کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« حمايت از آسيب ديدگان ناشي از حوادث »

امام صادق (ع) فرمود :

آنكس كه در رفع حوائج برادران خود بكوشد، ضرري را از آنان دفع كند يا سودي را براي آنان جلب نمايد، خداوند گامهاي او را در روزي كه قدمها مي‌لغزد حفظ مي‌كند.

جبران بخشي از زيانهاي مالي و خسارتهاي وارده به آسيب ديدگان، ناشي از حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي، نظير آتش سوزي، سيل، زلزله، صاعقه، طوفان، رانش زمين و انفجار، مدتهاست كه در دستور كار اين نهاد قرار دارد. اين مهم بخصوص در رابطه با مددجويان تحت حمايت از اولويت بالايي برخوردار است. مراحل انجام كار (در خصوص مددجويان خسارت ديده) :

1ـ اخذ مدارك مورد نياز از متقاضي

2ـ اعزام مددكار پرسشگر به محل وقوع حادثه

3ـ پرداخت خسارت پس از وصول اعتبار در صورت احراز شرايط استحقاق


مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضانامه كتبي

2ـ تصوير گزارش واقعه كه مورد تأييد مراجع ذيصلاح باشد (نيروي انتظامي، آتش نشاني، شهرداري شهر و

روستا و...)

3ـ استشهاد محلي مبني بر صحت وقوع حادثه


مراحل انجام كار در خصوص ساير خسارت ديدگان :

كشور ايران يكي از حادثه خيز ترين كشورهاي جهان است. هر ساله شاهد بروز حوادثي نظير سيل، زلزله، طوفان و... هستيم و متأسفانه در اغلب اين حوادث، هموطنان ما دچار خسارتهاي مالي و جاني فراواني مي‌شوند. هنگام بروز چنين وقايعي كميته امداد امام خميني(ره)،‌همه توان و امكانات خود را براي جلب و هدايت كمكهاي مردمي و امداد رساني به آسيب ديدگان بسيج مي‌كند.