کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

یداله  سوری                      (رئیس)                    09188315301

مجتبی  میرانی              (نایب رئیس)               09183337765

مصطفی  حسینی فر     (خزانه دار)                09188332908

 

آدرس :

کرمانشاه ـ بلوارشهید بهشتی ـ مقابل زیبا پارک ـ اداره کل کمیته امداد استان