کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«نماز - گفتگوي با خدا»

گفتگو يكي از ابزار انس است بويژه كه طرف گفتگو آشنا باشد . و محور گفتگو عشق ، عشق انسان به خدا يكي از جلوه هاي مهر خداوند است كه به بندگانش اجازه فرمود به درگاه او راه يافته و با او سخن بگويند . نماز گفتگويي است صميمانه با خالق هستي ، گفتگو بين بي نهايت كوچك و بي نهايت بزرگ ، گفتگويي براساس مهر ، بادلي پاك و لباسي پاكيزه در مكاني نظيف و همراه با پاكان بسوي نقطه اي پاك در پيشگاه سرچشمة پاكي ها ، گفتگويي كه انسان فاني را باقي ، خاكي را آسماني و مادي را نوراني مي كند .

عبادت

 

عبادت : راز دوستي است .

عبادت : بازگشتن به خويشتن است .

عبادت : بوييدن گل است و هيچ مشام سالمي به آن بي ميل نيست .

عبادت : پاسخ به نياز حتمي و عميق روح به هم سخن شدن به افق ناپيدا .

عبادت : پرش روح از زمين دلگير ماديت به فضاي باز و دلپذير معونيت است .

عبادت : تمام تلاش روح براي گشودن گره هايي است كه پاي او را در اين خاك زمين گير كرده است .

عبادت : پيمودن راه تعالي و كمال است .

نماز

 

نماز : الگوي كارها و سرمشق عمل است .

نماز : خلاصه اصول مكتب است .

نماز : تمرين وظيفه شناسي است .

نماز : گفتگوي راز است و برآوردن نياز .

نماز : زنگ بيدار باش در ساعات مختلف است .

نماز : دريچه اي است براي گفتگو با كريم مطلق .

نماز : سرودي است كه ملكات عالي انسان را زنده مي دارد .

نماز : حافظ نشاط معنوي و جلوگيري از افسردگي روحي است .

نماز : عامل اصلاح نفس انسانها و مايه كنترل نظامهاي عمومي جامعه است .

نماز : هديه است از سوي حبيب تا فراق اين دنيا را جبران كند .

نماز : زيباترين و نزديكترين راه وصول به معبود و معشوق است .

راز نماز

 

راز نماز : ياد خدا ، گفتگوي با خدا و دل سپردن به خدا است .

راز نماز : استقرار در كانون امن و اميد بخش و پرانرژي ياد حق است .

راز نماز : اصلاح فرد و اصلاح جامعه و آبروبخشيدن به انسان بي بند و بار است .

راز نماز : ياد خدا ، ياد قيامت ، ياد پيامبران و صالحان ، و توجه به انتخاب راه است .

راز نماز : نظافت ، پاكيزگي ، نظم و انضباط ، دقت ، هدفداري و فهم و آگاهي است .

راز نماز : مردم دوستي ، عدالت دوستي ، توجه به حقوق مردمان است .

اذان

 

اذان : مروري بر باورهاي مقدس ديني است .

اذان : بازگشت به بيداري از خواب غفلت است .

اذان : علني ساختن اعتقادات و شفاف نمودن عقيده است .

اذان : فرياد بيداري و نخستين صداي آشناي انسان است .

اذان : فراخوان دين داران براي گفتگوي دسته جمعي است .

اذان : سرودي است كه با الله اكبر شروع و با الله اكبر خاتمه مي يابد .

اذان : سرود رهايي است كه شيطانها را طرد و سپاه ايمان را در صفي واحد فرا مي خواند .

نيت و تكبيرة الاحرام

« َاللهُ اَكْبَر »

خدا از هر كس و هر چيز بزرگتر و از آنچه كه در تصور ما بگنجد برتر است .

نيت : به نماز هدف ، انگيزه و معنا مي دهد .

نيت : تعيين كننده هويت عمل است .

نيت : نشانه سلامت و استمرار انگيزه و انحصار آن در اطاعت و رضايت خداست .

الله اكبر : هم صدايي دل با زبان است .

الله اكبر : خط بطلان بر همه قدرت هاست .

الله اكبر : وارد شدن به حريم نماز است .

با الله اكبر زائر خدا شده ، وارد حرم خدا مي شويم .

امام صادق (ع) مي فرمايد :

« آناني كه تكبير مي گويند بايد همه چيز نزد آنها كوچك شود جز خداوند » .

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيِم

( به نام خداوند بخشنده مهربان )

بسم الله : توكل و دلبستگي ما به خداست .

بسم الله : نشانه خروج از تكبر و اظهار كوچكي در مقابل خداست .

بسم الله : نشانه اي است تا راه گم نشود.

بسم الله : رمز ذكر و ياد هميشگي خداست .

بسم الله : سرلوحه كتاب وحي و عمل همه انبياء است .

بسم الله : نشانگر صبغه الهي و جهت گيري توحيدي است .

بسم الله :‌ بيانگر هدف انساني است كه خدايا هدفم تو هستي  .

بسم الله : كليد رمز صندوق خوشبختي است .

بسم الله : رمز بقا و دوام است . ( هر چه رنگ خدايي نداشته باشد فاني است )

رحمان : همان رحمت گسترده الهي است كه شامل همه مي شود .

رحيم : رحمتي است كه به عنوان پاداش به نيكوكاران ارزاني مي شود .

رحيم : به انسان مي آموزد در عين قدرت قوت مقام رحمت و محبت را مورد توجه قرارمي دهد .

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العالمَينَ

ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است

پروردگار تمام هستي اوست .

حمد الهي به خاطر لطف و عظمت اوست .

زمينه رشد و تربيت براي همه وجود دارد .

نماز بهترين تشكر از نعمتهاي خداوند است .

رابطه خداوند با مخلوقات رابطه دائمي است .

او مدير و مدبر حركت تكاملي موجودات است .

پس از آفرينش مسير رشد را تعيين نموده است .

نمازگزار با اين جمله ، تنگ نظري و خودبيني را از خود دور مي كند .

نماز گزار احساس پيوستگي دارد با مبدأ هستي و همه موجودات ، او نسبت به انسانها در خود احساس تعهد داشته آماده كمك به ديگر موجودات است .

مالِكِ يَومِ الدّينِ

خدايي كه مالك و صاحب اختيار روز جزاست .

خداوند هم مالك است و هم حاكم .

ياد قيامت عامل تلاش ، حركت و اخلاص .

مالك يوم الدين به نمازگزار جهت گيري درست مي بخشد .

اين جمله هشدار مي دهد نمازگزار امروز به فكر فردا باشد .

انسان هاي مادي ديد محدودي دارند ولي خداپرستان ديد وسيع دارند .

نمازگزار همواره به ياد قيامت است و در ابتداي هر كار به فكر حساب آينده .

مالك يوم الدين در كنار الرحمن الرحيم نشان مي دهد مژده و اخطار بايد با هم باشند .

مالك يوم الدين تكيه بر پندارهاي بيهوده و بي اساس را از نمازگزار دور مي كند .

اِيّاكَ نَعْبُدُ

خدايا فقط تو را بندگي مي كنيم

نماز گزار با اين جمله :

همنوايي تمامي موحدان در سرود عبادت و استعانت روحيه جمعي و حفظ وحدت را پيام مي دهد .

بند عبوديت غير خدا را از دست و پا و گردن خود مي كند .

عبادت در فرهنگ قرآني عبارت است از « اطاعت و تسليم در برابر خدا » و حرمت تقديس و اطاعت از ديگـران .

اياك : يعني خدايا من تو را پيش خود حاضر مي بينم و بنده اي كه خود را در محضر خدا مي بيند زودتر بهره مي گيرد .

اياك نعبد يعني با جامعه هستم اما به غير تو دل نبسته ام .

آيات قبل به ما شناخت صحيح از خداوند را مي دهد ، اين آيه توحيد عبادي و عملي را مي آموزد .

تنها تو شايسته پرستشي و محبت عنصر عبادت است .

وَ اِياكَ نَسْتَعينُ اِهْدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ

خداوندا ! فقط از تو مدد مي خواهيم . هدايت كن ما را به راه درست .

راه راست همان برنامه فطري است .

راه مستقيم راه خدا و انبياء است .

كاروان هستي در حال حركت بسوي خداست .

راه مستقيم راه اعتدال و ميانه اي است .

هدايت فكري از بالاترين نعمت هاي الهي است .

آرزوي هدايت نخستين گام در مسير هدايت اصلاح انسان هاست .

با هدايت ، عقل و تجربه در جريان درست قرار مي گيرد .

هدايت اساسي ترين نيازاست كه درنماز از خداوند طلب شده .

استعانت از همه سنت ها و سپاهيان حضرت حق با رضايت او ، استعانت از اوست .

از مدعيان الوهيت توقع ياري نداريم زيرا به همان علت كه بندگي خدا را نپذيرفته اند به بندگان خدا كمكي نخواهند كرد .

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لاالضالين

خدايا ما را به راه آنان كه مورد انعام خود قرارشان دادي هدايت كن نه راه كساني كه مورد خشم (تو) واقع شده و نه راه گمشدگان و گمراهان

نمازگزار مي آموزد در نفي پذيرش حكومت گمراهان مقاوم و پايدار باشد .

راه نعمت يافتگان ، خط روشن در طول تاريخ با هدف معين و پويندگاني معروف بوده اند .

نمازگزار راه نعمت يافتگان الهي « پيامبران ، راستگويان ، شهداء و صالحين » را مي جويد .

در مقابل راه نعمت يافتگان راه روشن ديگري كه مورد خشم الهي است وجود دارد . « راه سركشان در مقابل خدا ، پست عنصران ابرقدرتها » .

نمازگزار اوج تولي و تبري را در پايان سوره حمد بيان مي كند ، و همراه با عشق به انبياء ، شهداء و ابراز تنفر از مغضوبين و گمراهان ، از آن بيرون مي رود .

قل هو الله احد الله الصمد

بگو او خدا ، خدايي است يكتا خدايي كه بي نياز است .

توحيد : روح و جان دعوت همه انبياء است .

هستي به يك سو و در يك جهت در حركت اند .

ورود به قلعه ايمان بدون توحيد ممكن نيست .

توحيد : اساسي ترين اصل همه اديان آسماني است .

صمد : يعني نفوذناپذير ، خلل ناپذير و تغيير ناپذير ، خدا يكتاست ، صحنه آفرينش ميدان تنازع نيست ، همه هستي ناشي از يك اراده است .

لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد

او نه چيزي را زائيده و نه از چيزي زاده شده است و هرگز براي او همتا نبوده است .

بندگي و ربوبيت فقط ميان انسان و خداست .

قلمرو حكومتش را ميان كسي ديگر نمي توان تقسيم كرد .

همه پندارهاي خرافه اديان تحريف شده را شرك آميز معرفي مي كند .

او پديده نيست كه زائيده كسي باشد ، و نه هم انديشه تا زائيده سيستمي باشد .

در اين سوره ايده توحيد كه در سراسر قرآن به بيان هاي گوناگون بازگو شده در اين سوره به صورت فشرده آمده است .

ركوع

سبحان ربي العظيم و بحمده

پاك و پيراسته است خداوندگار بزرگ من و من او را ستايش مي كنم .

ركوع و سجود  طولاني ما ابليس را عصباني مي كند .

ركوع : تجسم ادب خاص بنده در برابر پرودگار است .

ركوع : نمايشگر و نمودار خضوع انسان است در برابر خدا .

ركوع : هماهنگي گفتار شخص با عمل و بندگي او را به نمايش مي گذارد

ركوع : نشانه ادب است و سجود نشانة قرب به خدا، تا ادب را خوب انجام ندهيم آمادة قرب نمي شويم .

در ركوع بايد گردن كشيده باشد تا رمز اين باشد كه من ايمان آورده ام گر چه سرم در راه او برود .

ركوع : راهي براي توبه و عذرخواهي بدرگاه حق است .

سجود

سبحان ربي الاعلي و بحمده

پاك و پيراسته است خداوندگار من كه برترين است

سجده : بهترين حالت انسان در برابر خداوند است .

سجده : بهترين راه براي نزديكي به خداست .

سجده : روح خودخواهي و غرور را از بين مي برد .

سجده : انسان را همگام و هماهنگ با كل هستي مي سازد .

سجده : عاليترين درجه بندگي است .

سجده : برتربت حسين (ع) يعني نماز همراه ولايت و شهادت

سجده : فروتني برتر از ركوع است ، در سجده قامت خميده هم فرو مي ريزد .

به خاك افتادن خود ، نشانة بي ريائي ، همسان زمين هموار و بي غرور بودن است .

با ذكر سجده ، همه چيز را جز خداوند فراموش كردن و تنها به ستايش او دل دادن است .

سجده : وجه تمايز فرشتگان و شيطان را نشان مي دهد .

دو سجده : به خاك افتادن نشان از حيات و ممات از خاك آمدن و به دل خاك رفتن ، و از خاك برآمدن براي زندگي آخرت .

قنوت

ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار

پروردگارا! به ما در دنيا و آخرت خوبي بده و ما را از عذاب و آتش نگهدار

قنوت : صميمت و اشتياق را نشان مي دهد.

قنوت : دعا است و اگر دعا نبود ، عبادت بي روح بود .

نماز ، سخن گفتن با خداست و قنوت درد دل كردن و اعلام نياز كردن است .

قنوت : نشان دادن دست خالي خود است و واسطه قرار دادن آنان كه خدا دوستشان دارد .

بايد با كسي راز و نياز كرد كه خود نيازي نداشته باشد او جز خداوند نمي تواند باشد .

ابوذر از پيامبر (ص) سئوال كرد : كدام نماز بهتر است ؟ حضرت فرمودند : نمازي كه قنوتش طولاني است .

ذكر تسبيح

سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبر

پاك و منزه است خدا ، ستايش مخصوص اوست ، معبودي بجز خدا نيست ، و خدا بزرگترين است

خداوند منزه از ظلم است (عدل)

خداوند منزه از شريك است ( توحيد)

خداوند منزه از آفرينش پوچ و باطل است (معاد)

دانستن اين خصوصيت ها تلقي درستي از توحيد است .

تسبيح الهي ريشة تمام عقايد و تفكرات صحيح اسلامي است .

خداوند از بي هدفي و رها كردن مردم مبراست .( نبوت و امامت)

تكرار جملات فقط براي معرفت ذهني نيست بلكه بايد تعهد و حركت پديد آورد .

تشهد

اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له

گواهي مي دهم كه معبودي جز او نيست و او را شريكي براي الوهيت نيست .

لا اله الا الله : اولين شعار همة انبياء است .

لا اله الا الله : مرز ميان كفر و اسلام است .

عبوديت است كه پيامبر را به معراج مي برد .

شهادت به توحيد و رسالت پيامبر(ص) قبول جاودانگي رسالت است .

بندگي بالاترين مقام انبياء بلكه مقدمة رسالت و نبوت است .

شهادت به يگانگي خدا و حاكم بودن روح توحيد از ابتدا تا انتها در نماز .

لا اله الا الله : دژ محكم الهي است كه هر كس در آن داخل شود از عذاب در امان است .

تشهد

و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آل محمد

شهادت مي دهم كه محمد بنده و پيام آور اوست . سلام و درود بر محمد و خاندان پاك او باد .

صلوات : نشانه محبت و وفاداري ما به پيامبر و خاندان اوست .

صلوات : نفاق را از بين مي برد .

شهادت به توحيد ، قبول همة تعهداتي است كه بر اين دو عقيده مترتب است .

نمازگزار با درود بر محمد (ص) و خاندان پاك او پيوسته روح خود را با ايشان آگاه مي سازد .

نمازگزار نمودارهاي غيبي مكتب را در برابر خود مي بيند تا راه عوض نشود و گمراه نگردد .

سلام

السلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته . السلام علينا و علي عباد الله الصالحين . السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سلام كمال است كه ترك آن نشانه بخل است .

با تكبير الاحرام از خلق بريده ايم و به خالق پيوستيم .

در پايان نماز با سلام دادن از آسمان فرود آمده در ابتدا به پيامبر (ص) سپس به همة انبياء و اوصيا گذشته و امامان معصوم(ع) سلام مي كنيم .

در دين اسلام خود را با بندگان صالح خدا پيوند مي دهيم .

آنگاه بر مؤمنان همراه خود در زمان خاص مي رسيم و سلام مي كنيم .

در سلام نماز ، سلسله مراتب مراعات شده زيرا ابتدا به رسول ، انبياء و اوصياء ، صالحان و مؤمنان سلام مي كنيم .

سلام نامي از نامهاي خداست .

سلام كفاره گناهان و افزاينده حسنات است .

سلام دعوت به صلح و آشتي است .

سلام خوش آمدگويي اهل بهشت است .

سلام پذيرائي شب قدر است .

سلام اظهار محبت و نشانه تواضع است .

ثواب مؤذن

قال رسول الله (ص)

‹‹ يُغفَرُ لِلْمَؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطبٍ وَ يا بِسٍ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَّلي بَاَذانِهِ حَسَنَهٌ .››

پيامبر اكرم (ص) فرمود :

‹‹ بخشيده مي شود براي مؤذن به مقداري كه صدايش برسد و چشمش كار كند و هر تر و خشكي او را تصديق مي كنند و براي او در برابر هر كسي كه با اذان او به نماز مي ايستد حسنه اي منظور مي گردد .››

(بحارالانوار ج 84 ، ص 104)

فضيلت نماز اول وقت

قال رسول الله (ص)

لايَزالُ الشَّيطانُ ذَعِرًا مِنَ المُؤمِنِ ما حافَظَ عَلَي الصَّلواتِ الخَمْسِ لِوَقْتِهِنَّ فَاِذا ضَيَّعُنَّ تَجَرّأ عَلَيهِ فَاَدْخَلَهُ فِي العَظائِم .

پيامبر اكرم (ص) فرمود :

شيطان تا زماني از مؤمن مي ترسد كه به نمازهاي پنجگانه توجه كند و در سر وقت نمازها را بجاي آورد ، اما هنگامي كه وقت نماز را ضايع كرد ، بر او جرأت پيدا مي كند و او را در گناهان بزرگ مي اندازد .

( وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 18)

فضيلت نماز جماعت

قال رسول الله (ص)

صَلاةَ الرَّجُل فِي جَماعَةَ خَيرٌ مِنْ صَلاتِهِ في بَيتِهِ اَربَعينَ سَنَةً . قيلَ : يا رَسُولَ اللهِ ! صَلوةُ يَومٍ ؟ فَقالَ : صَلوةُ واحِدَةِ

رسول خدا (ص) فرمود :

نماز خواندن انسان به جماعت بهتر است از نمازهايي كه چهل سال در خانه خوانده شود  . عرض كردند يا رسول الله ! نماز يك روز؟ حضرت فرمود : بلكه يك نماز

(وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 374)

نماز جماعت : نشانه همبستگي و وحدت است.

نماز جماعت : ملاقات حضرت حق به صورت جمع نه متفرق

نماز جماعت : صف آرائي جمعي در مقابل شيطان