کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/


رسیدگی به شکایات

بازديد كننده گرامی:

ضمن تشكر از حسن توجه و عنايت ويژه جنابعالي از اينكه با طرح شكايت و ارسال گزارش و نقطه نظرات انتقادی خود ما را در پيشبرد اهداف اين نهاد ياري و كمك مي‌رسانيد سپاسگذاريم. در صورتيكه تمايل داريد از نتيچه امر مطلع گرديد حتماً شماره تلفن و آدرس خود را مرقوم بفرمائيد. در ضمن ياد آور می‌شود: تمامي موارد ارائه شده بطور كاملاً محرمانه نزد ما به امانت خواهد ماند و بجز در مسير حل مشكل مطروحه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.


ماهیت نامه
موضوع
مرجع رسیدگی کننده : استان:
شهرستان:
موردشکایت اداره : واحد :
شخص :
آیا در رابطه با شکایت خود مدارکی دارید؟
آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا گزارش نموده‌اید؟
آیا سابقه طرح شکایت یا گزارش از این دستگاه را داشته اید؟
مشخصات نام: نام خانوادگی: نام پدر:
شغل: کد ملی: تحصیلات:
وضعیت خاص   

در صورتيكه تمايل داريد از نتيچه امر مطلع گرديد حتماً شماره تلفن و آدرس خود را مرقوم بفرمائيد.
تلفن تماس:    پست الکترونیک:   
آدرس:   
شرح: 
پیوست1
پیوست2