کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

1- محمد رحیم پور                رئیس                 09111386803

2- غلامحسین رحیم پور       نایب رئیس        09111382744

3- مرتضی خبازبشر             خزانه دار          09113474272

 

آدرس :

رشت ـ شهرک امام خمینی (ره) ـ اول خیابان حمیدیان ـ جنب مشارکت های مردمی استان .