کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

علی عرب پور     (رئیس)                  09131424794  

محمد محمدی     (نائب رئیس)         09133419459

محمدعلی طاهری     (خزانه دار)     09131416079 

 

آدرس : 

کرمان ـ خیابان ابوحامد ـ خیابان جیحون ـ اداره کل کمیته امداد استان