کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

« پرداخت وام قرض الحسنه »

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيره يقبض و يبسط واليه ترجعون

كيست كه به خدا قرض نيكويي دهد (و از اموالي كه خود او به وي بخشيده است انفاق كند) تا خداوند آن را براي او چندين برابر كند و خداوند (روزي بندگان را) محدود و گسترده مي‌سازد (و انفاق هرگز باعث كمبود روزي آنان نمي‌شود) و به سوي او باز مي‌گرديد (و پاداش خود را خواهيد گرفت). (سوره بقره، آيه 245)


سيستم بانكداري دنيا بر پايه بهره استوار است كه خود منشأ بسياري از گرفتاريها و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد.

دين مبين اسلام كه به شدت با رباخواري مبارزه نموده، با تكيه بر معنويات و ايمان مردم، وام بدون بهره (قرض‌الحسنه) را مطرح كرده است تا مسلمانان احتياجات يكديگر را بدون در نظر گرفتن سود و بهره مادي برطرف سازند.

خوشبختانه اين نوع وام در سالهاي اخير به همت افراد نيكوكار و از طريق صندوقهاي قرض الحسنه در سطح وسيع پرداخت شده است.

اين نهاد نيز حسب وظايف مهمي كه از طرف مقام معظم ولايت فقيه عهده دار گشته به اين مهم توجه خاصي نموده و از طريق واحدهاي قرض الحسنه در حد امكانات خود به رفع نياز محرومين همت گمارده است.


شرايط لازم براي دريافت وام

1ـ مددجويان تحت حمايت در مواقع ضروري بر حسب تأييد حوزه حمايت خانواده

2ـ نيازمندان غير تحت حمايت با تأييد حوزه حمايت خانواده و در صورت وجود اعتبار لازم

3ـ توانايي پرداخت اقساط وام

4ـ عدم دريافت وام توسط متقاضي يا اعضاي تحت تكفل وي مگر آنكه حداقل 3 ماه از زمان تسويه آن گذشته باشد.


مدارك مورد نياز :

1ـ تقاضانامه يا درخواست كتبي

2ـ تصوير شناسنامه متقاضي و ضامن

3ـ تكميل فرمهاي مربوطه

4ـ ارائه اسناد و مدارك مربوط به ضمانت