کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضای هیات مدیره

1-فرج اله صیدی                    رئیس هیات مدیره                 09183416911

2- منصورهاشمیان                   نایب رئیس                         09188422286

3- صیدولی مرادحاصلی             خزانه دار                            09188425469