کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

خان جان میرزائی     (رئیس)     09171601545 

محمد حیدرزاده      (نایب رئیس)     09171622242 

اسحاق ترکی     (خزانه دار)          07613551508 

 

آدرس : 

بندرس عباس ـ سه راهی فرودگاه ـ اداره کل کمیته امداد استان