کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اهداف

کانون دارای اهداف زیر می باشد :

1- تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون

 

2- صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء

 

3- فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان

 

4- تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء

 

5- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضا های فرهنگی و رفاهی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آن ها، از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی