کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت - محل فعالیت

داخلی

مستقیم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت - محل فعالیت

داخلی

مستقیم

1

خانم یزدی

انتشارات

101

*

21

سبحانی - ذوالفقاری

انبار

120

33436055

2

خانم وفایی

درمان

102

*

22

محمد عزیزی

کارپردازی

295

33436055

3

خانم مومن آبادی

درمان

103

*

23

سوئیت 1

تدارکات

122

*

4

خانم قوی میدانی

درمان

103

*

24

سوئیت 2

تدارکات

123

*

5

سعید لاجوردی

درمان

105

*

25

سوئیت 3

تدارکات

124

*

6

رضا امیری

درمان

105

*

26

دیوان محاسبات

***************

125

*

7

عیسی طاهریان

رئیس اداره درمان

107

33430808

27

حمید مداح- حامدیان

حقوقی

126

33449928

8

ولی ا… قربانی

 مرکز تلفن

9

33444095-8

28

سعید دوست محمدی

رئیس اداره حقوقی

127

33449928

9

اسد ا... عبدالهی

حمایت

109

33436790

29

رضا یعقوبی

رئیس اداره تدارکات

128

33430707

10

حمید رضا مداح

معاون اداری مالی

110

33430404

30

خانم نادعلیان

آموزش

129

33447299

11

علی عرب

معاون حمایت وسلامت خانواده

111

33436790

31

خانم تقوی

رئیس اداره امور اداری رفاه

130

33433430

12

شیر علی بسیج

رئیس اداره مالی

113

33444351

32

خانم حیدریان-حافظی

امور اداری

131

*

13

کاظم تبیانیان

حمایت

114

33436790

33

خانم صحافی

دبیرخانه

132

33433430

14

میثم کاشفی

مالی

115

*

34

خانم پهلوان

حمایت

134

33430909

15

محسن رنجبر

مالی

116

*

35

خانم غزانی

رئیس اداره پذیرش

135

33430909

16

نادر خطیبی

مالی

117

*

36

ذوالفقاری - قناد

حمایت

136

33450555

17

رضا خسروی

مالی

118

*

37

یوسفیان -  اسعدی - محبی

اداره اکرام

137

33449930

18

محمدرضا همتیان

رئیس اداره وام

119

33436616

38

پویان فرد- ترک

نگهبانی

140

*

19

 زرگری

مالی

271

*

39

 فرخاری- گردان-سنگسری

خدمات

141

*

20

امیرکیوان تابان

سرباز حمایت

292

*

40

رحمت ا... رجبی

اداری و رفاهی

227

*

 

1

محمد شجاعان

قائم مقام

201

33444341

20

 امیر جان - محمودی

اداره نظارت و بازرسی

223

33435041

2

فتح ا... عبدوس

دفتر مدیرکل

202

33444130

21

حجت عرب

رئیس اداره حسابرسی

224

*

3

نجفعلی انتظاری

مدیر کل

203

33444130

22

عبدوس - مسعودی

رسیدگی به شکایات

225

*

4

*

***************

204

33430605

23

طاهریان

کانون بازنشستگی

226

*

5

 اسماعیل رنگریز

مدیر  فرهنگی و آموزش خانواده

205

33435310

24

اتاق جلسات

***************

122

*

6

*

***************

*

*

25

عماد الدین - مفتون - صفا

روابط عمومی و اطلاع رسانی

228

33432525

7

شاهورانی -   دینی

فرهنگی

208

*

26

علی حسن نژاد

رئیس اداره روابط عمومی

230

33432525

8

 احمد صمدیان

مشاور مدیرکل

210

33444213

27

ولی ا... عبدوس

حسابرسی

231

*

9

 خدابنده

رئیس اداره طرح خود کفایی

211

33444213

28

فریدون احد زاده

مسکن و ساختمان

232

*

10

مجید برهانی

خود کفایی

212

33444213

29

مصطفی اکبری

مدیر مسکن و ساختمان

233

33435043

11

محمد بلوچی

معاون خود کفایی و اشتغال

213

33432626

30

ذوالفقاری

خود کفایی

234

*

12

امید فائز

آمار وبرنامه ریزی

214

*

31

(سرور)

برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

235

*

13

صادق دوست محمدی

رئیس اداره آمار وبرنامه ریزی

215

33444135

32

انبار سرور

برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

236

*

14

برهان الدین باقری

سرپرست فن آوری اطلاعات

216

33432625

33

محمد رزاقی

سرباز حراست

247

*

15

کنعانی- صحافی

فن آوری اطلاعات

217

33432625

34

محمد محسنی

رئیس اداره حراست

237

*

16

حسن سنگسری

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

219

33430303

35

غلامرضا رسولی

حراست

238

*

17

سید احمد موسوی

رئیس اداره گزینش

220

33444569

36

محمد ابراهیمی

رئیس دفتر مدیر کل

239

*

18

ابوالقاسم نوچه

گزینش

221

33444569

37

منوچهر صداقتی

مشاور مدیر کل

240

*

19

حاجعلیان

مدیر نظارت و رسیدگی به شکایات

222

33430505

38

سعید رحمانی

آموزش و پژوهش

241

*

 

1

*

***************

301

33432526

5

لطفی فرد

مشارکت

304

33432526

2

نجف زاده - ولایتی

رئیس اداره زکات

302

33432526

6

حمیدرضا ساعدی

مشارکت

305

33443256

3

مقداد محبوبی

معاون مشارکت های مردمی

303

33444583

7

جمشید حیدریان

رئیس اداره اجرائی مشارکت

306

33432526

*

*

***************

*

*

8

حسن رضایی

رئیس اداره کمک های مردمی

306

33432526

 

فکس دبیرخانه

***************

023-33444320

فکس دفتر مدیرکل

*************

023-33444268