کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 


House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

فرم در خواست صندوق صدقات

نام:   نام خانوادگی:  
نام پدر:   سال تولد:  
ش. شناسنامه: شماره ملی:
استان:   شهر:  
نياز به يك عدد صندوق صدقات:
جهت نصب در:
نشانی:  
 کد پستی: تلفن ثابت:  
تلفن همراه: پست الکترونیک: