کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضای هیات مدیره

1- احمد سهرابی           رئیس هیات مدیره                09144405802

2- تقی تقی زاده           نایب رئیس هیات مدیره          09143886998

3- اژدر فردیسی             خزانه دار                           09143462548 

 

آدرس : 

ارومیه ـ خیابان خیام جنوبی ـ کمیته امداد منطقه دو