کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« كمك به آزادي زندانيان نيازمند »

پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند :

كسي كه به برادر مسلمان خود كمك كند و او را از غم و اندوه برهاند، خداوند براي او ده حسنه مي‌نويسد و ده گرفتاري را از وي برطرف مي‌نمايد و در روز قيامت شفاعت ده نفر را از او قبول مي‌كند.


كميته امداد امام خميني(ره) از سال 1366 براي كمك به جبران ديه يا جريمه زندانيان معسر و آبرومندي كه فاقد سابقه سوء كيفري بوده و در اثر حادثه (تصادف، ورشكستگي، حوادث طبيعي و...) متحمل خسارت شده يا موظف به پرداخت ديه شده‌اند، اقدامات مؤثري را با مشاركت و حمايت دستگاههاي ذيربط و افراد خير و نيكوكار بانجام رسانده و زمينه استخلاص و بازگشت به آغوش گرم خانواده بسياري از آنان را فراهم نموده است.

فقط زندانيان آبرومندي كه مرتكب جرايم عمد نشده و داراي سابقه ارتكاب جرم و محكوميت كيفري نيستند و از طرفي بدليل عسرت و تنگدستي، استطاعت پرداخت ديه يا جريمه نقدي را ندارند، از شمول اين خدمات برخوردار مي‌گردند.


مراحل پرداخت وام به محكومين نيازمند :

1ـ تشكيل پرونده وام در شاخه‌هاي تابعه كميته امداد امام خميني(ره) با اخذ مدارك لازم از زنداني و فرمهاي مورد نياز كه توسط مسئولين زندان تكميل و به پرونده ملحق مي‌شود.

2ـ بررسي وضعيت معيشتي و بضاعت مالي زنداني و انعكاس آن در فرمهاي مربوطه

3ـ ارسال پرونده به اداره كل استان و اخذ استعلامهاي لازم از مراجع ذيربط، نظير دادگستري، اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و شركتهاي بيمه حسب مورد و نوع محكوميت

4ـ مذاكره با شاكيان پرونده و تلاش براي جلب رضايت آنان

5ـ طرح پرونده در كميسيون وام استان و تصميم گيري براساس نظريه تحقيق و مستندات پرونده

6ـ در صورت احراز شرايط و اجماع آرا اعضاي كميسيون، مبني بر پرداخت وام، مبلغ محكوميت تا سقف معيني با تصويب اعضاي كميسيون استان قابل پرداخت مي‌باشد و فراتر از آن نياز به نظر موافق و مجوز كميسيون وام مركز دارد

7ـ پرداخت وام با اخذ ضمانت معتبر پس از وصول اعتبار لازم


شرايط لازم

1ـ محكوم نيازمند آبرومندي كه به پرداخت ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي محكوم شده و بدليل عدم تمكن مالي قادر به پرداخت آن نمي‌باشد.

2ـ سپري شدن مهلت قانوني پرداخت ديه و يا احراز عدم توانايي زنداني در توديع وثيقه

3ـ نداشتن هرگونه منع قانوني كه منجر به عدم آزادي محكوم از زندان شود بنا به تأييد مديريت زندان

4ـ عدم محكوميت به جرائمي از قبيل فساد اخلاقي، شرارت و اعمال مخل نظم اجتماعي، اعتياد،‌جرائم مواد مخدر، قاچاق،‌عناد و ستيزه با نظام جمهوري اسلامي، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس،‌ارتشاء، قتل، ضرب و جرح عمدي

5ـ اولويت با خانواده‌هاي معظم شهداء، جانبازان و آزادگان، نيروهاي بسيحي و انتظامي، كاركنان دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي، مددجويان تحت حمايت دستگاههاي حمايتي، افراد شاخص، كساني كه خدمات ارزنده‌اي به جامعه ارائه داده‌اند، متأهلين، كساني كه به سن قانوني نرسيده‌اند، سالمندان و زنان مي‌باشند.


مدارك لازم :

1ـ درخواست كتبي متقاضي يا تقاضانامه

2ـ معرفي نامه مديريت زندان منظم به تقاضانامه

3ـ خلاصه اطلاعات مربوط به متقاضي وام ملصق به عكس وي

4ـ فتوكپي تمامي صفحات شناسنامه متقاضي و صفحه اول شناسنامه عائله تحت تكفل وي

5ـ يك نسخه از تصوير حكم قطعي و لازم الاجراء

6ـ تكميل فرمهاي مربوطه