کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

بن نقدی و غیر نقدی

با مساعدت سرپرستی محترم امداد بن شب عید بازنشستگان تهیه و تا قبل از پایان سال ارسال خواهد شد.