کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره 

1 -  علیرضا رحیم آبادی     (رئیس)     09151639628 

2 -  محمد سلم آبادی 

3 -  مهدی فنودی 

 

آدرس :

بیرجند ـ خیابان بهشتی ـ بهشتی هفت ـ اداره کل کمیته امداد استان