کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تاریخچه

انتخابات اولین هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان کمیته امداد باحضور حدود سیصد نفر ازبازنشستکان کمیته امداد  کشور در پائیز سال 1388و با حضور سرپرست محترم کمیته امداد واعضاء معزز شورای مرکزی در مشهد مقدس برگزار ومقدمات راه اندازی کانون بطور قانونی فراهم گردید .

پروانه تاسیس کانون در تاریخ 2/5/89 توسط وزارت کشور صادر وفعالیتهای آن بصورت رسمی آغاز گردید .

                   

 اعضاء هیئت مدیره

 بازرسین

محمدرضا مروت  احمد باهوش
محمد تقی تصدیق مقدم   حسین اسلام دوست
مهدی استادی  
اکبر مرجوی  
رحم خدا سوری