کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

کارگروه تخصصی  امور فرهنگی بازنشستگان .

پس از حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد