کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره  

 

اباسلط  اکبری             (رئیس)            09127806010    

یوسف  طالبی         (نایب رئیس)        09111354842  

گلعلی  قاسمی       (خزانه دار)          09124819986 

 

آدرس :

قزوین ـ خیابان نواب شمالی ـ مجتمع ادارات ـ اداره کل کمیته امداد استان