کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی»
پذیرش معلولین انقلاب و خانواده شهدا که دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشند
14/03/1359

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مورخ 14/3/59 بنا به پیشنهاد 334/200 مورخ 16/2/59 وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط با فرمان شماره

امام در زمینه پذیرش معلولین انقلاب و خانواده شهدا که دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشند و با توجه به مصوبه شورای انقلاب در جلسه عمومی مورخ 16/11/58 و پیرو پیشنهاد شماره 653 مورخ 20/10/58 کمیته امداد امام , ضوابط و شرایط خاص این امر را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده یک – کلیه معلولین انقلاب و فرزندان شهدا که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و آمادگی و علاقه به ادامه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را دارند به وسیله بنیاد شهید شناسایی و به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می شوند.

تبصره – بنیاد شهید برای معلولین انقلاب و فرزندان شهدا پس از اطمینان کامل و محرز بودن وابستگی بلافصل آنان به شهید ویا معلول شدن آنان در ارتباط با انقلاب اسلامی ایران , پرونده فرهنگی خاصی ترتیب داده و شورایی مرکب از افراد متخصص و نماینده سازمان سنجش آموزش کشور به منظور مصاحبه و معاینه آنان تشکیل می شود .

ماده دو – سازمان سنجش آموزش کشور ترتیبی می دهد که کلیه معرفی شدگان این بنیاد در امتحانات ورودی سراسری جهت پذیرش دانشجو شرکت نمایند .

ماده سه – سازمان سنجش آموزش کشور کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش فرزندان شهدا و معلولین انقلاب متشکل از اراده متخصص و با حضور نماینده بنیاد شهید جهت رسیدگی به وضعیت آن گروه از معرفی شدگان که نتوانسته اند به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه یابند تشکیل می دهد و این کمیته پس از رسیدگی لازم با توجه به نمرات حاصل از شرکت در امتحان و استعداد و علاقه داوطلبان مزبور وسایر ضوابط و شرایط رشته های تحصیلی آموزش عالی آنان را به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی خواهد نمود .

ماده چهار – معلولین انقلاب و فرزندان شهدا که دارای درجه تحصیلی فوق دیپلم می باشند با توجه به موارد فوق و شرایط مشابه بایستی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که از مقطع تحصیلی فوق دیپلم دانشجو می پذیرند معرفی شوند .

تبصره - سازمان سنجش برای منظورهای فوق به کمک دانشگاه ها و مدارس عالی کشور سهمیه هر واحد آموزش عالی را با توجه به نزدیک بودن محل ادامه تحصیل به محل سکونت فرد معرفی تعیین می نماید.
بزرگداشت شهدا و مجروحین انقلاب
مرجع : کمیته امداد امام خمینی – شماره 2204/ د – تاریخ ابلاغ 18/11/1358
--------------------------------------------------------------------------------


16/11/1358

شورای اسلامی جمهوی اسلامی ایران در جلسه عمومی 16/11/58 بنا به پیشنهاد شماره
653- مورخ 20/10/58 آن کمیته به منظور بزرگداشت شهدا و مجروحین انقلاب مراتب زیر به تصویب رسید .

1- صدور کارت شناسایی برای زن و فرزند و پدر و مادر شهدای انقلاب و شخص مجروح انقلاب از طرف کمیته امداد امام خمینی .

2- صدور بیمه نامه درمانی برای درمان رایگان صاحبان کارت بالا.

3- اولویت در استخدام و اشتغال با تساوی شرایط شغلی .

4- تسهیل ثبت نام در مدارس و دانشگاه ها , برطبق آیین نامه ای که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تدوین و به شوای انقلاب پیشنهاد خواهد کرد .

5- تخفیف 50% در بلیط هواپیما و قطار و اتوبوسهای دولتی .

6- الویت دردادن وام مسکن و تعمیر آن , خارج از نوبت حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال .

7- پخش برنامه های جالب در گرامی داشت شهدا و مجرحین انقلاب از رادیو و تلویزیون در اوقات مناسب .

8- انتشار تمبر یادگار شهیدان و مجرحان انقلاب به وسیله وزارت پست و تلگراف .

9- پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای طرح خود کفایی خانواده های شهیدان و مجروحان عزیز انقلاب در بودجه سال 1359.
لایحه قانونی راجع به تخصیص اعتبارات لازم برای انجام وظایفی که به موجب فرمان امام خمینی به عهده بنیاد
لایحه قانونی راجع به تخصیص اعتبارات لازم برای انجام وظایفی که به موجب فرمان امام خمینی رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به عهده بنیاد شهید محول گردیده است .

--------------------------------------------------------------------------------

مصوب 27/1/59

ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود اعتبارات لازم برای انجام وظایفی که به موجب فرمان امام خمینی رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به عهده بنیاد شهید گذارده شده است از محل اعتبارسال 1359 مربوط به نهادهای انقلابی تخصیص دهد تا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار بنیاد مزبور گذارده شود . مصرف اعتبارات مذکور تابع مقررات مربوط به نهادهای انقلابی خواهد بود .

بدین ترتیب آن بخش از وظایف کمیته امداد که بنیاد شهید اجرای آن را به عهده گرفته است با اعتبار مربوط از کمیته امداد حذف خواهد شد .
لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده یا به درجه شهادت نایل شده یا می شوند.

--------------------------------------------------------------------------------

مصوب 27/12/1358

ماده واحده – تبصره زیر به لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانوت تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده و یا به درجه شهادت نایل شده یا می شوند مصوب 21/9/58 اضافه می شود :

تبصره – کارکنان اتاق اصناف که در جریان انقلا ب شهید و یا از کارافتاده شده باشند درصورت تایید کمیته امداد امام در هر مورد مشمول مقررات این قانون می گردند .