کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره  

 

محمدعلی قزاقی     (رئیس)               09122534264

علی کیانی بیدگلی     (نایب رئیس)     09121536295  

سیدعلی مقدسی     (خزانه دار)         09127531802

 

آدرس :

خیابان امام خمینی (ره) ـ شانزده متری آیت ا... سعیدی ـ اداره کل کمیته امداد استان