کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

عباس اسماعیلی     (رئیس)            09113700800

رحمان احمدنیا     (نایب رئیس)         09111122907

ناصرصالح فروزنده     (خزانه دار)      09113700737

 

آدرس :

گرگان ـ خیابان ولیعصر(عج) ـ عدالت هشتم ـ مدیریت شهرستان گرگان