کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

زاهد نیک نفس     (رئیس)                       09188715613  

محمدعلی عبداللهی     (نایب رئیس)      09181701351

محسن مه آبادی     (خزانه دار)               09189213453