کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« ارائه خدمات مسكن و ساختمان »

امام صادق (ع) فرمود :

كسي كه خانه‌اي (مازاد بر نياز) داشته باشد و مؤمني به آن نيازمند باشد ولي صاحب خانه آن را در اختيار او قرار ندهد، خداوند مي‌فرمايد: اي فرشتگان، بنده‌ام به ديگر بندگانم بخل ورزيد از اينكه او در خانه‌اش مسكن گزيند، سوگند به عزت و جلالم هرگز او را در بهشت منزل نخواهم داد.


نياز به سرپناه و محلي امن براي آسايش و گذران زندگي از جمله نيازهاي فطري و اوليه انسانهاست. متأسفانه با وجود همه تلاشهاي بعمل آمده از اول انقلاب تاكنون، مشكل مسكن كماكان از عمده‌ترين مشكلات قشر محروم و كم درآمد مي‌باشد. يكي از برنامه‌هاي اساسي كميته امداد امام خميني(ره) تأمين مسكن براي نيازمندان است. متولي اجراي اين برنامه اداره مسكن و ساختمان است.


انواع خدمات قابل ارائه :

1ـ كمك به احداث و يا خريد مسكن

2ـ تعميرات جزئي و كلي ساختمان

3ـ حصاركشي

4ـ احداث حمام

5ـ احداث سرويس بهداشتي

6ـ احداث آشپزخانه

7ـ اخذ انشعاب آب، برق و گاز

8ـ پرداخت وام مسكن به خانوارهاي نيازمند غير تحت حمايت

9ـ احداث مسكن مناسب براي مددجويان روستايي مقيم شهرها كه به زادگاهشان مراجعت مي‌كنند، از محل اعتبارات طرح بازگشت مهاجرين روستايي

مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضا نامه كتبي

2ـ مدرك اثبات مالكيت زمين براي احداث مسكن

3ـ مدرك اثبات سند مالكيت ساختمان براي انجام تعميرات و ساير خدمات

4ـ پروانه احداث مسكن در شهرها و يا گواهي صادره از بنياد مسكن مبني بر بلامانع بودن احداث بنا در روستاها

5ـ تعهدنامه محضري مبني بر استفاده شخصي از بنا و عدم واگذاري آن به غير


شرايط ارائه خدمات

ارائه خدمات مذكور به خانوارهاي واجد شرايط مستلزم انجام اقدامات ذيل است :

1ـ شناسايي و انتخاب افراد نيازمند واجد شرايط و تعيين اولويتها با استفاده از برنامه نيازسنجي مسكن

2ـ اخذ مدارك مورد نياز از واجدين شرايط و تشكيل پرونده عمراني براي آنان

3ـ انجام پيگيري‌هاي لازم براي وصول اعتبارات مصوب

4ـ انتخاب پيمانكاران مجرب و مجريان ذيصلاح طرحهاي ساختماني و تأسيساتي و انعقاد قرارداد با آنان

5ـ آغاز عمليات ساختماني پس از وصول اعتبار مورد نياز و نظارت مستمر بر حسن اجراي كارها برابر اصول و معيارهاي فني.