کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« ارائه خدمات خودكفايي و اشتغال زايي »

امير المؤمنين علي (ع) فرمود :

خداوند مرد با حرفه و درستكار را دوست دارد.


اجراي طرحهاي خوداشتغالي و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي خانواده‌هاي نيازمند، با اتخاذ سياستهاي مؤثر و كارآمد، در رأس اهداف و برنامه‌هاي كميته امداد امام خميني(ره) قرار دارد و ارمغان آن تأمين عزت و كرامت خانواده‌ها و نيل به استقلال اقتصادي است. متولي اجراي اين برنامه بخش خودكفايي و اشتغال است و خدمات مشروحه ذيل را ارائه مي‌نمايد :

1ـ آموزش افراد واجد شرايط خانوار‌هاي تحت حمايت در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و صنايع دستي، با برگزاري كلاسهاي آموزشي و معرفي آنان به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و صنايع دستي

2ـ ارائه مشاوره‌هاي شغلي لازم در زمينه احراز فرصتها و موقعيتهاي شغلي مناسب

3ـ پرداخت تسهيلات اعتباري به نيازمندان بصورت وامهاي قرض الحسنه دراز مدت

4ـ نظارت مستمر بر حسن اجراي طرحهاي اشتغال

5ـ ارائه آموزشهاي تكميلي در حين اجراي طرحهاي اشتغال

6ـ بازاريابي و فروش توليدات طرحهاي خودكفايي با قيمت مناسب

7ـ احداث و يا تأمين فضاي مورد نياز براي اجراي طرحهاي خودكفايي با پرداخت وامهاي قرض الحسنه

8ـ معرفي متقاضيان نيازمند به بانكهاي عامل براي دريافت وام خوداشتغالي از محل تسهيلات تبصره‌هاي قانون بودجه و ساير تبصره‌هاي قانوني

9ـ معرفي زنان بي‌سرپرست روستايي به بانك كشاورزي براي دريافت وام خوداشتغالي از محل تسهيلات بانك مزبور تحت عنوان طرح حضرت زينب(س)


شرايط ارائه خدمات خودكفايي و اشتغالزايي

1ـ پرداخت وام خودكفايي و اشتغال به صورت قرض الحسنه بلندمدت

افراد واجد شرايط :

سرپرست خانواده‌هاي تحت حمايت، فرزندان فارغ التحصيل مددجويان، فرزندان مستقل مددجويان و خانواده‌هاي اقشار آسيب پذير نيازمند كه داراي شرايط زير باشند :

1ـ گواهي‌هاي فني و حرفه‌اي در رشته مورد درخواست

2ـ پروانه كسب براي رشته‌هاي مغازه داري و كسب

3ـ امكانات فضاي خودكفايي، خصوصاً براي طرحهاي دامداري و كسب

4ـ مدرك پايان خدمت نظام وظيفه براي فرزندان ذكور


مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضانامه يا درخواست كتبي

2ـ تصوير گواهي فني و حرفه‌اي يا پروانه كسب

3ـ تصوير كپي شناسنامه متقاضي و افراد تحت تكفل وي

4ـ تكميل فرمهاي مربوطه در محل امداد


2ـ ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي :

افراد واجد شرايط :

1ـ سرپرست و فرزندان واجد شرايط خانواده‌هاي تحت حمايت كه متقاضي اجراي طرح خودكفايي هستند.

2ـ مجريان در حال اجراي طرح خودكفايي براي آموزش تكميلي

3ـ ارائه گواهي فني و حرفه‌اي در پايان دوره به امداد

مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضانامه مبني بر تعيين رشته آموزشي مورد علاقه و آموزشگاه مورد نظر

2ـ تكميل فرمهاي مربوطه


3ـ احداث يا تعمير فضاي خودكفايي با پرداخت وام قرض الحسنه :

شرايط لازم :

افراد تحت حمايت متقاضي وام خودكفايي آن دسته از طرحهايي كه نياز به فضا دارند قبل از اجراي طرح و مجريان طرحهاي خودكفايي به شرط داشتن فضا يا احداث فضاي خودكفايي مورد نياز


مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضا نامه كتبي و تكميل فرمهاي مربوطه با تعيين نوع درخواست (تعمير يا احداث)

2ـ تصوير سند فضاي خودكفايي جهت تعمير

3ـ تصوير سند زمين جهت احداث فضا

4ـ ارائه اسناد تضمين مورد لزوم

4ـ معرفي به بانكهاي عامل جهت برخورداري از وام خود اشتغالي تبصره‌‌هاي قانون بودجه :

شرايط لازم :

كليه افراد تحت حمايت امداد و اشخاص نيازمند غير تحت حمايت كه داراي گواهي مهارت شغلي بوده و بدهي سررسيد شده به بانكها نداشته باشند، مي‌توانند از تسهيلات خود اشتغالي مزبور بهره‌مند گردند.

مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضانامه كتبي

2ـ تصوير گواهي مربوط به مهارت شغلي

3ـ فتوكپي شناسنامه متقاضي

4ـ تصوير مدرك پايان خدمت نظام وظيفه براي افراد ذكور

5ـ تكميل فرمهاي مربوطه

6ـ ارائه اسناد تضمين مورد لزوم