کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

محمود ثابت قدم                           (رئیس)            09113555831

غلامرضا غلامی                        (نائی رئیس)        09112511604

محمدعلی عالی نژاد                 (خزانه دار)          09112541048

 

آدرس :

ساری ـ خیابان معلم ـ تقاطع کمربندی و خیابان معلم ـ اداره کل کمیته امداد استان