کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره 

 

1- محمد صادقی         رئیس                09166613870 

2- احمد ملکشاهی     نایب رئیس          09166614896 

3- علی زارع              خزانه دار            09163615954 

 

آدرس : 

خرم آباد ـ خیابان شریعتی ـ جنب هتل شهرداری ـ اداره کل کمیته امداد استان