کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره  

 

عبدالحسین واعظی     (رئیس)        09151418798

عبدالعلی مکاری     (نایب رئیس)     09153416570  

محمود طاهری     (خزانه دار)          09153420229 

 

آدرس :

زاهدان ـ خیابان امام خمینی (ره) غربی ـ روبروی باشگاه ورزشی شهیدبهشتی ـ اداره کل کمیته امداد استان