کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

رمضان سردارزاده     (رئیس)        09382099213

قاسم بحیرائی     (نایب رئیس)     09183520080

ایوب بیات     (خزانه دار)                09183126055

 

آدرس :

همدان ـ بلوارسعیدیه ـ جنب استادیوم ورزشی ملت ـ اداره کل کمیته امداد استان