کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

برنامه تامین مسکن نیازمندان

1- تأمين مسكن مددجويان

     كمیته امداد امام خمینی(ره) مسئله تأمین مسكن مددجویان و نیاز به سرپناه و محلی امن برای آسایش و گذران زندگی را همواره مدنظر داشته و در كنار سایر خدمات خود در این خصوص نیز فعالیتها و خدمات قابل توجهی داشته است.

طی سال 92 مبلغ 9 میلیارد ریال شامل 4 ميليارد ريال ازمنابع عمومی و 5ميليارد ريال از درآمدهاي اختصاصي صرف احداث، تعمیر، بازسازی و تكمیل تعداد 1414 واحد مسكن مددجويان شده است كه عبارتند از:

ـ مبلغ 3میلیارد ریال بمنظور احداث و خريد، برای تعداد 127 واحد مسكونی مددجویان

ـ مبلغ3میلیارد ريال بمنظور تعمير، بازسازي و تكميل برای تعداد 1217واحد مسكوني مددجويان

- مبلغ 3 ميلياردريال بمنظور بهسازي ومقاوم سازي مسكن مددجويان روستايي توسط كميته امداد  براي تعداد 70 واحد

ضمناً علاوه بر مبالغ فوق 357 میلیون ریال نیز در قالب وام  مسكن بمنظور كمك به احداث  واحد مسکونی دراختیار9 نیازمند غیر مورد حمایت قرار گرفته است .

 

2- طرح نوسازي ومقاوم سازي مسكن روستايي

    در اين رابطه طي سال تعداد 10 پرونده تشكيل گرديده كه از اين مجموع تعداد 9خانوار روستايي جهت دريافت وام به بانك معرفي شده‌اند. از مجموع معرفي شدگان به بانك تعداد4خانوار مبلغ 500 ميليون ريال وام دريافت نموده‌اند.

 

 3- تأمين فضاي خودكفايي

    از آنجايي كه برخي از طرحهاي خودكفايي و اشتغال زايي كه براي مددجويان مورد حمايت باجرا گذاشته مي‌شود مثل طرحهاي دامداري، پرورش طيور و... نياز به فضاي مناسب دارد اين نهاد از سال 1370 به بعد اقدام در جهت ايجاد فضاي خودكفايي را جزء برنامه‌هاي كاري خود قرار داده است براين اساس طی سالهای اخیر بنابراتخاذ تغييرسياست و رويه كار احداث، تعمير، بازسازي و تكميل واحد فضاي خودكفايي براي مددجويان  انجام نگرديده است ؛و از طريق پرداخت وام به طرحهاي كه توجيح اقتصادي داشته اند ، ارائه خدمات نموده است.

 

4 - کمک به ودیعه و اجاره مسکن

    طی سال1392  مبالغی تحت عنوان موضوع فوق  صرف کمک به اجاره مسکن و پرداخت تامین ودیعه مسکن به مددجویان تحت حمایت شده است.ضمنا مبلغ 357 ميليون ريال جهت پرداخ وام مسكن به افراد نيازمند غير مورد حمايت اعطا شده است

 

خدمات عمرانی در سال  1393 استان سمنان

طرح نـــوســـازی و مقـــاوم سازی مســکن روستایی

تأمین مســــکن برای مـــددجویـــان

نام شاخه

مبلغ وام دریافتی

تعداد واحد تحویلی به مددجو

تعداد اقدام شده
(عقد قرارداد)

تعداد معرفی شده به بانک

تعداد پرونده تشکیل شده

تعدادمدجویان معرفی شده بنیاد مسکن

جمع تعداد موارد

تعداد موارد کمک
به اجرای طرحهای عمرانی ویژه و
 عام المنفعه

تعداد موارد تکمیل
(سرویس بهداشتی،حمام،
 آشپزخانه و ...)

تعداد موارد تعمیر، بازسازی و نوسازی

تعدادموارد کمک به
 احداث و خرید

بهسا زی و مقاوم سازی مسکن روستایی

مسکن شهری

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

1

1

دفتر استان سمنان

60000

1

1

1

1

1

143

0

94

44

1

4

مديريت شهرستان دامغان

0

0

0

0

0

0

42

0

19

21

0

2

مديريت شهرستان سمنان

0

0

0

0

0

0

224

0

99

122

1

2

مديريت شهرستان شاهرود

0

0

0

0

0

0

60

0

18

28

0

14

مديريت شهرستان گرمسار

0

0

4

5

5

5

31

0

1

17

4

9

مديريت شهرستان مهدي شهر

0

0

0

0

0

0

47

0

18

25

0

4

مديريت شهرستان آرادان

750000

4

6

10

23

23

75

0

41

25

6

3

مديريت شهرستان ميامي

0

0

6

6

12

12

110

0

32

32

16

30

مديريت شهرستان سرخه

810000

5

17

22

41

41

735

0

323

314

29

69

کل استان