امداد مرکز 01 / 11 / 1395 rss

ضرورت همکاری تمامی دستگاه های خدمت رسان برای محرومیت زدایی در کشور
‏‎هرچند کمیته امداد متولی رسیدگی به امور محرومان است، اما هر خدمتی که دراین نهاد انجام می شود، متعلق به نظام است و همه در این باره وظیفه دارند، پس لازم است که تمامی دستگاه‌های خدمت ر....

  امداد مرکز 01 / 11 / 1395 rss

دولت، مجلس و مردم همراهی مستمری با کمیته امداد دارند/ کار کمیته امداد با یک خیریه قابل مقایسه نیست
هدف کمیته امداد توانمندسازی و خوداتکایی مددجویان به صورت عزتمندانه است که تحقق این امر با کار جهادی، ارزیابی، پایش مستمر و استفاده از ظرفیت‌ها....

افزایش زمان تحت پوشش بودن مددجو عبور از خط قرمز های کمیته امداد است/ آمادگی کمیته امداد برای ساخت مسکن مددجویی با مشارکت خیران
بخشی از اعتبارات این نهاد از محل اعتبارات دولتی و بخشی نیز از محل کمک‌های مردمی تامین می‌شود، اما از آنجایی که اع....

برگزاری جشن خانه دار شدن مددجویان تا سه سال آینده/ حمایت موردی کمیته امداد از نیازمندان غیرمددجو در حوزه مسکن
کمیته امداد در نظر دارد در یک برنامه سه ساله، مشکل مسکن نیازمندان تحت حمایت را برطرف کند، از این رو همکاری دستگاه های اجرایی و خدمت رسان در تأمین مسکن م....

همراهی صمیمانه رئیس محترم مجلس اعضای محترم هیات رئیسه، رئیس و اعضای محترم کمیسیون تلفیق و یکایک نمایندگان محترم ولایتمدار مجلس شورای در اخذ تصمیمات موثر در جهت توانمتد سازی و ارتقاء سطح زندگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در بخش های اشتغا....

«تعداد دانش آموزان مورد حمايت: 331/4 هزار نفر ::: تعداد دانشجويان مورد حمايت: 93/3 هزار نفر ::: كل خانوارهاي مورد حمايت: 1/85 ميليون خانوار ::: تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي: 930/7 هزار خانوار ::: تعداد خانوار زندانيان مورد حمايت: 30/8 هزار خانوار ::: كل خانوارهاي با سرپرست زن: 1/05 ميليون خانوار ::: تعداد وام خودكفايي پرداختي: 156/3 هزار مورد»
  • معرفي حوزه
  • طرحها و خدمات
  • طرحها و لوایح
  • امور نمايندگان
  • خدمات الکترونیکی
  • امور پژوهشی
  • ارتباط با ما

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/