کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضای هیأت مدیره

1- بهمن مختاری                   رئیس هیات مدیره              09133815525

2- گودرز نصیری پور                نایب رئیس                       09132802011

3- سعید نظری                     خزانه دار                         09133823046 

 

آدرس :

شهرکرد ـ خیابان مولوی ـ روبروی دبیرستان سیدجمال الدین اسدآبادی ـ کمیته امداد منطقه دو