کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اصغر توشقانیان

1- اصغر توشقانیان          رئیس هیات مدیره                  09132027545

2- محسن بازور کار         نایب رئیس هیات مدیره            09131082982

3- محسن نکوئی نژاد      خزانه دار                              09133146719 

 

آدرس : 

اصفهان ـ خیابان جی ـ جنب مخابرات ـ کمیته امداد منطقه چهار