کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

قائم مقام استان

آقای محمد شجاعان

تلفن: 33444341-023  

smn-dpt@emdad.ir

 

مدیر نظارت و رسیدگی به شکایات

آقای محمد علی حاج علیان

تلفن: 33430505-023

نمابر: 33430505-023

smn-mpc@emdad.ir

 

مدیر برنامه ریزی وفن‌آوری اطلاعات

آقای حسن سنگسری

تلفن: 33430303-023

نمابر: 33430303-023

smn-pitm@emdad.ir

 

مدیرتأمین مسكن وامورمهندسی ساختمان

آقای مصطفی اکبری

تلفن: 33435043-023

smn-boh@emdad.ir

 

معاون حمایت وسلامت خانواده

آقای علی عرب

تلفن: 33436790-023

smn-lno@emdad.ir

 

معاون اشتغال و خودکفایی

آقای محمد بلوچی

تلفن: 33432626-023

smn-ssf@emdad.ir

 

معاون توسعه­­ی مشارکت های مردمی

آقای مقداد محبوبی

تلفن: 33444583-023  

smn-prt@emdad.ir

 

مدیر فرهنگی 

آقای اسماعیل رنگریز

تلفن: 33435310-023

smn-cul@emdad.ir

 

 

حراست

آقای محمد محسنی

تلفن: 33340606-023

smn-snt@emdad.ir

 
 
 
 

روابط عمومی و اطلاع رسانی

آقای علی حسن نژاد

تلفن: 33432525-023

smn-prp@emdad.ir

 
 
 
 

هسته گزینش

آقای سید محمد موسوی

تلفن: 33444569-023

smn-sc@emdad.ir

 

 

حقوقی و املاک

آقای سعید دوست محمدی

تلفن: 33449928-023

smn-aj@emdad.ir