کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

زمان تفنگ سازپور    (رئیس)     09163045065

حلاج شوشتری     (نایب رئیس)     09166007023  

محمد قلاوند     (خزانه دار)     09168259097