کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« معرفی سیستم جامع حمایتی و توانمندسازی »

پروژه سیستم جامع حمایتی و توانمندسازی پروژه ایست منحصر به فرد که علیرغم پیروی از اصول نظامهای حمایتی و تامین اجتماعی اختصاصا به منظور یکپارچگی، روانسازی و بهینه سازی امور حمایتی و توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی (ره) طراحی و پیاده سازی خواهد شد. از اینرو میتوان این سیستم را یک سیستم بومی شده مبتنی بر اصول و قواعد نظامهای تامین اجتماعی و مقررات خاص کمیته دانست. پروژه در دو فاز کلی طراحی و تحلیل فرایندها و پیاده سازی و استقرار نرم افزار به اجرا در خواهد آمد. مزایای چنین رویکردی به وجود آمدن یک چارچوب و پلت فرم برای نرم افزار نهایی ایت. از سوی دیگر، به جهت درگیر بودن بدنه مدیریتی و کارشناسی کمیته در مراحل طراحی و تحلیل سیستم و فرایندها، چارچوب طرح برای تبدیل شدن به نرم افزار از حداکثر غنای ممکنه برخوردار خواهد بود.

نکته دیگر در طراحی سیستمهای جامع آنست که گاه تیمهای کاری طراحی و پیاده سازی در فازهای زمانی جداگانه مشغول به کار میشوند. در این روشها خطر خلاء اطلاعاتی بین طرح و نرم افزار وجود خواهد داشت. در این پروژه تیم نرم افزار و تیم طراحی در کنار هم خواهند بود. در واقع در مراحل طراحی و تحلیل، معماران سیستم و برنامه نویسان نکات اجرایی و تنگاهای عملیاتی را در طرح لحاظ مینمایند و تیم طراح در مرحله پیاده سازی با نقش نظارتی ضامن تطابق اجرا و عملیات با طرح خواهند بود.

راهبری و نظارت کارفرما، ارتباط تنگاتنگ ناظر کارفرما با تیم پروژه، دانش وسیع بدنه مدیریت و کارشناسی کمیته به همراه همکاری بی بدیل مدیران و کارشناسان واحدهای حمایتی، انتقال دانش سازمانی به تیم پروژه، بسترسازی و تسهیل امور توسط فرد فرد کارکنان سازمان و به ویژه مدیران محترم و نیز ساختار علمی و عملیاتی کار که فوقا توضیح داده شد، در مجموع پروژه را به پروژه ای جامع و منحصر به فرد در حوزه تامین اجتماعی کشور تبدیل نموده است.

مدیریت پروژه مبتنی بر اصول و دانش مدیریت پروژه تدوین شده که مفصلا در سند مدیریت پروژه توضیح داده شده است. به طور خلاصه می توان از زیر پروژه های مدیریت یکپارچگی، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع سازمانی، مدیریت مخاطرات و مدیریت ارتباطات به عنوان اجزاء مدیریت پروژه نام برد. دلیل دخیل بودن دانشهای نوین و متنوع در مدیریت پروژه، اهمیت، مقیاس، منحصر به فرد بودن و جایگاه ویژه آن نه تنها در کمیته، بلکه در نظام تامین اجتماعی کشور می باشد