کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره 

 

علیرضا  بوستانی گلستانی       (رئیس)              09151036813

سیدمحمود  نوائی سیدی     (نایب رئیس)          09155174856

مجتبی  بشارتی                     (خزانه دار)         

 

آدرس : مشهد ـ بلوارمدرس ـ مدرس دوازده ـ اداره کل کمیته امداد استان