب اين مستحب را برروي خودش ببندد، اين بلاشك خلاف اراده الهي و خلاف اقتضاي احكام الهي كرده است و ما اين را بايد به مردم تفهيم كنيم. بايد كاري بشود كه هر كسي خودش را موظف بداند انفاق بكند. آن كساني كه بيشتر درآمد دارند، نسبت انفاق را بيشتر كنند. آن كساني كه كمتر درآمد دارند، باب را نبندند، به نسبت كمتر بدهند. البته چنانچه اين كار، راه بيفتد، خوب خواهد شد. ما گفتيم كه اگر به صندوق شما وصل كنند، اين كار، سازمان يافته تر و تمركزيتر خواهد شد، اما چنانچه اين كار هم نشود، هر كسي تا همان چهار همسايه اي كه در شرع مقدس اسلام است، به همسايه ها رسيدگي بكند.

چنانچه روح نيكوكاري و روح انفاق در مردم بوجود بيايد، خوب است.

^^^^^

بايستي روح انفاق و روح نيكوكاري در جامعه توسعه پيدا كند و جزو ايمان مردم بشود. هر كسي بنا را براين بگذارد كه «و في اموالهم حق معلوم للسايل والمحروم»، واقعاً حقي قايل باشد، يعني اين را حق او بر خودش بداند، تفضل خودش بر ديگري نداند. قرآن اين جور ميگويد، نميگويد كه شما تفضل به ديگري ميكنيد، ميگويد او در مال شما حق دارد. «حق معلوم للسائل والمحروم».

^^^^^

بحمدالله هميشه موفقيد. بنده از اينكه كميته امداد هست و اين جور خوب كار ميكند و در رأس اين مجموعه، شما آقاياني هستيد بحمدالله هميشه در همين فكرها، در همين كارها و همين راهها بوده‌ايد، حقيقتاً‌ خوشحالم. اثر كار هم پيداست ديگر، اگر شماها نبوديد معلوم نبود كه اين جور بشود. بحمدالله حالا خيلي خوب است. دولت هم بايد كمك كند. بنياد مستضعفان هم بايد كمك كند.

بخشي از بيانات حضرت آيةالله خامنهاي در تاريخ 19/5/73


اينكه مردم ببينند عدهاي دارند با اخلاص اين زحمات را انجام ميدهند، دلها را اميدوار ميكند همچنان كه اگر كمكهاي پول جيب مردم را بگوييد كه چه تأثيراتي ميگذارد خيلي خوب است، بفهمند اين پولي را كه به عنوان صدقه در اين صندوق مياندازند، چه اثراتي را براي رفع محروميت از يك فرد، يا يك خانواده دارا است. اينها را بگوييد تا مردم بدانند.

بنده به خاطر كارهاي امداديتان، از همه شما و برادران عزيزي كه اداره ميكنند و اين كار بزرگ را انجام ميدهند از همه دست اندركاران در سراسر كشور تشكر ميكنم، توصيه ميكنم كه راههاي كمك را پيدا كنيد. اين راههاي فعلي كمك ـ درمان و سرمايه و ساختن خانه عروسي، جهيزيه و يتيم داري و اينها ـ چند قلم كمك است، شايد اگر انسان به زندگي مردم و محرومين، دقيق بشود راههاي ديگر هم براي كمك پيدا بكند. بگرديد پيدا بكنيد ديگر.

^^^^^

بخشي از فرمايشات حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در تاريخ 15/12/1373

بحمدالله كميته امداد در بين مردم، هم بطور قابل توجهي شناخته شده، هم كاملاً جاافتاده است اگر چه خيلي از مردم عادي در سطح شهرها هم هستند كه مستقيماً ارتباطي با كميته امداد ندارند يعني از افراد زيرپوشش كميته امداد، محسوب نميشوند ليكن خدمات و تلاشهاي شما را لمس ميكنند. همين كه الان ملاحظه ميكنيد در جشن نيكوكاري آخر سال، مردم به چه شوقي ميآيند و پول ميدهند، جنس ميدهند و همكاري ميكنند، اين نشانه اعتماد وسيع مردم است، اين چيز خيلي مغتنمي است.

بنده اگر بخواهم قضاوت بكنم، عرض خواهم كرد كه اعتماد مردم به كميته امداد، حقاً و انصافاً بجاست، زيرا تا آنجا كه من با آقايان آشنا هستم، جاي ديگري را با اين كيفيت، سراغ ندارم يا خيلي كم است كه اين تعداد چهره هاي شناخته شده مورد اعتماد امام (رضوان الله تعالي عليه) و شناخته شده به وسيله مسئولان نه در اين چند سال اخير، بلكه از سي سال پيش، يا عضيها بيشتر در يك جا جمع شده باشند و با امانت و درستكاري و صحت عمل، و واقعاً با بلندنظري، اين كار به اين دشواري را با دقت و مراقبت، تا امروز پي بگيرند. اين واقعاً‌ براي كميته امداد، يك امتياز است.

شما حالا بحمدالله دامنه كارتان در شهرها و روستاها، در نقاط محروم و در جاهاي دوردست، وسيع شده است. چند شب پيش تلويزيون، بشاگرد را نشان ميداد خوب چه كسي بشاگرد را در اين مملكت مي‌شناخت؟ البته بنده مي‌شناختم، من بشاگرد را از زمان قبل از انقلاب و دوره ايرانشهر مي‌شناختم… خوب، خدمات شما تا آنجاها هم رفته است.

^^^^^

بخشي از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 14/12/74


بنده مكرر اين را عرض كردهام كه يكي از نهادهاي با بركت جمهوري اسلامي، همين كميته امداد است. يقيناً در طومار عظيم فعاليتهاي ماندگار امام راحل (رضوان الله تعالي عليه)، كه بركات وجود ايشان و حسناتي كه از ايشان جريان پيدا كرده و هنوز جريان دارد، يكي دو تا نيست ـ كميته امداد، يكي از آن برجسته هاست.

^^^^^

البته در كميته امداد نكتهاي وجود دارد كه آن فقط سد حاجات نيست. هر چند سد حاجات هم كار خوبي است و احسان به فقرا به عنوان سد حاجات، هماني است كه در شرع مقدس به آن توصيه شده است، منتها كار كميته امداد فقط اين نيست، بلكه به كار واداشتن و گرههاي زندگي را بازكردن و اين قبيل چيزهاست، كه اين هم تأثير زيادي دارد.

^^^^^

بخشهايي از سخنان گرانسنگ مقام معظم رهبري در تاريخ 28/3/75


شما هر چه بيشتر به كار كميته امداد بپردازيد، سزاوارتر است، يعني جزو كارهايي است كه اگر بتوانيد ده درجه به آن بپردازيد، بهتر از نه درجه است، اگر بتوانيد يازده درجه بپردازيد، بهتر از اين است كه ده درجه بپردازيد، يعني تا آنجا كه ممكن است، بايستي انشاءالله به اين كار اهتمام بورزيد.

خوشبختانه تشكيلات شما هم تشكيلات خوبي است، تشكيلات سالم و بيايرادي است، ليكن هر چه بيشتر به اين معاني توجه كنيد كه آن كانالهايي كه كمكها را به مراكز خودش ميرساند، روشنتر و پاكيزه تر باشد، كار بهتر انجام ميگيرد.

^^^^^

قسمتهايي از فرمايشات گهربار رهبر انقلاب اسلامي در تاريخ 13/12/75


من حقيقتاً به كميته امداد اعتماد دارم و بحمدالله خيلي خصوصيات مثبت در اين كار و در اين مؤسسه هست.

اگر كميته امداد نبود، جاي امداد در كشور خالي بود.

^^^^^

شما اين كار را كه متولي آن هستيد با جديت و دقت، با انجام كارهاي علمي، با استفاده از پيشرفتهاي صنعت فوق دقيق روز همين كامپيوتر و نظاير آن و يا به كارگيري دانش آمارگيري دنبال كنيد. هرچه ميتوانيد اين كار را كيفيت بدهيد و در اين كار پيش برويد.

الان مسئله فقرزدايي در كشور مطرح است، من از اين كه اين قضيه مطرح است. خوشحالم، البته اين كارهايي كه شده است، خيلي كمتر از آن است كه انسان با تمسك به آنها بتواند بگويد كه ما فقرزدايي خواهيم كرد، يا فقرزدايي خواهد شد نه. فقرزدايي اساس مستحكمتري لازم دارد، اما اين كارها نيز بسيار مغتنم است. همين كارهايي كه الان سازمان برنامه انجام ميدهد اين جا هم مطرح شده است بسيار كارهاي باارزشي است، ولي براي فقرزدايي از كشور، مقدمات خيلي ضعيفي هستند، اگر شما در اين قضيه فقرزدايي، يك كار علمي و آماري بكنيد يا كرده باشيد ميتوانيد خيلي مفيد واقع بشويد.

شما اصلاً به ما بگوييد كه فقراي مملكت، چند نفرند. اين دهكهايي را كه اينها درست كردهاند البته آمارها، تصادفي و تقريبي است آمار واقعي نيست، شما آمار واقعي را مشخص كنيد. شما با فقرا با عشاير با روستاييها و شهريها ارتباط داريد، مشخص كنيد كه واقعاً چه كسي فقير است، چه كسي زير خط فقر است و شاخص فقر در كشور ما، واقعاً چقدر است؟ در شهر چقدر است؟ در شهرهاي كوچك، در تهران، در روستاها و در داخل بيابانها چقدر است؟ ما در بيابان هم آدم داريم بخشي از ملت ما در بيابانها ميخوابند و در بيابانها از خواب بيدار ميشوند و هرگز ساختمان شهر را نميبينند اينها چيزهايي است كه آمار لازم دارد. شما دست اين كار را داريد. اگر از شيوههاي علمي استفاده كنيد، از اينها ميتوانيد پاسخهاي خيلي مناسب، درست و دقيقي را در اختيار كشور بگذاريد. در اينجا كميته امداد، نقش كشوري بزرگي پيدا خواهد كرد.

^^^^^

هرچه كميته امداد بتواند پوشش خود را وسيعتر كند، ارزشش بيشتر است.

فرازهايي از سخنان ارزشمند مقام عظماي ولايت در تاريخ 18/12/76


اين كميته شما اولاً يادگار گرامي امام (رضوان الله تعالي عليه) است، خود اين يك ارزش است و نشان دهنده آن است كه آن بزرگوار، چگونه به بعضي از مسائل در ميان مسائل متعدد كشور، حساسيت و توجه خاصي داشتند، كه از جمله آن مسائل مربوط به مسائل محرومين است.

ثانياً نفس كار شما و اين هدفي كه براي كميته امداد معين شده، براي هر كسي كه احساسات انساني داشته باشد، هدف پرجاذبهاي است، چون شما به كساني كمك ميكنيد، به سراغ كساني ميرويد كه حقيقتاً محتاج و نيازمندند… ثالثاً مجموعه برادراني كه در جمع كاركنان اين كميته تا آنجايي كه من ميشناسم كار ميكنند، الحمدالله برادراني با اخلاص هستند و نيتهايشان، نيتهاي سالم، پاك و طلباً‌لمرضات الله است.

^^^^^

گزيدهاي از فرمايشات رهبر انقلاب در تاريخ 17/12/78


در مجموعه خدمات عظيمي كه كميته امداد دارد، آن كارهايي كه واجب و فوريتر است، آن كاري كه احتياج به رسيدگي فوري دارد يعني رسيدگي به مستمندان را اولويت بدهند.

^^^^^

كميته امداد در طول اين سالها، هميشه خوب حركت كرده و هر جا كه ما حضور كميته امداد را مي‌بينيم، واقعاً‌ باز شدن يك گره را از كار مردم و پر كردن يك خلاء را در آن مشاهده مي‌كنيم.فرمايشات گهر بار رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا … العظمي خامنه اي (مدظله العالي) در ديدار با مسئولان و امدادگران كميته امداد امام خميني (ره)


خوش آمد عرض مي كنيم به همة برادران و خواهران عزيزي كه در قالب كميته امداد در نقاط مختلف كشور به امداد سرگرم و مشغول خدمتند. امتياز مجموعة شما اين است كه يادگار امام بزرگوار ماست. ضمناً تأسيس اين نهاد، جهت گيري امام حكيم و عظيم الشأن ما را هم نشان مي دهد. وقتي در انقلاب همة ذهنها و دلها به مسائل سياسي و مسائل متن انقلاب مشغول بود و در بحبوحة كارهاي كلان كشور اين طور فعاليتها به ذهن كسي نمي آمد. ايشان اين برادران مؤمن، آقاي عسگر اولادي و بعضي دوستان ديگر را براي خدمت رساني به مردم مأمور كردند؛ در نتيجه كميته امداد تشكيل شد.

يادم است همان روزهاي اول كه ايشان مشغول اين كار بودند، - شايد قبل از آن كه حكم امام صادر شود – در مجلس شوراي ملي سابق، ما آن طرف مشغول كارهاي سياسي و رسيدگي به مسائل مهم انقلاب بوديم؛ اين آقايان هم در طرف ديگر، محور و مركز مراجعات انبوه مردم قرار گرفته بودند و به آنها كمك مي كردند؛ پول و امكانات مي دادند. از اول، خشت اين كار بر اساس خدمت مستقيم و نزديك به مردم گذاشته شد. درست است كه ساخت و قوارة يك نظام و يك دولت بايد طوري باشد كه فاصله ها و شكافهاي طبقاتي بين مردم را پركند و به مرور در برنامه هاي مختلف محروميتها را از بين ببرد؛ اما اين وظيفة عمومي نبايد موجب شود مسئوليت رسيدگي به نيازهاي فوري، فوتي و جزئي كه معمولاً در همة كشورها و همة مجامع سطح وسيعي هم دارد. فراموش شود؛ نبايد مانع از اين بشود كه كساني يا مجموعه اي فقط وقف اين كار شوند. لذا، شما مي بينيد با اين كه نظام اقتصادي اسلامي تأمين كنندة‌رفاه عمومي جامعه است. اقتصاد اسلام كه فقط براي دستة معيني نيست؛ براي رفاه عمومي است؛ برنامه كلي اسلام اين است. اما در عين حال صدقه دادن ، رسيدگي به مسائل و سرزدن به فقير را هم جزو وظايف قرار داده؛ اين نقطة مقابل فكري است كه مي گويد ما كلان را درست كنيم، به خرد كار نداشته باشيم. اسلام مي گويد نه ؛ هم كلان را بايد درست كرد، هم بايد به نيازهاي خرد و روزانه و روز مره و پيوسته و تمام نشدني پرداخت. اين بخش را مجموعة كميته امداد بر عهده گرفت و خوب هم از عهده بر آمد. اين كه ايشان مي فرمايند ما ابراز اعتماد كرديم، درست است. ما از دوستاني كه سالهاي متمادي اين خدمت را وجهة همت خود قرار داده اند، امانت، صداقت و دلسوزي ديده ايم و به آنها اعتماد پيدا كرده ايم، ملاك هم همين است ؛ امانت ، صداقت ، دلسوزي و فراموش نكردن خط صحيح كار، آنچه در طول اين سالها ما از كميته امداد مشاهده كرده ايم ، نشان دهندة همين معناست . در قضاياي مختلف – از جمله حادثة بم – اين صداقت ، امانت و دلسوزي مشاهده شده است. بار دومي كه به بم رفتيم ، ناشناس از جاهايي سركشي كردم؛ از جمله محلي كه كميته امداد در آن جا كالا و ملزومات تقسيم مي كرد؛ ديدم منظم مرتب ، خوب ، بسته بندي شده، تميز و با احترام اجناس توزيع مي شود؛ خيلي خوب است ؛ اينها محصول يك تجربه طولاني است. فقط خواستن كافي نيست، بلد بودن هم لازم است. بلد بودن يك مقدار كار علمي لازم دارد؛ يك مقدار هم كار تجربي. شما لابد كار علمي هم مي كنيد. اما توصيه ام اين است كه حتماً به ملاحظه و مطالعة جنبه هاي علمي اين كار، خدمت رساني مستقيم به مردم اهميت دهيد. امروز اينها شيوه هاي علمي و شناخته شده اي دارد ؛ اينها را بايد فرا گرفت و به كار بست. تجربة شما بسيار خوب است؛ امكانات هم كه الحمد ا… وجود دارد؛ هم مردم بحمدا... خوب كمك مي كنند، هم كمكهاي دولت در سالهاي اخير خيلي خوب شده و چندين برابر سابق كمك مي كند . فقـر ، حايل و مانع بسياري از موفقيتهاي استعداد انساني است. مردم فقير و طبقات محروم نه فقط از اين رنج مي برند كه از لحاظ گذران زندگي دچار محروميت بالافعل اند؛ بلكه محروميت بزرگتر آنها اين است كه چقدر استعداد در ميان قشرهاي محروم و مستمنـد از بيـن مي رود . الان بحمد ا… جامعة‌ما طوري است كه طبقات محروم هم مي توانند به ميدان بيايند؛ ليكن اگر به طـور نسبـي نگـاه كنيـد، مي بينيد بسياري از جوانها و نوجوانان ها و عناصر متعلق به خانواده هاي محروم ، چنانچه امكانات داشته باشند و محروميت نداشته باشند، استعدادشان بروز خواهد كرد . فقر براي جامعه بلاي بزرگي است. فقري كه نبي اكرم (ص) آن را مدح كرده اند . و فرموده اند: (‌الفقر فخري )، اين است كه يك نفر به انتخاب خود زندگي اش را فقيرانه كند ؛ به خصوص اگر مسئول و كليددار و امانتدار مسئوليتي باشد؛ چه مسئوليت مالي، چه مسئوليت سياسي، چه مسئوليت قانوني، اگر كسي به انتخاب خود زندگي فقيرانه را انتخاب كند براي او افتخار است؛ يعني همان چيزي كه اميرالمؤمين (ع) داشت. شنيده ايد كه امير المؤمنين عليه الصلاه و السلام در طول سالهاي بعد از رحلت پيغمبر تا زمان خلافتشان، چقدر باغها و مزارع آباد كردند و چقدر چاهها حفر كردند و آب جاري ساختند. كافي بود يك نفر با اين همه توليد از راه بازو و دسترنج خود، زندگي حلال و طيب و طاهري تشكيل دهد. آن وقت امير المؤمنين خليفه هم نبود . ما هميشه از آن چهار سال و نه ماه دورة خلافت امير المؤمنين (ع) صحبت مي كنيم ؛ قبل از آن چه ؟ قبل از آن، خانة امير المؤمنين (ع) چگونه بـود ؟ زندگـي اش چطوري بود؟ نه خليفه بود، نه معاون خليفه بود، نه فرماندة لشكر بود. او اين همه دسترنج داشت؛ مي توانست گوسفندداري يا شترداري كند، باغداري كند، مزرعه بخرد و بفروشد و زكاتش را هم سرفصل بدهد، خمس مالش را هم بدهد و طيب و طاهر زندگي كند و يك زندگي اعياني هم داشته باشد؛ اما اين كار را نكرد. اينها براي ما درس است. زندگي دوران مسئوليت آن بزرگوار جلوي چشم همه است و برجسته ترين نشانه و تابلو در تاريخ است ؛ اما قبلش هم همينطور بود . جايي نقل نشده است كه امير المومنين (ع)، قبل از خلافتش يك خانة مفصل يا يك زندگي آنچناني داشت و اعياني زندگي مي كرده؛ اين فقر افتخار انسان است ( الفقر فخري ).

ماها اگر يك روز هم قدري به خود سخت بگيريم، در دلمان خيلي احساس غرور مي كنيم؛ در حالي كه بيست سال، سي سال، پنجاه سال اينگونه زندگي كردن هم، اگر درست بفهميم و فكرمان را به كار بيندازيم ، يك دورة گذر است. مگر همة زندگي دنيا چقدر است ؟ اين احساس، گوهر تابناكي است كه اگر در هر وجودي پيدا شود، خيلي با ارزش است. اين كه انسان از مال طيب و طاهر خود ، خمس داده و زكات داده و صدقه در وقت خود داده، استفادة شخصي نكند و آن را وقف كند و در اختيار فقرا و مردم بگذارد، افتخار بزرگي است و مصداق (‌الفقر فخري ) است.

فقري كه در جامعه وجود دارد ، جزو سياه ترين و نامطلوبترين چيزهاست؛ مردم محرومي در جامعه باشند و نتوانند زندگي خود را اداره و از مواهب زندگي استفاده كنند؛ مرد همة وقت خود را اگر كار پيدا كرد، براي اين صرف كند كه نان بخور و نميري براي خود و خانواده اش فراهم كند. رسيدگي به اينها خيلي با ارزش است. اين وظيفة سنگيني است كه شما ها بر عهده داريد.

يكي از برنامه هاي بسيار خوب كميته امداد كه قبلاً هم به آن اشاره كرده ام، اين است كه خانواده هاي تحت پوشش را به خودكفايي مي رساند. هر چه بتوانيد دايره خدمت رساندن به مردم را توسعه دهيد و از همة امكاناتي كه در اختيار كميته امداد قرار مي گيرد، به نحوي براي مردم و محرومان استفاده كنيد، ارزش كميتة امداد بالاتر خواهد رفت. هر چه ممكن است از اين پول و سرمايه و امكانات براي رفع محروميت مردم استفاده كنيد. از چيزهايي ديگر كم بگذاريد و جبهة خدمتگزاري به مردم را تقويت كنيد. ما گفتيم سال نهضت خدمت رساني ؛ خدمت رساني مربوط به يك سال كه نيست؛ مربوط به همة‌عمر است. ما كه مسئوليم، بايد در همة لحظات و ساعات زندگي مسئوليت خود به فكر خدمت رساندن به مردم باشيم ، بودن بنده و امثال بنده فلسفة ديگري ندارد. اگر نخواهيم به مردم خدمت كنيم ، پس چرا اينجا نشسته ايم ؟ هدف و فلسفة بودن ما اين است كه بتوانيم به خلق خدا خدمت كنيم. چه كساني بيشتر از همه محتاج خدمت هستند ؟ معلوم است ؛ طبقة محروم. خدمت را همواره به عنوان يك ارزش مطلق در نظر داشته باشيد و فلسفة خدمت رساني را كه كار كميته امداد خدمت رساني مستقيم است . تدوين كنيد و به عناصري كه در اين مجموعه كار مي كنند، اين را به عنوان يك استدلال و يك ايمان منتقل كنيد تا بدانند چه كار مي كنند؛ يعني پايه استدلالي و فلسفي اين كار را بفهمند. صرف اين نيست كه دل ما براي فلان كس سوخت و به او كمكي كرديم؛ نه، اين كار فلسفه دارد و پست سر آن استدلالي هست. كسان بسياري هستند كه در پيچ و خم مسائل كشور و زير و بالا شدنها به كمك نياز دارند؛ هرگز نبايد دست كمك رساني به اينها قطع شود. به اميـد كـي مي شود گذاشت ؟ بله، مردم مؤمن اند و اگر بفهمند، كمك مي كنند؛ اما اگر مردم متوجه نشدند و از اين افراد غفلت شد، بايد دست كمك رساني وجود داشته باشد. آن دست، كيست ؟ كميته امداد را اين گونه تعريف كنيد؛ و آنجايي كه دست كمك رساني دراز نمي شود، كميته امداد حاضر و ناظر و كمك رسان باشد. اين يك فلسفة كاملا مستحكم و قوي و انگيزه بخش است كه نيروي كميته امداد بداند چه كار مي كند . وقتي اين شد وظيفه، از يك ريال هم بايد درست و بجا استفاده كرد و اولويتها را در نظر گرفت. همة اينها با برنامه ريزي، عملي است. الحمد ا… شما هم تجربة خوب و موفقي در اين كار داريد.

از خداوند متعال مي خواهيم روح مطهر امام را كه اين پاية مبارك را گذاشت، مشمول لطف و تفضل و رحمت مستمر و پي در پي خود قرار دهد و اجر و ثواب همة كساني كه از روز اول تا امروز در اين دستگاه خدمت كرده اند، پيش خدا محفوظ باشد، و به همة شماها توفيق دهد تا انشاء ا… اين كار را هر چه بهتر و قوي تر و مستحكم تر ادامه دهيد و پيش ببريد. هر چه ممكن است، مراقبت كنيد كه چارچوب خدمت رساني و استفادة از اين سرمايه مادي ملي به نحو احسن انجام بگيرد؛ نگذاريد هيچ پرتي در اين مجموعه به وجود بيايد. هر قطره از اين منبع آب زلال و گوارا بايد به نقطه اي كه به آن نياز دارد، برسد.

ان شاء ا… همة شما مشمول ادعية زاكية حضرت بقيه ا… ( ارواحنا فداه ) ‌باشيد .

^^^^^

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) در دیدار اعضاء شورای مرکزی، سرپرست و معاونین کمیته امدادامام خمینی (ره)مورخ 17/12/88

عرض ما به شما برادران عزیز کمیته امداد، عمدتا خداقوتی است به خاطر خدمات و کمک هایی که به نیازمندترین قشرهای جامعه می کنید. در واقع هم از مسئولین محترم امداد، مدیران مجموعه و جناب آقای عسکراولادی که پدر معنوی کمیته امداد محسوب می شوند و جناب آقای انواری و دیگر دوستان تشکر می کنیم و دعا می کنیم که خدای متعال به شما ها در این راه کمک کند چون کمک کردن به مستمندان، محرومین و قشرهای محتاج کمک، محتاج  دستگیری کار مهم و مبارکی خیلی با ارزش است.

آرزوی همه این است که کارشان، مشغله ذهنی، فکری، جسمی و عملی شان جوری باشد که با خود آن کار بتوانند قصد قربت بکنند. این خیلی مهم است که با نفس همین این کار انسان می تواند قصد قربت بکند. امداد از جمله ای چنین کارهایی است که انسان با خود این کار راحت قصد قربت می کند می تواند قصد قربت بکند. این فرصت بزرگی است این را باید قدر بدانید.

به مسئله تحول اشاره کردند. این کارهایی که آقای انواری بصورت فهرست وار ذکر کردند که این ها انجام گرفته است اینها مهم است. اینها کارهای مهمی است. 100 هزار مسکن مثلا شما در طول 3 سال توانسته باشید به مجموعه مستمندان بدهید این چیز کوچکی نیست این چیز با ارزشی است اینها کارهای خوبی است به این نکته توجه کنید که ما همین طور که داریم ماه ها و ساله ها را پی درپی می گذرانیم در محیط زندگی ما و در محیط کلی عالم یک تحولات و تغییراتی دارد انجام میگیرد باید خودمان را با اینها منطبق کنیم. این توجه بشود انطباق با حرکت دنیا اگر در هدف ها کار غلطی است

(و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون)

در هدف ها این جور است اطاعت و مطابعت و تبعیت کردن از جریان عمومی جوامع چه جامعه خود انسان چه جوامع دیگر و جوامع دنیوی این غلط است آدم باید یک هدفی را خودش با استدلال با منطق قبول کند و به او دل ببندد و دنبال او برود ولو اینکه همه عالم با او مخالف باشند (لا تستوحشوفی طریق الهدی لقله اهله)

 هدف ها اینجوری است وقتی انسان را ه هدایت را انتخاب کرد یعنی این جاده ای است که به سمت آن هدف می رود این را باید آدم برود واگر همه عالم با این مخالف بودند هنر انسان در ایستادگی در مقابل همه عالم است. آن وقت دیگر آنجا اسم مردم ، خلق، انسانها، ملت ها و بشر اینها دیگر معنی ندارد وقتی هدف انتخاب صحیح شد باید رفت. در هدفها اینجوری است .

اما حالا در این جاده چه جوری و با چه وسیله ای برویم و ابزار ها چی باشدشیوه های کار چی باشد اینها دیگر انسان باید خودش را با تحولات عالم منطبق کند چون تحولات عالم همکار خداست خدای متعال است که این تحولات را بوجود می آورد. دیگر یعنی استعداد، توانائیهای ما سرانگشتان ماهر آن آدم صاحب مهارت اینها همه داده های خداست.

اراده، عزم ما آنچه که موجب می شود تا در جامعه نوسازی هایی در روشها و شیوه ها و عملکردها به وجود بیاید همه کار خدا است. پس این تحولات از ناحیه الهی است. ما باید خودمان را با این تحولات منطبق کنیم.کمیته امداد اینجوری است.

یعنی همه دستگاهها باید این را توجه بکنند. ببینند چه کار باید بکنیم که امداد حقیقی انجام بگیرد. حالا شما اشاره کردید که خانواده ها را مثلا شما خودکفا می کنید و بی نیاز می کنید،بله خوب است. یعنی جوانها، دانشجوو دانش آموز را که در محیط فقیرانه ای زندگی می کرده است شما دستش را گرفته اید باید کاری بکنید که او استقلال روحی و ارادی و اتکای به نفسش به طور کامل در او وجود داشته باشد.

حالا همین جا من عرض بکنم جمع کردن دانشجوها و دانش آموزهای کمیته امداد تحت پوشش در یکجا، در دیدار بنده به نظر من هیچ مصلحت نیست، که به همدیگر نگاه کنند و همه احساس کنند که ما جزو مثلا کسانی هستیم که کمیته امداد به ما کمک کرده است چه لزومی دارد. این خیلی چیز مطلوب نسیت در جمعیت های دانشجویی که می آیند اینها را هم بیاورید عیبی ندارد. فرض کنید گاهی پنج یا شش یا هفت هزار نفر دانشجو در این جا به دیدن من در ماه رمضان و غیر ماه رمضان می آیند هزارتا را از اینها قرار بدهید اینجوری واردشان کنید و الا اینکه مجموعه همه اینجا بیایند و از اول تا آخر همه به همدیگرکه نگاه می کنند میدانند که ما کمک بگیر کمیته امداد بودیم این خیلی صورت خوبی ندارد.به هر حال آمدشان اینجا به آن شکلی که عرض کردم خیلی خوب است.

این حالت روحیه تحرک و کار و تلاش و بیرون کشیدن گلیم خود از معرکه و آب و کمک کردن به پیشرفت جامعه، این روحیه را در جوانها تقویت کنید کما اینکه خانواده ها را که جزو برنامه های شما هست و از سابق هم بوده است و من اطلاع دارم، بسوی خودکفایی خانواده ها بروید و انشاءاله امیدواریم که خداوند کمک، هدایت و راهنمایی کند تا هر چه بیشتر و بهتر انشاءاله این امداد انجام بگیرد.

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته   سوره انعام ،آیه 116

اگر از بیشتر کسانی که روی زمین هستند اطاعت کنی تورا از راه خدا گمراه می کنند (زیرا) آنها تنها ازگمان پیروی می نمایند و تخمین و حدس (واهی) می زنند. نهج البلاغه خطبه 201