کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اعضاء هیأت مدیره

 

عبدالرحمان دهقانی     (رئیس)               09132557707

سیدحسین طباطبایی     (نایب رئیس)     09132590711

محمدامجدپور     (خزانه دار)                    09132538233

 

آدرس :

یزد ـ میدان امام حسین (ع) ـ بلوارشهیدبهشتی ـ اداره کل کمیته امداد استان