کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره)»

 بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

كميته امداد امام خميني(ره) براساس انديشه و تفكر ديني و فقهي حضرت امام خميني(ره) و به دست ايشان با هويتي ديني و مردمي، جهادي، عام‌المنفعه و غير انتفاعي تأسيس شد تا پيام آور فرهنگ احسان، ايثار، انفاق و نيكوكاري در جامعه‌ي اسلامي بوده و غيرت و كرامت انساني را در حمايت از محرومان حفظ كند.


ماده یک :

نام كميته امداد امام خميني(ره) در اين اساسنامه به اختصار امداد امام ناميده مي‌شود.


ماده دو :

هدف از تشكيل امداد امام، توانمندسازي و شكوفايي استعدادها و تأمين خوداتكايي، تقويت و رشد ايماني و اعتقادي نيازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعي، حمايتي، فرهنگي و معيشتي به آنان مي‌باشد.


ماده سه :

امداد امام داراي شخصيت حقوقي ومقررات مالي و اداري و استخدامي مستقل است كه تحت نظارت عاليه‌ي مقام معظم ولايت مطلقه فقيه و طبق مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود.


ماده چهار :

مركز اصلي امداد امام تهران است كه مي‌تواند در ساير نقاط داخل يا خارج از كشور شعباتي را طبق ضوابط تأسيس كند.

تبصره : ايجاد واحدهاي خارج از كشور طبق ضوابط ابلاغي دفتر مقام معظم رهبري خواهد بود.


ماده پنج :

امداد امام(ره) داراي تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران است.


ماده شش :
وظايف امداد امام عبارت است از :

1ـ بررسي و شناخت انواع محروميت‌هاي مادي و معنوي نيازمندان و تبيين آنها و شناسايي افراد و خانواده‌هاي لازم‌الحمايه در شهر، روستا و عشاير.

2ـ پيشنهاد خط مشي، سياست‌هاي اجرايي و طرح و برنامه‌هاي مؤثر براي رفع محروميت‌ها در ابعاد مختلف به مراجع ذيربط با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي مردمي، ديني و قانوني.

3ـ فراهم آوردن امكانات لازم به منظور توانمندسازي، خوداتكايي، استقلال اقتصادي افراد و خانواده‌هاي نيازمند از طريق استعداد سنجي، مهارت آموزي، ايجاد اشتغال، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و اعطاي وام خدمات در حد توان.

4ـ ايجاد تسهيلات لازم در جهت سلامت خانواده‌هاي نيازمند و تأمين خدمات بهداشتي و درماني و اقدام به بيمه‌هاي درماني و اجتماعي آنان در حد امكانات و قوانين و مقررات مربوطه.

5ـ پرداخت نقدي و مساعدت‌هاي غيرنقدي از قبيل تأمين مسكن ، جهيزيه و كمك به ازدواج نيازمندان.

6ـ ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه به نيازمندان در چهارچوب ضوابط مصوب هيأت امناء امداد امام از طريق:

الف ـ ايجاد صندوق قرض‌الحسنه باجذب سپرده‌هاي مردمي.

ب ـ بهره‌گيري از امكانات ساير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه.

ج ـ بهره‌گيري از قرض‌الحسنه و تسهيلات بانك‌ها و مراكز دولتي.

د ـ استفاده از ساير ظرفيت‌هاي قانوني.

7ـ ارائه خدمات فرهنگي به افراد و خانواده‌هاي نيازمند و ارتقاء باورهاي ديني و سبك زندگي اسلامي آنان از طريق فعاليت‌هاي آموزشي، تربيتي با بهره‌گيري از ظرفيت حوزه‌هاي علميه و ديگر مراكز فرهنگي.

8ـ صيانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددكاري و حمايت‌هاي لازم حقوقي و قضايي از افراد و خانواده‌هاي نيازمند.

9ـ انتقال تجربيات و راهكارهاي رفع فقر و كمك به نيازمندان ديگر كشورها در چهارچوب سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران.

10ـ ترويج و احياء فرهنگ احسان و نيكوكاري واكرام ايتام و نشر سنّت‌هاي حسنه‌ي اسلامي، جذب و جلب ، تمركز و مديريت زكوات، صدقات، انفاقات، اعانات و درآمد موقوفات حمايتي و توانمندسازي كه به نام امداد امام وقف مي‌شود و مصرف آنها در جهت رفع انواع محروميت‌هاي نيازمندان مطابق ضوابط اسلامي.

11ـ ارتباط و هماهنگي با مؤسسات خيريه و تشكل‌هاي نيكوكاري مردمي داخل و خارج از كشور به منظور تعامل و تبادل تجربه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آنها در جهت انجام حمايت‌هاي مادي و معنوي از محرومان با تقويت و گسترش مشاركت مردمي.

12ـ ايجاد ساز و كار قانوني به منظور هماهنگي و سامان‌دهي نظارت برحسن عمل مؤسسات خيريه رسمي مرتبط با فعاليت‌هاي امداد امام.

13ـ انجام مأموريت‌هايي در چهارچوب اهداف و وظايف امداد امام كه توسط مراجع قانوني تعيين و تأمين اعتبار مي‌شود.


ماده هفت:

دارايي‌هاي امداد امام عبارت است از خالص كليه‌ي دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و حقوق مادي و معنوي كه به امداد امام واگذار شده و مي‌شود يا از محل منابع مالي تأمين شده يا خواهد شد و در دفاتر امداد امام ثبت گرديده يا خواهد گرديد كه مجموعاً اموال ولي فقيه محسوب مي‌گردد.

تبصره : هرگونه نقل و انتقال در دارايي‌ها و اموال و املاك و افزايش يا كاهش سرمايه براساس آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت امناء توسط رييس امداد امام انجام خواهد شد.


ماده هشت:
منابع مالي امداد امام عبارت است از:

الف ـ عنايات مقام معظم رهبري مدظله العالي.

ب ـ اعتبارات و كمك‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ هدايا و كمك‌هاي مردمي، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهاي داخل و خارج از كشور.

د ـ صدقات، نذورات، زكوات، انفاقات، هبه و ثلث و موقوفاتي كه به نام امداد امام وقف مي‌شود.

هـ ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌ها و مؤسسات وابسته براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي.

و ـ فروش اموال ( منقول و غيرمنقول).


ماده نه:
ارکان امداد امام عبارت است از:

الف ـ هيأت امناء

ب ـ رييس امداد امام

ج ـ حسابرس و بازرس ( ركن نظارتي)


ماده ده:

‌هيأت امناء مركب از 5 تا 7 نفر است كه به انتخاب و حكم مقام معظم رهبري مدظله‌العالي براي مدت پنج سال تعيين مي‌گردند.

تبصره 1 : هيأت امناء در اولين جلسه از بين اعضاي خود دو نفر را به عنوان رييس و نايب رييس انتخاب مي‌كند.

تبصره 2 : هيأت امناء داراي دبيرخانه‌اي است كه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي آن طبق آيين نامه‌ي مصوب ايشان تعيين مي‌گردد.

تبصره 3 : هيأت امناء فردي را به عنوان دبير انتخاب مي‌كند.

تبصره 4 : هيأت امناء با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن متناسب با تعداد اعضاء با رأي موافق حداقل 3 يا 4 نفر از اعضاء تصويب مي‌شود.


ماده یازده :
وظايف و اختيارات هيأت امناء عبارت است از:

1ـ پيشنهاد رييس امداد امام از ميان اعضاء خود به مقام معظم رهبري مدظله العالي جهت تأييد و صدور حكم توسط معظم له.

2ـ بررسي تغييرات لازم در اساسنامه و پيشنهاد آن به مقام معظم رهبري مدظله العالي .

3ـ پيشنهاد سياست‌هاي كلان جهت تصويب مقام معظم رهبري مدظله العالي.

4ـ بررسي و تصويب سياست‌ها و خط مشي‌هاي امداد امام به پيشنهاد رييس امداد امام.

5ـ بررسي و تصويب تشكيلات، شرح وظايف كلان واحدهاي سازماني امداد امام با رويكرد مديريت جهادي و مردمي به پيشنهاد رييس امداد امام براساس ضوابط ابلاغي دفتر مقام معظم رهبري.

6ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه ی سالانه امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به پیشنهاد رییس امداد امام .

7ـ رسیدگی به گزارش عملکرد سالانه امداد امام و تأیید آن جهت ارایه به مقام معظم رهبری (مدظله العالی).

8ـ استماع گزارش رییس امداد امام و تصویب صورت های مالی و عملکرد براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

9ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.

10ـ تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات وابسته به پیشنهاد رییس امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.

11ـ تأیید قائم مقام رییس امداد امام با پیشنهاد وی.

12ـ تعیین حق الزحمه رییس امداد امام، قائم مقام ایشان و دبیر هیأت امناء.

13ـ نظارت برحسن اجرای اوامر و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مصوبات هأت امناء.

14ـ تأیید، ایجاد یا انحلال دفاتر و واحدهای اصلی.


ماده دوازده:

وظایف رکن نظارتی امداد امام و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته آن برعهده معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است.


ماده سیزده:

رییس امداد امام به پیشنهاد هیأت امناء و حکم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مدت 5 سال منصوب و بالاترین مقام اجرایی امداد امام محسوب می شود. تمامی مجتمع ها، شرکت ها، مؤسسات، واحدهای تابعه و وابسته امداد امام (اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی) زیر نظر رییس امداد امام اداره خواهد شد. ایشان مسئول اجرای کلیه ی امور و هدایت فعالیت ها و حفظ حقوق و منافع امداد امام است و وظائف خود را در چارچوب منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)و این اساسنامه و مصوبات هیأت امناء به انجام می رساند.


ماده چهارده:
وظایف و اختیارات رییس امداد امام عبارت است از:

1ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر تشکیلات به هیأت امناء جهت تصویب.

2ـ نمایندگی امداد امام در کلیه ی مراجع و امضاء اسناد و اوراق بهادار تعهدآور.

3ـ تهیه و تنظیم اهداف، سیاستها، خط مشی ها، برنامه های میان مدت و بلند مدت و بودجه ی سالیانه ی امداد امام برای پیشنهاد به هیأت امناء جهت بررسی و تصویب.

4ـ ارایه گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه امداد امام به هیأت امناء جهت بررسی و تصویب.

5ـ تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر ضوابط و مقررات کلان مورد نیاز امداد امام برای پیشنهاد به هیأت امناء جهت بررسی و تصویب.

6ـ نصب و عزل معاونین و مدیران کل استان ها، رؤساء و اعضاء هیأت مدیره مجتمع ها، شرکت ها، مؤسسات و واحدهای تابعه اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی با رعایت سیاست های مصوب هیأت امناء.

7ـ تعامل با سایر نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در جهت تأمین اهداف امداد امام.

8ـ تخصیص اعتبارات مصوب، وصول مطالبات، پرداخت دیون و عقد قراردادهای مورد نیاز با حق تفویض اختیار.

9ـ حفظ امکانات امداد امام و استیفای کلیه ی حقوق مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامه ی هر نوع دعوی نزد مراجع ذیصلاح و صلح و ساز و ارجاع امر به داوری با حق توکیل.

10ـ اعطای وام و استقراض و تحصیل هر نوع اعتبار در چهارچوب اساسنامه و برنامه و بودجه و سیاست های مصوب هیأت امناء.

11ـ پذیرش نذورات، تبرعات، زکوات، صدقات، موقوفات، هبه، هدایا و کمک های داخلی و خارجی برای امداد امام.

تبصره: پذیرش هبه و هدایا و کمک ها در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت امناء خواهد بود.

12ـ افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده ی مورد نیاز در بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج از کشور و نگهداری حساب های امداد امام و صدور مجوز افتتاح حساب برای مؤسسات و سازمان های وابسته.

13ـ تأیید، صدور و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی.

14ـ تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور اجازه پرداخت تعهدات بودجه ای، هدایا و سایر درآمدها در چهارچوب برنامه و بودجه ی مصوب.

15ـ رییس امداد امام می تواند نسبت به معرفی فردی به عنوان قائم مقام به هیأت امناء اقدام نماید.

تبصره: قائم مقام پس از تأیید هیأت امنائ با حکم رییس امداد امام منصوب و در چارچوب اختیاراتی که از سوی رییس امداد امام به ایشان تفویض می گردد، انجام وظیفه می نماید. اسناد مالی حساب خزانه ای امداد امام با امضای رییس یا قائم مقام امداد امام و معاون مربوطه و مهر امداد امام صادر خواهد شد.


ماده پانزده:

سال مالی امداد امام از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می پذیرد.

تبصره 1: حساب های سالانه، کمک ها و اعتبارات دولتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات هیأت امناء تهیه و تنظیم می گردد.

تبصره 2: صورت حساب های مالی و محاسباتی و یادداشت های همراه و اعتبارات مربوط به ولی فقیه و درآمدهای اختصاصی امداد امام مطابق ضوابط مربوطه توسط رییس امداد امام تهیه و به همراه گزارش عملکرد سالانه به هیأت امناء ارایه می گردد.

تبصره 3: گزارش عملکرد سالانه و گزارش های سالیانه ی مالی و محاسباتی (موضوع تبصره 2) می بایستی توسط رییس امداد امام حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به بازرس (حسابرس) ارایه و گزارش بازرسی حداکثر تا پایان مهرماه به هیأت امناء تحویل گردد و حداکثر تا پایان آبان ماه همان سال به تصویب هیأت امناء برسد.

تبصره 4: تصویب عملکرد و حساب های امداد امام (موضوع تبصره 2 و 3) توسط هیأت امناء به منزله ی ارایه مفاصا حساب به رییس امداد امام است.

تبصره 5: یک نسخه از گزارش مصوب عملکرد و حساب های سالانه مالی و محاسباتی امداد امام با امضاء رییس هیأت امناء به محضر مبارک مقام معظم رهبری(مدظله العالی)ارسال می گردد.


ماده شانزده:
محدودیت ها:

الف – معاملات امداد امام با اعضاء هیأت امناء، رؤساء و مدیران و اقارب سببی و نسبی آنها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم ممنوع خواهد بود.

ب – انجام فعالیت ها و معاملات نظیر وظایف امداد امام برای مدیران و مسؤولین آن ممنوع است.


ماده هفده:

انحلال امداد امام صرفاً با حکم مقام معظم رهبری (مدظله العالی)قابل انجام خواهد بود.


ماده هجده:

اساسنامه ی اولیه کمیته ی امداد امام خمینی (ره) که در تاریخ 1366/3/20 تنظیم و به توشیح رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) رسیده است با اذن مقام معظم رهبری حضرت آیت االله العظمی خامنه ای(مدظله-العالی)در تاریخ 1380/9/29 با تغییراتی به توشیح معظم له رسید و مجدداً در تاریخ 1394/1/15 بازنگری و در 18 ماده و 13 تبصره مورد تأیید ایشان قرار گرفت.