کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« ارائه خدمات بهداشتي و بيمه خدمات درماني »

پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمود :

هر كس كه بيمار و ناتواني را در كارهايش ياري دهد، خداوند نيز او را در كارهايش ياري مي‌كند

عواملي نظير سوء تغذيه، عدم رعايت كامل مسائل بهداشتي و عدم دسترسي به امكانات ضروري درماني زمينه ابتلاء به بسياري از امراض و بيماريها را در ميان اقشار ضعيف و كم درآمد مساعد نموده است. از طرف ديگر بالا بودن تعرفه‌هاي درماني و هزينه‌هاي سرسام آور معالجه‌هاي پزشكي، امكان بهره‌مندي از خدمات بهداشتي و درماني را از آنان سلب مي‌كند، اجراي طرح پزشك خانواده بعنوان يك نظام بيمه‌اي نوين و برتر با بهره‌جويي از سيستم رايانه‌اي پيشرفته، سياست مؤثر و كارآمدي است كه كميته امداد امام خميني(ره) براي رفع مشكلات درماني مددجويان تحت حمايت خود اتخاذ نموده است.


ليست خدمات درماني قابل ارائه در قالب طرح پزشك خانواده :

1ـ تخصيص كد 13 رقمي رايانه‌اي به اعضاي خانواده و صدور كارت بيمه خدمات درماني براي آنان بعنوان نخستين اقدام پس از تحت حمايت قرار گرفتن

2ـ معرفي بيمه شدگان به پزشك متعهد، با تجربه و داراي حسن شهرت به انتخاب مددجو، بعنوان پزشك خانواده كه مطب وي در نزديكي محل سكونت مددجو قرار دارد

3ـ در فرآيند مداوا و معالجه بيمار چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، پزشك خانواده مي‌تواند با صدور برگ ارجاع، بيمار را به يكي از اطباء متخصص يا مراكز درماني طرف قرارداد ارجاع نمايند.

4ـ پرداخت هزينه درماني بيماراني كه بصورت اورژانس تحت مداوا قرار گرفته‌اند.

5ـ صدور معرفي نامه تقبل هزينه‌هاي بيمارستاني براي بيمه شدگان بستري شده و يا نيازمند بستري.

6ـ اخذ پذيرش از مراكز درماني خارج از استان براي بيماراني كه امكان معالجه آنان در مراكز درماني استان فراهم نيست و صدور معرفي‌نامه تقبل هزينه‌هاي درماني براي آنان

7ـ پرداخت هزينه درماني بيماراني كه بر حسب ضرورت خارج از سيستم ارجاع از طريق مراكز درماني غيرطرف قرارداد خدمات دريافت كرده‌اند بعنوان خسارت متفرقه.

8ـ پذيرش بيماران معرفي شده از ساير استانها و معرفي آنان به مراكز درماني طرف قرارداد و پيگيري امر مداواي آنان.

9ـ پرداخت هزينه خدمات درماني ويژه (مانند : پرداخت فرانشيز، هزينه سفر و اقامت، تفاوت تعرفه، تهيه لوازم و تجهيزات پزشكي مورد نياز، هزينه كفن و دفن بيماران فوتي، اياب و ذهاب، لوازم و تجهيزات توانبخشي و امثالهم)

شرايط لازم براي دريافت خدمات درماني ويژه :

1ـ داشتن كارت بيمه خدمات درماني كميته امداد امام خميني(ره) كه داراي تاريخ اعتبار باشد.

2ـ تأييد مسئول درمان يا رئيس شاخه

3ـ ارائه اسناد، مدارك و مستندات لازم


فهرست مدارك لازم براي دريافت هزينه‌هاي درماني ويژه و موردي :

مدارك مورد نياز براي موارد گوناگون، متفاوت است. آنچه كه معمولاً از بيمار مطالبه مي‌شود عبارتند از :

1ـ نسخه پزشك، متضمن تجويز وي براي ارائه خدمات ويژه

2ـ نتيجه انجام خدمات مذكور از مراكز مربوطه

3ـ صورت هزينه مربوطه

4ـ گزارش شرح خدمات انجام شده

5ـ امضاي رئيس بيمارستان براي خدمات بستري