کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضای هیات مدیره

1-صابر معصومی               رئیس هیات مدیره                09143530946

2- جعفر حشمت جهان       نایب رئیس هیات مدیره         09149669765

3- یوسف رحیمی عالم        خزانه دار                           09141572560 

 

آدرس : 

شهرک کارشناسان ـ میدان مهارت ـ جنب سازمان جهاد کشاورزی